- Selaus julkaisuajan mukaan Hämeen ammattikorkeakoulu

  • STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali 

   Juurakko-Paavola, Taina; Lehto, Teija; Portin, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2000)
   Tämä Startbana-oppimateriaali on tarkoitettu kiitoradaksi varsinaisiin ruotsin kielen amkopintoihin.Tämän materiaalin avulla opiskelija voi kerrata ja opiskella ruotsin kielen perusrakenteita ja –sanastoa. Materiaali on ...
  • STARTBANA Vastaukset. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali 

   Juurakko-Paavola, Taina; Lehto, Teija; Portin, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä Startbana-oppimateriaali on tarkoitettu kiitoradaksi varsinaisiin ruotsin kielen amkopintoihin. Tämän materiaalin avulla opiskelija voi kerrata ja opiskella ruotsin kielen perusrakenteita ja –sanastoa. Materiaali on ...
  • STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali 

   Juurakko-Paavola, Taina; Lehto, Teija; Portin, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä Startbana-oppimateriaali on tarkoitettu kiitoradaksi varsinaisiin ruotsin kielen amkopintoihin. Tämän materiaalin avulla opiskelija voi kerrata ja opiskella ruotsin kielen perusrakenteita ja –sanastoa. Materiaali on ...
  • Minustako tehokas kielenoppija : Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle 

   Juurakko-Paavola, Taina; Airola, Anneli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä materiaali on tarkoitettu kielenoppijoiden avuksi, tueksi ja oppaaksi. Materiaalin tavoitteena on antaa valmiuksia tiedostaa niitä erilaisia asioita, jotka vaikuttavat omaan oppimiseen.
  • Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto : Lähtökohdat ja haasteet Julkaisu 1 

   Okkonen, Eila (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2003)
   Keskustelu ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnosta käynnistyi 1997 ja monien vaiheiden jälkeen ensimmäiset jatkokoulutusohjelmat aloittivat syksyllä 2002. Tarkoituksena oli kehittää uudenlainen työelämän osaamistarpeisiin ...
  • Sosiaali- ja terveysalan työnohjaajakoulutus 40 ov : Johtamisen, koulutuksen ja työnohjauksen integrointi työyhteisön tukemisen välineenä - konstruktivisiminen näkökulma 

   Andersson, Susanne; Pursiainen, Erja; Hannula, Eeva; Heinonen, Leena; Hendriksson, Eila; Lankinen, Leena; Nieminen-Kurki, Tuija; Voipaala, Ritva (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2003)
   Työn tarkoituksena on esitellä ja pohtia konstruktivistisesta näkökulmasta kolmea työyhteisössä yhteen liittyvää elementtiä; johtamista, koulutusta/oppimista ja työnohjausta. Johdon valmentava, mentoroiva ja valtuuttava ...
  • Verkkokurssien hankinta ja käyttöönotto : Käsikirja 

   Hosio, Mirva; Rissanen, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2004)
   Käsikirjaan on koottu käytännön vinkkejä verkkokurssien hankintaan ja käyttöönottoon. Se on tuotettu osana Hämeen ammattikorkeakoulun eLearning Centren koordinoimaa Tieto virtaa -hanketta, joka saa Etelä-Suomen lääninhallituksen ...
  • eValuator : Digitaalisten oppimateriaalien, oppimisympäristöjen ja mobiilioppimisen menetelmien arvionti 

   Saarinen, Jorma
   HAMKin e-julkaisuja 1/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2004)
   eValuator on Hämeen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteistyönä Digital Learning -tutkimusprojektissa kehittämä digitaalisen oppimateriaalin arviointityökalu. Verkkopohjaisen eValuator-arviointityökalun avulla ...
  • Jokainen ihminen on työn arvoinen : Worth the Work -projektin loppuraportti 

   Paananen, Maarit; Virtanen, Petri
   HAMKin e-julkaisuja 10/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Worth the Work -projekti on edennyt elinkaaressaan intensiivisen kehittämisvaiheen kautta projektin päätösvaiheeseen. Kevät 2005 on otollinen ajankohta luoda arvioiva katsaus projektin toteutukseen ja sen tuloksiin. Monilta ...
  • Sosionomin (AMK) osaamisprofiili varhaiskasvatuksessa ammattikorkeakoulun opettajien näkemänä 

   Tast, Eeva
   HAMKin e-julkaisuja 2/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän tutkimuksen aiheena on selvittää sosionomin (AMK) ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden rakentumista ja profiloitumista varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta tarkastellaan sosiokulttuurisista ...
  • OVI : Oppimisen Vaiheet Itsenäistyen, raportti OVI-kuntoutumismallin kehittämisestä Lahdessa 

   Mirja Heikkinen; Hämeen ammattikorkeakoulu
   HAMKin e-julkaisuja 6/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   OVI – Oppimisen Välineet Itsenäistyen -kuntoutuskokeilu oli osa Worth the Work -projektin Lahden pilottihankkeen toimintaa. Tämä raportti kertoo OVI-kuntoutuskokeilun toteutuksesta ja se koostuu asiakas-, ohjaus- ja ...
  • OVI : Oppimisen Välineet Itsenäistyen, mitä ja miksi? 

   Heikkinen, Mirja
   HAMKin e-julkaisuja 5/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Logoterapiaa, Instrumental Enrichmentiä, aivojumppaa, lukiharjoitteita... Tässä lyhyessä opinnollisen kuntoutuksen menetelmäkuvauskoosteessa kuvataan Worth the Work -projektin, Kiipulan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen ...
  • Palveluopas Tuuloksen ikäihmisille 

   Heikkilä, Mira; Yliräisänen, Henna
   HAMKin e-julkaisuja 15/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Palveluopas Tuuloksen ikäihmisille on toteutettu yhteistyössä Tuuloksen kunnan ja ikääntyvien toimintakykyä edistävän ikitoimi-hankkeen kanssa. Hanke on Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttama Hämeenlinnan ja seudun kuntien ...
  • WorldSkills 2005 Helsinki : Ammattitaidon MM-kilpailut 

   Saarinen, Heikki
   HAMKin e-julkaisuja 16/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän julkaisun artikkelien kirjoittajina ovat WordSkills 2005 Helsinki -kilpailujen järjestelyorganisaation ja eri yhteistyöhankkeiden edustajat. Julkaisu antaa erinomaisen kuvan kilpailujen taustoista, suunnittelusta, ...
  • Ikäin kutoma : Ikäihmisten kulttuuritoiminnan malli 

   Kuusela, Kati
   HAMKin e-julkaisuja 14/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tässä artenomi (AMK) Kati Kuuselan kirjoittamassa julkaisussa lähestytään ikääntyvien hyvinvointia, huomioon ottamista ja toimintamahdollisuuksia kulttuurisen toiminta-alueen näkökulmasta. Julkaisu perustuu Kuuselan vuonna ...
  • Janakkalan arvoikä-hankkeen arviointi : Kokemuksia ikääntyvien toimintakyvyn kartoittamisesta 

   Rajaniemi, Jere; Pohjolainen, Pertti; Tiihonen, Arto; Sarvimäki, Anneli; Parviainen, Tuire
   HAMKin e-julkaisuja 13/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Janakkalan Arvoikä-hankkeen toimintamallissa pyrittiin tavoittamaan ajoissa ne ikääntyneet henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut tai se uhkaa alentua. Malli perustui toimintakyvyn itsearviointiin kehitettyä ...
  • Toiminta suunnitelmaksi : Opas erityisopetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman hallintaan 

   Hämeen ammattikorkeakoulu
   HAMKin e-julkaisuja 8/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Worth the Work -projektissa tehdyn oppaan tarkoitus on auttaa opettajia ja oppilaitoksia erityisopetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinnassa. Tämä suunnitelma tulee olla erityisopetusta ohjaavana asiakirjana ...
  • Saattaen omille teilleen : Kokemuksia siirtymätyöskentelyn haasteista ja mahdollisuuksista 

   Koskinen, Tarja
   HAMKin e-julkaisuja 3/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Julkaisussa kuvataan Worth the Work -projektin Ensimmäinen siirtymä onnistuu -pilotin toteutusta.
  • Ohjat oppijan käsiin : Ammatillinen opetus ja voimaannuttavan ohjauksen malli 

   Hongisto, Virpi
   HAMKin e-julkaisuja 4/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Worth the Work -projektissa Forssan paikallisen pilottihankkeen tavoitteena oli mm. ammatillisten opiskelijoiden motivaation ja itseohjautuvuuden lisääminen. Ohjat oppijan käsiin -julkaisu on kuvaus ammatillisille ...
  • VETO – Verkostotoiminnan kokemuksia 

   Haiminen, Terhi; Ora, Petteri
   HAMKin e-julkaisuja 7/2005 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005)
   Forssassa verkostotyön polulla kuljettiin kappaleen matkaa Worth the Work -projektin tuella. VETO Verkostotoiminnan kokemuksia -julkaisuun on koottu artikkeleita, jotka eri näkökulmista valottavat moniammatillisen yhteistyön ...