Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Tietoverkkokytkinten väliset kahdennetut yhteydet kampusverkossa 

  Saarelainen, Janne (2022)
  Opinnäytetyön aiheena oli parantaa ja nopeuttaa tietoliikenneverkkoa Core-kytkimeltä Campus-kytkimille. Työssä korvattiin lisääntyneen tietoliikenneverkon käytön takia vanhat kytkinten väliset yhteydet nopeammilla ...
 • TikTok -käsikirja Miss Suomi organisaatiolle 

  Kärnä, Pinja; Hakkarainen, Tiia; Kärnä, Pinja (2022)
  Lyhyessä ajassa valtavan suosion saavuttanut sosiaalisen median applikaatio TikTok on globaalisti ladatuin sovellus vuonna 2022. TikTok on optimaalinen alusta nopealle tietoisuuden ja tunnettavuuden kasvattamiselle ja ...
 • Estimation of SCR System Performance 

  Huotari, Noora (2022)
  Typen oksidien prosessiperäisten päästöjen on havaittu pysyneen suhteessa samalla tasolla paperiteollisuuden tuotannon kanssa Suomessa. Typen oksidien vähenemät on suurimmalta osaltaan seurausta energiateollisuuden ...
 • Urheiluseuran ja sidosryhmien välinen yhteistyö ja sen kehittäminen: case Poropadel ry 

  Nivala, Paula (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää Poropadel seuran ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Poropadel on Oulun ensimmäinen padeliin keskittynyt urheiluseura ja sillä oli useita eri sidosryhmiä, joiden ...
 • CRITICAL ANALYSIS OF EXISTING & NEED FOR NEW MECHANICAL EQUIPMENT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

  Bhavin (2022)
  Today’s modern world is focused on technology. In simple terms, humans are developing new technologies to make life simpler, more efficient and more favourable for everyone. Are we worried about the environment? The result ...
 • Virtuaalisuus-Kipinä uusille innovaatioille tekstiili- ja muotialalla: taktiilinen virtuaalisovittaminen 

  Paldanius, Outi (2022)
  Opinnäytetyössä haettiin vastausta tutkimukselliseen pääkysymykseen: Kuinka me voisimme perustella taktiilisen virtuaalisovittamisen tarjoamista kehittäessämme tekstiili- ja muotialaa kestävän kehityksen liiketoimintamallien ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Leimar Service Oy 

  Nieminen, Tiiu (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Leimar Servicen asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin ja tuotteisiin sekä tätä kautta auttaa yritystä kehittämää yrityksen palvelun laatua saatujen palautteiden perusteella. Teoriassa ...
 • Seikkailukasvatusopas perhekotiin 

  Riihijärvi, Roope; Heinonen, Joel (2022)
  Opinnäytetyössä kehitettiin Perhekoti Kolumbuksen toimintaa luomalla seikkailukasvatusopas. Seikkailukasvatusopas pitää sisällään tietoa seikkailukasvatuksesta, ohjausteorioista ja oppimismalleista, jonka lisäksi se sisältää ...
 • Suurjännitekoestusten kehittäminen 

  Hirvonen, Samuel (2022)
  Tiivistelmä Savonian suurjännitelaboratorion oppimisympäristö uudistui vuonna 2020, kun kampus siirtyi Microtecnialle. Tässä yhteydessä suurjännitelaboratorio siirtyi metalliseen konttiin. Tässä työssä tutkittiin, kuinka ...
 • Taidepolku Sonkajärvelle : osallisuutta edistämässä sosiokulttuurisin ja taidelähtöisin menetelmin 

  Hynynen-Niskanen, Merja; Rönkkö, Emma (2022)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin, kehitettiin, toteutettiin ja arvioitiin taidepolku Sonkajärven kunnalle. Sonkajärven kunnassa toivottiin taidepolkua ja kotiseutumuseon miljöön elävöittämistä. Opinnäytetyön tekijöillä oli ...
 • Treidaaminen sijoitustyylinä 

  Kuoppa, Aleksi; Parviainen, Timo (2022)
  Opinnäyte tutkii treidaamista sijoitustyylinä verrattuna perinteisempään sijoittamiseen. Treidaaminen sijoitustyylinä on itsessään uusi sijoitustyyli yksityisten ihmisten keskuudessa. Opinnäytetyössä käydään lävitse erilaisia ...
 • Tilinpäätöksen rahoituslaskelman laadintamalli toimeksiantajan tytäryhtiöille Suomessa 

  Räisänen, Krista (2022)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisen rahoituslaskelman laadintaan toimeksiantajan tytäryhtiöissä. Rahoituslaskelman laadintamenetelmien kehittäminen ja laskentamallin laatiminen ...
 • Kangaslammin energiaomavaraisuus: pelto- ja metsäenergia 

  Eskelinen, Niina; Leppänen, Mika (2022)
  Maatalous on ajautumassa vaaralliseen talouskriisiin. Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden ja energian, hinnat ovat viime vuosina nousseet nopeasti ja ennalta arvaamattomasti. Tämän lisäksi Suomessa on herätty ...
 • Etuuskeskusten välisellä yhteistyöllä parempaa sisäistä asiakaskokemusta: case Kela 

  Meriranta, Tiina; Tiainen, Mari (2022)
  Asiakaskokemuksen strateginen merkitys organisaatioiden toiminnassa on kuluneiden vuosikymmenten aikana kasvanut ja yhä useammat organisaatiot ovat nostaneet asiakaskokemuksen yhdeksi keskeisimmistä toiminnallisista ...
 • Saildrive-tuotantopisteen suunnittelu 

  Kolehmainen, Jukka (2022)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella uusi Saildrive-tuotantopiste Oceanvolt Oy:lle yrityksen uusiin toimitiloihin, lean-työkaluja apuna käyttäen. Työssä paneudutaan työpisteen kehittämisen teoriaan ja lean-työkaluihin, ...

Näytä lisää