- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • 0,4 KV JA 20 KV SÄHKÖVERKON TARKASTUSOHJE 

   Härkönen, Tuomas (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä G42 Servicelle uusi ohje sähköverkon tarkastuksiin. Ohje suunnattiin etenkin uusille työntekijöille perehdytyskäyttöön, mutta myös kokeneet työntekijät voivat hyödyntää sitä tarvittaessa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • AMINOHAPPOJEN ANALYSOINTIMENETELMÄN VALIDOINTI SHIMADZU NEXERA XR /AB SCIEX QTRAP 4500MD-LAITTEISTOLLE 

   Siitonen, Laura (2022)
   Aminohapot ovat ihmisen elimistölle välttämättömiä proteiinin ja peptidien rakennusosia. Aminohappojen aineenvaihdunnassa olevat häiriöt aiheuttavat sairauksia, joiden diagnosoinnissa ja seurannassa aminohappojen analysointi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Analysis of Fixed Asset Internal Control: Case X 

   Mäkinen, Miina (2021)
   Few corporate collapses at the beginning of the 21st century instigated a demand for updated internal control systems. Since then, internal controls have been developed further to meet the requirements of different ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Arjen tasapainon merkitys hyvinvointiin 

   Koponen, Saara (2022)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli hyvinvoinnin osatekijöitä ja tarkasteli keinoja, joilla yksilö voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Teoriaan pohjautuen luotiin toiminnan muuttamiseksi kehityssuunnitelma, jonka tarkoituksena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aromaattisten malliaineiden isomerointi : puolipanosreaktoreiden käyttäminen ja kehittäminen 

   Räsänen, Samuli (2022)
   Tässä työssä käsitellään puolipanosreaktorilaitteiston käyttämistä ja sillä suoritettuja kokeita, joissa isomeroitiin aromaattisia malliaineita. Malliaineina käytettiin tetraliinia ja fenantreenia, jotka liuotettiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakkaan osallisuuden edistäminen osallistavan kirjaamisen avulla: menetelmän käytön vahvistaminen Familarin avopalveluissa 

   Launonen, Nina (2021)
   Opinnäytetyössä tutkittiin osallistavan kirjaamisen menetelmän käyttöä Familar Pohjois-Savon avopalve-luiden työryhmässä. Tarkoituksena oli saada kerättyä koeryhmään osallistuneilta työntekijöiltä havaintoja, näkemyksiä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiantuntijatyössä kehittyminen jatkuvassa etätyössä 

   Myöhänen, Terhi (2022)
   Vuonna 2020 koronapandemian seurauksena yli miljoona suomalaista siirtyi työskentelemään osittain tai kokonaan etänä. Opinnäytetyössä tutkittiin jatkuvan etätyön vaikutuksia asiantuntijatyössä kehittymiseen. Opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Automatisoidun klapikoneen CE-merkintä 

   Kononov, Aki (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen työkalu CE-merkintää varten Steelko Oy:lle. Työssä käytettiin esimerkkinä Steelko Oy:n kehitteillä olevaa automatisoitua klapikonetta, jonka CE-merkintää vietiin niin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Avolaitosmäärärahaprosessi matriisiorganisaatiossa 

   Yliskoski-Nuutinen, Arja (2022)
   Avolaitosmäärärahaprosessi on yksi Rikosseuraamuslaitoksen ydinprosesseista, jonka avulla valmennetaan vankeja vapauteen. Rikosseuraamuslaitoksessa meneillään oleva organisaatiomuutos linjaorganisaatiosta matriisiorganisaatioksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • B2C Marketing Approach from a B2B Company: Research on Potential of Digital Communication Channels 

   Sakura, Shioda (2022)
   This thesis project was focused on studying the potential of the B2C marketing communication channel approach within a B2B company; the main goal was set to select a suitable digital marketing communication channel for the ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Bonavan kerrostalokonseptin markkinointiaineiston kehittäminen ja tyyppikerrostalojen asuttavuuden tarkastelu 

   Kosonen, Noora (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Bonava Suomi Oy:n rakennustavan markkinoinnin kehittäminen. Bonava on yksi Pohjois-Euroopan johtavia asunnonrakentajia (Bonava.fi). Tavoitteena oli laatia markkinointiaineisto, jonka ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • BRAZILIAN CONSTRUCTION MARKET: AN OVERVIEW AND MARKET ENTRY STRATEGIES FOR FINNISH COMPANIES 

   Nascimento, Paulo (2021)
   The primary research aim was to develop an internationalization process for Finnish companies having the prospect of expanding their activities into the Brazilian construction market. Initially, a market overview was ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • COVID-19 pandemian vaikutukset kuopiolaisten matkustamiseen vuonna 2022 

   Korhonen, Aleksi (2022)
   COVID-19-pandemia on vaikuttanut matkailuun ja siihen liittyviin elinkeinoihin jo lähes kahden vuoden ajan. Suomi ja suomalaisetkaan eivät ole voineet välttyä globaalilta koronaviruspandemialta sekä sitä seuranneista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Covid-19 viruksen vaikutukset ja vastuullisuus Kuopion keskustan anniskelupaikoissa 

   Rönkkö, Katriina; Salmivaara, Aune (2022)
   Ravintola-alan tilanne romahti keväällä 2020, kun anniskeluravintolat ja suurin osa ruokaravintoloista joutuivat sulkemaan ovensa maailmanlaajuisen koronaviruspandemian takia. Koronavirus vaikutti kaikilla aloilla, mutta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Designing a cleanroom for assembly work of Hanza Toolfac Oy 

   Basnet, Basu (2022)
   The objective of the bachelor’s thesis was to design a cleanroom for assembly work of Hanza Toolfac Oy since the company is in the planning phase for constructing a new factory where they require a cleanroom for assembly ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digitaalinen perehdytysopas Kotona asumisen tuen työntekijöille 

   Heidi, Olkila; Puustinen, Marja (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä digitaalinen perehdytysopas kotona asumisen tuen uusille työntekijöille ja opiskelijoille. Työn tilaajalla oli aiemmin paperinen perehdytyskansio. Tämän työn tavoitteena ja tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen : Finavian Chatbot 

   Ketola, Minttu (2021)
   Digitaaliset palvelut yleistyvät ja kehittyvät nopeaa vauhtia nyky-yhteiskunnassa. Osana yritysten tarjoamia digitaalisia palveluita ovat erilaiset chat-palvelut ja automatisoidut chatbotit. Myös digitaalisen asiakas- ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digitaalisuus osaksi hoitohenkilöstön työtä : sähköiset lomakkeet hoitosuhdetyöskentelyn tukena : case Niuvanniemen sairaala 

   Heikkinen, Olli-Pekka (2015)
   Tietotekniikan kehitys on mahdollistanut tietojen käsittelyn kehittymisen ja automatisoitumisen koko yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ensimmäisen strategiansa vuonna 1996 siitä, kuinka uuden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digital Marketing Strategy in Blockchain Gaming Industry. Case Company: RBL Labs 

   Vo, Ngoc Thi Hoai (2022)
   This study was commissioned by RBL Labs, a game studio that designs and releases games about Non-fungible token (NFT). While the company is active on some digital channels, it does not have a long-term social media strategy. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Edan i15 -verikaasulaitteen verifiointi 

   Kumpulainen, Kerttu; Romppanen, Evita (2021)
   Happoemästasapainon häiriöitä tutkitaan verikaasuanalyysillä, joka on yleinen laboratoriotutkimus erityisesti päivystyksessä ja teho-osastoilla. Verikaasuanalyysi tuottaa potilaan kannalta tärkeää tietoa happoemästasapainon ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad