• TOTTAKAI: Toiminnallisten ja kädentaidollisten menetelmien työkalupakki varhaiskasvattajille 

   Husar-Pihkala, Mija (2019)
   TIIVISTELMÄ Opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa suunniteltiin ja toteutettiin varhaiskasvattajille toiminnallinen työkalupakki yleisen ja tehostetun tuen edistämiseksi varhaiskasvatusyksikössä. Työkalupakkeja koottiin ...
  • Säilytysratkaisu: Tuotekonseptointi ja asiakastiedonhankinta luotainmenetelmän avulla 

   Muotka, Sirkku (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli säilytysratkaisu, joka mahdollistaa esineiden säilytyksen ja esillä pidon. Työ toteutui tuotekonseptointi-menetelmää hyödyntäen ja osana tätä prosessia toteutui myös asiakastiedonhankinta. ...
  • Prototype of Hempcrete noise barrier wall 

   Protchenko, Taras (2019)
   The main aim of this Bachelor's thesis was to examine and to propose a prototype design of highway noise barrier wall, which is made from Hempcrete, a hemp-lime composite material. The thesis was commissioned by the company ...
  • Mekaniikkasuunnittelun osaamisen kehittäminen 

   Pelanteri, Lauri (2019)
   Työntekijöiden osaaminen on edellytys organisaation kilpailukyvylle. Tässä opinnäytetyössä selvitettiin suunnittelutoimiston toimitussuunnitteluun keskittyvien mekaniikkasuunnittelutiimien osaamisen kehittämisen tarpeet ...
  • Väkivalta ja sen ennakointi hoitotyössä 

   Kemppainen, Eveliina; Pakkanen, Veera (2019)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää koulutusiltapäivä palvelukodin työntekijöille väkivallan ennakoinnista hoitotyössä. Työn suunnittelu ja ideointi lähti liikkeelle työelämälähtöisesti tilaajan ...
  • Sovelluskonttien hallinnointi Kubernetes-alustalla 

   Hannuksela, Joni (2019)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin sovelluskontteihin Docker-ohjelmiston kautta sekä niiden hallinnointiin Kubernetes-alustalla. Teoriaosuudessa käsiteltiin myös tietokonevirtualisointi konseptina, joka auttaa sovelluskonttien ...
  • Hetkiä maisemassa – kohti Matkalla-teoskokonaisuutta 

   Hyttinen, Leena (2019)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan maisemallisuutta visuaalisissa taiteissa, erityisesti keramiikkataiteessa, sekä sitä, miten opinnäytetyön tekijä käsittelee matkan aikana havaittua maisemaa Matkalla-teoskokonaisuudessa. Työn ...
  • International Transport Route Planning: Case KBWright Trading Ltd (U.K.) 

   Olayinka, Dele (2019)
   The commissioning company of this thesis, KBWright Trading Ltd., is domiciled in the United Kingdom. It is an open secret that the UK is having a turbulent time as they are trying to separate from the European Union. This ...
  • Terveys- ja hyvinvointimessut 17.3.2018 pälkäneläisille ikäihmisille 

   AHO, Maria (2019)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää terveys- ja hyvinvointimessut pälkäneläisille ikäihmisille maaliskuussa 2018 sekä samalla kyselylomakkeen avulla selvittää, saivatko he hyödyllistä, uutta ...
  • INTENSIIVIKUNTOUTUJAN HOITOPOLKU: ohje hoitajille 

   Kärki, Ida; Nurminen, Katja (2019)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tilattiin ja toteutettiin Sastamalan terveyskeskussairaalan osastolle 3. Työn toiminnallisen osuuden tarkoituksena oli kehittää osaston hoitajille ohje intensiivikuntoutujan hoitopolusta. ...
  • Kokemuksia asiakasohjauksesta sairaalasta kotiutumisen yhteydessä 

   Sundström, Camilla (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Valkeakosken asiakasohjaukselle sekä muille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille tietoa siitä, miten asiakasohjauksen uudet asiakkaat kokevat saamansa ohjauksen ja sen vaikutuksen ...
  • Matkaillen kylillä: Maisemanhoitoa osallistavalla kylätoiminnalla 

   Wallin, Kaisu (2019)
   Työskentelin hankekoordinaattorina ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matkaillen kylillä -hankkeessa syksystä 2016 kevääseen 2019. Tässä opinnäytetyössä tarkastelen hankkeessa käytettyjä ...
  • Asiakaskysely Loimaan Hankkijan Hevososastolla 

   Hokkanen, Helmi (2019)
   Tämä työ on tehty yhteistyössä Loimaan Hankkijan kanssa. Työlle oli tarvetta, sillä ennen ei ole tehty asiakaskyselyä Loimaalla harrastepuolen asiakkaille. Hevososasto on muuttunut paljon viime vuosien aikana ja asiakasmäärät ...
  • Billnäsin Ruukkiturismin kehittämissuunnitelma 

   Lantta, Ria-Liina (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kehittämissuunnitelma työn toimeksiantajalle, Billnäsin Ruukkiturismille. Yritys tuottaa elämys- ja seikkailupalveluja, kokouspalveluja sekä ryhmämatkoja Länsi-Uudellamaalla. ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus: Tili- ja isännöintitoimisto X 

   Rasi, Laura (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Tili- ja isännöintitoimisto X:n asiakastyytyväisyyden kartoittaminen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka pohjalta toimeksiantoyritys voisi kehittää asiakaspalveluaan ja ...
  • 1920-luvun tyyliset oppaiden asut Museo Milavidalle 

   Viista, Henna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella museo-oppaille 1920-luvun henkiset asut tulevan näyttelyn teemaopastuksia varten. Toimeksiantajana oli Tampereella sijaitseva Museo Milavida. Puvut suunniteltiin vuonna 2020 ...
  • Tietoisen läsnäolon ryhmä mielenterveyskuntoutujille 

   Liimatainen, Hanna-Reetta (2019)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli tietoisen läsnäolon ryhmän ohjaaminen skitsofreniaa sairastaville mielenterveyskuntoutujille. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tietoisen läsnäolon ryhmä ...
  • RekryAuton markkinoinnin kehittäminen 

   Rantti, Rosa (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli RekryAuton markkinoinnin kehittäminen ja työntilaajana toimi henkilöstöpalvelualan yritys Alen Consulting Oy. RekryAuto on vuonna 2018 perustettu hanke, jonka tarkoitus on kiertää ympäri ...
  • Maaseutualueiden yrittäjille suunnattu hanketoiminta: Case: HYMY Häme -hankkeen asiakasvaikuttavuus 

   Kulma, Päivi (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Hyvällä Yhteistyöllä Menestyviä Yrityksiä Hämeeseen, eli HYMY Häme -hankkeen vaikuttavuutta asiakasnäkökulmasta. HYMY Häme -hanke on yksi maaseuturahoituksen kautta rahoitetuista ...
  • Luomunaudanlihantuotantoon siirtymisen edellytykset Vanhatalon tilalla 

   Lehtonen, Susanna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää luomutuotantoon siirtymisen mahdollisuudet Vanhatalon tilalla. Vanhatalon tilalla on 80 emolehmää ja nuorkarja kasvatetaan tilalla teurasikään asti. Tavoitteena on selvittää toimenpiteet ...