Uusimmat viitteet

 • Vaihdealueen ristikon painumat ja niiden korjaus 

  Laine, Pyry Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa erilaiset syyt vaihteen ristikon geometrian menetykselle sekä löytää kustannustehokkain ja parhaat tulokset saavuttava työmenetelmä. Opinnäytetyö toteutettiin kohdistamalla ...
 • Palkitseminen työkaluna etuuskäsittelijöiden motivoinnissa 

  Laamanen, Anika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Kelan etuuskäsittelijöiden palkitseminen. Kohdeyrityksenä toimi Kansaneläkelaitos eli Kela. Tavoitteena oli tutkia, mitkä palkitsemismenetelmät etuuskäsittelijät kokevat ...
 • Elementtiholvisillan rakentaminen ja työmenetelmät 

  Ruokonen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on elementtiholvisillan rakentaminen ja työmenetelmät. Työn tilaajana toimi Graniittirakennus Kallio Oy. Työssä esitellään elementtiholvisillan rakentamisen eri työvaiheet sekä -menetelmät. ...
 • Teräspaaluanturan solmupisteen jännitysten analysointi paalun ja anturan liitoksessa 

  Pieksemä, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia jännitysten muodostumista teräspaaluhatun ja raudoitetun betonianturan liitoksessa käyttäen FEM analyysia. Tavoitteena oli määrittää laskentatapa, millä puristuksen jännityspinta-ala ...
 • Toimintamuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi : case-tutkimus 

  Rouhe, Olga (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä Toimintamuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi: case-tutkimus selvitetään, mitä etuja sisältyy metsäkone- ja maansiirtoalan yrityksen muuttamiseen avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi. Tutkimuksessa ...
 • Painelaitedirektiivi ja teollisuusputkiston suunnittelu 

  Tielinen, Kimmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selventää paineenalaisen putkiston suunnittelua. Opinnäytetyössä avataan tärkeimpiä asioita painelaitedirektiivistä ja putkiston suunnitteluun liittyvistä standardeista. Aiheeseen perehtyminen ...
 • "Vähemmän on enemmän" : Asiakasnäkökulmia lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisestä Etelä-Karjalassa 

  Kyröläinen, Tiina; Luostarinen, Katri; Riikonen, Kaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata lapsiperheiden kokemuksia lapsi- ja perhepalveluista sekä heidän näkemyksiä niiden kehittämisestä Etelä- Karjalassa. Lisäksi tarkoitus oli esittää kehittämisideoita alueen lapsi- ja ...
 • Taloustieto osana tiedolla johtamista : case Espoon sivistystoimi 

  Lauhikari, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Resurssien ja voimavarojen vähetessä ja samalla tarpeiden kasvaessa tarvitaan julkisissa organisaatioissa ja niiden johtamisessa tarkempaa kustannusten hallintaa ja ymmärrystä taloudesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • How to improve hotel service? : Case: Leinon Apartments 

  Vargina, Viktoriia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Customers’ feedback is of the most important factors in getting success in every business, because customers are the main source of profit creation. No matter, if customers are satisfied or dissatisfied, their feedbacks ...
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen kolmannen sektorin yhteisölle: Case Partex-paja 

  Taipale, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda hyödyllinen ja käyttökelpoinen liiketoimintasuunnitelma kohdeyhdistykselle. Tutkimuksen toteutukselle oli peruste, sillä kohdeyhdistyksen hankkeen ollessa ...
 • Comparison of leadership and cultures in Finland and Russia 

  Murashkina, Elizaveta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of my thesis was to find out similarities and differences in culture and leadership styles between Russia and Finland and how to avoid misunderstandings connected with cultural collisions. The research questions ...
 • Selvästi isä : Ryhmätoimintamalli päihdeongelmaisen isän vanhemmuuden tukemiseksi 

  Pahkala, Sanna; Väisänen, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja pilotoida Eksoten alueella isyyttä tukeva ryhmätoimintamalli päihdeongelmaisille miehille. Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea päihdeongelmaisten miesten isyyttä, ehkäistä ...
 • Työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät paperintuotannossa 

  Nöjd, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää paperitehtaiden työntekijöiden työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, sekä paperitehtaiden työturvallisuuden nykyistä tilannetta. Tarkoituksena on ollut tuoda esille asioita ...
 • Research upon ergonomic and ecological-friendly design of bulk bins for Nada Grocery market 

  Popova, Kseniia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the study was to determine ergonomic and ecological friendly solutions for the bulk bins design in the project`s boundaries of Nada Grocery market. This aim was reached by describing the most frequent ...
 • Kielivirtaa Saimaalta : matkalla 

  Saimaan ammattikorkeakoulu
  Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 87 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)

Näytä lisää