• 1.-3.-luokkalaisten lasten liikunnan tukiopetus : mallitunnit opettajien käyttöön 

   Eroma, Roosa; Ormeño Velásquez, Claudia; Sipi, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda opasvihko alakouluissa liikuntaa opettaville opettajille lii-kunnan tukiopetusta varten. Opasvihkoon on suunniteltu eritasoisia tukiopetustunteja perustuen motorisiin perustaitoihin. ...
  • 10-13 vuotiaiden kilpauimareiden voimaa lisäävä kuivaharjoitteluohjelma 

   Muona, Jenna-Maria; Häyrinen, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistehtävä, jolla pyritään kehittämään jo olemassa olevaa tuotetta, eli juniorikilpauimareiden kuivaharjoittelua. Opinnäytetyön tuotoksena luotiin uusi, voimaa kehittävä ...
  • 10-13- vuotiaiden lasten ja nuorten motorinen oppiminen ja ohjaaminen : perinteinen kirjallisuuskatsaus 

   Aholainen, Juuli; Pajunen, Tiia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää laajalti 10-13- vuotiaiden motorisen oppimisen ohjaamisen erityispiirteitä sekä merkittäviä siihen vaikuttavia tekijöitä. Motorisen oppimisen ja ohjaamisen ymmärtämisen tärkeys ...
  • 11-vuotiaiden nuorten terveys, terveyskäyttäytyminen ja hyvinvointi 

   Mahkonen, Mari-Anne; Liuska, Hannah (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 11-vuotiaiden nuorten kokonaisterveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä Suomessa ja vertailla sitä espanjalaisen aineiston kanssa. Opinnäytetyö pohjautuu Piikkiöläisen Salvelanrinteen ...
  • [11C]6-OH-BTA-1 tuotannon siirto ja optimointi 

   Lehtinen, Miika (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Positroniemissiotomografia on laajalti käytössä oleva diagnostinen kuvantamismenetelmä, jolla saadaan kolmiulotteisia kuvia elävästä organismista. Kuvauksissa käytetyt merkkiaineet ovat nopeasti puoliintuvilla isotoopeilla ...
  • 123e- MS-tautiin sairastuneen sopeutumisen tukeminen verkossa 

   Kaski-Honkanen, Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018p)
   MS-tauti on krooninen, parantumaton ja monimuotoinen sairaus, johon sairastuminen on kriisi ja tuo mukanaan monenlaisia sopeutumisen haasteita. Sairauteen sopeutuminen määritellään ongelmanratkaisutyöskentelyksi, jonka ...
  • 140 merkkiä mediaa ja kulttuuria : Turun AMK:n Taideakatemian asiantuntijaviestintä Twitterissä 

   Pessi, Frida-Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia on yksi Turun AMK:n opetuksen tulosalueista. Se on Suomen vanhin taidekoulu, joka tarjoaa kulttuuri- ja media-alan ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ...
  • 1800-luvun kartanon kosteusvaurio : ryömintätilan ja alapohjan saneeraus 

   Pöyhönen, Tero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata 1800-luvulla rakennetun hirsirakenteisen kartanon vesivahingosta aiheutuneita kosteus-ja homevaurioita, mikrobien aiheuttamia terveyshaittoja, ryömintätilan ja alapohjan kosteusvaurion ...
  • [18F]FLUORIDI KLIINISEEN KÄYTTÖÖN : tuotannon automatisointi ja validointi 

   Saipa, Piritta (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli automatisoida [18F]fluoridin tuotanto kliiniseen käyttöön Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa ja samalla siirtää sen tuotanto vanhasta toimipisteestä uuteen toimipisteeseen. Uusi ...
  • 1900-luvun alun hirsitalon restaurointi 

   Paavola, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut laatia restaurointisuunnitelma eräälle Korppoon Rumarin kylässä sijaitsevalle hirsirunkoiselle asuinrakennukselle. Rakennus on mahdollisesti valmistunut vuonna 1902, ellei jo ...
  • (1908–2012) henkilökohtainen valokuva 

   Saleva, Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä on hyvin henkilökohtaista, tämä kaikki. Ja se juuri on minun aiheeni: henkilökohtainen valokuvassa, omissani kuvissani ja koko valokuvauksen historiassa. Omassa tekemisessäni henkilökohtaisuus on koko ajan ollut ...
  • 1970-luvun omakotitalon ulkoseinän saneeraus 

   Laine, Jukka-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella 1970-luvulla rakennetun omakotitalon kosteusvaurioituneiden ulkoseinärakenteiden korjaus, määrittää korjauksen materiaali- ja työkustannukset sekä esitellä korjauksen eri ...
  • 1A Super- & PC6-jääluokkien vastaavuus : Tarvittavat muutokset 1A Super -jääluokitetun saattohinaajan rungon jäävahvistukseen PC6-jääluokituksen mahdollistamiseksi 

   Vanne, Iiro (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   International Association of Classification Societies julkaisi vuonna 2007 Polar Class -jääluokkasäännöt, joiden on tarkoitus korvata luokituslaitosten omat arktiset jääluokkasäännöt. Finnish-Swedish Ice Class Rules:n 1A ...
  • 20-luku tanssilattialle ja pöytiin : tapahtuman suunnittelu Ravintola Samppalinnalle 

   Kirjonen, Eeva-Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee tapahtumakonseptin suunnittelua imagollisesta näkökulmasta. Opinnäytetyö on tehty Ravintola Samppalinnalle, joka kuuluu Turun osuuskaupan omistamiin ravintoloihin. Opinnäytetyön tavoitteena on ...
  • 24/7 saattohoitosopimus : kansio potilaan ja omaisten käyttöön 

   Männistö, Kirsi; Rostedt, Heidi; Saaranen, Maria; Suolahti, Janita (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Saattohoito tarkoittaa kuolevan ihmisen mahdollisimman hyvää hoitoa sekä hänen omaistensa tukemista parantumattoman sairauden loppuvaiheessa. Saattohoidon tavoitteena on potilaan kärsimysten ja oireiden lieventäminen sekä ...
  • 2D-animaatiotekniikka peleissä 

   Norrgran, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön projektiosuus pohjautuu kahteen projektiin:Turku Game Labin Sanalankaan ja Ikoniac Oy:n Galactic Echoes -pelin introanimaatioon. Sanalanka on osa Tekesin rahoittamaa Fast WOW -projektia, jonka lopputuloksena ...
  • 2D-animaatiotyökalut : kartoitus ja alustava suunnittelu HactEnginelle 

   Eklund, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Indium Games -nimiselle, pelialalla toimivalle startup-yritykselle. Indium Games on kehittänyt omaa pelimoottoriaan jo jonkin aikaa ja pelimoottori on nimetty HactEngineksi. Opinnäytetyön ...
  • 2D-vektoripohjainen tasosuunnittelu Unity 3D:llä 

   Birkström, Patrik (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tasosuunnittelu on hyvin tärkeä osa lähes jokaista peliprojektia. Hyvä tasosuunnittelu voi pelastaa muuten huonosti suunnitellun pelin ja huono tasosuunnittelu voi taas pilata muuten hyvän pelinautinnon. Tämä opinnäytetyö ...
  • 2D-viivakoodien käyttöönoton suunnittelu 

   Kummala, Eetu (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tarvittavat muutokset ja mahdolliset ongelmat eränumerotarroista siirtymisessä moduulitarranumeroihin. Työssä selvitettiin myös mahdollisia vaihtoehtoja 1D-viivakoodin ...
  • 3.-4. luokkien integroitujen opetusryhmien toimivuus Salossa 

   Kallio, Minna; Luoma, Mikaela (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Integraatio erityisopetuksessa viittaa tasa-arvoisuuteen ja täyteen osallistumisoikeuteen oppilaiden kesken. Tavoitteena on, että oppilaalla on tasavertainen mahdollisuus oppia yhdessä muiden ikätovereidensa kanssa. ...