- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Matkalla ohjelmistorobotiikan ammattilaiseksi 

   Kilpeläinen, Santeri (2022)
   Tämän päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tarkoituksena on seurata omaa työskentelyäni ohjelmistorobotiikan kehittäjänä kymmenen viikon ajan. Seuranta tapahtuu ajalla 7. helmikuuta – 15. huhtikuuta. Toimeksiantajana toimii ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Enabling Digitalization in Municipalities: business opportunities arising from the built environment information system (RYTJ) 

   Tapani, Henri (2023)
   This development-oriented thesis aims to deepen the understanding of the built environment information system (RYTJ) and find business opportunities in the project. The commissioning company is a multinational company ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yhteiskehittämässä ryhmätoimintaa toipumisorientaatio huomioiden 

   Virolainen, Lotta (2023)
   Kehittämismuotoisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella SiniVida Oy Simonpirtin ryhmätoimintaa yhteiskehittämällä toipumisorientaatio huomioiden. Tavoitteena oli kehittää SiniVida Oy Simonpirtin toimintaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Esihenkilötyön kehittäminen case: Gasum 

   Mört, Jenna (2023)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on esihenkilötyön kehittäminen. Työn tavoitteena oli tunnistaa keinoja, joilla esihenkilötyötä voidaan kehittää. Näkökulmina käytettiin päätöksenteon ilmiöiden, aidon johtajuuden ja taitoihin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Itsensä johtaminen kirjanpidon asiantuntijana 

   Kokko, Matias (2022)
   Itsensä johtaminen on erittäin tärkeässä roolissa nykypäivän työkulttuurissamme. Työelämässä kilpailu on kovaa ja muutoksia tapahtuu paljon. Nopeassa muutosvauhdissa ja kovan paineen alla itsensä johtamisen tärkeys korostuu. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehittyminen asiakasneuvojana rahoitusalalla 

   Jäske, Sara (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli seurata ja kehittää asiakasneuvojan työtä rahoitusalan yrityksessä, joka tarjoaa pankkipalveluita yksityishenkilöille sekä yrityksille. Tämä opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjamuotoisesti. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • WordPress-kehittäminen etätyönä 

   Antere, Erik (2022)
   Tämä opinnäytetyö on päiväkirjamuotoinen kertomus päivittäisestä toiminnasata WordPress-kehittäjänä etätyöaikana. Seurantajakso on 10 viikon pituinen. Opinnäytetyön tavoitteet ovat kuvata etätyön vaikutusta tiimityöhön ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kiinteistönvälittäjän työ digitalisoituvassa toimintaympäristössä 

   Lyytikäinen, Risto (2022)
   Päiväkirjamallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tarkastella kiinteistövälittäjän työtä ja oman asiantuntijaosaamisen kehittymistä vahvasti digitaalisuuteen nojaavassa startup-yrityksessä. Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ISO/IEC 27001- standardin implementointi 

   Peteri, Minna (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ISO/IEC 27001-standardin jalkauttamista kohdeyrityksen päivittäiseen arkeen ja toimintatapoihin. Työ aloitettiin kartoittamalla nykytilanne ja tuloksena syntyi kehitysehdotus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kartoitus elintarvikealan yritys An markkinointistrategiasta 

   Cao, Hao (2022)
   Yrityksen markkinointitoiminta on keskeinen osa sen liiketoimintaa, ja se on tärkeä tae yrityksen selviytymiselle ja kehitykselle vastauksena ulkoisen ympäristön muutoksiin. Kilpailu markkinoilla on yhä kovempaa, erityisesti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen Assistant Controllerina 

   Syväluoma, Miikka (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää HOK-Elannon taloushallinnossa työskentelevän Assistant Controllerin ammatillista osaamista. Ammatillisen kehittymisen lisäksi tavoitteena oli työpaikan toiminnan kehittäminen. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Etätyön vaikutukset työhön, työyhteisöön ja johtamiseen korona-aikana ja sen jälkeen Vakuutusyhtiö X:n korvauspalvelussa 

   Olkkonen, Pinja (2022)
   Koronapandemian alkaessa vuoden 2020 alussa, etätyö tuli tutuksi kaikkialla maailmassa, kuten myös Suomessa. Etätyö on työskentelymuotona tullut jäädäkseen, ja on vaikuttanut sekä työntekotapaan että työntekijään merkittävästi. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Liiketoimintamallin kehittäminen tulevalle pyörävuokrausyritykselle 

   Johansson, Niklas (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää liiketoimintamalli huvittavalle pyörävuokraukselle, joka tarjoaa erikoispolkupyörien vuokrausta. Toimeksiantajana toimi siis opinnäytetyön tekijä itse. Opinnäytetyön tekijä on valmistuva ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Cloud computing in the banking sector, opportunities, challenges 

   Ember, Viktória Dóra (2022)
   The purpose of this thesis is to explore cloud-based computing in the banking sector. The demand for cloud-based computing has been increasing in all sectors. Different sectors use different cloud-based applications, meaning ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Esihenkilönä kehittyminen 

   Seppä, Mika (2022)
   Tämän päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää omaa osaamistani esihenkilönä ja kehittää oman toimipisteemme toimintaa. Opinnäytetyössä kerrotaan esihenkilön työssä vaadittavista ominaisuuksista ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • The well-being of children in a bilingual kindergarten 

   Savolainen, Catherine (2022)
   The purpose of this theoretical thesis is to show the importance of the Well-Being in Early Childhood Education and Care and to evaluate the well-being of the children in our kindergarten. The research project is in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät 

   Karell, Ellen (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa esite hoitohenkilökunnalle aivoverenkiertohäiriöpotilaan lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä. Tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan tietoutta aivoverenkiertohäiriöiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Verkkokaupan liiketoimintasuunnitelma henkilöpalvelukonseptilla 

   Lyytinen, Salla; Lyytinen, Salla (2022)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on luoda henkilöpalvelukonseptiin perustuva liiketoimintasuunnitelma ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatteita myyvälle verkkokaupalle. Toimeksiantajana toimii yritykseni, toiminimi Salla Lyytinen. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen talousassistenttina 

   Lepistö, Joel (2022)
   Itsensä kehittäminen ja ammatillinen osaaminen omassa työssä ovat avainroolissa, kun tarkastellaan omaa työuraa ja millaisia mahdollisuuksia työura luo tulevaisuudessa. Omassa työssään on aina mahdollista kehittyä ja on ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakasimplementointiprosessin rajaaminen : palvelukoordinaattorin päiväkirja 

   Viitanen, Aleksi (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella palvelukoordinaattorin työtehtäviä sekä rajata ja dokumentoida asiakasimplementointiprosessin vaiheet toimeksiantajana toimineessa keskisuuressa suomalaisessa logistiikka-alan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad