• #100lyhdettälinnuille 

   Nummi, Satu-Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lintujen ruokinnan omavaraisuutta Suomessa voitaisiin kasvattaa tarjoamalla linnuille enemmän esimerkiksi kauraa. Tämän työn tarkoituksena oli saada ihmiset kiinnostumaan kauran viljelystä pienellä alalla. Kauran kasvatus ...
  • 12–16-kerroksisen rakennustyömaan paloturvallisuuden toteutus rakennustyömaalla 

   Karhu, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on kerätä ja esitellä korkean työmaan paloturvallisuuden ratkaisut työn tilaajan, Hartela Etelä-Suomi Oy:n, työmaalle, Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2. Työmaalla käytetään ohjeistusta ...
  • 1970- luvun pientalon energiatehokkuus 

   Bifeldt, Tapani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella 1970-luvulla rakennetun pientalon rakennetta, energiatehokkuutta ja sen mahdollisia ongelmakohtia. Sen tavoitteena on suunnitella korjaavia toimenpiteitä, arvioida nykyisen ...
  • 1980-LUVULLA RAKENNETUN PIENTALON ULKOSEINÄRAKENTEEN LISÄERISTYSTYÖN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI 

   Lahti, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valitsin opinnäytetyön aiheen omasta kiinnostuksesta tutkia vanhan pien-talon energiansäästötapoja ja energiasaneeraustyön taloudellista kannat-tavuutta. Työ on rajattu selvittämään 1980-luvulla rakennetun tyypillisen ...
  • 1990-luvun hirsitalon energiatehokkuuden parantaminen 

   Väänänen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 1990-luvulla valmistuneen hir- sirakennuksen energiatehokkuutta ja sen parantamista rakenneratkaisuja muuttamatta. Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät jatkuvasti kohti ...
  • 19:n Suomessa viljellyn omenalajikkeen hedelmäpuunsyövän kestävyys 

   Karlstedt, Irene (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Neonectria ditissima -sieni aiheuttaa omenapuussa kasvitautia nimeltä hedelmäpuunsyöpä. Suomessa tautia esiintyy runsaana ainakin Ahvenanmaalla ja rannikkoalueilla. Ilmaston muuttuessa yhä lauhemmaksi ja sateisemmaksi sekä ...
  • 2-Tyypin diabetes ja hoitoon sitoutuminen : Simulaatioharjoitus sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Heikkinen, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Diabetes on vakava sairaus, joka lisääntyy maailmalla epidemian tavoin. Diabeteksessa potilaalla on pitkäaikaisesti suurentunut plasman glukoosipitoisuus ja hoitamattomana tauti voi olla jopa kohtalokas. Tyypin 2 diabetesta ...
  • 2011/83/EU-DIREKTIIVIN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET JA NIIDEN TOTEUTUKSEN MÄÄRITTELY : case Oy Matkahuolto Ab 

   Reiman, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää uudet toimintamallit verkkokaupan pa-lautuslähetyksien hoitamiseen ja selvittää niiden aikaansaamat muutokset tuo-tantoon ja järjestelmiin. Muutoksen tarpeen sai aikaan 13.6.2014 voimaan ...
  • 24VDC jännitteenjakokeskus 

   Lepola, Ari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella keskitetty jännitteenjakokeskus ristikytkentätilassa oleville automaatiolaitteilla. Työn aiheen lähtökohtana oli tarve tiivistää ristikytkentätilan automaatiolaitteita pienempään ...
  • 2D-animaation tuottaminen Blenderissä : 2D-animointi 3D-ohjelmistolla 

   Majasalmi, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tein päättötyöni Riihimäkeläisen drag-artisti Jukka K:n esityksen tausta-animaatioksi. Esitys oli parodia vuoden 2015 euroviisuvoittajan esityksestä, minkä takia animaation ulkoasu pyrittiin kopioimaan mahdollisimman ...
  • 2D-selainpelin suunnittelu ja ohjelmointi 

   Kuusisto, Jan (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö syntyi halusta ohjelmoida ja suunnitella ohjelmia, ja kiinnostuksesta peleihin, sekä tarpeesta tuottaa käytettävyyteen ja pelattavuuteen painottunut työ videopelistä; tällaisia töitä ei tämän opinnäytetyön ...
  • 360-videotekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa 

   Laitinen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   360-videotekniikka on jatkuvasti kehittyvä tekniikka, joka tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana massiivisesti laitteiston kehittymisen sekä hintojen laskun myötä. 360-videoissa tulee olemaan omat rajoituksensa, mutta ...
  • 3D -modeling of guide rail bracket : Component 3D -modeling and system synchronization in accordance with Kone guidelines 

   Nykänen, Ilari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of the project was to get systematically brought to this day outdated work methods to the modern design and documentation process. This work is based on one of the first 3D-conversion projects for KONE, which aimed ...
  • 3D microstructure modelling of coating layers including grain boundaries 

   Yashchuk, Ivan (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nowadays, coatings have a significant role in increasing the lifetime of manufactured products. A coating layer applied to the surface of a product increases its corrosion and wear resistance. As with any other materials, ...
  • 3D-hahmon mallinnus ja suunnittelu 

   Lehtonen, Tony (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee 3D-hahmon luomisen eri työvaiheita aina suunnittelusta renderöimiseen. Tavoitteena on kertoa 3D-hahmonmallinnuksen prosessista ja omista työtavoista aloittelevana 3D-mallintajana. Mallintamisen ...
  • 3D-Koneohjausmallien suunnitteluohje suunnittelijoille 

   Lindberg, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin PT Pohjanteko Oy:n toimeksiannosta. Lopputyön aiheena oli tehostaa 3D-koneohjauksen käyttöä alihankkijoilla. Koneohjauksen epätäydellinen käyttö johtuu pääosin siitä, että emme ole aikaisemmin ohjeistaneet ...
  • 3D-mallin teksturointi : Substance Painter -ohjelman hyödyntäminen animaatiotuotannossa 

   Suojalehto, Otso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomen Metsästysmuseo oli tämän opinnäytetyön toimeksiantaja. Tavoitteena oli luoda animaatio rataslukkoaseen toiminnasta. Opinnäytetyö esittelee kaikki animaation luomisen työvaiheet, mutta painottuu 3D-mallin teksturoimiseen ...
  • 3D-mallinnus kameralla kuvatuista kuvista : Mallinnuksen käsittely pelimoottoria varten 

   Halttunen, Jari-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Metsästysmuseo. Opinnäytetyön tavoite oli, oppia luomaan 3D-objekti kuvista mallintamalla. Mallin luomiseen tarvitaan perusymmärrys fotogrammetriasta. Mallin ideana on, että sitä ...
  • 3D-mallinnusosaajan kompetenssin kehitys 

   Kemppainen, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe on 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitys. Opinnäytetyön tarkoitus on havainnollistaa 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitystä erityyppisten 3D-projektien ja -tehtävien avulla, jotka on tehty vuosien 2015–2017 ...
  • 3D-pelihahmo Unity-pelimoottorissa 

   Virolainen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   3D-pelihahmon luominen ja käyttöönotto on laaja prosessi, joka vaatii useiden tekniikkojen ja ohjelmistojen osaamista. Mielestäni aiheesta puuttuu kattava selvitys, jonka avulla voidaan säästää aikaa ja ymmärtää prosessi ...