Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Applying lean six sigma to improve a production process 

  Rana, Md. Sohel (2023)
  This study aims to find out the wastes and variations of the water utility chamber's production process and recommend solutions to eliminate or reduce them. The water utility chambers are very high in variety and low in ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Professional Development in Financial Sector : diary thesis 

  Österman, Linnea (2023)
  The aim of this thesis was to follow and develop the author’s professional development as customer advisor in financial sector. This thesis was implemented as a form of a diary thesis reporting for seven weeks during. The ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Lohkoketjuteknologia ja sen tuottamat mahdollisuudet 

  Viinikainen, Markus (2023)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on lohkoketjuteknologia ja sen tuottamat mahdollisuudet. Tarkoituksena on kertoa laajasti, mutta tarkasti lohkoketjuteknologiasta. Aihe voi tuntua monimutkaiselta ja hämmentävältä. Opinnäytetyö ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Verkkokaupan perustaminen yritykselle 

  Pajula, Aleksi (2023)
  Työssä perehdyttiin verkkokaupan perustamiseen yritykselle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda asiakkaan näkökulmasta houkutteleva verkkokauppa. Työn tekijä on itse kiinnostunut yritystoiminnan aloittamisesta ja tämä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tutkimusprojektin projektinhallinta : kuka päättää milloin on dedis? 

  Lehtonen, Tiina (2023)
  Uusien tutkimusrahoitusmallien myötä on syntynyt tarve projektinhallintaan liittyvien prosessien, osaamisen ja työkalujen tehokkaammalle hyödyntämiselle. Korkeakoulut pyrkivät kehittämään projektinhallinnan palveluja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Introduction to ADA-standards in cruise ship design process 

  Mäkinen, Timo (2023)
  Työssä tutkittiin ADA 2010 sääntöjen vaikutusta laivanrakennusprosessin eri vaiheissa. Sääntöjen alkuperän läpikäyntiin luotiin lyhyt katsaus, jotta jokaisen lukijan on helpompi ymmärtää tämän kansallisen esteettömyyslain ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Modulaarisen kevytpoltoöljysyöttöyksikön suunnittelu 

  Seespuro, Samuel (2023)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Steel Master Finland Oy:lle. Yrityksen päätoimialana on pumppujen, annostelulaitteiden, jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien valmistus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella modulaarinen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ensiasunto 

  Nieminen, Viljami (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ensiasunnon ostajan mahdollisuuksia sekä vertailla omistus- ja vuokra-asumista. Varsinkin nuorille ihmisille ei välttämättä ole täysin tiedossa molempien asumismuotojen ominaisuudet. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • LVI-alan projektipäällikön ajanhallintatyökalut 

  Savolainen, Joel (2023)
  Opinnäytetyössä vertaillaan kahden LVI-alan projektipäälliköille suunnatun sähköisen ajanhallintatyökalun Daluxin ja Congridin toimivuutta ja eroja rakennustyömaaolosuhteissa. Sähköisillä työkaluilla pyritään vähentämään ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Hybridilämmitys uudisasuinrakennuksissa 

  Ahmeti, Bujar (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää maalämmön ja kaukolämmön yhdistämisen eli hybridilämmityksen soveltuvuutta ja kannattavuutta uudisasuinrakennuksissa. Työssä tarkastellaan hybridilämmitysjärjestelmän toimintaa ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Matkalaskuprosessin tehostaminen tilitoimiston näkökulmasta 

  Kankaanpää, Juulia (2023)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona tilitoimistolle kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on tehostaa toimeksiantajan kehittämän kirjanpito-ohjelman matka- ja kululaskuprosessia ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • The status of emotionally intelligent leadership in hospitality business after the COVID19 -pandemic : within Helsinki and Turku areas, Finland 

  Malmberg, Jenni (2023)
  Softer values and leadership styles have become more important in the modern business life. The agrarian or industrial revolution leadership styles are not any more valued as the best approach to manage human capita in ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Korkeakulttuuria metsän keskellä : sosiaalisen median strategia Kuhmon. Kamarimusiikille 

  Huotari, Riina (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Kuhmon Kamarimusiikille ajankohtainen ja käytännöllinen sosiaalisen median strategia. Aikaisempaa strategiaa Kuhmon Kamarimusiikilla ei ollut. Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ensihoidon hoito- ja happireppujen sekä Zoll-defibrillaattorin tarkistuslistat 

  Kalliomäki, Marika; Täckman, Ida (2023)
  Ensihoitopalvelu on osa terveydenhuoltoa. Ensihoito on kriittisesti sairaan tai loukkaantuneen potilaan hoitamista ja mahdollista kuljettamista jatkohoitoon. Ensihoitoon kuuluu oleellisena osana potilasturvallisuus. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Global key account management structure and license model for a case company 

  Dahlberg, Niklas (2023)
  Kansainvälisten avainasiakkaiden organisaatio rakenne ja lisensointimalli toimeksiantajalle Tämä opinnäytetyö käsittelee avainasiakkaiden hallintaa ja kansainvälistä avainasiakkaiden hallintaa organisaatiorakenteen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää