Uusimmat viitteet

 • Co-creation pedagogy from cSchool towards HAMK Design Factory 

  Kunnari, Irma; Jussila, Jari; Tuomela, Vesa; Raitanen, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  In building engaging learning in a changing world, we need to rethink our pedagogy and be ready to co-create it all the time. Co-creation pedagogy relies on students’ ownership for their learning, and teachers’ facilitating ...
 • Identifying Vocational Student Teachers’ Competence Using an ePortfolio 

  Korhonen, Anne-Maria; Lakkala, Minna; Veermans, Marjaana (University of Agder, 2019)
  The claim of advancing the use of Personal Learning Environments arose from the ideas of an ongoing learning process which lasts throughout a lifetime and informal learning being a meaningful part of the development of an ...
 • Kestävää osaamista – Biotalouden opettajat työelämälähtöisen oppimisen rakentajina 

  Ryymin, Essi; Vainio, Laura; Hämeen ammattikorkeakoulu
  HAMKin e-julkaisuja 4/2019 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Suomen tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2045. Tämä tarkoittaa uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä, ilmastomyönteisten tuotteiden ja palveluiden rakentamista ja vähäpäästöistä taloutta. Korkeakoulut ...
 • Tulevia insinöörejä ohjataan ratkomaan tulevaisuuden ongelmia 

  Järvenpää, Anne-Mari (Hämeen Sanomat Oy, 2019)
 • Julkaiseminen ajattelun ja kirjoittamisen jatkumona 

  Lamberg, Jaana (Irformaatiotutkimuksen yhdistys, 2019)
  ”Kirjoittaminen on osa oppimisprosessia” on lausahdus, jonka olen kuullut useasti. Omat kokemukseni todentavat tätä toteamusta: ajatukset jäsentyvät ja täsmentyvät, kun purskauttaa ne kirjoitettuun muotoon. Tässä artikkelissa ...
 • The role of readers’ literary preferences in predicting success in fiction search 

  Vakkari, Pertti; Mikkonen, Anna (Emerald, 2019)
  Purpose – The purpose of this paper is to study what extent readers’ socio-demographic characteristics, literary preferences and search behavior predict success in fiction search in library catalogs. Design/methodolo ...
 • Annotation of Smart Cities Twitter Micro-Contents for Enhanced Citizen’s Engagement 

  Alkhammash, Eman H.; Jussila, Jari; Lytras, Miltiadis D.; Visvizi, Anna (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019)
  The digital content in smart city, is a critical asset. It can be used for multiple purposes and offers added value layers for customization and personalization of services. Numerous research issues, related to ...
 • Oikea-aikaisella ohjauksella parempiin tuloksiin uraohjauksessa 

  Turve, Ismo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Urasuunnittelun tarkoituksena on ensisijaisesti tukea opiskelijan näkemystä valitusta ammatista, työsuhteesta tai jatko-opinnoista. Uraohjauksen tulee antaa opiskelijalle tulevaisuuden mahdollisuudet opintojen jälkeen. ...
 • 3D skannaus-konepajateollisuuden työkaluna 

  Kärppä, Timo (TN-lehti Oy, 2019)
 • Siksak-elämän uraohjausta 

  Raudasoja, Anu; Heino, Sanna; Hämeen ammattikorkeakoulu
  HAMKin e-julkaisuja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän kirjan idea on syntynyt uraohjaushankkeiden parissa työskentelevien tarpeesta kuvata uuden ammatillisen koulutuksen uraohjausta ja jakaa malleja uraohjausta tekeville oman työnsä tueksi. Ammatillisen koulutuksen ...
 • Dynamic Assembly of Class II Hydrophobins from T. reesei at the Air–Water Interface 

  Hähl, Hendrik; Griffo, Alessandra; Safaridehkohneh, Neda; Heppe, Jonas; Backes, Sebastian; Lienemann, Michael; Linder, Markus B.; Santen, Ludger; Laaksonen, Päivi; Jacobs, Karin (American Chemical Society, 2019)
  Class II hydrophobins are amphiphilic proteins produced by filamentous fungi. One of their typical features is the tendency to accumulate at the interface between an aqueous phase and a hydrophobic phase, such as the ...
 • Design Teaching Processes for Circular Economy – MUKI Project 

  Seddiki, Pirjo; Niemelä, Mirja; Ryynänen, Sirpa; Laurila, Tiina (University of Lapland, 2019)
  How can design thinking and design methods support education in speeding up transition to a more sustainable society? The necessity to make a shift from a linear “take, make, consume and dispose” model to a circular model ...
 • An Activity Theory Perspective on Creating a New Digital Government Service in Finland 

  Jussila, Jari; Sillanpää, Virpi; Lehtonen, TImo; Helander, Nina; Frank, Lauri (University of Hawai'i at Manoa, 2019)
  Digitalization of government services is a central goal in many countries. At policy-making level, digital government services are often expected to simultaneously reduce cost and provide citizens with better and more ...
 • An Activity Theory Perspective on Creating a New Digital Government Service in Finland 

  Jussila, Jari; Sillanpää, Virpi; Helander, Nina; Frank, Lauri; Lehtonen, Timo (University of Hawai'i at Manoa, 2019)
  Digitalization of government services is a central goal in many countries. At policy-making level, digital government services are often expected to simultaneously reduce cost and provide citizens with better and more ...
 • Uudistumisen eväitä metsäyrittäjälle 

  Kokkonen, Nina; Palos, Minna; Hämeen ammattikorkeakoulu
  HAMKin e-julkaisuja 2/2019 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen tavoitteena olivat metsä- ja koneyrittäjien yhteistyön sekä yhteisten palveluiden edistäminen. Mukana olivat vahvasti METO Metsäalan Yrittäjät ry ja Koneyrittäjien Liitto ry. Tässä julkaisussa ...

Näytä lisää