- Selaus syöttöajan mukaan Turun ammattikorkeakoulu

  • Li-ion akustojen rakenne ja kehittyminen sähköistyvässä liikenteessä 

   Hakala, Jarno (2023)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Li-ion akustojen rakenne ja niiden kehittyminen sähköistyvässä liikenteessä. Työn tarkoituksena on perehtyä erilaisiin Li-ion akkukemioihin, akkujen toimintaan, valmistusprosesseihin sekä ...
  • Tunnekasvatusmateriaali varhaiskasvatukseen : 4-5-vuotiaiden lasten tukeminen haasteellisissa tilanteissa 

   Lipponen, Jonna; Keeninen, Katri; Auranen, Maria (2023)
   Varhaiskasvatusikäisten lasten levottomuuden lisääntyminen päiväkotiarjessa on osoittanut, että varhaiskasvattajat tarvitsevat keinoja lasten tunnetaitojen tukemiseen. Kehittämistyön tuotoksena syntyi varhaiskasvattajille ...
  • Kuvasto gynekologisten irtosolunäytteiden löydöksistä bioanalyytikko-opiskelijoille 

   Laitinen, Anni; Mättö, Pauliina (2023)
   Gynekologisen irtosolunäytteen eli papanäytteen indikaatioita ovat kohdunkaulan alueen pahan laatuisten kasvainten ja niiden esiasteiden määritys, infektiodiagnostiikka ja hoidon seuranta. Löydökset luokitellaan Bethesda ...
  • IT-konsultin päiväkirja Helsingin kaupunginkanslian ratkaisutoimistossa 

   Prange, Daniel (2023)
   Helsingin kaupunginkanslian ratkaisutoimisto on yhdentoista henkilön scrum-tiimi, joka kehittää ja ylläpitää Helsingin kaupungin digitaalisia Django- ja React-ohjelmistokirjastoja käyttäviä palveluita ja kaupunkiyhteisiä ...
  • Suunnitelma 10–12-vuotiaiden koululaisten lautapelitoiminnan organisoimiseksi Viikin kirjastossa 

   Kangasjärvi, Anna (2023)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on laatia suunnitelma 10–12-vuotiaiden koululaisten säännöllisen lautapelitoiminnan organisoimiseksi Viikin kirjastossa. Opinnäytetyöni tärkein tutkimuskysymys on, miten ...
  • Tulevaisuutta tukeva johtaminen ja kiertotalous 

   Eriksson, Sofia (2023)
   Kiertotalous on kehittynyt etenkin lähivuosien saatossa merkittäväksi toimintatavaksi ja kilpailueduksi. EU:n ja Suomen ympäristöohjelmien yksi tavoite on Suomen hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Korjaukset ja pohjaukset hammastekniikassa: videot ja ohjeet opetusmateriaaleina 

   Lammi, Julia; Lehtinen, Roosa (2023)
   Hammasteknikon työ koostuu erinäisten hammasproteesien, purentaa hoitavien kojeiden sekä oikomiskojeiden valmistuksesta. Irtoprotetiikka eli irrotettavat kokoproteesit ja osaproteesit ovat yksi tärkeimmistä hammasteknikon ...
  • Finelcomp E-NFS kennorakenteen saattaminen Gistelen tuotantoon 

   Lähtinen, Janne (2023)
   Opinnäytetyölle syntyi tarve, kun yrityksen käytössä oleva F-sarjan kennokeskusrakenne on jäämässä liian pieneksi sähkökeskusten nimellisvirtojen kasvaessa. Lisäksi sähkökeskusten syötöt ja suuret lähdöt edellyttävät ...
  • Tekoälyn implementointi ja hyödyntäminen Power BI:llä tiedolla johtamisen tueksi : case: Valoa Digital Oy 

   Helenius, Akseli (2023)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Valoa Digital Oy:lle, joka on erikoistunut analytiikkaan ja raportointiin, digitaaliseen tuotekehitykseen sekä kasvumarkkinointiin. Yrityksen tavoitteena on hyödyntää tekoälyä Power BI ...
  • Huoltoluukun valmistusprosessi : Carrus Delta Oy 

   Argillander, Janne (2023)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Carrus Delta Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mahdollisuutta ottaa linja-autojen huoltoluukkujen valmistus takaisin omavalmisteiseksi alihankkijalta, sekä vertailla kustannuksia ...
  • Taiteen ja tieteen yhteistyö : kokemuksia yhteishankkeista 

   Jänis, Matleena (2023)
   Opinnäytetyössä tutkitaan taiteilijoiden ja tieteilijöiden kokemuksia taiteen ja tieteen välisistä yhteistyöhankkeista. Tutkimus perustuu teemahaastatteluihin, olemassa oleviin tutkimusaineistoihin sekä kirjoittajan omiin ...
  • Digiherkkuja matkailuelämyksiin 

   Rännäli, Marjatta; Tuominen, Telle; Varhelahti, Mervi
   Turun ammattikorkeakoulun raportteja : 289 (Turun ammattikorkeakoulu, 2023)
   Julkaisu on syntynyt Turun ammattikorkeakoulun e-Hospitality-hankkeen tutkimuksen pohjalta. Hankkeessa tutkittiin, miten vuorovaikutus ja vieraanvaraisuuden kokemus syntyvät, kun asiakkaille tarjotaan digitaalisia ...
  • Oppimispäiväkirja ohjelmistokehittäjän työstä 

   Laaksovirta, Jenna (2023)
   Tämä opinnäytetyö on päiväkirjatutkielma, joka keskittyy juniortasoisen ohjelmistokehittäjän päivittäisiin työtehtäviin kahdeksan viikon aikana IT-alan yrityksessä. Opinnäytetyön päämääränä oli analysoida kehittäjän ...
  • Asiakasreferenssien käyttö vakuutusmyyntityön tukena 

   Lahtela, Roosa (2023)
   Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona vakuutusalan yritykselle, josta käytettiin opinnäytetyössä nimeä Yritys X. Työn tarkoituksena oli tutkia, miten Yritys X:n kokeneet huippumyyjät hankkivat ja hyödyntävät asiakasreferenssejä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Opas liiketoiminnan kehittämiseen: Osa 1. Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla uutta suuntaa 

   Katajamäki, Päivi; Säisä, Marika; Granath, Laura; Väänänen, Seija; Aramo-Immonen, Heli
   Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja : 156 (Turun ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tämä käsikirja on sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen strategisen kehittämisen parissa työskentelevälle ...
  • Ekologisesti kestävien julkisten ohjelmistohankintojen opas 

   Heinonen, Eerika; Lankiniemi, Sonja; Jokinen, Maiju; Lehtonen, Matias; Telkkinen, Leena; Kanervo, Jenni; Tarkkanen, Kimmo; Tuikka, Anne-Maria; Kivimäki, Lauri; Mäkilä, Tuomas; Koivuniemi, Veeti; Sipilä, Antti; Hellsten, Sohvi; Partanen, Laura
   Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja : 162 (Turun ammattikorkeakoulu, 2023)
   Ekologisten kestävien julkisten ohjelmistohankintojen opas esittelee MitViDi — Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hankkeessa kerättyä ja koottua tietoa ohjelmistojen ekologisesta kestävyydestä. ...
  • PDM-järjestelmän hankintaprosessin aloitus 

   Nurmi, Antti (2023)
   Opinnäytetyössä käynnistettiin prosessi PDM-järjestelmän hankkimiseksi Allstars Projectille. Allstars Project on lasirakenteiden kokonaistoimituksia risteilijöihin toimittava yritys. Yrityksessä oli jo ennen opinnäytetyötä ...
  • Erilaiset tavat kehittää itseään kiinnostavat johtajia – hevoset ja älysormukset kehittymisen tukena 

   Varhelahti, Mervi; Laiho, Maarit; Orava, Joonas; Syrjänen, Henni
   Talk-verkkolehti : 30.8.2023 (Turun ammattikorkeakoulu, 2023)
   Johtamisen toimintaympäristöissä puhaltavat muutosten tuulet korostavat yhä enemmän itsensä johtamisen tärkeyttä. Useimmat yritykset pyrkivätkin nyt kehittämään kestävän johtamisen toimintamalleja sekä lisäämään johtajien ...
  • Liity sinäkin mukaan KissMyBisnesAkatemia-heimoon 

   Killström, Päivi; Sirvidas, Karoliine
   Talk-verkkolehti : 30.8.2023 (Turun ammattikorkeakoulu, 2023)
   Kuuluisitko mieluiten KissMyBisnesAkatemia-heimoon, -piiriin vai -vaikuttajaklubiin? Käsitteillä ja termeillä on merkitystä ja niitä pohditaan kuumeisesti vuoden 2022 perustetussa BisnesAkatemian yhteisöllisyyttä edistävässä ...
  • Kompleksisuustutkimuksesta apua kriisinjälkeiseen yritysten kehittämiseen 2/2: Murtovesi ja muutosjoustavuus 

   Linnossuo, Timo; Aho, Jassi; Laine, Joonas
   Talk-verkkolehti : 22.8.2023 (Turun ammattikorkeakoulu, 2023)
   Muutos- ja kehittämisprosessien fasilitoiminen isossa muutostilanteessa on vaativaa. Dave Snowdenin murtovesikartta-menetelmä tarjoaa tavan aloittaa jatkuva kehittäminen pienten kokeilujen ja muutosprojektien avulla. ...