Viimeksi lisätyt

Viitteet 1-15 / 6601

  • Viikkosuunnittelun tehostaminen : 3-viikkoisaikataulun päivitys 

   Eränkö, Miko (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Rakennus oy Antti J. Aholalle päivitetty 3-viikkoisaikataulupohja yksinkertaiseen Excel-taulukkoon, jossa työvaiheiden aloitusedellytykset ja aikataulun toteutumisen seuranta olisi ...
  • Testiautomaation kehittäminen ja tuotteistamisen mahdollisuudet 

   Järvenpää, Saana (2020)
   Järjestelmätestaamisella pyritään varmistamaan ohjelmiston toimivuus ja luotettavuus ennen sen julkaisua. Testaamista voidaan tehdä sekä automatisoidusti että manuaalisesti. Opinnäytetyössä esitellään järjestelmän testaamisen ...
  • Ostolaskujen automaattikohdistuksen poikkeukset 

   Uosukainen, Noora (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kehitysehdotus liittyen ostolaskujen automaattikohdistukseen. Työn toimeksiantajana toimi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Kehittämistyö sai ...
  • Android-Toiminnanohjaussovellus 

   Närhi, Joel (2020)
   Opinnäytetyön aiheena on tuottaa kehityssuunnitelma Android-sovellukselle sekä tuottaa prototyyppiversio sovelluksesta. Android-sovelluksen käyttötarkoitus on auttaa perheitä, joiden lapsilla on haasteita oman toiminnan ...
  • HR-analytiikan työkalut raportoinnin kehittämisessä 

   Kilponen, Kaisa (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää, miten HR-analytiikan ja siihen perustuvien työkalujen avulla voidaan kehittää yrityksen henkilöstöraportointia. Opinnäytetyössä tutustutaan kuuteen HR-analytiikkaan soveltuvaan ...
  • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen henkilöstöhallinnon prosesseissa 

   Teno, Nevala (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka laajasti yrityksissä hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa henkilöstöhallinnon prosesseissa ja selvittää asenteita ohjelmistorobotiikkaa kohtaan. Tavoitteena oli myös selvittää ...
  • Pienyrityksen lähiverkon suunnittelu Cisco Merakin laitteilla 

   Kangas, Jaakko (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uusi langaton lähiverkko pilvihallittavilla Cisco Merakin verkkolaitteilla. Työn toimeksiantajana toimi riihimäkeläinen konepajateollisuuden kone- ja laitetoimittaja Tanreco ...
  • Commissioning a Profinet RTG crane 

   Kujala, Roope (2020)
   Insinöörityön tavoitteena oli luoda sisäinen käyttöönotto-ohje Konecranesin Profinet RTG nostureille. Työn toimeksiantajana toimi Konecranes Finland Oy, joka valmistaa nostolaitteita moniin eri käyttötarkoituksiin. Aluksi ...
  • Äidinmaidonkorvikejauheen fysikaalisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät 

   Ingman, Heidi (2020)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Valio Oy Lapinlahden tehdas. Työn tavoitteena oli valita neljästä erilaisesta äidinmaidonkorvikejauheen pohjareseptistä fysikaalisten analyysien tulosten perusteella paras ja ...
  • Päihdetyön onnistunut yhdistäminen lastensuojelutyöhön: Lastensuojeluyksikössä tehtävän päihdetyön mahdollisuudet ja haasteet 

   Lustig, Anna (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lastensuojelulaitoksessa tehtävän päihdetyön mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimuksella haluttiin selvittää yhteisöhoitoa hyödyntävän lastensuojelulaitoksen työntekijöiden näkökulmia siitä, ...
  • Futural ERP V12-pohjaisen liiketoimintasimulaation kehitys 

   Heinola, Santeri (2020)
   Työn tavoitteena oli luoda Futural ERP v12-pohjainen liiketoimintasimulaatio, jossa osallistujat tai osallistujatiimit pystyvät harjoittelemaan liiketoiminnan perustoimintoja sekä ERP-järjestelmän käyttöä. Järjestelmään ...
  • Muistisairaan tukemisen keinot: Opas omaisille 

   Rajala, Katja (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada omaisille tietoa muistisairauteen sairastumisesta, sairauden etenemisestä ja arjen tukemisesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas muistisairaiden omaisille teoreettisen ...
  • Connection Details of Crane Runway Beam 

   Evan, Rakib (2020)
   The objective of this Bachelor’s thesis was to make designing of connection details of crane - girder readily available for the projects which are done by SWECO Structural Engineering Ltd. The thesis was commissioned by ...
  • Asiakaskokemuksia kuvapuhelinpalvelusta kotihoidosta 

   Hiltunen, Juha (2020)
   Tämä tutkimus on tilattu erään Kanta-Hämäläisen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kautta. Tutkimus myös toteutettiin yhteistyössä kau-pungin kotihoidon ja erityisesti sen virtuaalihoitajien kanssa. Tutki-muksen tarkoituksena ...
  • Design and Analysis of a Small-Scale PV System 

   Wu, Zhihao (2020)
   San Francisco ’s unique natural conditions and perfect policy subsidies have promoted the rapid development of its residential solar market. In order to respond to the enormous demand of the market, this thesis aims to ...