Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Rekrytointi- ja perehdytysprosessin kehittäminen 

  Mönkkönen, Elina (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajaorganisaation rekrytointi- ja perehdytysprosessin nykytila, ja tuottaa tutkimuksen tuloksien perusteella kehittämisehdotuksia organisaation käyttöön. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Seksuaaliväkivallan uhrin toipumisen hoitopolku: potilasohje KYS Seri-tukikeskukselle 

  Nuutinen, Heini; Siirilä-Reinikainen, Sanna (2023)
  Seksuaaliväkivalta on globaali ongelma ja käsittelemätön kokemus seksuaaliväkivallasta on merkittävä riski uhrin terveydelle ja hyvinvoinnille. Kehittämistyön menetelmällä valmistui opinnäytetyönä Kuopion yliopistollisen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Palkka-ajoprosessin kehitys kunnallisessa palkanlaskennassa: Personec F -palkkajärjestelmä 

  Pyykkinen, Aleksi (2023)
  Opinnäytetyössä kehitettiin kunnallisen palkkahallinnon palkka-ajoprosessia. Työ toteutettiin Monetra Pohjois-Savo Oy:lle Personec F -palkkajärjestelmään. Tavoitteena oli tehdä yhdet ohjeet, joita voi käyttää asiakkaasta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tarvikekaappi palomiehille 

  Hämäläinen, Ville (2023)
  Sain opinnäytetyön aiheen IS-VET Oy:lta. Työn tarkoituksena oli etsiä ja tutkia, että millainen kaappi soveltuisi parhaiten palomiesten käyttöön. Kokosin löytämääni tietoa kaapeista ja niiden valmistamisesta raporttimuotoon ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Koordinaattimittauskoneen käyttöönotto 

  Kolehmainen, Santeri (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on käyttöönottaa 3D koordinaattimittauskone. Perehtyä sen käyttöön ja luoda käytännölliset toimintatavat yrityksen tuotannon laadunvarmistamiseksi. Työn tavoitteena oli saada mittausepävarmuus ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sairaanhoitajavetoinen vastaanottotoiminta erikoissairaanhoidossa potilaiden arvioimana - Määrällinen vertailevatutkimus 

  Sanna-Mari, Kallio (2023)
  Potilasmäärät ovat kasvaneet erikoissairaanhoidossa muun muassa vuodeosastopaikkojen leikkausten takia ja potilaiden hoitoa on siirretty yhä enemmän avohoidon puolelle (Salin, Liimatainen, Holmberg-Marttila, Aalto 2012, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työntekijän perehdytysmateriaali fysioterapiayritykselle 

  Käräjäoja, Tinja; Eskola, Mari (2023)
  Opinnäytetyössä kehitettiin erään fysioterapiayrityksen perehdytystä. Kehittämistyössä tuotettiin selkeä ja yrityksen tarpeisiin vastaava perehdytysmateriaali. Alkuperäinen perehdytysmateriaali oli epäkäytännöllinen, eikä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Verkottumisen hyödyt prosessisuunnittelulle 

  Hintikka, Anna (2023)
  Verkottumisen hyödyt ja pitkäjänteisen sidosryhmäyhteistyön merkitys liiketoiminnalle tunnistetaan jo hyvin. Tämä kehittämistutkimus vastasi kysymykseen, mitä hyötyä verkottumisesta voi olla suunnitteluprosessin kehittämisessä? ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työpaja osana työnjohdon kehittämistä: case Kuopion Huoltotrio Oy 

  Pekkarinen, Juha (2023)
  Kuopion Huoltotrio Oy irtisanoi muutosneuvotteluiden seurauksena kolme työnjohtajaa. Irtisanomiset aiheuttivat organisaatiorakenteessa muutoksia, joiden seurauksena suurimmalla osalla yrityksen työntekijöistä vaihtui ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Säilörehutuotannon kehittäminen Kortesuon maitotilalla 

  Juntunen, Sami (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Kortesuon maitotilan säilörehuntuotantoa. Maatalouden kannattavuudessa on ollut haasteita. Vuonna 2022 kohonneet tuotantopanosten hinnat heikentävät maatilojen kannattavuutta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Visuaalinen myyntityö erikoiskaupassa 

  Sutinen, Eevi (2023)
  Opinnäytetyön aihe oli visuaalinen myyntityö erikoiskaupoissa. Opinnäytetyössä perehdyttiin visuaalisen myyntityön ohjeistuksiin sekä tutkittiin havainnoimalla eri kohteiden visuaalisen myyntityön toteutusta. Tavoitteena ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Alkoholittomien virvoitusjuomien vaikutus mielenhyvinvointiin 

  Moilanen, Elisa; Haapalainen, Emilia (2023)
  Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja alkoholittomien virvoitusjuomien kulutus on kouluterveyskyselyn mukaan lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Alkoholittomien virvoitusjuomien terveysvaikutuksia ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Luontolähtöinen verkkokurssi ADHD-piirteisille aikuisille: kehittämistutkimus toiminimi Luovimolle. 

  Lappalainen, Tiina (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli koostaa ADHD-aikuisille verkkokurssi, jossa ADHD-oireisiin etsitään ratkaisuja psykoedukaatiosta ja luontomenetelmistä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada ADHD-oireiset aikuiset kokeilemaan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin kehittäminen: verkkokauppayritykselle 

  Kasurinen, Tanja (2023)
  Opinnäytetyön aiheena oli kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin kehittäminen kohdeyritykselle. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli verkkokauppayritys. Opinnäytetyön kehittämistyönä tehtiin suunnitelma kohdennetun sähköposti ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Vanhan toimistorakennuksen soveltuminen asumis- ja majoituskäyttöön: Vallila Teleport Teollisuuskatu 15 

  Nykänen, Nea (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vanhan toimistorakennuksen vaihtoehtoinen konvertoiminen, pitämättä mitään vaihtoehtoa poissuljettuna. Tutkittavia käyttötarkoituksia olivat huoneistohotellin, palvelu-asumisen ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää