Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Välivaraston käytön hyödyt ja kehityskohteet logistiikkaurakoinnissa – case Kämp-kortteli 

  Tsutsunen, Mikko (2020)
  Työn päätavoitteena oli osoittaa logistiikkaurakoitsijan käytön hyödyt merkittävien rakennusurakoiden toteutuksessa. Osatavoitteena oli selvittää työmaan onnistuneeseen logistiikkaan keskeisesti vaikuttavat tekijät. Opinnäytetyön ...
 • Amblyseius swirskii -petopunkin erilaisten levitysmenetelmien vertailua kasvihuonekurkulla 

  Parkkamäki, Heidi (2020)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten lisäruokinta ja erilaiset levitysmenetelmät vaikuttaa Amblyseius swirskii -petopunkkipopulaation kasvuun. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Biotus Oy. A. swirskii ...
 • Maissin viljely Mustialassa 2019 

  Koivuniemi, Sinna (2020)
  Maissi on nostanut suosiota lähivuosina viljelykierrossa myös pohjoismaissa. Haasteelliseksi viljelyn tekee kasvin vaatimukset viljelyolosuhteista. Maissi on lyhyenpäivän kasvi ja vaatii maaperältä paljon. Opinnäytetyön ...
 • Vuokratyöntekijöiden tyytyväisyys Yritys X:n toimintaa kohtaan 

  Karppinen, Jasmiina (2020)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Yritys X:n vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden taso. Tyytyväisyyden lisäksi pyritään tunnistamaan toiminnasta kehityskohtia, jotta yritys voi tulevaisuudessa kehittää ...
 • Framework for the Remote Working Methods in a Working Community - case YH Kodit Oy 

  Salomaa, Heini (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää YH Kotien henkilöstön etätyökokemuksia. Kevään 2020 aikana etätyön tekemisen määrä nousi merkittävästi globaalisti COVID-19-viruspandemian vuoksi. YH Kotien täytyi muiden yritysten ...
 • Tehomuuntajan huollon turvallisuuden edistäminen 

  Tanhuanpää, Mikael (2020)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin tehomuuntajan huollon turvallisuuden edistämistä kertomalla yleistietoa muuntajista, muuntajahuolloista ja työturvallisuudesta. Samalla muuntajan työmaadoitus modernisoitiin. Opinnäytetyön ...
 • Musiikkia kotona: Muistisairaan ja hänen läheisensä kohtaaminen musiikin keinoin 

  Keränen, Terhi-Tuulia (2020)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää musiikkihetkiä, joita pidettiin muistisairauteen sairastuneen henkilön ja hänen omaisensa kotona. Osallistuneita pareja oli viisi, samoin musiikkihetkiä. Työ ...
 • The Brand Awareness of Pelican Rouge Among Kesko retail 

  Brander, Tessa (2020)
  Brändit ovat jatkuvasti kasvava kategoria vallitsevassa liike-elämässä. Niille tarpeellinen näkyvyys, kuuluvuus ja tunnettuus luo kilpailua kyseisen tuotteen tai palvelun kategoriassa. Tunnettuus on tärkeä osa brändin ...
 • Potilaan kotiuttaminen: Opas POKIn henkilökunnalle 

  Tutus, Esra; Tolvanen, Kiia (2020)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli POKI-potilaan kotiuttaminen leikkauksen jälkeen. Opinnäytetyön tilaajana toimi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) polikliinisen kirurgian yksikkö eli POKI. Opinnäytetyön toteutus ...
 • Video henkilöbrändin tukena 

  Tuomioja, Teemu (2020)
  Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen lopputuloksena tuotettiin henkilöbrändiä tukeva video. Videolla tuotiin henkilön persoonaa esille ammatillisen osaamisen lisäksi. Tietopohjaa haettiin alan kirjallisuudesta, ...
 • Taistelu Malmin lentoasemasta, Kansanliikkeen keinot ja mahdollisuudet 

  Ilola, Tero (2020)
  Helsinki-Malmin lentoasema, tutummin Malmin lentoasema sijaitsee Koillis- Helsingissä Tattarisuon alueella. Kokonaispinta-alaltaan reilusti yli sadan hehtaarin alueen etäisyys Helsingin keskustasta on vain n. 12 ...
 • Henkilökohtaisen blogin käyttö vaikuttajamarkkinoinnin alustana 

  Salmela, Markus (2020)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella sosiaalisen median kautta tapahtuvaa liiketoiminnan harjoittamista yksityishenkilönä, eli niin sanottua vaikuttajamarkkinointia. Sosiaalisen median alustojen ...
 • Liiketalouden ilmiöt 

  Vassinen, Jarkko (2020)
  Tämä opinnäytetyö tutkii liiketalouden ja työelämän ilmiöitä Hämeenlinnan Ammatti-korkeakoulussa. Tavoitteena on tutkia millaisia työelämän ilmiöitä liiketalouden koulu-tusohjelmassa on tarkasteltu vuosina 2016-2019. Työ ...
 • Yhteiskehittämisen toimintamalli kurssisuunnitteluun 

  Ahonen, Sirpa (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Keravan Opiston ja Jalotus – Kestävän elämän yhteisön eli Arjen kiertotalouskeskuksen yhteiskehittämisen toimintamalli kurssisuunnitteluun. Kehittämisen kohde määriteltiin organisaatioiden ...
 • Freelancer-suunnittelijan osaamisen myynti 

  Hoisko, Heli (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, miten freelancer-suunnittelija myy osaamistaan Suomessa tekstiili- ja muotialalla. Työ tehdään kirjoittajan omasta tarpeesta. Opinnäytetyötä käsitellään freelancer-suunnittelijan ...

Näytä lisää