Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Resilienssi osana yrittäjien työkykyä 

  Rautajuuri, Jussi (2022)
  Työkyvyn merkitystä on korostettu yrittäjien keskuudessa. Työkyvyn tason on havaittu olevan osalla yrittäjistä huolestuttavalla tasolla. Työkykyyn vaikuttaa stressi, jota usea yrittäjä säännöllisesti kokee. Resilienssi ...
 • Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö : yrityksen sisäinen ICT-hallinnointi ja toiminta 

  Lehti, Johan (2022)
  Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä kuvataan tekijän työtehtäviä ja kehittymistä yrityksen sisäisenä ICT-työntekijänä. Opinnäytetyössä kuvataan ICT-työntekijän näkemys vuorovaikutuksesta työpaikalla raportoidun ...
 • Lapsen sijoittaminen läheisen luokse : esite Turun kaupungin Päivystysperheyksikölle 

  Sainio, Sari; Soitamo, Henna (2022)
  Kehittämistyömme toimeksiantajana toimi Turun kaupungin Päivystysperheyksikkö. Idea kehittämistyölle tuli Päivystysperheyksikön työryhmältä, jossa oli havaittu läheisperhesijoitusten lisääntyneen. Päivystysperheyksikön ...
 • Kuitusuolen ympäristövaikutukset 

  Parjanen, Helena (2022)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää hiilijalanjälki kuitusuolelle. Lisäksi työssä määritettiin vastaavan muovisuolen hiilijalanjälki ja verrattiin kuitusuolen ja muovisuolen hiilijalanjälkeä keskenään. Sekä kuitusuoli ...
 • Valkosolujen morfologinen säilyvyys EDTA-näytteessä 

  Ronkanen, Ida; Suominen, Rosa (2022)
  Perifeerisen veren valkosolut tunnistetaan niiden morfologisten ominaisuuksien perusteella. Solujen morfologian on todettu alkavan muuttua jo puolen tunnin kuluttua näytteenotosta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • Taitotaulujen pelillistäminen : hitti vai huti? 

  Mattelmäki, Jaakko (2022)
  Opinnäytetyössäni tutkin taitotaulujen pelillistämisen mahdollisuutta ja tarvetta musiikkiopiston kontekstissa. Taitotaulut ovat väline oppimisprosessin seuraamiseen, ja ne otettiin käyttöön laajalti musiikkiopistoissa ...
 • Ötökän matkassa : työväline ympäristökasvatukseen 

  Kupila, Vanamo; Norrdahl, Emilia (2022)
  Tämä on kehittämispainotteinen opinnäytetyömme, jonka tarkoituksena on kehittää uusi työväline ympäristökasvatukseen. Kehittämistyön aloitimme syksyllä 2021. Toimeksiantajamme on Verkanappuloihin kuuluva päiväkoti Verkavekarat ...
 • Eläinavusteisuus yksilön toiminnan tukena - Koira terapiaeläimenä : integroiva kirjallisuuskatsaus 

  Koskinen, Iida; Rantanen, Ronja (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa integroivan kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa eläinavusteisen toiminnan ja terapian menetelmistä ja hyödyistä eri kohderyhmissä. Tavoitteena oli selvittää, millaisia ...
 • Asumispalveluyksiköiden ja kotihoidon henkilökunnan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen 

  Wiik, Heidi (2022)
  Suomessa kuolee vuosittain yli 50 000 ihmistä, joista vuonna 2020 42 000 ihmistä kuoli verenkiertoelimistön sairauksiin, syöpiin ja muistisairauksiin. Näiden sairauksien hoitolinja on usein palliatiivinen, eli potilaan ...
 • Verkkokurssi kliinisen hematologian syventäviin opintoihin 

  Vähä-Mäkilä, Ilona; Parviainen, Helena (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä itsenäisesti suoritettava verkkokurssi Turun ammattikorkeakoulun hematologiaan syventyville bioanalyytikko-opiskelijoille. Tavoitteena oli lisätä hematologiaan syventyvien ...
 • Paimiolaisten nuorten kokemuksia työttömyydestä 

  Hurme, Pauliina (2022)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa paimiolaisten alle 25-vuotiaiden nuorten kokemuksista työttömyydestä ja koulupudokkuudesta. Tavoitteena oli saada selville nuorten omin sanoin kuvaamia ...
 • Nuorten päihteiden käyttö : tulevaisuuden uhkavia 

  Itkonen, Santeri (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia asiantuntijahaastattelujen perusteella tulevaisuusskenaario niistä uhkakuvista, joita nuorten tämänhetkinen päihteiden (alkoholi, nikotiinituotteet ja kannabis) käyttö ennustaa. ...
 • Validointi pakkaamon muutosprojektissa 

  Koivunen, Lasse (2022)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Bayer Oy:n validointiosastolle. Opinnäytetyön aiheena oli kuvata kesällä 2022 tapahtuvan sekundääripakkaamon muutosprojekti validoinnin näkökulmasta. Tarkoituksena oli esittää validointiprosessia ...
 • Nepsyvalmentajan tehtäväkuvaus Hausjärven perusopetuksessa 

  Piipponen, Irene (2022)
  Nepsyvalmentajan tehtäväkuvaus Hausjärven perusopetuksessa Neuropsykiatriset häiriöt ovat yleisiä ja keskimäärin joka koululuokalla on vähintään yksi oppilas, jolla on neuropsykiatrinen häiriö. Tämän kehittämistyön ...
 • Opettaja kiusaamisen ristiaallokossa : kiusaamissuhteet opetustyössä 

  Aho, Heidi (2022)
  Opinnäytetyön tavoite on kirjallisuuskatsauksen avulla tarkastella, kuinka oppilaitoksissa ilmenevä kiusaaminen koskettaa opettajia. Huomion kohteena ovat opettajaa koskevat koulumaailman henkilösuhteet, joiden välisistä ...

Näytä lisää