Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Markkinakartoitus yhteisön hyvinvointia tukevista palveluista : chat- ja bot-palvelut Turun AMK:n opiskelijoille 

  Tuominen, Juha-Pekka (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia markkinakartoitus artikkelin muodossa chat- ja bot-ratkaisuista, jotka tukevat Turun AMK:n opiskelijoiden hyvinvointia. Markkinakartoituksen tarkoitus on helpottaa osaltaan opinnäytetyön ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kaurabaasin säilyvyys 

  Uusihonko, Mari (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kaurabaasien säilyvyyttä ja siihen vaikuttavia ominaisuuksia. Tavoitteena oli tutkia miten raaka-aineen laatu, lämpökäsittelymenetelmät sekä prosessin puhtaus vaikuttavat kaurabaasin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Raportti MAN höyryturbiinien yleisimmistä vioista 

  Varjonen, Klaus (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantaja yritys TGS Finland Oy:lle MAN höyryturbiinien yleisimmät viat. Opinnäytetyön aihe rajattiin MAN Marc-mallisarjan höyryturbiineihin, niiden vikaantumiseen sekä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Palkitsemismallin kehittäminen asiakasneuvojille : case X 

  Mälkönen, Meri (2024)
  Opinnäytetyö työ tehtiin optisen alan yritykselle ja tarkoituksena oli tutkia yrityksessä X työskentelevien asiakasneuvojien, sekä muiden heidän kaltaistensa työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia liittyen nykyiseen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Vastuullisuusraportoinnin muutos kestävyysraportoinniksi : EU:n kestävyysdirektiiviuudistuksen (GSRD) vaikutus muiden kuin taloudellisten tietojen raportointiin 

  Salminen, Veera (2024)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään CSRD-direktiivin vaikutuksia vastuullisuusraportointiin ja miten raportointi tulee sen asettamien vaatimusten myötä muuttumaan kestävyysraportoinniksi. Tutkimus keskittyy ESRS-standardeihin, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Myyntiorganisaation tehokkuus 

  Tuominen, Johanna (2024)
  Yritys A on teollisuuden alalla toimiva pk-yritys. Yritys on tunnistanut muutostarpeen omassa myyntiorganisaatiossaan. Myyntityö muuttuu: B2B maailmassa ostajat vaihtuvat uuteen sukupolveen, joka on tottunut hoitamaan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Markkinavertailu nuorille suunnatuista vakuutuksista 

  Nurmi, Julia (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua vakuuttamiseen sekä yleisimpiin henkilöasiakkaalle tarjottaviin vakuutuksiin ja luoda esimerkkitapauksen avulla sopivin vakuutuskokonaisuus nuorelle. Tarkoituksena oli saada selville, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Perehdytys rahoitusalan asiakaspalveluun : yritys X ja yritys Y 

  Kulmala, Laura (2024)
  Opinnäytetyö tutki kahden rahoitusalan yrityksen asiakaspalvelun perehdytysprosesseja työntekijän näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin empiiristä laadullista tutkimusta. Empiirisen tutkimuksen tulokset ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Utilizing AI in industrial automation sales work 

  Eho, Jussi (2024)
  This thesis studies the integration and impact of chat generative artificial intelligence (hereafter AI) in practical sales work in complex sales of the industrial automation sector. Due to rapid technological advancements, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tieto suojaa : narratiivinen portfolio osaamisen johtamisesta 

  Anttila, Natasa (2024)
  Opinnäytetyössäni kuvaan oman, organisaation ja teknologiaosaamisen johtamista ja niiden suhdetta toisiinsa ammatillisen osaamiseni kehittymistä kuvaavan tarinan kautta. Vastaan kysymykseen ”Miten henkilökohtaisen, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Markkinointistrategian tehokkuuden parantaminen ilmalämpöpumppu- ja kylmälaitehuoltoalan yrityksessä : case Kylmä Olli Oy 

  Mäkelä, Alex (2024)
  Opinnäytetyöni käsitteli Ilmalämpöpumppu- ja kylmälaitehuoltoalan merkitystä sekä Kylmä Olli Oy:n markkinointistrategian vahvistamista. Työ jakautui kuuteen vaiheeseen: alan merkityksen ja yrityksen tavoitteiden määrittely, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sisältöstrategia koruyrityksen Instagramiin 

  Reko, Annika (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda koruyritys Coruulle sisältösuunnitelma ja kuukausikohtainen sisältökalenteri Instagramiin. Toimeksiantajayritys on suomalainen korubrändi, joka myy pääasiallisesti silikonisia korvakoruja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Instagram-markkinointi yrityksessä 13.0.1.events 

  Tolvanen, Tuuli (2024)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin oman yritykseni Instagram-mainonnan dataa, jotta yritystoimintaa ja mainontaa voitaisiin parantaa. Opinnäytetyössä data esitetään lukijalle ja sitä analysoidaan. Opinnäytetyön tavoite ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Yrityksen sisäisen laatujärjestelmän kehittäminen 

  Antola, Eero (2024)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli perehtyä työn toimeksiantajana olevan rakennusliikkeen sisäiseen laatujärjestelmään, kartoittaa ongelmakohdat sekä tulosten pohjalta laatia yritykselle uusi laatukäsikirja. Alatavoitteena ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Pseudoanimaatio : kokoelma ajatuksia animaation rajamailta 

  Saikkonen, Heikki (2024)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee minun taiteellista prosessiani, jossa pyritään löytämään uusia tapoja animoida ilman perinteistä animointia. Käyn läpi useita kokeiluja erilaisten laitteiden ja tekniikoiden avulla, kuten ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää