- Selaus nimekkeen mukaan Hämeen ammattikorkeakoulu

  • 0–1-vuotiaan lapsen vanhemmuus, varhainen vuorovaikutus ja synnytyksen jälkeinen masennus 

   Rautanen, Anne; Sieppi, Johannes (2019)
   Vanhempi toimii lapselle ensimmäisenä ja tärkeimpänä ihmisenä olemisen mallina. Vanhemmuudella on oma elämänkaari, jonka mukana vanhempi kasvaa. Vanhemmuuteen siirtyminen on elämänkaariteorian mukaan ihmiselämän ...
  • #100lyhdettälinnuille 

   Nummi, Satu-Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lintujen ruokinnan omavaraisuutta Suomessa voitaisiin kasvattaa tarjoamalla linnuille enemmän esimerkiksi kauraa. Tämän työn tarkoituksena oli saada ihmiset kiinnostumaan kauran viljelystä pienellä alalla. Kauran kasvatus ...
  • 12–16-kerroksisen rakennustyömaan paloturvallisuuden toteutus rakennustyömaalla 

   Karhu, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on kerätä ja esitellä korkean työmaan paloturvallisuuden ratkaisut työn tilaajan, Hartela Etelä-Suomi Oy:n, työmaalle, Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2. Työmaalla käytetään ohjeistusta ...
  • 13–15-vuotiaiden poikaurheilijoiden elintapakartoitus 

   Kulhua, Kreetta (2020)
   Nuorille tehdyn elintapakartoituksen avulla saadaan tietoa, onko nuorten elintapamuutokselle tarvetta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoa c-ikäisten poikaurheilijoiden päihteiden käytöstä, ravinnon ...
  • 1920-luvun tyyliset oppaiden asut Museo Milavidalle 

   Viista, Henna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella museo-oppaille 1920-luvun henkiset asut tulevan näyttelyn teemaopastuksia varten. Toimeksiantajana oli Tampereella sijaitseva Museo Milavida. Puvut suunniteltiin vuonna 2020 ...
  • 1940-LUVUN KOULURAKENNUKSEN RISKIRAKENTEET CASE-KOHTEEN TARKASTELU 

   Salmi, Jussi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1940-luvulla rakennetun koulurakennuksen rakenneratkaisuja ja niissä piileviä rakennusteknisiä riskirakenteita. Osana opinnäytetyötä rakennukseen tehtiin kosteus- ja sisäilmatekninen ...
  • 1960- ja 1970-lukujen lähiöiden betonikerrostalojen lisäkerrosrakentaminen 

   Hanhisuanto, Janita (2019)
   1960- ja 1970-lukujen kerrostalojen korottaminen luo lisää asuntoja, mahdollistaa tarpeellisia korjaushankkeita ja voi parantaa lähiöiden ilmettä ja elinvoimaisuutta. 1960-1970-lukujen kerrostalot kestävät usein kevytrakenteisten ...
  • 1970- luvun pientalon energiatehokkuus 

   Bifeldt, Tapani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella 1970-luvulla rakennetun pientalon rakennetta, energiatehokkuutta ja sen mahdollisia ongelmakohtia. Sen tavoitteena on suunnitella korjaavia toimenpiteitä, arvioida nykyisen ...
  • 1980-LUVULLA RAKENNETUN PIENTALON ULKOSEINÄRAKENTEEN LISÄERISTYSTYÖN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI 

   Lahti, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valitsin opinnäytetyön aiheen omasta kiinnostuksesta tutkia vanhan pien-talon energiansäästötapoja ja energiasaneeraustyön taloudellista kannat-tavuutta. Työ on rajattu selvittämään 1980-luvulla rakennetun tyypillisen ...
  • 1990-luvun hirsitalon energiatehokkuuden parantaminen 

   Väänänen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 1990-luvulla valmistuneen hir- sirakennuksen energiatehokkuutta ja sen parantamista rakenneratkaisuja muuttamatta. Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät jatkuvasti kohti ...
  • 19:n Suomessa viljellyn omenalajikkeen hedelmäpuunsyövän kestävyys 

   Karlstedt, Irene (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Neonectria ditissima -sieni aiheuttaa omenapuussa kasvitautia nimeltä hedelmäpuunsyöpä. Suomessa tautia esiintyy runsaana ainakin Ahvenanmaalla ja rannikkoalueilla. Ilmaston muuttuessa yhä lauhemmaksi ja sateisemmaksi sekä ...
  • 1–5-vuotiaiden ryhmärakenteen vaikutukset lasten vuorovaikutukseen ja vertaissuhteisiin –huoltajien kokemuksia 

   Kuru, Kirsi (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää huoltajien kokemuksia 1–5-vuotiaiden lasten ryhmien vaikutuksista lasten vuorovaikutukseen ja vertaissuhteisiin. Opinnäytetyö on toteutettu erään Kanta-Hämeen kaupungin ...
  • 2-Tyypin diabetes ja hoitoon sitoutuminen : Simulaatioharjoitus sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Heikkinen, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Diabetes on vakava sairaus, joka lisääntyy maailmalla epidemian tavoin. Diabeteksessa potilaalla on pitkäaikaisesti suurentunut plasman glukoosipitoisuus ja hoitamattomana tauti voi olla jopa kohtalokas. Tyypin 2 diabetesta ...
  • 2.- luokan ryhmämuotoinen terveysneuvonta 

   Nieminen, Suvituulia; Soronen, Heidi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa työkalu terveydenhoitajille 2.- luokkalaisten ryhmämuotoista terveyden edistämistä ja terveysneuvontaa varten. Opinnäytetyön tilaajana toimi Hämeenlinnan kaupunki ja aiheen ...
  • 2011/83/EU-DIREKTIIVIN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET JA NIIDEN TOTEUTUKSEN MÄÄRITTELY : case Oy Matkahuolto Ab 

   Reiman, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää uudet toimintamallit verkkokaupan pa-lautuslähetyksien hoitamiseen ja selvittää niiden aikaansaamat muutokset tuo-tantoon ja järjestelmiin. Muutoksen tarpeen sai aikaan 13.6.2014 voimaan ...
  • 24VDC jännitteenjakokeskus 

   Lepola, Ari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella keskitetty jännitteenjakokeskus ristikytkentätilassa oleville automaatiolaitteilla. Työn aiheen lähtökohtana oli tarve tiivistää ristikytkentätilan automaatiolaitteita pienempään ...
  • 2D-animaation tuottaminen Blenderissä : 2D-animointi 3D-ohjelmistolla 

   Majasalmi, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tein päättötyöni Riihimäkeläisen drag-artisti Jukka K:n esityksen tausta-animaatioksi. Esitys oli parodia vuoden 2015 euroviisuvoittajan esityksestä, minkä takia animaation ulkoasu pyrittiin kopioimaan mahdollisimman ...
  • 2D-selainpelin suunnittelu ja ohjelmointi 

   Kuusisto, Jan (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö syntyi halusta ohjelmoida ja suunnitella ohjelmia, ja kiinnostuksesta peleihin, sekä tarpeesta tuottaa käytettävyyteen ja pelattavuuteen painottunut työ videopelistä; tällaisia töitä ei tämän opinnäytetyön ...
  • 360-Degree View of Digital Open Badge-Driven Learning 

   Brauer, Sanna; Korhonen, Anne-Maria (IGI Global, 2022)
  • 360-videotekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa 

   Laitinen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   360-videotekniikka on jatkuvasti kehittyvä tekniikka, joka tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana massiivisesti laitteiston kehittymisen sekä hintojen laskun myötä. 360-videoissa tulee olemaan omat rajoituksensa, mutta ...