- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Digitaalisuus osaksi hoitohenkilöstön työtä : sähköiset lomakkeet hoitosuhdetyöskentelyn tukena : case Niuvanniemen sairaala 

   Heikkinen, Olli-Pekka (2015)
   Tietotekniikan kehitys on mahdollistanut tietojen käsittelyn kehittymisen ja automatisoitumisen koko yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ensimmäisen strategiansa vuonna 1996 siitä, kuinka uuden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Frida Kahlo -näytelmän puvustusprosessi 

   Heikura, Eerika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on Kuopion kaupungin teatterissa vuonna 2016 keväällä ensi-iltansa saanut Frida Kahlo - näytelmän puvustusprosessi. Opinnäytetyössä prosessia tarkasteltiin J. Michael Gilletten teatterituotantoon ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ilmaisu roolityössä : Tanssijan kokemuksia kahdesta teatteriproduktiosta 

   Kareinen, Helinä (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Koostetun opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tekijä tutkii oman ilmaisunsa rakentumista, toteutumista ja kehittymistä kahdessa eri teatteriproduktiossa. Tekijä esiintyi musikaalissa Annie Mestariampuja (Kuopion ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Rakennustyömaan logistiikka 

   Simunaniemi, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli rakennustyömaan logistiikka ja tilaajana toimi Ramirent Finland Oy. Työn tarkoituksena oli esitellä työmaalogistiikan toimintaa Kuopion yliopistollisen sairaalan peruskorjaustyömaalla ja miettiä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Päijät-Hämeen keskussairaalan uuden atriumtilan ja yhdyskäytävien arkkitehtisuunnittelu 

   Pöytäkivi, Aliisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisosaan atriumtila ja siihen liittyvät yhdyskäytävät. Työn tavoitteena oli luoda tilaajan tarpeita vastaavat arkkitehtisuunnitelmat, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • HT&LT Järjestelmien käyttöönoton kehittäminen 

   Tuura, Tapio (2020)
   Meyer Turku Oy:n toimeksiantamassa työssä on tarkasteltu HT&LT eli (high temperature & low temperature) jär-jestelmien käyttöönottoa. Järjestelmien käyttökohteita ovat pääkoneiden esilämmitys ja jäähdytys, sekä lukuisten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kirjallisuuskatsaus unen vaikutuksista terveyteen ja työhyvinvointiin 

   Kauppinen, Emmi (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoutta unesta ja sen vaikutuksista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä työhyvinvointiin. Tavoitteena tässä työssä oli löytää sellaisia tekijöitä, jotka tukevat voimavarojen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Etäasiakkaiden asiakaskokemuksen kehittäminen, tapaus Rautalammin Osuuspankki 

   Heikkinen, Päivi (2021)
   Pankkitoimiala elää murroksessa ja sen toiminta on kokenut merkittäviä muutoksia viimeisien vuosien aikana. Verkkopalveluiden käytön kasvaminen on johtanut siihen, että pankin asiakassuhteet eivät ole paikkakuntasidonnaisia. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digitaalinen perehdytysopas Kotona asumisen tuen työntekijöille 

   Heidi, Olkila; Puustinen, Marja (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä digitaalinen perehdytysopas kotona asumisen tuen uusille työntekijöille ja opiskelijoille. Työn tilaajalla oli aiemmin paperinen perehdytyskansio. Tämän työn tavoitteena ja tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lisäävän valmistuksen hyödyntäminen Joros Oy:n kokoonpanojigeissä 

   Voutilainen, Reino (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia, menetelmän käyttökelpoisuutta, sekä mahdollista kustannusvaikutusta Joros Oy:n kokoonpanojigien valmistuksessa ja käytössä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Perehdytysopas Outdooractive sivuston sisällöntuottajalle 

   Tikkunen, Anttoni (2021)
   Tässä työssä toteutettiin sisällöntuotannon työtehtäviin suunniteltu käyttöohjekirja perehdytyksen tukimateriaaliksi. Materiaalia voidaan käyttää Outdooractive sivuston sisällöntuotannon tehtävien perehdytystilanteissa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Quality of Life of Seniors in Home Care-Descriptive literature review. 

   Erhijakpor, Andrew (2021)
   Abstract Population is ageing globally. In Europe, current demographic projections forecast that the propor tion of seniors will continue to grow, and that the segment of seniors will continue to grow even faster. To ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yksilön oivallukset itseohjautuvuudesta 

   Mutikainen, Merike (2021)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin finanssialan yritykselle X. Opinnäytetyö lähti liikkeelle toimeksiantajan halusta ja omista ennakkokäsityksistä, tarkoituksena selvittä kuinka työntekijä kokee itseohjautuvuuden. Tätä lähdettiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tiimien välisen yhteistyön kehittäminen 

   Sivonen, Anne (2021)
   Tiimityö on ollut merkittävä osa työelämää jo vuosia ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Tiimien kyvykkyys yhteistyöhön on oleellisen tärkeää etenkin organisaatioissa, joissa töiden onnistuneeseen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Liikunta- ja matkailupalveluiden kartoitus maaseutukaupungissa. Case Kiuruvesi 

   Ruotsalainen, Tuula (2021)
   Kiuruvesi on maalaiskaupunki, jossa oli vaikea löytää kohdistettua tietoa liikuntapalvelujen tarjoajista ja ta pahtumista. Liikunta- ja retkipalvelujen tuottajat olivat hajallaan, eikä palveluista ollut koottu yhteistä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hyvinvointia tukeva tila: Luonnollisia aistitoimintoja tukevaan tilaan liittyvien käsitteiden määrittely ja hyvinvointia tukevan sisustussuunnittelukonseptin luominen 

   Heikkilä, Piia (2021)
   Fyysinen ympäristö vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Rakennukset, niiden tilat ja sisustukset muodostavat valtaosan nykyihmisen toimintaympäristöstä: vietämme keskimäärin 90 % kaikesta ajastamme sisätiloissa. Suurin osa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Selvitystyö palvelun laadusta 

   Tilles, MIrva (2021)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona metallituotteiden pintakäsittelyä tarjoavalle yritykselle, Kuopion Kuumasinkitys Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitystyö palvelun laadusta. Yritys ei ollut aikaisemmin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tuttu ja tuntematon teknologiakasvatus: henkilöstön ja perheiden kokemuksia ja ajatuksia teknologiakasvatuksesta Paloisten päiväkodissa Iisalmessa 

   Lehikoinen, Elina (2021)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin henkilöstön ja perheiden kokemuksia ja ajatuksia teknologiakasvatuksesta ja sen toteutumisesta Paloisten päiväkodissa Iisalmessa. Teknologiakasvatus määritellään varhaiskasvatussuunnitelman ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Upgrade & Modification -tuotteiden määrittely 

   Kärkkäinen, Jaakko E S (2021)
   Tämä opinnäytetyö on laadittu liittyen konetekniikan insinööriopintoihin Savonia AMK:ssa ja käsittelee tekijän työtehtäviin liittyviä Normet Servicen U&M -tuotteita. U&M -tuotteet ovat englanniksi Upgrade and Modification ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Liiketoimintasuunnitelma Case Isse Visuals 

   Määttä, Jesse; Kärkkäinen, Pekka (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda vuonna 2021 alussa perustetulle toiminimelle liiketoimintasuunnitelma. Kyseinen yritys toimii valokuvauksen ja graafisen suunnittelun alalla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad