- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Stress management in the quick service restaurant industry 

   Sultana, Elvia (2024)
   Quick-service restaurants (QSR), noted for their rapid turnover and strong customer demand, provide a workplace in which staff are frequently at the forefront of intense and fast-paced activity. Whether managing lengthy ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ”I offer 3000 €!”- Encounter Art workshop with unemployed individuals 

   Pirskanen, Aino; Liimatainen, Emma (2024)
   This thesis aimed to organize and lead an Encounter Art workshop for unemployed immigrants. The objectives were to promote collaboration among all the participants, enhance their skills in receiving and giving appreciation, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Osaamisen kehittämisen haasteet IT- konsultoinnissa 

   Laitinen, Ella (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää osaamisen kehittämisen haasteita IT-alan yrityksessä. Tarkoituksena oli tunnistaa nämä haasteet ja kehittää ratkaisuehdotuksia, jotka hyödyttävät toimeksiantajayritystä henkilöstön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Pk-yritysten resilienssin kasvattaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 

   Dano, Mariam (2024)
   Elämme nykyään nopeasti ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa on paljon epävarmuutta. Selviytyäksemme näistä epävarmuustekijöistä meidän on valmistauduttava niihin etukäteen. Ennalta varautumisesta voidaan myös käyttää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Parhaiden käytänteiden kartoittaminen Salesforcen regressiotestauksen automatisoimiseksi Tricentis Toscalla 

   Auvinen, Sini (2024)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjamuotoisena opinnäytetyönä anonyymiksi jäävän yrityksen asiakkuudenhallintasovellus Salesforcen kehittämiseen liittyvässä projektissa. Tavoitteena oli koota parhaat käytänteet ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Modernin johtamisen malli: päiväkirja esihenkilötaitojen kehittämisprosessista 

   Nylund, Oscar (2024)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää esihenkilötaitoja sekä päivittää ne nykypäivään maatalouskaupan kivijalkamyymälässä. Tavoitteena oli myös löytää työkaluja, joilla toimeksiantajayritys voi nostaa esihenkilötyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiantuntijana kehittyminen rikosseuraamusalalla 

   Saastamoinen, Satu (2024)
   Tämän päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia omaa työtäni asiantuntijana rikosseuraamusalalla ja selvittää millaista osaamista asiantuntijalla on hyvä olla. Opinnäytetyössä tutkin omaa osaamistani ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yrityksen toimintamallien kehittäminen 

   Vasko, Ville (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena on reflektoida työntekijän omaa työtä, sekä yrityksen toimintamalleja ja kuinka niitä pystyisi kehittämään. Työ pohjautuu sijaisautovuokraukseen, mikä sisältää logistiikkajärjestelyjä, asiakaspalvelua, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakkaiden kokemuksia systeemisestä työmallista lastensuojelun avohuollossa 

   Söyring, Anuliina; Kulmala, Josefiina (2024)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia systeemisen toimintamallin toteutuksesta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lastensuojelun avohuollon Hämeenlinnan toimipisteessä. Tutkimustuloksilla haluttiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Perehdyttäminen kirjanpitäjän tehtävään tilitoimistossa 

   Salonen, Inka (2024)
   Opinnäytetyön aiheena on uuden työntekijän perehdyttäminen kirjanpitäjän työtehtävään tilitoimistossa. Työn aikana laadittiin toimeksiantajayrityksen käyttöön kirjallinen perehdytysmateriaali ja tavoitteena oli lisäksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Effective Marketing Strategy to Attract Chinese Tourists after Pandemic 

   Zhang, Weijuan (2024)
   We live in a digital era that social media plays more and more important role in modern life and it is a powerful tool for effective marketing strategy. The objective of this thesis paper is to find out the changes in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Työnantajakuvan kehittäminen rekrytointien näkökulmasta 

   Wefvar, Mari (2024)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena. Opinnäytetyössä tarkasteltiin erään kunnan henkilöstön kehittämispäällikön työtä yhdentoista viikon ajalta. Tarkastelujakso ajoittui ajalle 6.11.2023-19.1.2024, jonka ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kannattavuuden hallinta kiinteähintaisissa projekteissa rakennusalalla 

   Louhenkilpi, Antti (2024)
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa erilaisia keinoja ja menetelmiä, joilla kiinteähintaisia projekteja voidaan hallita rakennusalalla toimivan toimeksiantajayrityksen tarpeita varten. Toimeksiantajayrityksessä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Business Risks in the Game Industry from Sole Entrepreneurs’ Perspective 

   Valtonen, Julia (2024)
   Työn tavoitteena on tunnistaa liiketoiminnan riskit, joita pelialalle pyrkivä yksinyrittäjä saattaa kohdata. Löydöksien on tarkoitus auttaa myös muita alalla jo olevia tunnistamaan omia riskejään. Teoreettisessa viitekehyksessä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lähituen toimintatapojen kehittäminen 

   Korpi, Matti (2024)
   Opinnäytetyö kirjoitettiin Aalto Yliopiston toimeksiannosta helmikuusta 2023 alkaen päättyen kesään 2023. Työ koostui päiväkirjasta ja viikkoanalyyseistä kymmenen viikon ajalta. Päiväkirja sisälsi kuvaukset päivän töistä, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammattitaidon kehittäminen kyberrikosten torjunnassa 

   Kettunen, Mikael (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Helsingin poliisilaitoksen toimeksiannosta opintopolkumallit kyberrikostorjunnan työtehtävissä työskenteleville poliiseille. Opintopolkumallien keskeisenä tavoitteena on kuvata mistä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Teknostressin ilmeneminen Laurea-ammattikorkeakoulun digilehtoreilla: haasteet ja vaikutukset työhyvinvointiin 

   Medici, Vilma (2024)
   Teknologian käytöstä on tullut jokapäiväistä sekä vapaa-ajalla että työpaikoilla. Samoin digitalisaatiosta on tullut vallitseva trendi, joka muuttaa niin työn tekemisen tapoja kuin ammatteja sekä näiden edellyttämiä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ihmislähtöisen tietoturvallisuuden kehittäminen yritysvakoilun torjumiseksi 

   Hietaharju, Heikki (2024)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimineen Helsingin seudun kauppakamarin aikaisemman selvityksen mukaan yritykset ja työelämän toimijat kaipaavat lisää tietoa yritysvakoilusta ja siihen varautumisesta. Tämä ajankohtainen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Nuorten asunnottomuus Suomessa : keskeisimmät vaikuttavat riskitekijät 

   Vänttinen, Linda (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata suomalaisten nuorten asunnottomuuden tilannetta, ja selvittää nuorten asunnottomuuden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Aiheeseen perehdytään ilmiön historian, sekä teorian kautta. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mikroneulaus palovamma-arpien hoidossa 

   Lindroth, Satu (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata mikroneulausta palovamma-arpien hoidossa. Tavoitteena oli kerätä tutkimukseen perustuvaa ja sairaanhoitajan ammatillista osaamista lisäävää tietoa aiheeseen liittyen. Tutkimuskysymys ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad