- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Advanced hybrid meetings’ framework – a toolbox for increasing the efficiency 

   Schakir, Yasmin (2022)
   The situation with the pandemic since spring 2020 has substantially changed the entire setting of official international meetings and, as a consequence, meeting organizers have been obliged to react quickly and adapt the ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aivoinfarktin ennaltaehkäisy seniori-ikäiselle 

   Ahola, Jonna; Hyppänen, Niina (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivitetyn tiedon avulla vahvistaa sairaanhoitajan vastaanotolla tapahtuvaa seniori-ikäisten aivoinfarktin ennaltaehkäisevää ohjaustoimintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota näyttöön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät 

   Karell, Ellen (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa esite hoitohenkilökunnalle aivoverenkiertohäiriöpotilaan lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä. Tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan tietoutta aivoverenkiertohäiriöiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ajan- ja stressinhallinta osana ohjelmistokehittäjän arkea ohjelmistotalossa 

   Pohjoisaho, Mikko (2022)
   Päiväkirjaopinnäytetyö kuvaa arkea ohjelmistokehittäjän työssä korona-aikana, noin kaksi vuotta alalle työllistymisen jälkeen. Päiväkirjaopinnäytetyö kuvaa niitä monipuolisia projekteja, tehtäviä ja teknologioita, joita ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ajanhallinnan merkitys asiantuntijatyössä ja uuden omaksumisessa 

   Rinne, Kasperi (2022)
   Taloushallinnossa on käynnissä murros kohti automatisoidumpaa ja digitaalisempaa työympäristöä, minkä myötä kirjanpitäjän työnkuva ja tarvittavat ominaisuudet myös muuttuvat. Rutiininomaisten ja yksitoikkoisten töiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aktiivisen välittämisen mallin kehittäminen työkykyjohtamisen näkökulmasta 

   Tiainen, Anneli (2022)
   The purpose of this thesis was to find out how the working life partner active caring model should be developed from the point of view of work ability management. The model of active caring means early support of work ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alabrändin selkeyttäminen brand mash-up -ajattelun avulla 

   Hänninen, Nora (2021)
   Vahva brändi on menestyvän liiketoiminnan ja kasvun edellytys. Vahva brändi tuo kilpailuetua ja rakentaa asiakasluottamusta sekä auttaa rekrytoimaan parhaat osaajat ja saamaan tuotteesta tai palvelusta parhaimman mahdollisen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alaraajaturvotuksen ehkäisy kompressiohoidolla – opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Mononen, Emma (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo, jota voidaan hyödyntää Laurea- ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden kompressiohoidon opetuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa sairaanhoita ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alhaalta ylöspäin : sisäisen viestinnän kehittäminen henkilöstön kokemusten kautta 

   Hartikainen, Mia (2022)
   Alhaalta ylöspäin: sisäisen viestinnän kehittäminen henkilöstön kokemusten kautta Vuosi 2022 Sivumäärä 38 Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli kehittää kohdeyrityksen sisäistä viestintää sisäisen intranetin osalta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aloittavan kynäruiskumaalaamon markkinointisuunnitelma 

   Lindstedt, Ksenia (2021)
   Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona aloittavalle kynäruiskumaalaamolle. Opinnäytetyön tavoitteena on laatia markkinointisuunnitelma, jossa kartoitetaan toimeksiantajayrityksen nykytilannetta ja markkinointiympäristöä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aloittavan yrityksen visuaalinen identiteetin luominen 

   Björkroth, Sofia (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda aloittavalle yritykselle visuaalinen identiteetti, joka antaa valmiudet yhteneväiselle linjaukselle yrityksen markkinoinnin ja halutun brändi-imagon välittämiselle. Tavoitteena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen Assistant Controllerina 

   Syväluoma, Miikka (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää HOK-Elannon taloushallinnossa työskentelevän Assistant Controllerin ammatillista osaamista. Ammatillisen kehittymisen lisäksi tavoitteena oli työpaikan toiminnan kehittäminen. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen rahoitusneuvojana osamaksurahoituksessa 

   Vähänen, Valtteri (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkkailla rahoitusneuvojan työtä osamaksurahoituksia toteuttavassa tiimissä yhdessä Suomen suurimmista rahoituslaitoksista. Työn tavoitteena oli seurata kyseisiä tehtäviä jo pidempään ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen rautakaupan myyjänä 

   Viinanen, Ilkka (2022)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena. Tässä raportissa on kuvattu uudessa työssä aloittaneen työntekijän perehtymistä, ja ammatillista kehittymistä 10 viikon ajan. Jokaisella viikolla on oma teemansa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen talousassistenttina 

   Lepistö, Joel (2022)
   Itsensä kehittäminen ja ammatillinen osaaminen omassa työssä ovat avainroolissa, kun tarkastellaan omaa työuraa ja millaisia mahdollisuuksia työura luo tulevaisuudessa. Omassa työssään on aina mahdollista kehittyä ja on ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammattiliittojen kansainvälisen edunvalvonnan kehittäminen 

   Ekholm, Laura (2022)
   Globaali työelämä on muutosten kourissa. Uudentyyppiset työsuhteet, alustatalous, pitkät alihankintaketjut, palkattujen työntekijöiden vaihtuminen yksityisyrittäjiksi sekä monikansallisten suuryritysten kasvava valta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • AR-teknologian mahdollisuudet kirjastossa 

   Lehtinen, Joose (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kirjastot voisivat hyödyntää Augmented Reality -tekniikkaa eli lisättyä todellisuutta. Työssä tutkitaan myös, miten kirjastojen asiakkaat tuntevat kyseisen tekniikan. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Artistin Instagram-markkinoinnin opas 

   Hepolehto, Olli Santeri (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin Instagram-markkinoinnin opas musiikkiartisteille. Opinnäytetyössä tutkittiin muun muassa parhaita käytäntöjä tehokkaaseen Instagram-markkinointiin, sekä henkilöbrändiä. Tämän jälkeen vertailtiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Arvonmääritys yrityskauppatilanteessa 

   Leinonen, Petra (2022)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli livestriimausta ja videotaltiointia tuottava suomalainen osakeyhtiö. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kohdeyrityksen arvo sekä tunnistaa toimenpiteet, joilla Kohdeyrityksen arvoa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakasarvon selvittäminen osaksi markkinointitoimiston palvelua - Hackathon-konsepti 

   Lindholm, Mari (2022)
   Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli varmistaa markkinointitoimiston kilpailukykyä yhä digitalisoituvassa ja vahvasti kilpaillussa markkinassa. Ratkaisuna markkinointitoimistolle rakentui asiakasarvon ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad