Opinnäytetyöt

 

Uusimmat viitteet

 • Defining Benefits of Second Hand Clothing 

  Salldén, Karoliina (2020)
  Kyseisen opinnäytetyön päämääränä on määrittää second hand -vaatteiden hyödyt kuluttajan, yhteiskunnan, ja ympäristön kannalta. Opinnäytetyön on määrä selkeyttää vaatteiden ja tekstiilien kierrätyksen tärkeys nykypäivänä, ...
 • 1940-LUVUN KOULURAKENNUKSEN RISKIRAKENTEET CASE-KOHTEEN TARKASTELU 

  Salmi, Jussi (2020)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1940-luvulla rakennetun koulurakennuksen rakenneratkaisuja ja niissä piileviä rakennusteknisiä riskirakenteita. Osana opinnäytetyötä rakennukseen tehtiin kosteus- ja sisäilmatekninen ...
 • Mansikan satotaimien tuotantomahdollisuudet ja kysyntä Suomessa 

  Soirio, Waltteri (2020)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin mansikanviljelijöiden kiinnostusta kotimaassa tuotettuja tray-taimia kohtaan. Tietoa kerättiin kyselytutkimuksella. Kyselyssä selvitettiin mistä taimet tällä hetkellä tulevat ja onko ...
 • Itämerihaasteen toimenpideohjelman päivittäminen ja roskaantumisen ehkäisy Porissa 

  Heurlin, Pepita (2020)
  Itämerihaaste on vapaaehtoisuuteen perustuva verkostoaloite, joka edistää vesistöjen suojelun kehittämistä. Pori liittyi Itämerihaasteen verkostoon 2007 ja laati oman toimenpideohjelmansa Itämeren suojelemiseksi. ...
 • Sairaanhoitajien osaamisen kehittäminen äkillisen kriisin kokeneen auttamisessa tehohoitotyössä 

  Juntunen, Hanna-Leena; Tanhuanpää, Niina (2020)
  Hoitotyöntekijät ovat terveydenhuoltoalan suurin työntekijäryhmä. Äkillisen kriisin kohdanneiden ihmisten auttaminen onkin tärkeä osa hoitotyötä. Teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja on usein aitiopaikalla äkillisen ...
 • Developing a Workshop Concept with Service Design Methodology 

  Salonen, Maiju (2020)
  The thesis describes concept development process with service design methodology resulting a workshop concept for non-profit association Mothers in Business Ry (MiB). Thesis examines how to develop a workshop concept with ...
 • Segmentation as a basis for marketing Company X 

  Varjus, Vilma (2020)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Yritys X, joka toivoi saavansa tietoa, miten he voisivat parantaa markkinointi strategioitaan, laajentaessaan yritystä uusille markkinoille. Päätarkoituksena opinnäytetyössä oli ymmärtää ...
 • Connection details between Composite Beam and Cross-Laminated Timber Slab 

  Zhukov, Pavel (2020)
  The aim of the Bachelor’s thesis was to describe and evaluate the most common connection details between steel-concrete composite (SCC) beam DELTABEAM® and Cross-Laminated Timber (CLT) slab in two variations: with and ...
 • Adaptiivisen valaistuksen suunnittelu ja ohjaus 

  Himanka, Aleksi; Karppinen, Linda (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja mahdollisesti toteuttaa adaptiivinen valaistus HAMKin Valkeakosken A-rakennukseen. Suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että toteutus ei tapahdu tämän opinnäytetyön aikana. Tämän ...
 • Toimiva emolehmäpihatto 

  Jokela, Juho (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia millainen olisi toimiva emolehmäpihatto, jossa otetaan huomioon työnteon helppous ja eläimen hyvinvointi. Tutkimuksella pyritään antamaan eväitä pihaton suunnitteluun uusille sekä ...
 • Terveydenhoitajan urakehitys 

  Karppinen, Riitta (2020)
  Terveydenhoitajan työ on monipuolinen ja laaja-alainen. Terveydenhoitaja on ennen kaikkea ennaltaehkäisevän työn asiantuntija, joka voi kuitenkin työskennellä hyvin monenlaisissa työympäristöissä ja työtehtävissä. ...
 • Liikennemerkkien tunnistaminen ja inventointi konenäön avulla 

  Savolainen, Antti (2020)
  Espoon kaupungissa otettiin koekäyttöön kesällä 2019 Trimble Locus- perustietojärjestelmän yhteydessä toimiva sähköinen liikennemerkkirekisteri. Kyseisellä Trimble Locus -perustietojärjestelmällä hallinnoidaan kaupungin ...
 • Uudistetun myymälän avajaistapahtuman järjestäminen 

  Reiman, Anu (2020)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee tapahtuman järjestämistä. Työn tavoitteena on järjestää onnistunut ja tavoitteet saavuttava uudistetun myymälän avajaistapahtuma työn toimeksiantajalle Prisma Ideaparkille. ...
 • IoT-alustojen vertailu: Case HAMK Smart 

  Saari, Juuso (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli verrata Thinger.io, Thethings.io ja Altair SmartWorksin luomia IoT-alustoja. Tutkimuksessa käytetyt kriteerit alustojen testaamiseen olivat liitettävyys, käyttöliittymä, laitehallinta, tietokannat ...
 • Developing an Entry Strategy to the Mediterranean Markets for NT Liftec Oy 

  Mohammed, Benzara (2020)
  Many companies attempt to grow and extend their business internationally to increase their sales and competitiveness. But this process is associated with many challenges and barrier and understanding the target market is ...

Näytä lisää