Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Ergonominen työskentely ensihoidossa : Strykerin M1- 6100 paarien ja vihreän lakanan käyttö apuvälineenä potilassiirroissa 

  Forsberg, Daniel; Saima, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli herättää Turun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoiden huomiota turvallisiin ja ergonomisiin potilassiirtoihin, joita esiintyy jokaisessa työvuorossa ensihoitajilla. Ergonomia tulee ...
 • Kuvien valta : tiedostava työskentely ja tulkinta 

  Paakkonen, Melina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä kirjallisessa opinnäytetyössä käsitellään kuvien merkitystä ja valtaa katsojan sekä tekijän näkökulmista. Pohditaan kuvan monipuolista tarkastelua sekä taiteilijan motiiveja tehdä taidetta. Lisäksi avataan sitä, miten ...
 • Mobiilimaksaminen Suomessa vuonna 2018 

  Backman, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä hetkellä eletään aikakautta, jossa teknologiat kehittyvät nopeammin kuin koskaan. Digitalisaation myötä palveluita sähköistetään. Pankkisektori on isossa murroksessa, ja uusia maksutapoja kehitellään jatkuvasti. Tämän ...
 • Jälkiä elämästä 

  Paakkonen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan katukuvien visuaalista luonnetta ja jättömaiden tärkeyttä sekä käydään läpi tagien ja graffitin historiaa lyhyesti 1960-luvun New Yorkista tämän päivän Euroopan kaupunkeihin. Tarkastellaan ...
 • Kuka päättää millaisia kuvia katsomme? : tekoälystä ja datajättien vallasta 

  Vasantola, Pekko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Olemassa olevan datan määrä on moninkertaistunut viime vuosien aikana, ja se vaikuttaa elämäämme monin tavoin. Datan aikakaudella tiedonvälitys on muuttunut ja tiedonsaanti on ainakin näennäisesti helpottunut. Käsittelen ...
 • Logistiikan saldovirheet : Sandvik Mining and Construction Oy 

  Vainio, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on löytää syitä Sandvik Mining and Construction Oy:n logistiikan saldovirheille ja kehittää näille ongelmille ratkaisuja. Saldovirheiden syitä halutaan analysoida yrityksessä paremmin, ...
 • Kone taiteen tekijänä 

  Raudaskoski, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Kirjallisen opinnäytetyöni aihe on kone taiteen tekijänä. Käsittelen aihetta kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen liittyy aiheen historiaan: Kuinka eri tavoin konetta on käytetty kuvataiteessa ja musiikissa. Siirtymä ...
 • Haitallisten aineiden hallinta pienissä yrityksissä 

  Juola, Sanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on tutkia, miten haitallisia aineita voidaan hallita pienissä yrityksissä ja millaisia työkaluja aineiden tunnistamiseen ja niiden käytön vähentämiseen on. Haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan, ...
 • Perhetyön paikkaa etsimässä : muutos systeemiseen toimintamalliin Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluissa 

  Myllymäki, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämishankkeessa tarkasteltiin perhetyötä työmuotona ja pohdittiin sen hallinnollista ja toiminnallista paikkaa systeemisen toimintamallin mukaisessa toimintaympäristössä. Tarkastelun pohjana toimivat valtakunnalliset ...
 • Vanhempien kokemuksia lasten teho-osastolta 

  Juselius, Josefiina; Karppinen, Roope (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa tehohoitojaksolta, miten tarjota tukea sen aikana ja miten eri kulttuuritaustat voivat vaikuttaa kokemuksiin. Tavoitteena oli edistää ...
 • Opiskelun muotoilusta imua opiskeluun 

  Laine, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Job demands – resources eli JD-R malli, tarkastelee työn voimavarojen ja vaatimusten suhdetta työssä koettuun työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työtä kohtaan koettuun imuun ja siihen sitoutumiseen. Työn imun katsotaan ...
 • VAS-kipumittarin käyttö gynekologisella syöpäpotilaalla : leikkauksen jälkeinen kivun arviointi 

  Broberg, Christel; Jaakkola, Juulia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa uusia gynekologisia syöpiä todetaan vuosittain noin 1600. Naisten kolme yleisintä gynekologista syöpää ovat kohdunrungonsyöpä, kohdunkaulansyöpä ja munasarjasyöpä. Gynekologisten syöpien hoidon kulmakivi on ...
 • Creation of innovation services for MuotoMyrsky 

  Liipola, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis explored how service design helps innovation productisation. Innovation workshops and hackathon models were used to find quick innovation ideas. In many cases, innovation ideas are not developed any further ...
 • Hakukoneoptimointi verkkojournalismissa : MTV Lifestylen artikkelien optimointi ja sen vaikutukset artikkelien näkyvyyteen 

  Sundell, Petra (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kymmeniä tuhansia Google-hakuja tehdään joka sekunti. Googlen merkitys uutissivustojen liikenteen välittäjänä on kasvanut, ja syksyllä 2017 hakukone ohitti Facebookin toistaiseksi lopullisesti. Näin on käynyt myös Suomen ...
 • Pientalon rakenteelliset muutokset peruskorjauksessa : talotekniikan ja rakennusmääräysten vaatimat rakenteelliset muutokset 

  Lehtinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella teoriaa ja käytäntöä siitä, miten hirsirunkoiseen pientaloon voidaan toteuttaa talotekniikan täydellinen uudistus ja mitä rakenteellisia muutoksia taloon pitää tehdä, jotta nykyaikainen ...

Näytä lisää