- Selaus syöttöajan mukaan Turun ammattikorkeakoulu

  • GreeNIT – lean sustainability : sustainable shipbuilding 

   Määttänen, Juhani (2022)
   Kestävä kehitys on megatrendi, eikä laivanrakennus ole tästä poikkeus. Varustamot ja telakat ovat ilmoittaneet päästöjen vähentämistavoitteista ja loppuasiakkaat, ihmiset, ovat yhä ympäristötietoisempia. Samaan aikaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • SAPHA COURSE Safe patient handling and mobility education 

   Karppi, Marion; Naamanka, Kati; Lahti, Minna; Lucena, Aldina; Bastos de Almeida, Isabel; Mimoso, Teresa; Mämmelä, Eija; Sillanpää, Antti; Jerez Roig, Javier; Minobes Molina, Eduard; Gedmantaitė, Anelė; Dudonienė, Vilma; Bergmann, Margot; Asi, Maarika; Tamminen-Peter, Leena; Sormunen, Erja; Kovačič, Tine; Horvat, Tatjana (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   This SAPHA COURSE Safe patient handling and mobility education handbook is developed to improve the patient handling education in higher education institutions in Europe. The handbook is based on the concept of safe patient ...
  • The role of customer service in B2B marketing 

   Kinnunen, Emmi (2022)
   Tämän päivän asiakaskeskeisissä yrityksissä, markkinointi ei voi olla puhtaasti markkinointiosaston vastuulla. Brändikokemus rakennetaan läpi organisaation kaikissa asiakaskohtaamisissa. Sen vuoksi asiakasrajapinnassa ...
  • Sosiaali- ja terveysalan yritysten ja järjestöjen toiminnan laadun tarkastelu 

   Pekkala, Tero; Robles, Oskar (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sosiaali- ja terveysalanyritysten ja järjestöjen laadullisia tekijöitä, sekä niiden toiminnallista laatua. Tarkastellaan mistä tekijöistä laatu syntyy, ja miten laatutyö toimii ...
  • Työhyvinvointi myyntityössä 

   Kaskimäki, Tommy (2022)
   Opinnäytetyön aiheena on myyntiedustajan työssä jaksaminen. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä myyntityöntekijöiden jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Teoriaosuus käsittelee myyjän työnkuvalle ominaisia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paikkatiedon hyödyntäminen katusuunnittelussa 

   Malkavaara, Ilkka (2022)
   Katujen suunnitteleminen yleisille alueille vaatii nykyisen ympäristön ja tekniikan hahmottamista paikkatietoaineistojen avulla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa käsitys paikkatiedon hyödyntämisestä lähtötietona ...
  • Kestävä kehitys on muutakin kuin kierrättämistä 

   Ikonen, Taru; Hagren, Mira; Teuri, Riikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Mitä kestävä kehitys oikein on? Kestävälle kehitykselle ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää, mikä tekee sen kokonaisvaltaisesta huomioimisesta haastavaa. Työkaluja kestävän kehityksen saavuttamiseen ei ole juurikaan tarjolla, ...
  • Kestävä kehitys on muutakin kuin kierrättämistä 

   Ikonen, Taru; Hagren, Mira; Teuri, Riikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Mitä kestävä kehitys oikein on? Kestävälle kehitykselle ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää, mikä tekee sen kokonaisvaltaisesta huomioimisesta haastavaa. Työkaluja kestävän kehityksen saavuttamiseen ei ole juurikaan tarjolla, ...
  • Developing a website for students 

   Chau, Phu; Truong, Do (2022)
   For future students, the curriculum is one of the most important criteria when choosing study programs as well as universities. However, the information available on most universities’ websites is rather limited and could ...
  • Suolamäärien optimointi liukkaudentorjunnassa 

   Åkerfelt, Tiia (2022)
   Opinnäytetyön aiheena on suolamäärien optimointi liukkaudentorjunnassa. Aihe on tärkeä, koska suolamäärien on ennustettu kasvavan ilmastonmuutoksen myötä. Työn tarkoituksena oli tutkia kostutetun suolan määriä ja suolauksen ...
  • Asiakasneuvojan arki pankissa : päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

   Karupovic, Maida (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää opiskelijan ammatillisia taitoja ja osoittaa valmiuksia soveltaa näitä taitoja asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin opiskelijan ammatillista kehittymistä pankkialan ...
  • Nostolaitteiden vertailu varastotilojen toimivuuden kehittämiseksi 

   Mäntyranta, Petteri (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Schneider Electricin Turun konttorin varastotilojen toimivuutta. Päätavoitteena varaston kehittämisessä oli etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja helpottamaan tavaran nostamista sisälle. ...
  • Myyjän työkalut asiakastyytyväisyyden parantamiseksi : case: Lumon Suomi Oy 

   Pylvänen, Jimi (2022)
   Asiakastyytyväisyys on yksi oleellisimmista asioista yritystoiminnassa sekä sen menestyksessä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä keinoja myyjällä on parantaa asiakastyytyväisyyttä. Työn toimeksiantaja ...
  • Rintasyöpäleikkauksen jälkeinen kuntoutuminen : potilaiden omatoimisen kuntoutumisen tiedon tarpeen arviointi 

   Helkelä, Saara; Iivanainen, Matilda (2022)
   Rintasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain tuhansia naisia. Syöpää voidaan hoitaa monella tapaa, yleisimpinä rinnan koko- tai osapoisto sekä erilaiset sädehoidot. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidettavat ...
  • Kielipalvelun työvaiheen automatisointi ohjelmistorobotiikan keinoin 

   Wirtanen, Miikka (2022)
   Ohjelmistorobotiikka on teknologia, jonka avulla on mahdollista automatisoida sovelluksia hyödyntämällä samaa käyttöliittymää, jonka kautta ihminenkin työskentelee. Teknologia soveltuu hyvin erilaisten rutiininomaisten ...
  • Työhyvinvointi, tiimiytyminen ja ketterä kehittäminen : osa-alueiden yhteisvaikutus tuottavuuden kasvuun 

   Partanen, Hilkka (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin itsenäisen tiimin luonnin periaatteita, työtekijöiden työhyvinvointiin ja motivointiin panostamisen merkitystä kehitystiimin tehokkuuden kasvussa sekä ketterän kehityksen menetelmiä ja ...
  • Kevyen kaluston määräaikaiskatsastus : opetusmateriaalin päivittäminen 

   Pehkonen, Iina (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on päivittää Turun ammattikorkeakoulun kevyen kaluston määräaikaiskatsastuksen opetusmateriaali. EU:n katsastusdirektiivin muututtua, myös suomen katsastuslakia ja ohjeistuksia täytyi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Instagram-strategian kehittäminen B2C-yritykselle : Heidi’s Bier Bar Turku 

   Nieminen, Julia (2022)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli Instagram -strategian kehittäminen Heidi’s Bier Barille. Strategia luotiin Instagram-sovellukselle, koska se on yrityksen tärkein viestintä- sekä markkinointikanava. ...
  • Tilinpäätösohjeet mikro- ja pienyrityksille 

   Pousar, Sofia (2022)
   Taloushallinnon ammattilaisen työt kehittyvät jatkuvasti, mutta tilinpäätösten laadinta on säilynyt edelleen yhtenä merkittävänä työtehtävänä. Tilinpäätösten tehtävänä on selvittää yritysten toiminnan tulos tilikauden, ...
  • Vihreät pankkipalvelut pankin ympäristövastuun ja ekologisen kestävyyden vahvistamisessa 

   Fingerroos, Sonja (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, mitä ja millaisia ovat henkilöasiakkaille tarkoitetut vihreät pankkipalvelut. Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, miten Danske Bank A/S Suomen sivuliike voi vahvistaa ...