- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • 360 asteen kuvausjärjestelmien käyttö Meyer Turun telakalla 

   Toiviainen, Jaakko (2022)
   Opinnäytetyö tehtiin Meyer Turun telakalle. Opinnäytetyö selvittää 360 asteen kuvaustekniikan eri järjestelmien käyttömahdollisuuksia Meyer Turun telakalle. Tämä toteutetaan perehtymällä järjestelmien toimintaan, mahdollisten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 3D-mallinnus laivan sähkösuunnittelussa 

   Kokko, Joonas (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Almaco Group Oy:n toimeksiannosta. Työssä tutkittiin sähkösuunnittelussa siirtymistä perinteisestä 2D-suunnittelusta 3D-mallintamiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka sähkösuunnittelu ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 5G-teknologia ja häirintä radiojärjestelmissä 

   Alhalwani, Abdalrahman (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa 5G-verkot, ja löytää lisätietoa tästä tekniikasta, tutkia perusarkkitehtuuria ja tunnistaa 5G-radiojärjestelmien häiriöt ja pääasialliset häiriötyypit suhteessa melustandardeihin. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aggressiivisen nuoren väkivaltaa ennaltaehkäisevä kohtaaminen lastensuojelun laitoshoidossa : artikkeliopinnäytetyö 

   Portaanpää, Henri (2022)
   Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tekemän, laitoshoidon työoloja koskevan selvityksen mukaan vuonna 2021 lastensuojelun laitoshoidon työntekijöistä melkeinpä 80 prosenttia kertoi kokeneensa fyysistä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aineeton palkitseminen esihenkilötyössä : työntekijän arvostaminen ja palautteen antaminen 

   Lehmusto, Noora (2022)
   Opinnäytetyön aiheena on aineeton palkitseminen esihenkilötyön näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää sellaisia aineettoman palkitsemisen keinoja ja elementtejä, joita esihenkilöt voivat hyödyntää työssään organisaatiosta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alginaatti-gelatiiniyhdistelmien kehittäminen 3D-tulostettaville lääkeannosteluvalmisteille 

   Suvanto, Emilia (2022)
   Opinnäytetyö suoritettiin Turun ammattikorkeakoulussa, osana Uudet materiaalit ja prosessit-tutkimusryhmää sekä AMBioPharma-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää uusia 3D-tulostettavia lääkeannosteluvalmisteita ja niiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammattiliiton opiskelijajäsenhankinta : case Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry 

   Åberg, Eppu (2022)
   Ammattiliittojen toiminnan kulmakivenä toimii tehokas ja moderni opiskelijajäsenhankinta. Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenhankintaan erityisesti sähköisiä menetelmiä analysoiden, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Analysis of blockchain technology : answers to the needs of the dental sector supply chain 

   Shallal, Basil (2022)
   The dental sector supply chain faces many challenges like any other supply chain. This thesis aims to determine the supply chain challenges faced in the dental sector by manufacturers and whether blockchain can be implemented ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ANSVA-mallin toimivuus soitinliikkeen face-to-face -myynnissä 

   Ilmonen, Topi (2022)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää vaikuttamisen ANSVA-mallin toimivuutta asiakkaan kanssa kasvokkain tapahtuvassa myyntityössä. ANSVA-malli on saanut nimensä sen viiden vaiheen englanninkielisistä nimityksistä: ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät musiikkifestivaaleilla 

   Kohtala, Katri; Käyhkö, Jarkko (2023)
   ​​Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät ovat keskeisessä roolissa musiikkifestivaalien järjestämistä ja toteuttamista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää festivaalien asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaslähtöinen matkapalvelutuote omatoimimatkailijalle : matkatoimisto FinAround Oy 

   Vainio, Liisa (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää matkatoimisto FinAround Oy:lle omatoiminen matkapalvelutuote Pikavuoro Maailman Ympäri ja antaa työkalut tehdä siitä tunnettu vaihtoehto. Palvelutuotteen tulee tarjota lisäarvoa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakastyytyväisyyden kehittäminen digitaalisessa asiakaspalvelussa : case chat palvelukanava 

   Suvanto, Susanna (2023)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin toimeksiantajayrityksen yritysasiakkaiden asiointitapojen muutoksia ja niiden vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen vaihtoehtoisten chat palveluiden osalta. Työ toteutettiin tapaustutkimuksena, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakastyytyväisyys yksityisasiakkaiden kotiinkuljetuksien sujuvuudesta : case: yritys X 

   Prekazi, Visar; Miftari, Ardit (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Yritys X:lle asiakastyytyväisyyskysely, joka liittyy ainoastaan Yritys X:n yhteen palvelumuotoon eli kotiinkuljetuspalveluun. Kyselyssä hyödynnettiin kerättyä tietoperustaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakkaan käyttökokemuksen vaikutus konversioihin B2C-verkkokaupassa 

   Knaapi, Niko; Knaapi, Joni (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää verkkokauppa-asiakkaan käyttökokemuksen vaikutusta B2C verkkokaupan näkökulmasta. Selvitämme miten se vaikuttaa verkkokaupan haluamiin toimintoihin eli konversioihin. Lisäksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakkaisiin kohdistuvat ennakkoluulot asiakaskohtaamisissa : ennaltaehkäisevän perhetyön yksikön perhetyöntekijöiden kokemuksia ennakkoluuloista ja asenteista asiakaskohtaamisissa 

   Ketamo, Essi (2022)
   Nykypäivänä sosiaalialan työntekijän tulee tiedostaa yhä enemmän arvojen ja ammattietiikan merkitys työtä toteutettaessa. Työntekijältä vaaditaan taitoa reflektoida omaa ammatillista työskentelyään, mutta samalla kykyä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asunnon ja kiinteistön vakuusarvon määrittäminen osana vakuudellisen lainan myöntämistä 

   Roos, Richard (2022)
   Opinnäytetyön tehtävänä on selvittää kiinteistöarviointiin ja asuntoluototukseen liittyvät epäkohdat sekä vakuusarvon määräytymisen ongelmat. Tarkoituksena on myös kartoittaa asuntoluototusprosessia ja vakuuksien määrien ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu kanalaan : tapaustutkimuksena Munax Oy:n kanala 

   Savola, Santeri (2022)
   Työn tarkoitus on toimia esisuunnitteluna ja referenssinä Munax Oy:n Krouvinnummen kanaloiden päälle rakennettavalle aurinkosähköjärjestelmälle. Työssä käydään läpi aurinkosähköjärjestelmään liittyviä lakeja, vaihtoehtoisia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Autohuollon asiakasohjauksen kehittäminen ja asiakaspalvelun parantaminen 

   Jylhä-Ollila, Aleksi (2022)
   Tämän opinnäytetyön lähtötilanteessa kuvataan Keskusautohalli Oy:n Turun toimipisteen teknisen palvelun toimintaa ennen ja jälkeen Volvon konseptiuudistuksen. Lähtötilanteessa syvennytään ennen kaikkea itse ongelmaan, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Automatisoidun paistolaitteen käyttöönotto 

   Kaikkonen, Martti (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa uusi automatisoitu paistolaite käyttöön kasvispihveille manuaalisen prosessin tilalle. Opinnäytetyön tilaajana toimi HoviRuoka Oy:n Kouvolan valmisruokatehdas. Uuden automatisoidun ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Auton luovutusprosessin kehittäminen AutoCarrera Autotalot Oy:lle 

   Lassander, Mico; Niemi, Nora (2022)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee AutoCarrera Autotalot Oy:n, eli Porsche Finlandin, autojen luovutusta asiakkaalle ja auton luovutusprosessin kehittämistä. Painopisteenä oli selvittää tarve kaksiosaiselle luovutukselle. Autojen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad