- Selaus nimekkeen mukaan Savonia-ammattikorkeakoulu

  • 0,4 KV JA 20 KV SÄHKÖVERKON TARKASTUSOHJE 

   Härkönen, Tuomas (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä G42 Servicelle uusi ohje sähköverkon tarkastuksiin. Ohje suunnattiin etenkin uusille työntekijöille perehdytyskäyttöön, mutta myös kokeneet työntekijät voivat hyödyntää sitä tarvittaessa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 0-10-vuotiaiden seksuaalisuuden tukeminen : opas vanhempien tueksi 

   Kivelä, Iiris; Lehto, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä ja työn tuotos tehtiin Kuopion kaupungin seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän toiveesta. Tuotoksena oli opas lasten seksuaalikasvatuksesta vanhemmille. Tuotos on kaikkien ...
  • 0-6 -vuotiaiden lasten tapaturmien ehkäisy ja niiden puheeksiottaminen neuvolassa 

   Ovaskainen, Helena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata lasten tapaturmia ja niiden puheeksi ottamista sekä ehkäisyä neuvolassa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, soveltuuko ”Tiedä ja toimi – tapaturmat puheeksi ...
  • 1 kV tekniikan teknistaloudellinen analysointi Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkossa 

   Jääskeläinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli analysoida 1 kV tekniikan hyödyntämisen teknistaloudellista kannattavuutta ja käyttövarmuusvaikutuksia sähköverkon eri kehitysvaihtoehdoissa Savon Voima Verkko Oy:n todellisella jakeluverkon ...
  • 10 000 kilometriä venäläistä kulttuuria : ensikertalaisina matkailijoina Venäjällä 

   Korkiakoski, Karita; Moilanen, Kari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyö esittelee kirjoittajien tekemien havaintojen avulla venäläisyyttä, venäläistä kulttuuria sekä suomalaisten vahvoja ennakkoluuloja venäläisyyttä kohtaan. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja ...
  • 10 kV kojeistojen elinkaaritarkastelu 

   Suhonen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, missä vaiheessa elinkaartaan neljä eri 10 kV:n kojeistoa Yaran Siilinjärven kaivoksella ovat. Kojeistoissa on käytössä vähäöljykatkaisijoita, joiden tuotetuen on laitetoimittaja ...
  • 10 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaslähtöisyys vanhempien kokemana 

   Puustinen, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tiivistelmä: Opinnäytetyössä tutkittiin päiväkeskus Purjeessa tarjottavan 10 vuotta täyttäneiden kehitys-vammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaslähtöisyyden toteutumista vanhempien ko-kemana sekä palvelun tulevaisuuden ...
  • 1001 - a collection and a questionnaire for Minimarket AB Stockholm 

   Piippo, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   The final project 1001 – a collection and a questionnaire for Minimarket was made in cooperation with Minimarket Stockholm AB. Minimar-ket is a Swedish women’s wear label established in 2006 by sisters Jennifer, Pernilla ...
  • 12-kanavaisen lepo-EKG:n laadukas rekisteröinti : opetusvideo lähihoitajaopiskelijoille 

   Huttunen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   EKG eli elektrokardiografia on yksi tärkeimmistä ja laajimmalle levinneistä sydänpotilaan tutkimusmenetelmistä. Sillä mitataan sydämen sähköistä toimintaa ihon pinnalle kiinnitettävillä elektrodeilla. Tutkimus on helposti ...
  • 128 päivää pelinkehitystä 

   Lehtosaari, Heidi; Kortelainen, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä käsitellään kahden teollisen muotoilun opiskelijan pelinkehitysprojektin vaiheita. Tekijöiden tarkoituksena on opiskella projektin kautta pelinkehitystyön perusteita ja projektinhallintaa, sekä kehittää ...
  • 12–16-vuotiaiden nuorten seksuaaliterveyden edistäminen 

   Vironen, Jenni; Kerman, Lotta (2019)
   Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys ovat läsnä ihmisen elämässä lapsuudesta vanhuuteen. Seksuaalisuus on fyy-sinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, jota tulee tarkastella kaikista näistä näkökulmista. ...
  • 1314 Ennusteesta : Trendiennusteista mallistoksi 

   Hellgren, Milka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä pohdintaan tulevaisuuden ja muodin ennakointia ja trendien ennustamista. Työn aikana tekijä kehittää pohdintojen ja taustatutkimuksen avulla omia trendiennustustaitoja ammatillisempaan suuntaan. Opinnäytetyön ...
  • 177Lutetium-PSMA-hoito eturauhassyövän hoitomuotona 

   Heino, Iida; Huupponen, Aino; Oijusluoma, Olivia (2021)
   177Lutetium-PSMA-hoitoa voidaan antaa potilaille, joilla on todettu metastaattinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä (mCRPC, metastatic castration-resistant prostate cancer). Tutkimuksen aiheen katsottiin olevan ...
  • 1800 - 1900-luvun vaihteen arkkitehtuurityylien soveltaminen uudiskohteessa : Asuinkerrostalo Helsingin Koirasaareen 

   Neuvonen, Janita (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia esimerkkirakennuksen avulla 1800 - 1900-luvun vaihteen arkkitehtuurityylien soveltamista uudisrakennuksessa ja tavoitteena oli tuottaa erilaisia julkisivuvariaatioita sekä suunnitelmaselo ...
  • 1920-luvun tyyppitalon energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen keinoin 

   Takkinen, Eero-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Kuopion Itkonniemellä sijaitsevaan 1920-luvulla valmistuneeseen paritaloon korjausrakentamisen ratkaisu, jolla rakennuksen energiatehokkuutta saataisiin parannettua. Ratkaisu tuli ...
  • 1940–50 -luvun rintamamiestalon kuntoarvio ja rakenteiden U-arvojen parantaminen 

   Pitkänen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä vuonna 1948 valmistuneeseen rintamamiestaloon kuntoarvio ja parantaa rakenteiden U-arvoja sekä talon asumismukavuutta. Kuntoarviota tehdessä pohdit-tiin myös erilaisia ratkaisuja ...
  • 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi 

   Hämäläinen, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi. Talon kellaria ja asuinkerrosta on lisälämmöneristetty 1990-luvulla. Tavoitteena oli tutkia ja verrata alkuperäisten ja lisälämmöneristettyjen ...
  • 1970-80-luvuilla rakennettujen pientalojen korjausopas 

   Brandt, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä korjaustutkimus 1970- ja 80-luvuilla rakennetuista pientaloista. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli toimia korjausoppaana edellä mainittujen aikakausien aikana rakennettujen pientalojen ...
  • 1970-luvun pientalon korjaussuunnitelma 

   Miettinen, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää vuonna 1974 valmistuneen omakotitalon riskirakenteet ja laatia näille kor-jaussuunnitelmat. Tavoitteena oli tehdä niin perusteellinen korjaussuunnitelma, että sen pohjalta olisi ...
  • 1970–80-luvulla rakennetun rivitalon peruskorjaamisen kannattavuus 

   Ristaniemi, Atte (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Excel-pohjainen kannattavuuslaskuri 1970–80-luvulla rakennettujen rivitalojen peruskorjaamisen kannattavuuden määrittelemiseen. Työssä perehdyttiin peruskorjauksen kustannuksiin ...