Uusimmat viitteet

 • Tulevaisuuden luetteloinnin opiskelua verkossa 

  Isomäki, Pauliina (AMKIT-konsortio, 2019)
  Haaste: opeta RDA-luettelointia verkkokurssilla ilman luettelointimodulia, ilman lähitapaamisia, avoimen amk:n opiskelijoille, joilla ei ole lainkaan aiempaa kokemusta luetteloinnista. Näin se käy!
 • Projektisalkunhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen 

  Pelkonen, Outi; Krappe, Johanna; Venho, Juha (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2019)
  In the year 2014, TUAS faced severe problems in project portfolio management. The portfolio and project management system did not support the processes nor the information management. TUAS decided to start a digitalization ...
 • Is the CDIO journey worth it? : an analysis of European intermediate CDIO members 

  Kontio, Juha; Bennedsen, Jens (CDIO Initiative, 2019)
  The CDIO initiative started in 2000 with four institutions. Since then the number of institutions has increased and today there is more than 160 using CDIO in their programs. This increase shows that the CDIO initiative ...
 • Pankkibisneksen hyvä, paha digiloikka 

  Jalonen, Harri; Norri, Emilia (Tietojohtaminen ry, 2019)
  Digitalisaatio muokkaa pankkibisnestä kovalla vauhdilla. Toisille kyse on uusista mahdollisuuksista, toisille digitalisaatio merkitsee uusia ongelmia.
 • Leading and communicating change in an engineering faculty merger 

  Holopainen, Krista; Holopainen, Timo; Kallio-Gerlander, Jaana; Norström, Anne; Roslöf, Janne (CDIO Initiative, 2019)
  Higher education institutions (HEIs) have been exposed to several change drivers during the past few decades. The global expansion of higher education together with the financial cuts in several countries have caused ...
 • Matkalla Innopedaan : me teimme sen! 

  Kairisto-Mertanen, Liisa; Putkinen, Marjut (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Maailma muuttuu vauhdilla ja koulutuksen on muututtava sen mukana. Ei mitään uutta auringon alla, sillä jo yli 30 vuoden ajanorganisaatioiden kyky mukautua muuttuvaan ympäristöönsä on manittu merkittävimmäksi tulevaisuuden ...
 • Urheiluseura kasvatusympäristönä : valmentajien koulutusmalli joukkueurheiluun 

  Ryytteli, Irina; Salakari, Minna; Malmivirta, Helena (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Nikotiinituotteiden, etenkin nuuskan, käytön suosio on kasvanut viime vuosina huolestuttavasti erityisesti urheilevien poikien keskuudessa. Voidaan todeta, että nuuska on osa joidenkin urheilulajien sisäpiiriä ja kulttuuria. ...
 • Lastenneuvolan ryhmäneuvonnan vuosikello maahanmuuttajaperheille 

  Sipilä, Heidi; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turujn ammattikorkeakoulu, 2019)
  Kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää, mihin lastenneuvolan ja terveyden edistämisen aihealueisiin maahanmuuttajaperheet tarvitsevat lisää tietoa ja tukea. Kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää maahanmuut ...
 • Terveysneuvontaa ja terveysteemapäiviä kotoutumisen tukena : vastavuoroista oppimista 

  Laaksonen-Heikkilä, Ritva; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opetuskoti Mustikka on MARJAT-hankkeen yhteistyökumppani ja terveysneuvontaa toteutetaan sen toimipisteissä. Opetuskoti tarjoaa maahanmuuttajanaisille ja -lapsille avoimen kohtaamispaikan, suomen kielen ja arjen taitojen ...
 • Perheryhmätoiminta alakouluikäisen maahanmuuttajataustaisen oppilaan kotoutumisen ja oppimisen tukena 

  Kankare, Merja; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Perheryhmätoiminnan kehittämisessä pilotoidaan The Family School -malliin pohjautuva, alakouluikäisille suunnattu kouluissa toteutettava perheryhmätoiminnan malli. Tässä artikkelissa tarkastellaan perheryhmätoimintaa ...
 • Maahanmuuttajien kotoutuminen : arki ja terveys 

  Laaksonen-Heikkilä, Ritva; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Suomessa maahanmuuttajien määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Kulttuurinen moninaisuus on Suomessa arkipäivää. Yhä useampi ammattilainen kohtaa työssään eri kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä. Kohtaamiseen ei ...
 • Rohkeasti alueelliseen yhteistyöhön 

  Puodinketo-Wahlsten, Anu; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Eri organisaatioiden välisessä alueellisessa toimintamallissa keskeisiä ovat eri toimijoiden välistä yhteistyötä ohjaavat arvot, joita ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja luottamus. Toimintamallissa tavoiteltavaa monikulttuurista ...
 • Kouluttautuminen kotoutumisen edistämisen apuna 

  Puodinketo-Wahlsten, Anu; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  MARJAT-hankkeessa on toteutettu maahanmuuttajien kanssa toimiville monikulttuurisen osaamisen koulutusta eri muodoissa. Koulutuksen suunnittelu pohjautuu aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta, työpajoihin ja henkilökuntakyselyihin. ...
 • Verkkokurssi, oppiminen 3.0 ja eteenpäin : digisti yhdessä 

  Korhonen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  OKM:n tuella toteutetussa Digisti yhdessä -hankkeessa (2017–2019) rakennettiin ja kehitettiin ammattiorkeakoulujen yhteisiä musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisia oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa muodostettiin ...
 • Kuusi työkalua ajankäytön kehittämiseen 

  Roininen, Milla; Haapala, Satu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Miten käytämme työaikaamme, ja miten se meihin vaikuttaa? Mihin olisi syytä käyttää aikaa enemmän, mihin vähemmän? Kaikkien yritysten saataville on yhteistyöhankkeena luotu kuusi työkalua, joilla työajan käyttöä voi tutkailla ...

Näytä lisää