- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Oikeustradenomikoulutus - nykytilanne ja tulevaisuus 

   Mikkola, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Oikeusministeriö ryhtyi 2000 -luvun alussa, yhteistyössä neljän ammattikorkeakoulun kanssa kehittämään työelämän ja erityisesti oikeushallinnon tarpeita vastaavaa oikeudellista koulutusta. Kehitystyö johti oikeustradenom ...
  • Me yritämme pian jo kolmannessa polvessa : pyöräliike Santala Oy 

   Aromaa, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kriittisesti kirjoittajan perheyritystä, jota hän on kiinnostunut jatkamaan. Yritys on toiminut urheiluvälinekaupan alalla Paimiossa jo yli 50 vuotta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • "Huhut kuullaan aiemmin kuin virallinen tieto" : tutkimus yrityksen sisäisestä viestinnästä 

   Hakala, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Organisaation kasvaessa voimakkaasti sisäinen viestintä ei aina ehdi kehittyä muutoksen edellyttämässä tahdissa. Organisaation toiminta on kuitenkin mahdollista vain, kun sen eri tahot viestivät keskenään. Toimiva sisäinen ...
  • COD(Cr) -laitteiston käyttöönotto (Rauman ympäristölaboratoriolle) 

   Savila, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Rauman ympäristölaboratoriossa suoritettiin CODCr -laitteiston ja -menetelmän käyttöönotto. Laitteisto koostuu HachLange spektrofotometristä DR 2800 ja polttolaitteistosta LT 200-1. Työssä käytettiin esidispensoituja putkia ...
  • Opinnäytteiden julkaiseminen PDF-formaatissa 

   Niklander, Jari (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimus koostui vertailusta eri PDF-julkaisujen tuottamiseen ja muokkaamiseen tarkoitettujen tietokoneohjelmien välillä sekä käyttäjän ohjeistuksen laatimisesta vertailun perusteella sopivimmille ohjelmille. Opinnäyte ...
  • Lapsen etu huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa täytäntöönpanossa 

   Hakunti-Niemelä, Piia (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta säätää toimintatavat tilanteisiin, joissa käräjäoikeuden antamaa määräystä tai vanhempien sosiaalihuollon viranomaisella vahvistuttamaa sopimusta ...
  • Vapaaehtoisten henkivakuutusten edunsaajamääräykset 

   Okslahti, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Edunsaaja on se, jolla on oikeus vakuutustapahtuman johdosta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen. Edunsaajasta määrää vakuutuksenottaja. "Vapaaehtoisten henkivakuutusten edunsaajamääräykset" keskittyy selvittämään kuinka ...
  • Ulkomaalainen työntekijä työnantajan silmin 

   Laine, Laura; Kujanpää, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia ulkomaalaiseen työvoimaan ja sen käyttöön liittyen. Onko ulkomaiselle työvoimalle tarvetta ja mitkä syyt erityisesti hankaloittavat ulkomaalaisten ...
  • Rahanpesun estäminen : pankin näkökulma 

   Taivainen, Mikko-Petteri; Suominen, Sari-Sisko (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kokonaiskuva rahanpesusta erityisesti pankkimaailmassa. Uudessa 1.8.2008 voimaan tulleessa rahanpesulaissa korostuu entistä enemmän asiakkaan tuntemisvelvoite, joka tuo pankeille ...
  • Ositus- ja perintösaanto : luovutusvoittoverokiemuroineen 

   Kaisla, Irma (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyössä on selkeytetty kuolinpesien luovutusvoittojen verotuskäytäntöjä erilaisissa tilanteissa. On tarkasteltu ja pohdittu ositusta ja perinnönjakoa peilaten niiden tekemistä tai tekemättä jättämistä luovutusvoi ...
  • Tytöt shoppailuhuuman pyörteissä 

   Lammervo, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Shoppailu eli ostoksilla käynti ei ole pelkästään aikuisten harrastus vaan myös nuoret tytöt ovat liittäneet sen osaksi ajanviettoaan. Mediassa nuoret kohtaavat paljon heille suunnattua mainontaa ja näin nuoret saavat ...
  • Tonnikalaa ja makaronia? : tutkimus opiskelijoiden toimeentulosta ja rahankäytöstä 

   Pollari, Outi; Suomi, Petra (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksemme käsitteli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimeentuloa ja rahankäyttöä. Tavoitteenamme oli selvittää mitä mieltä opiskelijat ovat opintotukijärjestelmästä, ja mitä muutoksia siihen kaivattaisiin. ...
  • Soften Oy, akustoiva sisustuspaneeli tuoteperheenä 

   Wilén, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä opinnäytetyössä on suunniteltu akustoivia sisustuspaneeleja Soften Oy:lle. Soften suunnittelee ja valmistaa akustoivia sisustustuotteita. Sisustuspaneeleilla on kaksi funktiota: parantaa akustiikkaa ääntä ...
  • Eläkepäivät Espanjassa : vaihtoehtona palveluasuminen Las Palmasissa 

   Vaalikivi-Lindholm, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Gran Canarialla, Las Palmasissa asuu talvikuukausina monta sataa suomalaista. Suurin osa näistä suomalaisista on eläkeläisiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten palveluasumisen tilanne ja tarve Las ...
  • Edunvalvojan vastuut ja velvollisuudet päämiehensä asioiden hoitamisessa 

   Palonen, Pauliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää perustiedot edunvalvonnasta, jotta tulevat edunvalvojat saisivat hyvän käsityksen siitä, mitä edunvalvojan työ oikeastaan on. Opinnäytetyössä selvitettiin edunvalvonnan historiaa ...
  • Perehdyttämisen haasteet lääkäriasema Pulssin kassapalveluissa 

   Mäkinen, Anette (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyöni idea syntyi omassa työssäni huomaamastani puutteesta. Silloiseen työnkuvaani Lääkäriasema Pulssin kassapalveluiden varaesimiehenä kuului perehdyttäminen, eikä siihen varsinaisesti ollut mitään materiaalia. ...
  • Kemikaaliasetus REACH : edistysaskel vai hidaste 

   Järvinen, Soili (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston laatima kemikaaliasetus, joka tuli voimaan 1.6.2007. Tämän työn taviotteena on antaa lukijalle peruskäsitys REACH-asetuksen sisällöstä. Lisäksi työssä tutkitaan asetuksen ...
  • Varastotietojärjestelmän luonti yritykselle : case: Elektro-Valo Oy 

   Pulli, Jyrki (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Yrityksen varastotietojärjestelmään tehdään varastotietokannan päivitys, jonka tarkoituksena on saada yrityksen varastokirjanpito sekä varaston seuranta mahdolliseksi toiminnanohjausjärjestelmästä. Käytössä olevaa ...
  • Pakkauksella on väliä 

   Kotamäki, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tuotepakkausta suunnitellessa tulee ottaa huomioon monia asioita. Koska pakkausdesign uudistuu harvemmin kuin muut mainoskampanjat, täytyy pohjatyö tehdä erittäin huolellisesti, jotta tuotetta ei tarvitse vetää kesken ...
  • Turun Ylioppilaskyläsäätiön markkinoinnin tehostaminen 

   Rauhaluoto, Janette (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli tehostaa Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) markkinointia. Työssä tutkittiin strategista suunnittelua ja hahmotettiin organisaation palvelukokonaisuutta markkinoinnin näkökulmasta. Työn lopullisena ...