- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • COD(Cr) -laitteiston käyttöönotto (Rauman ympäristölaboratoriolle) 

   Savila, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Rauman ympäristölaboratoriossa suoritettiin CODCr -laitteiston ja -menetelmän käyttöönotto. Laitteisto koostuu HachLange spektrofotometristä DR 2800 ja polttolaitteistosta LT 200-1. Työssä käytettiin esidispensoituja putkia ...
  • "Huhut kuullaan aiemmin kuin virallinen tieto" : tutkimus yrityksen sisäisestä viestinnästä 

   Hakala, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Organisaation kasvaessa voimakkaasti sisäinen viestintä ei aina ehdi kehittyä muutoksen edellyttämässä tahdissa. Organisaation toiminta on kuitenkin mahdollista vain, kun sen eri tahot viestivät keskenään. Toimiva sisäinen ...
  • Vapaaehtoisten henkivakuutusten edunsaajamääräykset 

   Okslahti, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Edunsaaja on se, jolla on oikeus vakuutustapahtuman johdosta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen. Edunsaajasta määrää vakuutuksenottaja. "Vapaaehtoisten henkivakuutusten edunsaajamääräykset" keskittyy selvittämään kuinka ...
  • Soften Oy, akustoiva sisustuspaneeli tuoteperheenä 

   Wilén, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä opinnäytetyössä on suunniteltu akustoivia sisustuspaneeleja Soften Oy:lle. Soften suunnittelee ja valmistaa akustoivia sisustustuotteita. Sisustuspaneeleilla on kaksi funktiota: parantaa akustiikkaa ääntä ...
  • Opinnäytteiden julkaiseminen PDF-formaatissa 

   Niklander, Jari (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimus koostui vertailusta eri PDF-julkaisujen tuottamiseen ja muokkaamiseen tarkoitettujen tietokoneohjelmien välillä sekä käyttäjän ohjeistuksen laatimisesta vertailun perusteella sopivimmille ohjelmille. Opinnäyte ...
  • Perehdyttämisen haasteet lääkäriasema Pulssin kassapalveluissa 

   Mäkinen, Anette (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyöni idea syntyi omassa työssäni huomaamastani puutteesta. Silloiseen työnkuvaani Lääkäriasema Pulssin kassapalveluiden varaesimiehenä kuului perehdyttäminen, eikä siihen varsinaisesti ollut mitään materiaalia. ...
  • Eläkepäivät Espanjassa : vaihtoehtona palveluasuminen Las Palmasissa 

   Vaalikivi-Lindholm, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Gran Canarialla, Las Palmasissa asuu talvikuukausina monta sataa suomalaista. Suurin osa näistä suomalaisista on eläkeläisiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten palveluasumisen tilanne ja tarve Las ...
  • Rahanpesun estäminen : pankin näkökulma 

   Taivainen, Mikko-Petteri; Suominen, Sari-Sisko (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kokonaiskuva rahanpesusta erityisesti pankkimaailmassa. Uudessa 1.8.2008 voimaan tulleessa rahanpesulaissa korostuu entistä enemmän asiakkaan tuntemisvelvoite, joka tuo pankeille ...
  • Me yritämme pian jo kolmannessa polvessa : pyöräliike Santala Oy 

   Aromaa, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kriittisesti kirjoittajan perheyritystä, jota hän on kiinnostunut jatkamaan. Yritys on toiminut urheiluvälinekaupan alalla Paimiossa jo yli 50 vuotta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Ulkomaalainen työntekijä työnantajan silmin 

   Laine, Laura; Kujanpää, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia ulkomaalaiseen työvoimaan ja sen käyttöön liittyen. Onko ulkomaiselle työvoimalle tarvetta ja mitkä syyt erityisesti hankaloittavat ulkomaalaisten ...
  • Tonnikalaa ja makaronia? : tutkimus opiskelijoiden toimeentulosta ja rahankäytöstä 

   Pollari, Outi; Suomi, Petra (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksemme käsitteli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimeentuloa ja rahankäyttöä. Tavoitteenamme oli selvittää mitä mieltä opiskelijat ovat opintotukijärjestelmästä, ja mitä muutoksia siihen kaivattaisiin. ...
  • Edunvalvojan vastuut ja velvollisuudet päämiehensä asioiden hoitamisessa 

   Palonen, Pauliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää perustiedot edunvalvonnasta, jotta tulevat edunvalvojat saisivat hyvän käsityksen siitä, mitä edunvalvojan työ oikeastaan on. Opinnäytetyössä selvitettiin edunvalvonnan historiaa ...
  • Lapsen etu huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa täytäntöönpanossa 

   Hakunti-Niemelä, Piia (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta säätää toimintatavat tilanteisiin, joissa käräjäoikeuden antamaa määräystä tai vanhempien sosiaalihuollon viranomaisella vahvistuttamaa sopimusta ...
  • Tytöt shoppailuhuuman pyörteissä 

   Lammervo, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Shoppailu eli ostoksilla käynti ei ole pelkästään aikuisten harrastus vaan myös nuoret tytöt ovat liittäneet sen osaksi ajanviettoaan. Mediassa nuoret kohtaavat paljon heille suunnattua mainontaa ja näin nuoret saavat ...
  • Ositus- ja perintösaanto : luovutusvoittoverokiemuroineen 

   Kaisla, Irma (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyössä on selkeytetty kuolinpesien luovutusvoittojen verotuskäytäntöjä erilaisissa tilanteissa. On tarkasteltu ja pohdittu ositusta ja perinnönjakoa peilaten niiden tekemistä tai tekemättä jättämistä luovutusvoi ...
  • Oikeustradenomikoulutus - nykytilanne ja tulevaisuus 

   Mikkola, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Oikeusministeriö ryhtyi 2000 -luvun alussa, yhteistyössä neljän ammattikorkeakoulun kanssa kehittämään työelämän ja erityisesti oikeushallinnon tarpeita vastaavaa oikeudellista koulutusta. Kehitystyö johti oikeustradenom ...
  • Tuotteita Fatickin kierrätysmateriaaleista 

   Ollikkala-Sitoi, Taina (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö on osa Senegalin Fatickissa alkanutta Fatick puhtaaksi -ympäristöprojektia, jonka tarkoituksena on tuoda ratkaisuja lisääntyvään jäteongelmaan Fatickin kaupungissa. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja ...
  • Energy efficiency of the marine main engine auxiliary systems 

   Kettunen, Jere (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of this thesis was to study, how much energy is used in pumping fluids in each auxiliary system of marine main engine and to choose the system that is the most energy consuming. After choosing one system for ...
  • Turun Thermohuolto Oy:n rakennusinvestoinnin kannattavuus 

   Jyränti, Tanja (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Selvityksen tarkoituksena tehdä investointilaskelma PK yritykselle teollisuusrakennuksen investoinnin kannattavuudesta. Työssä etsittiin eri vaihtoehtoja kannattavuuden selvittämiseksi. Keskeinen ongelma oli onko ...
  • John Dowlandin soololuuttumusiikki : kitaristin näkökulma 

   Pylkkö, Pauli (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä esseessä kuvaillaan ongelmia, joihin nykysuomalainen kitaristi törmää lähestyessään John Dowlandin soololuuttuteoksia. Ensimmäisen ongelman muodostaa varmaankin soitin, nykyaikainen konserttikitara, joka eroaa aika ...