- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Ohjaajan työkalut elokuvassa realistisen näyttelijäilmaisun saavuttamiseksi 

   Rutanen, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Näyttelijänohjaus on luova kehittyvä prosessi, yhtä lailla kuin elokuvaidean kirjoittaminen valmiiksi käsikirjoitukseksi. Ihmisillä on taipumus turvata ja varmistaa asioita, yrittää saada järjestyksen tuoma turvallisuuden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Savonlinnan seudun kirjastokokoelmien arviointi 

   Lepomäki, Katri (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Savonlinnan kaupunginkirjasto, joka sai arviointia varten rahoitusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun, Enonkosken ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Haussa uudet Troijalaiset : cheerleadingin alkeiskurssin jäsenrekrytointi 

   Ravantti, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kaksiosaisen opinnäytetyön toinen osa ”Haussa uudet Troijalaiset” tarkastelee nuorten mielenkiinnon kohteita tänä päivänä ja ottaa oppia salibandysta. Opinnäytetyössä vertaillaan ja etsitään kysymyksiä siihen, miten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lapset liikkeelle! : Turku Trojans cheerleadingin alkeiskurssin konseptisuunnitelma 

   Ravantti, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kun toimitaan vapaaehtoisten voimin ja markkinointibudjetti on lähes aina nolla euroa, ollaan kovan haasteen edessä. Kun jäsenhakumarkkinoinnissa ei ole ollut tähän mennessä vielä mitään organisoitua toimintaa, tarvitaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Internetmarkkinoinnin mahdollisuudet : case NaNi Group Oy 

   Arvonen, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia internetmarkkinoinnin mahdollisuuksia kolmessa internetpalvelussa pienten koirien vaatteita valmistavalle NaNi Group Oy:lle. Opinnäytetyö toimii hyödyllisenä oppaana toimeksiantajan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo päivähoidossa : työkirja varhaiskasvatuksen ammattilaisille 

   Mäkisalo, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän kehittämishankkeen tehtävänä oli laatia Turun kaupungin varhaiskasvatukseen päivähoidon ammattilaisia palveleva työkirja tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta. Lisäksi hankkeen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kiinteistönvälittäjän osaamistarpeet myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa 

   Leinonen, Kristiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nykypäivän kiinteistönvälittäjien osaamistarpeita asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa. Opinnäytetyön aihe valittiin sen perusteella, ettei tämänhetkinen kiinteistönvälittäjien ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Käytettyjen autojen maahantuonti : prosessi ja verotus 

   Koivula, Marika (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin siihen, mitä käytetyn auton maahantuontiprosessiin sisältyy ja miten käytettynä maahantuotua autoa verotetaan Suomessa. Opinnäytetyössä selvitettiin onko käytetyn auton maahantuonti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Muotoilulla liiketoimintaa teollisista symbiooseista : case-tutkimus 

   Taipalus, Marika (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on osa FISS Varsinais Suomi-hanketta. Tutkimuksessa etsitään keinoja, joilla yritykset saataisiin osaksi teollisten symbioosien verkostoa, sekä kehittämään liiketoimintaansa kiertotalouden mukaiseksi. Tekijä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Nuolen matka katsojaan : puhe- ja lauluilmaisun prosessi lähtökohdista esiintymistilanteeseen 

   Sandman, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tutkii ilmaisun prosessia. Erityisesti keskityn työssäni käsittelemään ilmaisua puheen ja laulun näkökulmasta. Pohdin, mitä kaikkea mieleenpainuvan, läsnäolevan ilmaisun pitää lävistää matkallaan maaliin, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kiireettömyyden ilot II 

   Telasmaa, Annaleena (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyön kirjallisessa osassa käyn läpi taiteellista työskentelyäni. Kirjoitan ajatuksistani työskennellessäni eri medioilla, erilaisia työvaiheita ja tapaani ajatella asioita. Luen ja heijastelen omia ajatuksiani ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lasten keskinäinen kiusaaminen varhaiskasvatuksessa 

   Pirskanen, Tiina (2019)
   Opinnäytetyö julkaistu Turun AMK:ssa osana Turun AMK:n tutkintoa. Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää, miten lapset kokevat keskinäisen kiusaamisen varhaiskasvatuksessa. Tutkimus toteutettiin mikkeliläisessä yksityisessä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Valvomoiden yhteistoiminnan kehittäminen 

   Manninen, Ari (2019)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan pääasiassa Turku Energian Linnankadulla sijaitsevan valvomon toimintaa ja työnkuvaa. Työssä perehdytään siihen, miten valvomossa toimitaan tällä hetkellä ja miten olisi hyvä toimia tulevaisuudessa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Strengthening brand awareness through paid social media marketing : case: Kitchen Joy 

   Nylund, Catarina (2020)
   Social media has become an important platform for marketers to reach their potential audiences as well as a meeting place for brands and consumers. Social media can be used as a tool for brands to increase their brand ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digitaalinen markkinointi talonrakentajien asiakashankinnassa 

   Salonen, Severi; Laiho, Teo (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten rakennusyritykset voivat nopeuttaa uudiskohteiden myyntiä digitaalisen markkinoinnin avulla. Työssä luodaan uudiskohteiden markkinointiprosessi, jonka avulla pyritään pääsemään ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kulutusluottojen markkinointi nuorille 

   Suhonen, Toni (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kulutusluottojen markkinointi nuorille. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka vakuudettomia kulutusluottoja voidaan markkinoida vastuullisesti nuorille? Työn alakysymyksinä on, mitkä tekijät ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sulava jää : tanssiteoksen luominen tieteellisen tutkimustiedon pohjalta 

   Keitilä, Emma (2020)
   Tämä tutkielma on kirjoitettu osana Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen (AMK) taiteellista opinnäytetyötä. Taiteellinen osa on soolokoreografia ”ice (CR)”. Opinnäytetyön kirjallisessa osassa kirjoittaja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sosiaalisen median markkinointisuunntelma : case Hc Indians Kaarina 

   Pöyhönen, Konsta (2021)
   Opinnäytetyön aiheena on luoda toimeksianatajalle Hc Indians Kaarina Ry:n miesten jääkiekon edustusjääkiekkojoukkueelle selkeä kuva sosiaalisessa mediassa toimimisesta. Työssä tehdään heille suunnitelma miten he voivat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Häiriöt laivaympäristön sähköverkossa 

   Kankare, Kimmo (2021)
   Nykyään turvallisuus- ja ympäristövaatimukset ovat tiukat ja näihin kiinnitetään erityisesti huomiota. Vielä erityisemmin, kun kyse on laivoista ja ihmisten turvallisuudesta merellä. Tarvittava apu saattaa olla kaukana ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Opas myyntilaskutuksen ja -reskontran hoitamiseen : case Nettilasku.fi 

   Jokinen, Mia (2021)
   Digitalisaatio muokkaa jatkuvasti yritysten tapaa toimia ja yhä useammat taloushallinnon prosessit on automatisoitu. Manuaalisen työn vähentämisellä saavutetaan huomattavia taloudellisia ja ajallisia säästöjä. Tämän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad