- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Vuoropäällikön arkijohtaminen ravintolassa 

   Toroi, Arttu (2022)
   Työn tavoitteena on saada Osuuskauppa Suur-Savon ravintoloiden ja liikenneasemien arjen johtamistasoa eteenpäin. Osuuskaupassa ravintola-, keittiö- ja liikenneasemapäälliköitä valmennetaan melko säännöllisesti ja pääsääntöisesti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ISO 3834 STANDARDIN ESIAUDITOINTI RD TECHNOLOGY CENTER OY:LLE RD GROUPIN LAADUNHALLINTAMALLILLA 

   Martikainen, Jussi (2022)
   RD Group konserniin kuuluu vuodesta 2022 alkaen Debomix Oy ja RD Technology Center Oy. RD Group toimii asiakkailleen järjestelmätoimittajana ja sen tarjoamiin palveluihin kuuluu hitsausta, koneistusta, pintakäsittelyä ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tilinpäätösanalyysi Yritykselle X Oy 

   Meriläinen, Santtu (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida ravintola-alalla toimivan, tappiollista tulosta tekevän yrityk-sen taloudellista tilaa ajanjaksolta 2016–2020. Tarkoituksena oli erityisesti selvittää syitä, jotka aiheutti-vat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palvelutarpeen arviointi: malli palveluohjaajan työn tueksi 

   Hakulinen, Hanna-Mari (2022)
   Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, jossa toimeksiantajana oli Kuopion kaupungin aikuissosiaalityö. Kehittämistyö kohdistui yksikön asiakasohjaus ja taloudellinen tuki tiimin palveluohjaukseen, jossa oli havaittu, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiantuntijatyössä kehittyminen jatkuvassa etätyössä 

   Myöhänen, Terhi (2022)
   Vuonna 2020 koronapandemian seurauksena yli miljoona suomalaista siirtyi työskentelemään osittain tai kokonaan etänä. Opinnäytetyössä tutkittiin jatkuvan etätyön vaikutuksia asiantuntijatyössä kehittymiseen. Opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Informaationäyttöjärjestelmän laitteiden tunnistautuminen TLS-asiakasvarmenteilla 

   Jokinen, Petteri (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Mastercom Oy:n informaationäyttöjärjestelmään luotettava TLS-varmenteisiin pohjautuva tunnistautumismenetelmä järjestelmän laitteiden ja taustajärjestelmän väliseen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Bonavan kerrostalokonseptin markkinointiaineiston kehittäminen ja tyyppikerrostalojen asuttavuuden tarkastelu 

   Kosonen, Noora (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Bonava Suomi Oy:n rakennustavan markkinoinnin kehittäminen. Bonava on yksi Pohjois-Euroopan johtavia asunnonrakentajia (Bonava.fi). Tavoitteena oli laatia markkinointiaineisto, jonka ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö: oppiminen rahoitusalalle 

   Salmi, Max (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli seurata omaa oppimista ja kehittymistä uudessa työssä rahoituslaitoksen asiakaspalvelutiimissä. Tavoitteena oli myös luoda työnantajalle yleinen kuva perehdytysprosessista ja tuoda esiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Designing a cleanroom for assembly work of Hanza Toolfac Oy 

   Basnet, Basu (2022)
   The objective of the bachelor’s thesis was to design a cleanroom for assembly work of Hanza Toolfac Oy since the company is in the planning phase for constructing a new factory where they require a cleanroom for assembly ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Markkinoinnin tarkastelu: ravintola Sataman helmi 

   Laaksorinne, Meri Tuuli (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella ravintola Sataman helmen markkinointia. Tavoitteena on jakaa tietoutta toimeksiantajalle sekä lisätä ymmärrystä markkinoinnin strategisen ja suunnitelmallisen toteuttamisen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kohti kilpailuetua: suunnitelma kilpailuedun luomiseksi viestinnän ja tunnettuuden avulla 

   Saarenheimo, Pekka (2022)
   Kilpailuedun luominen ei ole helpoin matka. Kilpailuedun luomista täytyy viedä eteenpäin suunnitellusti. Koska kilpailuedun luomiseen liittyy paljon haasteita, on oltava valmis kestämään epävarmuutta ja muutoksia. Kilpailuedun ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • B2C Marketing Approach from a B2B Company: Research on Potential of Digital Communication Channels 

   Sakura, Shioda (2022)
   This thesis project was focused on studying the potential of the B2C marketing communication channel approach within a B2B company; the main goal was set to select a suitable digital marketing communication channel for the ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Olio-ohjelmointi ja uudet menetelmät PLC-laitteiden ohjelmoinnissa 

   Korhonen, Hannu (2022)
   Työssä tutkittiin, kuinka PLC-ohjauksella varustettujen koneiden ohjelmointia voidaan tehostaa. PCL-ohjauksia on käytetty 1960-luvulta alkaen. 1980-luvulla ohjelmointiin julkaistiin standardi IEC61131-3, jolla valmistajat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • HOW TO PROMOTE THE CHINESE TRADITIONAL CLOTHING BRAND TO GO INTO THE FRENCH MARKET? 

   Wang, Yue (2022)
   In an environment of increasing business competition, brand marketing has become an unavoidable choice for the Hanfu industry to gain a competitive edge. The objective of the present thesis was to create a new brand marketing ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palvelukonsepti Kuopion Pakettiautopalveluille : palvelukeskeisen liiketoiminnan näkökulmasta 

   Hyvärinen, Heikki (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda palvelukonsepti Kuopion Pakettiautopalveluille. Tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen mahdollisuuksia ja kehittää liiketoimintaa palvelukeskeisen logiikan näkökulmasta. Palve ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Käyttökoulutuksen asiakaskokemuksen kehittäminen - Case Ponsse training services 

   Hyvönen, Antti; Nukari, Tomi (2022)
   Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa jatkuvasti yrityksen menestymisen kannalta. Yhä useampi yritys kirjaa asiakaskokemuksen strategiaansa. Aikaisempien tutkimusten perusteella Ponssen luoma asiakaskokemus käyttökoulutusten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • The managerial development in the future of public healthcare : the working environment changes, do the managerial practices adapt as well? 

   Isoaho, Timo (2022)
   Abstract The operational field in public healthcare is transforming at an unprecedented speed. The organizations providing the services are reformulating their selves as the wellbeing services county reform proceeds. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Arjen tasapainon merkitys hyvinvointiin 

   Koponen, Saara (2022)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli hyvinvoinnin osatekijöitä ja tarkasteli keinoja, joilla yksilö voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Teoriaan pohjautuen luotiin toiminnan muuttamiseksi kehityssuunnitelma, jonka tarkoituksena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kylpyhuonemoduulikonsepti : komposiittikiveä hyödyntäen 

   Paananen, Elilna (2022)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli käytännön työssä huomattu kylpyhuoneen arvostuksen nousu, tilasta halutaan viimeisteltyä arjen pakopaikkaa ja siihen ollaan myös valmiita investoimaan. Usein haasteeksi muodostuu ammattitaitoisen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yhteisöllinen, toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu : yhteistyöllä kohti työhyvinvointia 

   Vainiomäki, Reetta-Liisa; Vainiomäki, Reetta-Liisa (2022)
   Hyvinvoiva työyhteisö on merkittävä voimavara yrityksille. Työvuorosuunnittelussa voidaan tehdä paljon asioita, joilla voi joko vahvistaa tai heikentää työhyvinvointia. Tämän työn aihe syntyi työelämän tarpeista toimintalähtöisen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad