- Selaus syöttöajan mukaan Savonia-ammattikorkeakoulu

  • Neural Networks and Their Internal Processes: From the ground up 

   Kutenkov, Ilia (2022)
   The theses’ aim is to explain and practically show the operation of different types of neural networks. Thesis will prove that they all have the same main idea at the core but have different goals, methods and components. ...
  • Tietoa ja tukea diginä vuodelle, jolla on väliä: Digitaalisen hoitoketjun kehittäminen raskausdiabeetikolle synnytyksen jälkeiselle ajalle hyödyntäen palvelumuotoilun keinoja 

   Soininen, Päivi (2022)
   Raskausdiabetes on yleistyvä terveysongelma maailmanlaajuisesti. Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka todetaan ensimmäisen kerran raskausaikana. Usein raskausdiabetes paranee synnytyksen jälkeen, mutta ...
  • Suu mielen peilinä 

   Hoisko, Reetta; Kokko, Emma; Sirviö, Kaarina (Suomen Suuhygienistiliitto ry, 2022)
  • Koeajoalueen testilaitteiden piirikaavio päivitys ja testikeskusten suunnittelu 

   Rasinmäki, Tommi (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää sähkölaitetehtaan koeajoalueella sijaitsevien sähköisten testilaitteiden piirikaaviot ajan tasalle. Samalla tarkasteltiin sähköisten testilaitteiden kuntoa ja johdotusta ...
  • Kunnossapitojärjestelmän suunnittelu 

   Honkanen, Ari (2022)
   Tuoreella yrityksellä oli tarve kehittää kunnossapito toimintoa, siitä saatiin tavoitteeksi luoda kunnossapito järjestelmä. Järjestelmän avulla on tarkoitus ohjata kunnossapitotoimintaa Eräässä pienpanimossa Työssä ...
  • Terveyden edistämisen suunnitelma -lomake Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölle 

   Parkkonen, Ella (2022)
   Kehittämistyössä suunniteltiin, toteutettiin ja pilotoitiin terveyden edistämisen suunnitelma-lomake Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstön käyttöön. Toimeksiantaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. ...
  • Elintapaohjaus raskausajan diabeteksen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja seurannassa: sähköinen toimintamalli Seututerveyskeskuksessa 

   Hintikka, Riikka (2022)
   Tässä opinnäytetyössä kuvataan elintapaohjaus raskausajan diabeteksen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja seurannassa Seututerveyskeskuksessa. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, jossa luotiin sähköinen toimintamalli ...
  • Kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimintamalli kansansairauksien hoitotyössä 

   Sistonen, Anna (2022)
   Väestön ikääntyessä myös kansansairauksien ilmaantuvuus lisääntyy, joka edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollolta entistä tehokkaampia keinoja terveyden edistämisen ja kansansairauksien ennaltaehkäisemisen alueilla. ...
  • Synnyttäjän turvallisuuden tunteen lisääminen sisustusarkkitehtuurin keinoin - synnytyshuonekonsepti 

   Kähkönen-Schroderus, Riina (2022)
   Tämä opinnäytetyö on konseptitason suunnitelma synnytysympäristön, tässä tapauksessa synnytyshuoneen, ammehuoneen ja kylpyhuoneen suunnittelusta Lukkaroinen Arkkitehdeille Jorvin uuteen osastorakennushankkeeseen. Suunnittelun ...
  • Android-sovellus ADHD-diagnosoiduille käyttäjille 

   Riihiluoma, Tommi (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli Android-sovellus, jolla käyttäjät, joilla on todettu keskittymishäiriö, voisivat helpommin järjestää päivittäistä elämäänsä sovelluksen tarjoamien ajanhallinta- ja harjoiteaktiviteettien avulla. ...
  • RISKIENHALLINNAN TYÖKALU JUNTTAN OY:LLE 

   Takkinen, Janne (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida, millaisen riskienhallintatyökalun yritys tarvitsee yhtenäistääk seen riskienhallintaansa. Opinnäytetyössä arvioitiin yrityksen tämänhetkistä riskienhallinnan tilaa ja tarjotaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • AD-toimialuetunnuksien automatisointi 

   Taavitsainen, Teemu (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja ylläpitää Istekin käyttäjähallinnan asiakkaille toteuttamaa AD-toimialuetunnuksien automaatiota. Automaatio koostuu neljästä kokonaisuudesta. Efecte-itsepalveluportaalista, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • FUTURE OF FOSSIL FUELS IN AVIATION 

   Bouhadane, Amine (2022)
   Thermal engines are the core of aviation nowadays, they use petroleum-based fuels to create power and energy necessary. It is important to explore the types and layouts of thermal engines and engineering behind them. ...
  • Saavutettavuuden parantaminen web-sovelluksissa 

   Jantunen, Arttu (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli modernin web-sovelluksen saavutettavuuden parannusmenetelmiin syventyminen, sekä opitun tiedon hyödyntäminen ProspectumLIVE etä- ja hybriditapahtumasovelluksen saavutettavuuden parantamiseksi, ...
  • Kokouspalveluiden asiakastyytyväisyys : Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka 

   Pökkylä, Elisa (2022)
   Maaliskuussa 2020 maailmalle levinneen COVID-19 pandemian vaikutus kokous- ja tapahtumatoimialaan on ollut merkittävä. Kokous- ja tapahtuma-ala on ollut yksi eniten kärsineistä toimialoista. Pandemian myötä kokousasiakkaiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • "Vuosikukkanen" -Työväline kasvunkansiotyöskentelyn toteuttamiseksi osana päiväkodin vuosikelloa 

   Könönen, Reetta (2022)
   Tiivistelmä Varhaiskasvatuksessa korostetaan lasten ja huoltajien osallisuutta lisäävää ja tukevaa työotetta. Pedagoginen dokumentointi nähdään keskeisenä työmenetelmänä varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteuttamisessa, ...
  • Satukirja 

   Kiema, Jenna (2022)
   Opinnäytetyössä suunnitellaan painokuntoinen Koti satukirja lapsille. Nauhoitteessa kerrotaan aiheen syntyneen tekijälle lähiomaisen lapsen menetyksen jälkeen. Opinnäytetyön tuloksena syntyneen lastenkirjan suun-nittelu- ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mikroyritys X:n kansainvälistyminen 

   Holmberg, Marika (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin pienelle maahantuonti- ja myyntialan mikroyritys X:lle, joka suunnittelee toimintansa laajentamista EU:n markkinoille. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttuvat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sähköliittymien mitoitusten vertailu ja optimointi 

   Mertanen, Aleksi (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä sähköenergian mittausdataa työn toimeksiantajana toimivan Sweco Talotekniikka Oy:n suunnittelemista kohteista. Kerätyn datan avulla tavoitteena oli vertailla kiinteistöjen ...
  • Työhyvinvointikyselyn laatiminen ja toteuttaminen rakennusalan yritykselle 

   Miettinen, Nina; (2022)
   Tässä työssä toteutettiin työhyvinvointikysely Rakennustyö Salminen Oy:lle. Rakennustyö Salminen Oy on kuopiolainen rakennusalan yritys, joka on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Yritys on perustettu vuonna 2004 ja se ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad