Savonia-ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Aliurakoinnin projektihallinnan kehittäminen 

  Härkin, Sami (2024)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin suomalaisen Greenled Oy:n asennuskohteiden aliurakoinnin projektihal-linnan nykytilan haasteiden ja kehityskohteiden tutkimiseen. Greenled on erikoistunut energiatehokkaiden ja ...
 • Vihreä vety ja jatkojalostus 

  Morko, Jari (2024)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin vedyn ominaisuuksiin, vihreän vedyn ja jatkojalosteiden tuotantoon, käyttöön ja näiden markkinoihin, sekä niiden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Työssä esiteltiin vedyn siirto- ja ...
 • Rakenteiden riskianalyysi ja vaurioitumisherkkyys 

  Juhana, Rentola (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia rakennetyyppiluettelo ulkoseinä- ja alapohjarakenteista Sirate Group Oy:n ja työsuojelurahaston Rakennusterveystietokanta-hankkeeseen. Rakennusterveystietokanta-hankkeessa kerätään ...
 • People’s perception of African cuisine in Kuopio 

  Oriyomi, Sidiqot Temilola; Adeogun, Ajoke Dolapo; Oriyomi, Sidiqot (2024)
  This research focuses on people’s perceptions of African cuisine in Kuopio, Finland. The absence of African cuisine in the city served as the starting point for the study. The primary objective was to gather data on potential ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Hevosten juomiskäyttäytymisen havainnointi aktiivipihatossa 

  Suni, Tiina (2024)
  Hevosen elimistöstä noin 70 % on vettä. Vesi on eläimen tärkein ravintoaine ja osallisena kaikissa elimistön perustoiminnoissa. Hevoset eivät kestä veden puutetta, vaan sairastuvat nopeasti. Hevo-sen sairastuminen verottaa ...
 • Tekstiilien sivuvirta -hankkeen alueellisen toimijaverkoston alustan tekninen toteutus 

  Laitinen, Marko (2024)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä demoalusta tekstiilien sivuvirta-hankkeelle. Tekstiilien sivuvirta-hanke selvittää ja kehittää yritysten kiertotalouteen siirtymistä Pohjois-Savossa. Alustalla paikalliset tekstiilialan ...
 • Kompostoidun jätevesilietteen käyttömahdollisuudet 

  Sepponen, Sanni (2024)
  Työn tavoitteena oli löytää Keski-Savon Vesi Oy:n kompostilaitoksella kompostoidulle jätevesilietteelle jatkokäyttökohteita. Pohdittiin myös jätevesilietteen käsittelynä mädätystä. Jatkokäytössä huomioidaan lainsäädäntö, ...
 • AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES-USING CRM TO SIMPLIFY EVERYDAY TASKS 

  Kloss, Evgeny (2024)
  In today's world, where the pace of business development is rapidly accelerating, companies are faced with the need to adapt to changing market conditions. The amount of information that needs to be processed, as well as ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Rakenteiden tiivistäminen 

  Lahtinen, Hannu (2024)
  SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Tutkinto-ohjelma Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma, infrarakentaminen Työn tekijä(t) Hannu Lahtinen Työn nimi Rakenteiden ...
 • Puurakennusten paloturvallisuus ja palomitoitus 

  Mika, Sallanko (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa yhteen dokumenttiin puurakennusten paloturvalli-suudesta useista eri lähteistä ja tuottaa hiiltymämitoitus esimerkkilaskelma liimapuupalkille. Paloturvalli-suuden suunnittelu ...
 • Suojellun rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ja lähtötietoaineistojen tuottaminen: Ylistaron monitoimitalo Kyttis 

  Isosaari, Jenni (2024)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Seinäjoen kaupungin omistamaa kiinteistöä Ylistaron vanhan keskustan alueella. Vuonna 1916 valmistunut vanha säästöpankin rakennus on suojeltu asemakaavalla, ja se edustaa tyyliltään ...
 • IAQ-anturin integrointi rakennusautomaatiojärjestelmään 

  Hilonen, Tommi (2024)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin Siemens Connect Box-integrointilaitteen ja sen tarjoaman pilvipalvelun liitäntä mahdollisuuksiin, käyttöönottoon, sekä käytettävyyteen. Opinnäytetyö tehtiin Siemens Osakeyhtiön tarpeisiin ...
 • AI Copilot - Erilaisten keskustelubottien vertailu asiakaspalvelukäytössä 

  Leskinen, Pekka (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla erilaisia keskustelubotti-toteutuksia asiakaspalvelukäyttöön. Granlund Oy:llä oli tavoitteena kehittää keskustelubotti, jota asiakkaat ja/tai asiakaspalvelijat voisivat ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Projektien ympäristövastuullisuuden tarveselvitys: infrahankkeiden hiilijalanjälkilaskenta Fore-ohjelmalla 

  Nevalainen, Emmi (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka ympäristöalan konsulttiyritys voi tukea infra-alan asiakkaitaan hankkeiden hiilidioksidipäästöjen raportoinnissa ja vähentämisessä. Päästöjen seuranta ja niiden vähentäminen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Impact of Transportation Management Systems (TMS) on E-commerce Supply Chain Management 

  Atif, Belaid (2024)
  The purpose of the thesis was to explore the integration of transportation management systems (TMS) in e- commerce businesses to enhance supply chain management and improve operational efficiency. The aim of this study ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää