- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Kauneudenhoitoalan korkeakoulututkinto Laurea-ammattikorkeakoulussa ja Academy of Cosmetics and Health Care –korkeakoulussa Puolassa 

   Krupka, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn tarkoituksena oli verrata Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opintoja vastaaviin opintoihin Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulussa Puolassa. Työssä pyrittiin selvittämään ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Myyjän perehdyttäminen : case: Carlings Oy 

   Rautanen, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehdyttämisohjelman laatiminen uusille myyjille. Projektin toimeksiantaja oli Carlings Oy. Perehdyttämisohjelma rajattiin uuden myyjän perehdyttämiseen. Projektin tavoitteena oli saada ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Innovaatiot ja innovatiivisuus – Innovaatiokartoitus Espoon sosiaali- ja terveystoimen Geriatrisessa keskuksessa 

   Fredriksson, Samu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Innovaatioiden merkitys on organisaatioille tärkeää. Innovaatiot takaavat mahdollisuuden kehitykseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen. Innovaatioita ja innovatiivisuutta voidaan organisaatioissa edistää innovaatiojohtamisen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tehokkuutta Yritys A Oy:n laskutusprosessiin 

   Hälikkä, Aino (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Yritys A Oy:n laskutusprosessia ja pyrittiin löytämään ratkaisuja sen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Case-yrityksen laskutusprosessi on hidas ja monimutkainen. Tavoitteena työssä oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Corporate Social Responsibility from Employ-ees’ Point of View in Radisson Blu Leeds: Training, Healthcare and Communication 

   Järvinen, Emma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis was commissioned by Radisson Blu Leeds. Radisson Blu is a part of the Rezidor Hotel Group, and Radisson Blu Leeds is one of its four star hotels in United Kingdom. The Rezidor Hotel Group has had its own ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yrityksen verkkomarkkinointi Case: Sirpan Bussimatkat 

   Antila, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkielman tarkoitus on selvittää, miten yritystä voisi kehittää. Tarkoituksena on kartoittaa yrityksen verkkomarkkinointimahdollisuuksia sekä selvittää, mitkä olisivat parhaat vaihtoehdot valitussa Case-yrityksessä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Brändin tunnettuuden lisääminen verkkoviestinnän avulla : Case: Yritys X 

   Tyllilä, Kati; Myllymäki, Lisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin muotialalla toimivan toimeksiantajayrityksen, X:n, ulkoisen verkkoviestinnän nykytilaa ja kehitettiin tämän toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tärkeimpänä tavoitteena opinnäytetyössä oli tuoda ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kotimaan merityösuhteet palkanlaskennan näkökulmasta 

   Tassberg, Mirjam (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Helsingissä toimivan pienen varustamon palkanlaskentaprosessia. Keskiössä ovat kotimaan merityösuhteissa sovellettavien lainsäädösten sekä kotimaan matkustaja-alusliikenteen ...
  • Beginner’s Guide - How to Become a Successful Investor 

   Korhonen, Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   The main objective of this thesis is to teach a total beginner how to become an investor and to start investing successfully. There are so many different ways to invest and various investment categories, so I had to ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Musiikki lääkkeenä : Bänditoimintaa mielenterveysyhdistyksessä 

   Meloni, Marius (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tein opinnäytetyöni eräässä helsinkiläisessä mielenterveysyhdistyksessä. Opinnäytetyö oli luonteeltaan toiminnallinen ja sen tavoitteena oli järjestää yhdistyksen kävijöille bänditoimintaa ja esiintyä yhdessä. Tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kohti paratiisia - ensiaskeleet yrittäjyyteen Balilla 

   Ruokolainen, Paula (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen prosessi on perustaa yritys Balille, Indonesiaan. Työn teoriaosuus pohjautuu kirjallisiin- ja verkkolähteisiin sekä haastatteluihin. Empiirinen osuus on toteutettu ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Markkinointistrategia Gemmacap Oy:lle 

   Häll, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia markkinointistrategia Gemmacap Oy:n Vastaavien tuotteiden rekisterille. Vastaavien tuotteiden rekisteri on LVIS-alan (lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkö-) urakoitsijoille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vapautuvien vankien uusintarikollisuutta ehkäisevien toimintojen kehittäminen Kalliolan setlementillä 

   Sahlstén, Sara-Ellen (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia Kalliolan setlementin vapautuville vangeille suunnattujen kuntouttavien toimintojen kehittämisen tarpeita uusintarikollisuuden ehkäisemisen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksenä oli: ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kohti parempaa työhyvinvointia pienyrityksessä 

   Sinkkonen, Petra (2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia rakennusalan pienyrityksen Yritys X:n työntekijöiden ja esimiesten käsityksiä työntekijöiden työhyvinvoinnista yleisesti sekä siihen vaikuttavista tekijöitä. Tavoitteena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mikkelin vankilan perehdyttämiskäytäntöjen kehittäminen 

   Raitanen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja yhtenäistää Mikkelin vankilan perehdytysprosessia ja luoda perehdytysopas erityisesti uusille rikosseuraamusalan työntekijöille. Opinnäytetyö oli Mikkelin vankilan tilaama. Mikkelin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Startti Vapaaehtoistoimintaan – infotilaisuuden kehittämisprojekti 

   Lipsunen, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli koota yhteenveto vuosien 2015 ja 2017 välillä pilotoidusta Startti Vapaaehtoistoimintaan –infotilaisuudesta ja tilaisuuksien yhteydessä kerätyistä palautteista. Lisäksi tarkoituksena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tulevaisuuden näkökulmia tuote- ja palveluideoiden kehittämiseen sinisen biotalouden alueelle 

   Paaso, Kirsi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tuottaa näkökulmia tuote- ja palveluideoiden kehittämiseen sinisen biotalouden alueelle. Opinnäytetyön tavoitteena on tehty kestävän liiketoiminnan viitekehys, minkä avulla esitellään ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • EzMatcha - A business plan 

   Vuorio, Mirko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this thesis is to create a useable business plan for the author to implement in the future, and use for the purpose of creating a profitable eCommmerce business selling healthy matcha green tea online. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vegaaniruokavaliota noudattavan diabeetikon hiilihydraattiopas 

   Jokinen, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka produktiivinen osuus on hiilihydraattiopas vegaaniruokavaliota noudattaville diabeetikoille omahoidon tueksi sekä informatiiviseksi työkaluksi diabeteksen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Matkalla asiantuntijasta esimieheksi 

   Leinonen, Jani (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata muutosta asiantuntijaroolista esimiehen rooliin. Toisena tavoitteena opinnäytetyössä oli löytää kehittämisehdotuksia toimeksiantajalle siitä, miten uusien esimiesten perehdytystä uusiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad