Turun ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän automaattisten testien uudistaminen 

  Laato, Martti (2022)
  Ohjelmistokehityksessä testaaminen on tärkeää. Niinkään kehittäjä kuin asiakaskaan eivät voi luottaa puutteellisesti testattuun ohjelmaan. Tämän työn tarkoituksena oli parantaa erään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Monikulttuuriyhdistysten näkökulmia kotouttamiseen 

  Ahmadi, Sheyda; Ahmadi, Zahra (2022)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää monikulttuurillisten yhdistysten näkökulmia kotouttamiseen sekä miten sote-uudistuksessa perustettava hyvinvointialue voi hyödyntää kolmannen sektorin järjestöjen työtä maahanmuuttajien ...
 • Varhaiskasvatuksen sosionomi osana lähitiimiä : näkemyksiä varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvasta 

  Merivirta, Rosa; Lehtinen, Veera; Salmela, Sofi (2022)
  Vuonna 2018 luettiin uusi varhaiskasvatuslaki, mikä muutti varhaiskasvatuksen työnimikkeitä. Yksi uusista työnimikkeistä oli varhaiskasvatuksen sosionomi. Kuitenkin kyseisen työnimikkeen tehtävänkuva kentällä on vielä ...
 • Etsin itse tietäni : oman muotoilijuuden kehittyminen 

  From, Susanna (2022)
  Opinnäytetyössä on lähdetty etsimään omaa tietä muotoilijana kulkemalla eteen avautuvaa polkua/polkuja ja tutkailemaan aiheeseen liittyviä ilmiöitä joidenkin prosessissa kohdattujen asioiden ja lähdeteosten avulla. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Asiakkaan käyttökokemuksen vaikutus konversioihin B2C-verkkokaupassa 

  Knaapi, Niko; Knaapi, Joni (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää verkkokauppa-asiakkaan käyttökokemuksen vaikutusta B2C verkkokaupan näkökulmasta. Selvitämme miten se vaikuttaa verkkokaupan haluamiin toimintoihin eli konversioihin. Lisäksi ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Nuuskan haitat : nuorten nuuskaan liittyvien väärien käsitysten kumoaminen videon avulla 

  Lindeman, Larissa; Oksanen, Jasmina (2022)
  Viime vuosina nuorten nuuskan käyttö ja nuuskaa kokeilleiden nuorten määrä on ollut nousussa. Jopa kahdeksan prosenttia yläkoululaisista pojista käyttää nuuskaa päivittäin. Myös tyttöjen nuuskaaminen on ...
 • Muutosjohtamisen vaikutus fuusiossa 

  Vinkki, Anni (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten sisustusalalla toimiva toimeksiantajayritys selviytyi fuusiosta aiheutuneen muutoksen johtamisesta. Sulautumisella eli fuusiolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa sulautuva ...
 • Linjasaneerauksen laskennan, suunnittelun ja rakennusvaiheen kehitys 

  Laurila, Jani (2022)
  Opinnäytetyö on tehty vuonna 2022 toimeksiantona Rakennusliike NCC Suomi Oy:lle. Opinnäytetyössä käsitellään linjasaneeraushanketta pääurakoitsijan näkökulmasta ja keskitytään työmaan vaiheisiin laskennasta luovutukseen. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ilma-vesilämpöpumpun sulatusenergian määrittäminen 

  Elomäki, Aleksi (2022)
  Yhä enemmän lämmitysjärjestelmien valinnassa suositaan lämpöpumppuja, joista ilma-vesilämpöpumppu on potentiaalinen valinta. Erityisesti silloin, jos tontilla energiakaivojen tekeminen on kallista tai syystä tai toisesta ...
 • Tutkimusprojektien laboratoriopalveluiden prosessien kehittäminen 

  Seppälä, Niina (2022)
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutetaan useita tieteellisiä tutkimuksia ja kliinisiä lääkeainetutkimuksia, joiden laboratoriopalveluista suurin osa ostetaan VSSHP:n Tyks Laboratorioilta. Tutkimus ja moniammatillinen ...
 • Blind Box application concept design 

  Li, Yinan (2022)
  Driven by the global COVID-19 epidemic, an increasing number of people choose online shopping to reduce unnecessary physical contact. The traditional takeaway applications are too simple and lack interaction between sellers ...
 • Brändiuudistuksen onnistuminen yrityksen sisäisestä näkökulmasta käsin : Kuopion Energian brändiuudistuksen prosessi ja henkilöstön sitoutuminen uuteen brändiin 

  Teikari, Katja (2022)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on brändiuudistuksen sisäiseen onnistumiseen johtaneiden syiden tutkiminen. Tavoitteena on selvittää onnistuneen brändiuudistuksen sisäinen prosessi sekä sisäisten kohderyhmien sitoutuminen ...
 • Psykofyysisen fysioterapian lähestymistapa ratsastusterapiassa 

  Oisalo, Niina; Salmen-Rautavuori, Hanna (2022)
  Ratsastusterapia on toiminnallinen terapian muoto, jonka ytimessä on kokonaisvaltainen, psykofyysinen lähestymistapa. Asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin pyritään harjoittein, joissa tärkeässä roolissa on koulutettu ...
 • Reaaliaikainen järjestelmä ilmanlaadun valvontaan 

  Gildi, Albert (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda laiteohjelmisto laitteelle, johon kuuluu ilmanlaatua mittaavat anturit, summeri ja kauko-ohjain. Lisäksi tavoitteena oli laiteohjelmiston logiikan suunnittelua ja oppia ohjelmistokehittäjän ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa : kokemuksia pyöräpysäköintikokeiluista Turussa 

  Kasurinen, Tatu (2022)
  Turulla on suuri potentiaali kehittyä pyöräilykaupunkina lyhyiden välimatkojen takia ja suurimmalla osalla turkulaisista onkin polkupyörä. Muiden tekijöiden lisäksi pelko pyörävarkauksista ja pyöriin kohdistuvasta ilkivallasta ...

Näytä lisää