Uusimmat viitteet

 • SavoBlogit : liikettä liiketoimintaan : vol. 5 

  Sääski, Kaija
  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Savon Sanomien SSBlogit-nettilehden blogi muuttui viime vuonna (2018) SavoBlogiksi. Savonia-ammattikorkeakoulun Liikettä liiketoimintaan -blogiryhmä jatkoi aktiivista bloggailuaan uudella kokoonpanolla. Syksyllä saimme ...
 • Teknologiakartoitus. : Hyvinvointiteknologian koulutustuote; käyttöönoton ja käytön koulutus WelTech-hanke 2018-2019. 

  Kaija-Kortelainen, Minna; Kekäläinen, Heli; Kinnunen, Anu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teknologiakartoitus Hyvinvointiteknologian koulutustuote; Käyttöönoton ja käytön koulutus WelTech-hanke 2018-2019. WelTech-hankkeen tarkoituksena on rakentaa, kehittää, koostaa ja pitää koulutuskokonaisuuksia hoitohenki ...
 • Ympäristötekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon järjestäminen ja pedagogiset ratkaisut 

  Räsänen, Teemu; Pajula, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristötekniikan YAMK koulutus on aloitettu ensimmäisen kerran keväällä 2016. Koulutus perustuu osallistavaan pedagogiikkaan, jossa opintojen aikaisen työskentelyn opinnollistamisella on suuri rooli. Tämä raportti on ...
 • Vähähiilisyyden ja puun rooli rakennusmateriaalivalinnoissa 

  Laasanen, Mikko S.; Tolvanen, Merja; Multamäki, Mauno; Niemelä, Jari
  3/2018 (Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
  Vähähiilisyys on yksi Euroopan energiastrategian visioista. ”Savolaisen ekopientalon modernit rakennusmateriaalit” -hankkeen päätavoitteena on selvittää miten rakennusmateriaaleja valmistava sekä hyödyntävä teollisuus ja ...
 • Metsäteollisuuden jätevesien energiatehokas esikäsittely : Loppuraportti 

  Antikainen, Eero; Huttunen, Jukka; Janhunen, Maarit (Savonia-ammattikorkeakoulu ou, 2018)
  METVI-hankkeen tavoitteena oli tehostaa ja tiivistää sellu- ja paperitehtaiden jätevesien käsittelyprosessia. Hanke on saanut rahoituksesta 60 % Pohjois-Savon liitosta ja loput yritys rahoitusosuuksina. Yritysrahoittajina ...
 • Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen arviointiraportti 

  Seppänen, Salla (Savonia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Korkeakoulupolitiikan tavoitteena on kehittää korkeakoulujärjestelmäämme kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja houkuttelevaksi. Tämä tarkoittaa erityisesti koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä. Korkeakoulutuksen ...
 • SS blogit - liikettä liiketoimintaan : vol. 4 

  Sääski, Kaija; Savonia-ammattikorkeakoulu
  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 7/2017 (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alkusanat Kädessäsi on toinen vuosikerta Liikettä liiketoimintaan -blogikirjasta. Savonia-ammattikorkeakoulun monialainen ryhmä kirjoittaa kerran viikossa Savon Sanomien nettilehden SSBlogiin. Aloitimme kirjoittamisen ...
 • SS blogit - liikettä liiketoimintaan : vol. 3 

  Sääski, Kaija; Savonia-ammattikorkeakoulu
  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 6/2017 (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alkusanat Kädessäsi on toinen vuosikerta Liikettä liiketoimintaan -blogikirjasta. Savonia-ammattikorkeakoulun monialainen ryhmä kirjoittaa kerran viikossa Savon Sanomien nettilehden SSBlogiin. Aloitimme kirjoittamisen ...
 • 3D-tulostuksen terveydelle haitalliset altisteet ja työhygienia 

  Väisänen, Antti
  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 8/2017 (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  3D-tulostuslaitteiden käyttö yleistyy kaiken aikaa maailmanjaaluisesti. 3D-tulostusprosessien terveydelle haitallisista altisteista eli päästöistä julkisesti saatavilla oleva tieto on kuitenkin edelleen hyvin vähäistä eikä ...
 • Meijän Luvalla : Savonian agrologiopiskelijoiden kirjoituksia ja kokemuksia kansainvälisyydestä 

  Tossavainen, Teija; Savonia-ammattikorkeakoulu
  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 3/2017 (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opiskeluaikana on huippumahdollisuus lähteä ulkomaille tutustumaan, miten muualla tehdään ja miten siellä ajatellaan. Kulttuuriset käytänteet ja perinteet tulevat tutuiksi ja samalla ikään kuin sivutuotteena oman kulttuurin ...
 • Lisäävän valmistuksen käyttö rakennusalalla : Tilannekatsaus 2017 

  Lampinen, Sami; Alonen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lisäävä valmistus (Additive Manufacturing, AM), eli 3D-tulostus on valmistusmenetelmä, jonka käyttö yleistyy nopeasti eri teollisuudenaloilla. Tällä hetkellä näkyvimmin lisäävää valmistusta hyödyntäviä aloja ovat ilmailu- ...
 • LUVA : MEIJÄN LUVALLA 11/2017 

  Savonia-ammattikorkeakoulu; Agrologiopiskelijat, Iisalmi (Savonian agrologiopiskelijat, 2017)
 • Savonia-Finna kirjastolaisia jalkauttamassa 

  Räty-Härkönen, Anu; Rönnqvist, Kirsi (AMKIT-konsortio, 2017)
 • Elintarvikepäivä 2017 - rinnakkaisohjelmien koonti 

  Kantala, Johanna; Willman, Salla; Männistö, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
 • Yhteiskuntavastuuraportti 2015-2016 

  Alanko, Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tähän yhteiskuntavastuuraporttiin on konkreettisesti koottu keskeiset asiat Savonian yhteiskuntavastuun tehtävän hoitamisesta. Raportti on laaja, sillä yhteiskuntavastuu sisältää kolme erilaista näkökulmaa eli ympäristövastuun, ...

Näytä lisää