Viimeksi lisätyt Laurea-ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 15745

  • Kansallisen ja kansainvälisen pelastustoiminnan välinen synergia 

   Suokonautio, Jari (2021)
   Suomi on kohta kolmekymmentävuotta ollut mukana kansainvälisessä pelastustoiminnassa, mutta sen integroituminen kansalliseen pelastustoimeemme ei ole ollut yhtä tehokasta kuin monessa muussa Euroopan maassa. Tämän opinnäytetyön ...
  • Yhteisöllisyyden kokemus korona-ajan etäopinnoissa 

   Niininen, Jasmiina (2021)
   COVID-19-pandemian vuoksi suuri osa toisen ja kolmannen asteen opetuksesta on toteutettu vuonna 2020 ja alkuvuodesta 2021 etäopetuksena. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten siirtyminen etäopiskeluun on vaikuttanut ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely ravintovalmennukseen 

   Ruuskanen, Markus (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda asiakasyritykselle, True Food, asiakastyytyväisyys-kyselyn kehys, millä voidaan tulevaisuudessa myös vertailla asiakkaiden henkilökohtaisten tulosten parannusta suhteessa ...
  • Puhelinpalvelun pilotointi palkanlaskennassa: Case Esperi Care Oy 

   Malmikumpu, Sanna-Mari (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Esperi Care Oy:lle kyselytutkimus heillä kesällä 2020 olleeseen puhelinpalvelun pilotointiin liittyen. Kyselyssä on tarkoitus selvittää puhelinpalvelun osapuolien, eli yrityksen ...
  • Johtamisjärjestelmä strategian tueksi 

   Mäkilä, Saara (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen strategista johtamisjärjestelmää. Opinnäytetyössä selvitettiin strategisen johtamista, johtamisjärjestelmää, johtamisviestintää sekä strategista mittausjärjestelmää ...
  • Leading and Designing the Change Experience in Workplace Transformation 

   Noor-Ilander, Kristina (2021)
   Vastatakseen työympäristömuutoshankkeisiin liittyvään tutkimusvajeeseen tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut kehittää viitekehysmalli työympäristömuutoksen onnistuneelle johtamiselle ja hallinnalle sekä muutoskokemuksen ...
  • Sosiaalisen median markkinointiviestintäsuunnitelma kosmetiikka-alan yritykselle 

   Halmetoja, Saara (2021)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin sosiaalisen median markkinointiviestintäsuunnitelma kosmetiikka-alan yritykselle. Tarkoituksena oli laatia erityisesti suunnitelma markkinoinnin ydinviesteistä ja sosiaalisen median käytöstä. ...
  • Työhyvinvointia tukevat toimistopalvelut rahoitusalan yrityksessä 

   Uronen, Nelli (2021)
   Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona rahoitusalan yritykselle, jota nimitettiin tässä opinnäytetyössä nimellä Yritys X. Työhyvinvoinnin näkökulmasta toimistopalveluosastoa tarkasteleva opinnäytetyö oli tutkimuksellinen ...
  • Towards a Customer-Dominant Organisation – A Transformation Roadmap for Helsinki Marketing 

   Saksala, Laura (2021)
   Elämme aikaa, jolloin valtaosa yrityksistä haluaa olla asiakaskeskeisiä. Vaikka liiketoimintakonsultit tarjoavat lukemattoman määrän ohjeita sen saavuttamiseksi näyttää kuitenkin siltä, että asiakaskeskeisyyttä on vaikea ...
  • The impact of Sunday’s work in France at a managerial level 

   Kerleguer, Amandine; Gonella, Morgane (2021)
   The objective of this thesis is to understand the impact of the work on Sundays in a country that is not used to work the Sunday. This problematic was studied thanks to the French company LeRoy Merlin, located at Brest-Guipavas ...
  • Sähköpostimarkkinointi B2B-yrityksen uusasiakashankinnassa 

   Elo, Oona (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuuksia sekä uutiskirjeiden tehokkuutta yritysten uusasiakashankinnassa. Opinnäytetyö sisältää toimeksiantajalle tehdyn kehitystyön, jonka tarkoituksena ...
  • Chatbottien vertailu Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaisille 

   Kivilahti, Sanni (2021)
   Robotiikasta on nykypäivänä muodostunut osa modernia, digitalisaatiota hyödyntävää yhteiskuntaa. Asiakaspalvelu automatisoituu huimaa vauhtia ja chatbotit yleistyvät yrityksien verkkosivuilla. Jotta yritykset pysyvät ...
  • Vankilatyöntekijöiden psykososiaaliset kuormittavuustekijät rangaistusajan suunnitelmien mukaisessa työskentelyssä 

   Sarilo, Heikki (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää minkälaisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä vankiloiden työntekijöillä ilmenee rangaistusajan suunnitelmien parissa tehtävässä työssä. Lisäksi selvitettiin Polutettu ...
  • Asiakkaan houkutteleminen ravintolaan kauppakeskuksessa 

   Hoikkala, Olli (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa tekijöitä, jotka saavat asiakkaan poikkeamaan ravintolaan vilkkaalla kauppapaikalla. Selvitys lähtee siitä, miten vilkkaita kauppapaikkoja rakennetaan kauppakeskusten muodossa ja ...
  • Kotiin jumiutuneen nuoren aikuisen vanhempien tuen tarve 

   Bakker, Daniela (2021)
   Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten vanhemmat. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää, että minkälaista tukea vanhemmat tarvitsevat tilanteessa, jossa nuori oireilee ...