- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Me yritämme pian jo kolmannessa polvessa : pyöräliike Santala Oy 

   Aromaa, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kriittisesti kirjoittajan perheyritystä, jota hän on kiinnostunut jatkamaan. Yritys on toiminut urheiluvälinekaupan alalla Paimiossa jo yli 50 vuotta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • COD(Cr) -laitteiston käyttöönotto (Rauman ympäristölaboratoriolle) 

   Savila, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Rauman ympäristölaboratoriossa suoritettiin CODCr -laitteiston ja -menetelmän käyttöönotto. Laitteisto koostuu HachLange spektrofotometristä DR 2800 ja polttolaitteistosta LT 200-1. Työssä käytettiin esidispensoituja putkia ...
  • Vapaaehtoisten henkivakuutusten edunsaajamääräykset 

   Okslahti, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Edunsaaja on se, jolla on oikeus vakuutustapahtuman johdosta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen. Edunsaajasta määrää vakuutuksenottaja. "Vapaaehtoisten henkivakuutusten edunsaajamääräykset" keskittyy selvittämään kuinka ...
  • "Huhut kuullaan aiemmin kuin virallinen tieto" : tutkimus yrityksen sisäisestä viestinnästä 

   Hakala, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Organisaation kasvaessa voimakkaasti sisäinen viestintä ei aina ehdi kehittyä muutoksen edellyttämässä tahdissa. Organisaation toiminta on kuitenkin mahdollista vain, kun sen eri tahot viestivät keskenään. Toimiva sisäinen ...
  • Ositus- ja perintösaanto : luovutusvoittoverokiemuroineen 

   Kaisla, Irma (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyössä on selkeytetty kuolinpesien luovutusvoittojen verotuskäytäntöjä erilaisissa tilanteissa. On tarkasteltu ja pohdittu ositusta ja perinnönjakoa peilaten niiden tekemistä tai tekemättä jättämistä luovutusvoi ...
  • Oikeustradenomikoulutus - nykytilanne ja tulevaisuus 

   Mikkola, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Oikeusministeriö ryhtyi 2000 -luvun alussa, yhteistyössä neljän ammattikorkeakoulun kanssa kehittämään työelämän ja erityisesti oikeushallinnon tarpeita vastaavaa oikeudellista koulutusta. Kehitystyö johti oikeustradenom ...
  • Eläkepäivät Espanjassa : vaihtoehtona palveluasuminen Las Palmasissa 

   Vaalikivi-Lindholm, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Gran Canarialla, Las Palmasissa asuu talvikuukausina monta sataa suomalaista. Suurin osa näistä suomalaisista on eläkeläisiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten palveluasumisen tilanne ja tarve Las ...
  • Rahanpesun estäminen : pankin näkökulma 

   Taivainen, Mikko-Petteri; Suominen, Sari-Sisko (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kokonaiskuva rahanpesusta erityisesti pankkimaailmassa. Uudessa 1.8.2008 voimaan tulleessa rahanpesulaissa korostuu entistä enemmän asiakkaan tuntemisvelvoite, joka tuo pankeille ...
  • Lapsen etu huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa täytäntöönpanossa 

   Hakunti-Niemelä, Piia (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta säätää toimintatavat tilanteisiin, joissa käräjäoikeuden antamaa määräystä tai vanhempien sosiaalihuollon viranomaisella vahvistuttamaa sopimusta ...
  • Ulkomaalainen työntekijä työnantajan silmin 

   Laine, Laura; Kujanpää, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia ulkomaalaiseen työvoimaan ja sen käyttöön liittyen. Onko ulkomaiselle työvoimalle tarvetta ja mitkä syyt erityisesti hankaloittavat ulkomaalaisten ...
  • Edunvalvojan vastuut ja velvollisuudet päämiehensä asioiden hoitamisessa 

   Palonen, Pauliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää perustiedot edunvalvonnasta, jotta tulevat edunvalvojat saisivat hyvän käsityksen siitä, mitä edunvalvojan työ oikeastaan on. Opinnäytetyössä selvitettiin edunvalvonnan historiaa ...
  • Opinnäytteiden julkaiseminen PDF-formaatissa 

   Niklander, Jari (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimus koostui vertailusta eri PDF-julkaisujen tuottamiseen ja muokkaamiseen tarkoitettujen tietokoneohjelmien välillä sekä käyttäjän ohjeistuksen laatimisesta vertailun perusteella sopivimmille ohjelmille. Opinnäyte ...
  • Tonnikalaa ja makaronia? : tutkimus opiskelijoiden toimeentulosta ja rahankäytöstä 

   Pollari, Outi; Suomi, Petra (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksemme käsitteli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimeentuloa ja rahankäyttöä. Tavoitteenamme oli selvittää mitä mieltä opiskelijat ovat opintotukijärjestelmästä, ja mitä muutoksia siihen kaivattaisiin. ...
  • Perehdyttämisen haasteet lääkäriasema Pulssin kassapalveluissa 

   Mäkinen, Anette (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyöni idea syntyi omassa työssäni huomaamastani puutteesta. Silloiseen työnkuvaani Lääkäriasema Pulssin kassapalveluiden varaesimiehenä kuului perehdyttäminen, eikä siihen varsinaisesti ollut mitään materiaalia. ...
  • Tytöt shoppailuhuuman pyörteissä 

   Lammervo, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Shoppailu eli ostoksilla käynti ei ole pelkästään aikuisten harrastus vaan myös nuoret tytöt ovat liittäneet sen osaksi ajanviettoaan. Mediassa nuoret kohtaavat paljon heille suunnattua mainontaa ja näin nuoret saavat ...
  • Soften Oy, akustoiva sisustuspaneeli tuoteperheenä 

   Wilén, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä opinnäytetyössä on suunniteltu akustoivia sisustuspaneeleja Soften Oy:lle. Soften suunnittelee ja valmistaa akustoivia sisustustuotteita. Sisustuspaneeleilla on kaksi funktiota: parantaa akustiikkaa ääntä ...
  • Julkisivumateriaalin valinta pientalokohteessa 

   Kaitasaari, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Rakennusten julkisivujen osalta ilmastossa tapahtuvat muutokset johtavat nykyistä suurempaan kosteusrasitukseen ja sitä kautta lisäntyviin ulkoverhousongelmiin. Sateet lisääntyvät ja tuulet voimistuvat, joten oikeat ...
  • Päiväkodin varhaiskasvatushenkilöstön asiantuntijuuden kehittäminen 

   Rapala, Eila (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Toimintaympäristöjen ja työorganisaatioiden jatkuva muutos on arkea myös varhaiskasvatuksessa. Kiinnittämällä huomiota varhaiskasvattajien toimintatapoihin voidaan saada aikaan myönteisiä muutoksia niin lasten kuin ...
  • Langattomat verkot : Openspark ja Sparknet 

   Hartman, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksessa käydään läpi erilaiset langattomat verkot. Tutkimustyö painottuu erityisesti langattomien verkkojen tietoturvaan johtuen Openspark- ja Sparknet- verkkosovelluksista, jotka ovat avoimia langattomia verkkoja. Tutkimus ...
  • Pankkitilille vai ei? : tutkimus säästämismuodoista 

   Suoyrjö, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miksi suomalaiset pitävät suurta osaa varoistaan heikkotuottoisilla pankkitileillä. Lisäksi tutkittiin, kuinka toimeksiantaja Tapiola-ryhmä voisi kehittää toimintaansa siten, ...