- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • 0-10-vuotiaiden seksuaalisuuden tukeminen : opas vanhempien tueksi 

   Kivelä, Iiris; Lehto, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä ja työn tuotos tehtiin Kuopion kaupungin seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän toiveesta. Tuotoksena oli opas lasten seksuaalikasvatuksesta vanhemmille. Tuotos on kaikkien ...
  • 0-6 -vuotiaiden lasten tapaturmien ehkäisy ja niiden puheeksiottaminen neuvolassa 

   Ovaskainen, Helena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata lasten tapaturmia ja niiden puheeksi ottamista sekä ehkäisyä neuvolassa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, soveltuuko ”Tiedä ja toimi – tapaturmat puheeksi ...
  • 1 kV tekniikan teknistaloudellinen analysointi Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkossa 

   Jääskeläinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli analysoida 1 kV tekniikan hyödyntämisen teknistaloudellista kannattavuutta ja käyttövarmuusvaikutuksia sähköverkon eri kehitysvaihtoehdoissa Savon Voima Verkko Oy:n todellisella jakeluverkon ...
  • 10 000 kilometriä venäläistä kulttuuria : ensikertalaisina matkailijoina Venäjällä 

   Korkiakoski, Karita; Moilanen, Kari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyö esittelee kirjoittajien tekemien havaintojen avulla venäläisyyttä, venäläistä kulttuuria sekä suomalaisten vahvoja ennakkoluuloja venäläisyyttä kohtaan. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja ...
  • 10 kV kojeistojen elinkaaritarkastelu 

   Suhonen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, missä vaiheessa elinkaartaan neljä eri 10 kV:n kojeistoa Yaran Siilinjärven kaivoksella ovat. Kojeistoissa on käytössä vähäöljykatkaisijoita, joiden tuotetuen on laitetoimittaja ...
  • 10 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaslähtöisyys vanhempien kokemana 

   Puustinen, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tiivistelmä: Opinnäytetyössä tutkittiin päiväkeskus Purjeessa tarjottavan 10 vuotta täyttäneiden kehitys-vammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaslähtöisyyden toteutumista vanhempien ko-kemana sekä palvelun tulevaisuuden ...
  • 1001 - a collection and a questionnaire for Minimarket AB Stockholm 

   Piippo, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   The final project 1001 – a collection and a questionnaire for Minimarket was made in cooperation with Minimarket Stockholm AB. Minimar-ket is a Swedish women’s wear label established in 2006 by sisters Jennifer, Pernilla ...
  • 12-kanavaisen lepo-EKG:n laadukas rekisteröinti : opetusvideo lähihoitajaopiskelijoille 

   Huttunen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   EKG eli elektrokardiografia on yksi tärkeimmistä ja laajimmalle levinneistä sydänpotilaan tutkimusmenetelmistä. Sillä mitataan sydämen sähköistä toimintaa ihon pinnalle kiinnitettävillä elektrodeilla. Tutkimus on helposti ...
  • 128 päivää pelinkehitystä 

   Lehtosaari, Heidi; Kortelainen, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä käsitellään kahden teollisen muotoilun opiskelijan pelinkehitysprojektin vaiheita. Tekijöiden tarkoituksena on opiskella projektin kautta pelinkehitystyön perusteita ja projektinhallintaa, sekä kehittää ...
  • 12–16-vuotiaiden nuorten seksuaaliterveyden edistäminen 

   Vironen, Jenni; Kerman, Lotta (2019)
   Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys ovat läsnä ihmisen elämässä lapsuudesta vanhuuteen. Seksuaalisuus on fyy-sinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, jota tulee tarkastella kaikista näistä näkökulmista. ...
  • 1314 Ennusteesta : Trendiennusteista mallistoksi 

   Hellgren, Milka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä pohdintaan tulevaisuuden ja muodin ennakointia ja trendien ennustamista. Työn aikana tekijä kehittää pohdintojen ja taustatutkimuksen avulla omia trendiennustustaitoja ammatillisempaan suuntaan. Opinnäytetyön ...
  • 177Lutetium-PSMA-hoito eturauhassyövän hoitomuotona 

   Heino, Iida; Huupponen, Aino; Oijusluoma, Olivia (2021)
   177Lutetium-PSMA-hoitoa voidaan antaa potilaille, joilla on todettu metastaattinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä (mCRPC, metastatic castration-resistant prostate cancer). Tutkimuksen aiheen katsottiin olevan ...
  • 1800 - 1900-luvun vaihteen arkkitehtuurityylien soveltaminen uudiskohteessa : Asuinkerrostalo Helsingin Koirasaareen 

   Neuvonen, Janita (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia esimerkkirakennuksen avulla 1800 - 1900-luvun vaihteen arkkitehtuurityylien soveltamista uudisrakennuksessa ja tavoitteena oli tuottaa erilaisia julkisivuvariaatioita sekä suunnitelmaselo ...
  • 1920-luvun tyyppitalon energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen keinoin 

   Takkinen, Eero-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Kuopion Itkonniemellä sijaitsevaan 1920-luvulla valmistuneeseen paritaloon korjausrakentamisen ratkaisu, jolla rakennuksen energiatehokkuutta saataisiin parannettua. Ratkaisu tuli ...
  • 1940–50 -luvun rintamamiestalon kuntoarvio ja rakenteiden U-arvojen parantaminen 

   Pitkänen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä vuonna 1948 valmistuneeseen rintamamiestaloon kuntoarvio ja parantaa rakenteiden U-arvoja sekä talon asumismukavuutta. Kuntoarviota tehdessä pohdit-tiin myös erilaisia ratkaisuja ...
  • 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi 

   Hämäläinen, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi. Talon kellaria ja asuinkerrosta on lisälämmöneristetty 1990-luvulla. Tavoitteena oli tutkia ja verrata alkuperäisten ja lisälämmöneristettyjen ...
  • 1970-80-luvuilla rakennettujen pientalojen korjausopas 

   Brandt, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä korjaustutkimus 1970- ja 80-luvuilla rakennetuista pientaloista. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli toimia korjausoppaana edellä mainittujen aikakausien aikana rakennettujen pientalojen ...
  • 1970-luvun pientalon korjaussuunnitelma 

   Miettinen, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää vuonna 1974 valmistuneen omakotitalon riskirakenteet ja laatia näille kor-jaussuunnitelmat. Tavoitteena oli tehdä niin perusteellinen korjaussuunnitelma, että sen pohjalta olisi ...
  • 1970–80-luvulla rakennetun rivitalon peruskorjaamisen kannattavuus 

   Ristaniemi, Atte (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Excel-pohjainen kannattavuuslaskuri 1970–80-luvulla rakennettujen rivitalojen peruskorjaamisen kannattavuuden määrittelemiseen. Työssä perehdyttiin peruskorjauksen kustannuksiin ...
  • 1990-luvun paritalon kuntoarvio korjausehdotuksineen 

   Siikanen, Anna-Tuulikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuntoarvion tekeminen vuonna 1997 valmistuneeseen puolitoistakerroksiseen paritaloon. Lähtökohtana kuntoarviolle oli, että kohteeseen on ollut suunnitteilla pintaremontteja ja samalla ...