Viimeksi lisätyt Laurea-ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 17481

  • Työhyvinvointitutkimus Securitas Oy 

   Rasila, Nea (2022)
   Opinnäytetyössä perehdytään työhyvinvointitutkimuksen luomiseen. Opinnäytetyö ja työhyvinvointikysely tuotetaan yritykselle Securitas Oy, joka tuottaa asiakkailleen yksityisiä turvallisuuspalveluita. Tavoitteena on toteuttaa ...
  • Ravintola- ja aulapalvelun kilpailutusprosessi yrityspuistossa 

   Uusivirta, Päivi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu ravintola- ja aulapalveluiden kilpailutusprosessia yrityspuistossa. Yrityspuisto on HTC Helsinki, joka sijaitsee Ruoholahdessa Helsingissä. Kilpailutuksen tavoitteena oli parantaa aula- ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • User experiences optimization for e-commerce website 

   Chen, Shen (2022)
   The rise of E-commerce over the past 20 years, has changed the society dramatically, not only in the retail industry. In the recent years, online store is considered to be the must have facility for many company. It is now ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Työn imu rahoituslaitoksen X:n tiimissä 

   Lindberg, Alena (2022)
   Tässä työssä ei ollut varsinaista toimeksiantajaa. Työ tehtiin oman työpaikan omalle tiimille itsenäisesti. Toimi, johon keskitytään tässä opinnäytetyössä, on rahoitus, eli käytännössä lainojen uusmyynti. Opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen rautakaupan myyjänä 

   Viinanen, Ilkka (2022)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena. Tässä raportissa on kuvattu uudessa työssä aloittaneen työntekijän perehtymistä, ja ammatillista kehittymistä 10 viikon ajan. Jokaisella viikolla on oma teemansa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vastuullisuus yrityksen viestinnässä – yritysaktivismi toimintatapana 

   Dahlberg, Anna (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella vastuullisuusviestintää, sekä vastuullisuuden merkitystä osana yritysten viestintästrategiaa. Käsittelen yritysaktivismin käsitettä pyrkimällä selvittämään, onko yritysten aktiivisuus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen asiantuntijaroolissa pankkialalla 

   Lundström, Laura (2022)
   Ajankäytön ja oikeiden taitojen kehittäminen asiantuntijaroolissa on tärkeää itse työntekijälle kuin työnantajalle. Työtehtävät muuttuvat kehittyvän maailman myötä, joten tämän myötä myös asiantuntijaroolin merkitys muuttuu. ...
  • Asiakkaan sitouttaminen käyttäjäprofiilin avulla- Case Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

   Korhonen, Henri; Jussila, Katri; Rämet, Noona (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n digitaalisia palveluita ja löytää keinoja, joiden avulla sitouttaa asiakkaita enemmän. Tavoitteena oli kasvattaa asiakasymmärrystä ja ehdottaa ...
  • Verkkokaupan mobiilisovelluksen prototyyppi — Case Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

   Doukas, Olivia; Forskopp, Maisa; Koivuranta, Laura; Puustinen, Ville (2022)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, joka on viimeisten vuosien aikana kasvattanut asiakaskuntaansa ja siten myös etsii uusia ratkaisuja sitouttaa asiakaskuntaansa enemmän ...
  • Brändin ytimen kiteytys 

   Haula, Jaakko (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kiteyttää Yritys X:n brändin ydin luomalla Yritys X:n brändin strategiaperusta asemointeineen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota pohja Yritys X:n brändin rakentamiselle. ...
  • Instruments used in graduating nursing students’ exit exams: an integrative review 

   Rosqvist, Kristiina; Koivisto, Jaana-Maija; Vierula, Jonna; Haavisto, Elina (Informa UK Limited, 2022)
   Background: Worldwide, nursing students comprise a large portion of students in higher education institutions (HEIs). The expectation that HEIs will educate professionally competent nurses is high. To ensure adequate ...
  • Tapahtuma-alan SME:n digitaalisen markkinoinnin kehittäminen 

   Sadeoja, Matias (2022)
   Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Liiketalouden koulutus Tradenomitutkinto (AMK) Matias Sadeoja Tapahtuma-alan SME:n digitaalisen markkinoinin kehittäminen Vuosi 2022 Sivumäärä 30 Tämän opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Espoolaisten mielipiteet ja kokemukset matkailusta ja sen vaikutuksista Espoossa 

   Purhonen, Riikka (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa selvää espoolaisten mielipiteistä ja kokemuksista matkailun vaikutuksista Espoossa. Opinnäyteyön toimeksiantajana toimi Visit Espoo. Tutkimuksessa kartoitettiin myös espoolaisten ...
  • Palvelupolku osana koiranhoitopalveluiden kehittämistä 

   Luoma, Saara (2022)
   Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli koiranhoitopalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. Toimeksiantajana oli pääkaupunkiseudulla koiranhoitopalveluita tarjoava yritys, joka on toiminut vuodesta 2019. Valittu ...
  • Verkkokaupan logistiset haasteet 

   Hagman, Mikko (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella verkkokaupan logistiikkaa, siihen liittyviä haasteita ja ratkaisuja näihin ongelmiin. Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle on Oy Agility Logistics Ab. Viitekehyksenä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad