- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Automaatioprojektin johtaminen: Projektijohtamisen kehittäminen 

   Mertanen, Jesse (2020)
   Työn keskeinen sisältö käsittelee todellisen tapauksen kautta automaatioprojektin johtamista ja sen haasteita. Työn tavoitteena on löytää automaatioprojektien yleisiä kipupisteitä, ja sitä kautta tuottaa työkaluja vaativien ...
  • Älykodin kyberturvallisuus 

   Myllylä, Timo (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin älykodin kyberturvallisuutta ja keinoja parantaa sitä. Tarkoituksena oli selvittää, onko mahdollista tehdä käytettävyydeltään hyvä ja turvallinen älykoti niin, että käyttäjä säilyttää ...
  • Puutarhan sekä luonnonvara- ja ympäristöalan ammattiopiston jätteiden käsittely 

   Watt, Anne (2020)
   Kiipulasäätiön Kiipula Gardens ja ammattiopiston luonnonvara- ja ympäristöalan koulu toimi opinnäytetyön tilaajana. Tavoitteena on saada kestävän kehityksen mukainen jätteiden käsittely osaksi päivittäistä toimintakulttuuria. ...
  • Työantajalupauksen kehittäminen sisäisen työnantajamielikuvan pohjalta Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa 

   Luukas, Tiina (2020)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan Hämeenlinnaan. Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää organisaation henkilöstölle suunnatun kyselyn avulla henkilöstön mielipide työnantajansa ...
  • Savi rakennusmateriaalina 

   Haalahti, Nelli (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käsikirjatyyppinen dokumentti, jonka perusteella lukija saa yleiskäsityksen saven käytöstä talojen rakentamisessa. Työtä varten selvitettiin saven ominaisuuksia, vanhojen savirakennusten ...
  • Pilvipalvelut, ohjelmistorobotiikka ja analytiikka projektisalkunhallinnan tehostajana 

   Pennonen, Anton (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan analytiikan, ohjelmistorobotiikan ja pilvipalveluiden hyötyjä sekä miten niitä sovelletaan käytännön työssä. Aikaisempi kokemus on 8 kuukauden työkokemus Keto Softwarella ennen kuin opinnäytetyö ...
  • Sisäilmakorjauksen onnistumisen edellytykset 

   Veijola, Atte (2020)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin sisäilmakorjauksen toteutus prosessiin. Työssä käydään läpi sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä ja miten niitä voidaan lähteä tutkimaan. Mitä tulisi huomioida sisäilmakorjauksen suunnittelussa ...
  • Kyytöt emolehmätuotannossa 

   Kourimo, Emilia (2020)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää itäsuomenkarjan, eli kyytön, kykyä ja mahdollisuuksia toimia kannattavasti emolehmätuotannossa. Maidontuotannossa kyyttöjen määrä on laskenut rajusti alhaisen tuotostason seurauksena. ...
  • Valkeakosken kampuksen ulkoalueen parantaminen 

   Mättö, Annakaisa (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken kampuksen A-rakennuksen piha-alue. Suunnitelman näkökulmana oli kestävä kehitys. Työn tilaajana oli Hämeen Ammattikorkeakoulu. ...
  • Maanrakennustyömaan turvallisuussuunnittelu ja valvonta 

   Huhtala, Markus (2020)
   Opinnäyteyön tilaajana toimi Kiertokapula Oy. Kiertokapula Oy on Suomen kolmanneksi suurin jätehuoltoyhtiö. Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama yritys ja sen pääasiallinen toimiala on tavanomaisen jätteen käsittely ja ...
  • Studying performance of different photovoltaic array power control methods under environment scenarios using Simulink 

   Vu, Tuan (2020)
   As a means of generating renewable power, photovoltaic array (PV array) has been increasingly harnessed. To regulate the output power of a PV array to the power grid, power controllers are needed. There are multiple ...
  • Näkemäalueet katujen risteyksissä Case Joensuu 

   Malinen, Mirva Helena (2020)
   Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta. Teoriaosuudessa käsitellään näkemien määritelmiä, näkemäalueen mitoitusta, näkemään ja näkemäalueisiin vaikuttavia tekijöitä sekä näkemien vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Case ...
  • Turvekasvualustan vaikutukset basilikan laatuun kouruviljelyssä 

   Lehto, Milja (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Varsinais-Suomessa sijaitseva kasvihuoneyritys Oksasen Puutarha Oy. Puutarhalla on ollut ongelmia basilikan laadun kanssa. Jo aiemmin tehdyn kehitystyön ansiosta laatua on saatu parannettua ...
  • Raskaus- ja lapsivuodeajan pelot hedelmöityshoidolla alkaneessa raskaudessa 

   Karppinen, Elina (2020)
   Suomessa on viime aikoina puhuttu hyvin aktiivisesti syntyvyyden laskusta. Samaan aikaan yhä useampi suomalainen kärsii tahattomasta lapsettomuudesta ja aloittaa lapsettomuushoidot joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. ...
  • Nuoren naisen seksuaalinen kasvu : Opas 15-20-vuotiaille tytöille 

   Postareff, Anu (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 15–20-vuotiaiden nuorten naisten kehitystä ja seksuaalista kasvua sekä tuottaa nuorille naisille suunnattu kirjallinen opas seksuaalisuudesta. Työn tavoitteena oli lisätä nuorten ...
  • Kohti turvallisempaa harrastamista 

   Holopainen, Anna (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuinka sukupuolisensitiivisyys ja turvallisemman tilan periaatteet toteutuivat Oranssi ry:n FunNet-hankkeen toiminnassa. Hankkeen avulla järjestetään toimintaa 13-28-vuotiaille naisille, ...
  • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tiliöintipalvelun yhtenäistäminen 

   Karhunen, Eena (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajan tiliöintipalvelun nykytilaa ja kehittämistä sen yhtenäistämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli luoda tulosten perusteella tiliöintiohjepohja. Työn toimeksiantajana toimii ...
  • Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sähkö- ja automaatioasennustarkastukset 

   Hietala, Henri (2020)
   Ydinlaitoksen rakentamisessa on noudatettava Säteilyturvakeskuksen määräyksiä ja ohjeita. Ydinlaitosta rakennettaessa on ylläpidettävä hyvää turvallisuuskulttuuria ja turvallisuus on aina asetettava etusijalle. Säteilyturvakeskus ...
  • IT-palvelunhallinnan järjestelmän luonti 

   Pohja, Tomi (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöympäristön sopivan ITSM-järjestelmän suunnittelu ja automatisointi. Tämä korvaa nykyisen käytössä olevan Microsoft System Center Service Managerin käytön tulevaisuudessa. Uusi työkalu ...
  • Instagram sisältösuunnitelma ja -julkaisukalenteri pienyritykselle 

   Tamminen, Sini (2020)
   Tämä opinnäytetyön tavoitteena on luoda pienyritykselle Instagram-tilille julkaisukalenteri ja visuaalinen sisältösuunnitelma. Suunnitelman ja julkaisukalenterin avulla tavoitellaan yrityksen tunnettuuden lisäämistä ja ...