- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen : manageerauksen tahtotilan mukaan 

   Voutilainen, Jenna (2023)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin toimeksiantajayrityksen YH Kodit Oy:n organisaatiokulttuuria. Opinnäytetyön tavoitteena oli yrityksen organisaatiokulttuurin piirteiden havainnollistaminen, sekä toimenpiteiden ehdottaminen, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Korkeajännitteisen auton merkkikohtainen vauriotarkastaminen Autokeskus Raisiossa 

   Heinonen, Rasmus (2023)
   Korkeajännitteisten hybridi- ja sähköautojen yleistymisen seurauksena korikorjaamoilla työskennellään uudessa työturvallisuusympäristössä. Vaurioitunut korkeajänniteauto on potentiaalinen työturvallisuusriski. Korkeajänn ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Muutoksen hallinta laivasuunnitteluyrityksen projektitoiminnassa 

   Korhonen, Vesa (2023)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kansainvälisessä laivasuunnitteluympäristössä toimivan yrityksen muutoksen hallintaa. Tutkimuksen kohteena ovat yrityksen sekä sitä kautta omaan työhön liittyvät projektin muutoshallinnan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Selvitys teollisuusalan ohjelmistoratkaisujen käytettävyydestä vuosiseisakeissa 

   Laine, Kalle (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää teollisuusalan vuosiseisakkien hallintaan tarvittavien ohjelmistoratkaisujen käytettävyyttä käyttäjäkokemusten ja kirjallisen selvityksen avulla sekä millaisen ohjelmistoratkaisun ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Osta, remontoi ja myy -asunnon arvonmääritys ja lisäarvoa tuovat tekijät : Ark Living Oy: Turun Rauhankatu 13 A 18 

   Eskola, Tino (2023)
   Kiinteistön tai asunnon arvonmääritys on monen tekijän joko laskennallinen tai arvioitu summa. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tiedollisesti kattava tutkimus eri arvonmääritysmenetelmistä ja asunnon arvoon vaikuttavista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digiturva-tietoturvapalvelun myyynnin kehittäminen DNA Kaupassa : opas DNA Kaupan työntekijöille 

   Aaltonen, Niklas (2023)
   Suomalaiset menettävät miljoonia euroja verkkorikollisille vuosittain. Tietoturvariskit, kyberhuijaukset, haitta- ja vakoiluohjelmat lisääntyvät lisääntymistään ja ajan tasalla olevan tietoturvaohjelman tärkeyttä niin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yritysasiakaspoistuman ehkäiseminen vakuutusyhtiössä 

   Rajaniemi, Antti (2023)
   Tämän Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vakuutusyhtiön asiakaspoistuman syitä ja keinoja niiden vähentämiseen. Asiakaspoistumaa on selvitetty asiakaskyselyllä ja yksinkertaisella tilastollisella analyysillä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakastyytyväisyyden kehittäminen digitaalisessa asiakaspalvelussa : case chat palvelukanava 

   Suvanto, Susanna (2023)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin toimeksiantajayrityksen yritysasiakkaiden asiointitapojen muutoksia ja niiden vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen vaihtoehtoisten chat palveluiden osalta. Työ toteutettiin tapaustutkimuksena, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sisälogistiikan kartoitus ja parannusehdotukset : Thales DIS Finland 

   Jauhiainen, Tatu (2023)
   Tämän opinnäytetyön aihe on toimeksiantajayrityksen Thales DIS Finland sisälogistiikan kartoitus ja parannusehdotukset. Tutkimuksen tarkoitus on rakentaa prosessikartoitus yrityksen sisälogistiikan nykytilasta ja sen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Polttoaineiden laadunvarmistus jakeluterminaalissa 

   Lehtinen, Sonja (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on polttoaineiden laadunvarmistus jakeluterminaalissa. Opinnäytetyö on tehty Neste Oyj:lle. Tutkimustyötä on tehty bensiineistä, dieseleistä, polttoöljystä ja JET A-1:stä sekä myös dieselin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • The effect of mouse handling on drug absorption : 3R Refinement 

   Kallio, Elina (2023)
   Tässä alustavassa farmakokineettisessä in vivo -hiiritutkimuksessa etsittiin vastausta kahteen kysymykseen; Vaikuttaako hiirten käsittely suun kautta annostellun tunnetun lääkeaineen imeytymisen parametreihin ja onko 10 ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Laivan ilmastointihuoneiden ja keulapotkurihuoneen suunnittelu : Deseco Oy 

   Raunio, Mikko (2023)
   Opinnäytetyön tyyppi on päiväkirjamuotoinen. Työssä kerrotaan päivittäisistä tehtävistäni laivan ilmastointikonehuoneiden ja keulapotkurihuoneen valmistussuunnittelijana, sekä reflektoidaan omaa oppimista työn edetessä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Planning a setup and managing a Joint Venture company in the Philippines 

   Lahtinen, Antti (2023)
   The Case Company intends to enter the Philippine market as a real property developer. Unlike in its main operating market in Nordic countries where Civil Law is the basis of all jurisprudence, the corporate jurisdiction ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yritys X:n myyntilaskuprosessin nykytila ja kehittäminen 

   Tommila, Miika (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan case-yritys X:n myyntilaskutusprosessin nykytilaa ja pyritään löytämään sen kehityskohteet lean-menetelmän arvovirtakuvausta hyödyntäen. Arvovirtakuvauksen avulla on tarkoitus pyrkiä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Instagram-markkinoinnin vaikutus jalkapallossa : case: Liverpool F.C. 

   Ahmed, Mohamed (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka Liverpool F.C. hyödyntää Instagramia markkinoinnin työkaluna. Työssä tuodaan esiin, miten Instagram- markkinointi jalkapallojoukkueessa toimii ja miten seura pystyy nostamaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Projektitoiminnan johtamismallin jatkokehitys : toteutusvaihtoehdot tulevaisuustaulukon avulla 

   Alinikula, Teppo (2022)
   Opinnäytetyön aiheena on Raisio Oyj:n sisäisen projektitoiminnan johtamismallin kehitys. Tavoitteena on kehittää yhteinen toimintamalli tehokkaampaa ja järjestelmällisempää projektitoimintaa varten. Työn tavoitteena on ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Etäjohtamisen nykytila ja kehittämiskohteet : henkilöstön palaute asiantuntijayrityksessä 

   Markkanen, Olli (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälainen on etäjohtamisen nykytilanne henkilöstön näkökulmasta toimeksiantoyrityksen yhdellä liiketoimintaosastolla. Tavoitteena työlle oli saada mahdollisimman ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palveluaikojen vaikutus asiakaskokemukseen : case Pankki X 

   Alikirri, Roosa (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia palveluaikoja ja millaista palvelua asiakkaat toivovat saavansa tulevaisuudessa. Tutkimuksella selvitettiin myös asiakastyytyväisyyttä ja annettiin asiakkaille mahdollisuus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät musiikkifestivaaleilla 

   Kohtala, Katri; Käyhkö, Jarkko (2023)
   ​​Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät ovat keskeisessä roolissa musiikkifestivaalien järjestämistä ja toteuttamista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää festivaalien asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mittalaitteiden varmistusratkaisujen kehittäminen valtion virastossa 

   Salonen, Arto (2023)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kehitystyönä valtion viraston mittalaitteiden varmistusratkaisuja sekä käydään läpi organisaation varmuuskopiointi- ja jatkuvuudenhallinta -strategian luomista. Opinnäytetyössä hyödynnetään ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad