Uusimmat viitteet

 • BUSINESS IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT 

  Odukomaiya, Funmilade (2019)
  The objective of this study is to examine business in an international environment and to provide recommendations that can be used for firms that are currently in the internationalization phase or planning to internationalize. ...
 • Aktiivihakemisto- ja tietoturvaratkaisu opiskeluympäristölle 

  Lepistö, Markus (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Windows Server 2016 -ohjelmistoa ja Windows 10 käyttöjärjestelmää käyttäen aktiivihakemistojärjestelmä, jota voidaan muokata kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi tämän aktiivihakemiston ...
 • Monimuotoiset istutukset ammattialan lehdissä 

  Ronkainen, Maria Inkeri (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon ja millä tavoin viheralan ammattilehdistössä, Viherympäristö- sekä Puutar-ha&Kauppalehdessä käsitellään monimuotoisia istutuksia. Nämä kaksi lehteä valikoituivat mukaan ...
 • Organising Waste Management in Marsabit County 

  Gordeev, Nikolai (2019)
  This Bachelor’s Thesis was commissioned by HAMK Sheet Metal Center and is a part of HAMK’s contribution to the project of Sustainable Housing in Marsabit County, Kenya. The aim of the thesis was to create a technical plan ...
 • Työntekijöiden työmotivaation kehittäminen 

  Säteri, Heidi (2018)
  Työmotivaatio on keskeinen asia tämän päivän yritysmaailmassa. Eri asiat motivoivat eri ihmisiä. Yritykset haluavat itselleen motivoituneita työntekijöitä, koska he ovat sitoutuneita, innokkaita, saavat tutkitusti ai-kaan ...
 • Lean 5S-menetelmän implementointi elintarviketehtaalla 

  Sallinen, Aino (2019)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Lean-toimintafilosofian työkalun 5S-menetelmän pilotointia elintarviketehtaalla. Työn toimeksiantajana toimi Liha- ja Säilyke Oy, joka on osa Atria Suomi -konsernia. Pilotointi suoritettiin ...
 • Pienen rakennusyrityksen perustaminen 

  Haataja, Eemeli (2019)
  Opinnäytetyön tavoite oli luoda ohjepaketti osakeyhtiön perustamisesta rakennusalalle sekä teoreettinen runko liiketoimintasuunnitelmalle. Opinnäytetyö alkoi työn taustojen ja tavoitteiden selvittämisellä. Seuraavaksi ...
 • Steelpron Säädettävien LK-lasikaideprofiilien vientilanseeraus 

  Gustafsson, Mikko (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda dokumentaatio kotimaiselle lasikaideprofiilien valmistajalla Steelpro Oy:lle säädettävien LK lasikaidejärjestelmien viennin kehittämiseksi. Tavoitteena oli kehittää toimenpiteitä LK-110 ...
 • Laadunvarmistus pientaloissa lämpökuvauksen ja tiiviysmittauksen avulla 

  Kohtala, Sami (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mitä ovat rakennuksen lämpökamerakuvaus ja tiiviysmittaus sekä selvittää milloin ja miten mittauksia tehdään. Työssä tutkitaan myös rakennusten tyypillisimpiä vuotoilmareittejä. ...
 • Lisätyn todellisuuden hyötykäyttö vähittäiskaupassa sekä sen soveltaminen mobiililaitteeseen 

  Grönholm, Patrik (2019)
  Lisätty todellisuus ja erityisesti mobiili lisätty todellisuus on viime aikoina saavuttanut suurta suosiota ei ainoastaan pelikäytössä, vaan myös hyötykäytössä. Googlen ja Applen julkaisemat lisätyn todellisuuden ...
 • Ammattina urheiluvihjeiden laatiminen: aloittavan yrityksen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 

  Koivu, Jenna (2019)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi pienyritys Totopommi, joka on aloittava ravivihjepalvelu. Projektin aikana kuljettiin matka pienyrityksen perustamisesta aina liiketoiminnan kehittämiseen asti. Matkan varrella ...
 • Vision Infran Dokumenttienhallinta 

  Leinonen, Elias (2019)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Vision Infra Oy, joka toimii projektinjohto-yrityksenä infra-alalla. Työssä arvioitiin yrityksen dokumenttienhallintaa ja pyritään parantelemaan sitä, sekä tutustuttiin muutamiin infra-alalla ...
 • Millaista tukea sopimuksettomat omaishoitajat kertovat haluavansa ja tarvitsevansa? : Sopimuksettomien omaishoitajien kokema tuen halu ja tarve 

  Salo, Miikka (2019)
  Opinnäytetyö tarkoituksena oli selvittää, millaista tukea sopimuksettomat omaishoitajat kertovat haluavansa ja tarvitsevansa sekä mistä tuen tarve syntyy. Tavoitteena oli tuoda esiin ja näkyviin omaishoidon tuen ulkopuolelle ...
 • Pakolainen terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden asiakkaana 

  Puttonen, Piritta (2019)
  Pakolaisuus on lisääntynyt viime vuosina Suomessa ja erityisesti vuonna 2015 Euroopan pakolaiskriisin seurauksena Suomeen saapui runsaasti pakolaisia. Tämän myötä myös Tuusulan kunta on alkanut vastaanottamaan pakolaisia ...
 • Nurmijärven Onnenkimpale ry:n saattohoito-opas 

  Viitanen, Mari (2019)
  Muistisairaiden määrä kasvaa tulevaisuudessa ja jo nyt ne määritellään kansansairauksiksi. Harvemmin niitä kuitenkaan mielletään kuolemaan johtaviksi sairauksiksi. Muistisairaan hyvä saattohoito on kokonaisuus, jossa ...

Näytä lisää