Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Liikenteen rajoittaminen läpiajon mahdollistavilla kevyen liikenteen yhteyksillä 

  Salminen, Tomi (2019)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli löytää ratkaisuja jalankulku- ja pyöräilyväylillä tapahtuvaan luvattoman ajoneuvoliikenteen rajoittamiseen. Lahden kaupunki oli vuoden 2018 aikana poistanut jalankulku- ja pyöräily-väylillä ...
 • Kattojen kuntokartoitusprosessin kehittäminen rivitaloyhtiössä 

  Salpakari, Sanna (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka kattojen kuntokartoitusprosessi voisi vastata isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden tarpeita paremmin. Markus Kauhanen Oy:llä oli tarve parantaa tietämystään rivitaloasukkaiden ...
 • Hotellilaiva Wuoksen keinumisenestojärjestelmä 

  Laurila, Mikael (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella järjestelmä, jonka avulla Sleeplines Oy:n hotellilaiva Wuoksen keinuminen aallokossa saadaan mahdollisimman pieneksi. Tasapohjaisen laivan rullaus sai osalla asiakkaista ...
 • Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön työvuorosuunnittelu 

  Siitonen, Mika (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön työvuorosuunnittelua ja tulevaisuudennäkymiä Uudenmaan maakunnan pelastuslaitosten osalta. Opinnäytetyön viitekehyksessä käsiteltiin ...
 • Miten menetellä muutoksessa? Esimiestyön ja viestinnän merkitys pankkifuusiossa. 

  Kauppinen, Hanna (2019)
  Finanssiala elää voimakasta murrosvaihetta: sekä asiakaskäyttäytyminen että asiakastarpeet ovat muuttuneet, pankkeihin kohdistuva sääntely on kiristynyt ja uudenlainen kilpailutilanne asettaa pankit haastavaan tilanteeseen. ...
 • Perehdyttämisopas uusille työntekijöille 

  Lipponen, Salla-Maria (2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli perehdyttämisprosessin kehittäminen Tahkolla sijaitsevalle rinneravintolalle. Perehdyttämisprosessin kehittämisen pohjaksi haastattelin työntekijöitä ja esimiestä perehdyttämisen nykytilan ...
 • Radan kävelytarkastus 

  Tammela, Mikael (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia ohjeena, miten tehdä radan kävelytarkastus huolellisesti ja tehokkaasti. Opinnäytetyössä on kerrottu, mitä asioita tarkastuksessa tulee havaita, kuinka viat tulee kirjata ja luokitella. ...
 • Pelastajien työllistyminen pelastusalan työtehtäviin vuodesta 2016 lähtien 

  Malinen, Joonas (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten tutkinnoista valmistuneet pelastajat ovat työllistyneet pelastusalan työtehtäviin. Toissijaisina selvityksen kohteina olivat nykyisten tilastointimenetelmien mahdollisuudet ...
 • Pelastustoiminnan asiakastyytyväisyys 

  Oravainen, Miikka (2019)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena oli pelastustoimen asiakastyytyväisyyden menetelmän kehittäminen ja mittaaminen. Työn tavoitteena oli tuottaa asiakastyytyväisyyttä mittaava menetelmä pelastustoimen käyttöön ...
 • Pysäköintihallin jälkijännitetty betonirunko 

  Laitinen, Taru (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella P-Matkakeskuksen runkovaiheen rakennustöitä, muottitöistä jännitystöihin saakka. Työssä käsiteltiin jälkijännitetyn rakenteen vaatimat erityishuomiot, kuten tarkemittaukset ...
 • Digitaalisen mainonnan vaikutus kuluttajaan 

  Siidorov, Petrus (2019)
  Tämän opinnäytetyö käsittelee digitaalista mainontaa ja mainonnan kehittämistä. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli maailmanlaajuisesti toimiva huonekalujätti IKEA. IKEAn perustaja on Ingvar Kamprad, joka perusti yrityksen ...
 • Tuotannonohjausmallin kehittäminen ERP-järjestelmään keskiraskaalle koneistamolle 

  Romppanen, Ville (2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää tuotannonohjausmalli ERP-järjestelmään, joka tukee tuotannonohjaamista ja parantaa tiedonkulkua. YSAKO Oy:n tuotannonohjauksessa ei aiemmin käytetty ERP-järjestelmää, vaan tuotannonohjaukseen ...
 • PESUTELINEEN SUUNNITTELU DA VINCI® ENDOWRIST ROBOTTIKÄSIVARSILLE 

  Hyytiäinen, Tea (2019)
  Terveydenhuolto ja siinä käytettävät menetelmät kehittyvät vauhdilla. Leikkauksissa pyritään mahdollisimman pieniin leikkausarpiin ja lyhyisiin toipumisaikoihin, jolloin potilaan voi kotouttaa avoleikkaukseen verrattuna ...
 • Kruunupyynharjun alustava perustilaselvitys 

  Toivanen, Lotta (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää Kokkolan kaupungin omistamalle alueelle alustava perustilaselvitys. Alustavassa perustilaselvityksessä käsiteltiin samoja aihealueita kuin ympäristönsuojelulain mukaisessa ...
 • Improving organizational productivity through culture of creativity: Case study Hurry Oy: Development work 

  Saarela, Kia (2019)
  This thesis was set out in order to study organizational culture and its features, types and effects on organizational productivity. The subject was furthermore refined to research a creative culture and a cooperative ...

Näytä lisää