Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Optimized reference spectrum for rating the façade sound insulation 

  Virjonen, Petra; Hongisto, Valtteri; Mäkelä, Marko M.; Pahikkala, Tapio (Published by the Acoustical Society of America through AIP Publishing LLC [etc.], 2020)
  Objectively determined single-number-quantities (SNQs) describing the airborne sound insulation of a façade should correspond to the subjective perception of annoyance to road traffic sounds transmitted through a façade. ...
 • Kaasukäyttöisen ajoneuvokaluston hankinta- ja muunnosmahdollisuudet : CircVol-hankkeen selvitys 

  Imppola, Ritva; Annunen, Ville; Aho, Panu; Karjalainen, Aimo; Jäkäläniemi, Jere; Käyhkö, Virpi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tämä selvitys on toteutettu osana CircVol 6Aika-hanketta (www.circvol.f). Hankkeen tarkoitus on edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen hyödyntämistä. Yritykset kehittävät ...
 • Syöpäsairaanhoitajien työ : katsaus nykytilaan ja kehittämistarpeisiin 

  Sulosaari, Virpi; Viitala, A. (Suomen syöpäsairaanhoitajat, 2020)
  Vaikka syöpään sairastuneiden määrä lisääntyy, on myös syövästä selviytyneiden määrä lisääntynyt ja samalla syöpä on kroonistunut (1). Syöpä ymmärretään yhä paremmin monimutkaisena sairautena. Erilaiset täsmä-ja räätälöidyt ...
 • Osallisuuden edistäminen ammatillisena toimintana 

  Timonen-Kallio, Eeva (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella osallisuuden edistämistä ammatillisena toimintana ja erityisenä työorientaationa sekä pohtia orientaation kanssa linjassa olevien menetelmien ja työvälineiden tarkoituksenmukaista ...
 • Osallisuuden johtaminen työyhteisössä 

  Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tarkastelen artikkelissa osallisuuden johtamista työyhteisöissä. Vaikka johtamisesta, työyhteisöistä, työn kehittämisestä ja esimerkiksi tiimityöstä on kirjoitettu paljon tutkimuksissa ja oppikirjoissa, on osallisuuden ...
 • Yhteisön kokemuspeli lastensuojelulaitoksen osallisuuden vahvistamisen menetelmänä 

  Rouvinen, Mirella; Sainio, Elina; Timonen-Kallio, Eeva (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tämä artikkeli pohjautuu opinnäytetyöhön (Rouvinen & Sainio 2019), jossa käytettiin Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan kehittämää yhteisön kokemuspeliä lastensuojelulaitoksen osallisuuden vahvistamisen ...
 • Kielitaitoa oppimalla osallisuuteen 

  Myllymäki, Päivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Suomi toisena kielenä -opetuksen tarve on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana ja entistä useammin puhutaan toisen kielen, ei vieraan kielen oppimisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa ympäröivän kieliympäristön ...
 • Superseniorit : hyvinvointia ja osallisuutta ikäihmisille 

  Luoto, Janina; Lindholm, Marju; Felixson, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Superseniorit-viikko on Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoiden toteuttama kokonaisuus. Tapahtuman aikana tarjotaan eri tavoin toteutettua, hyvinvointia tukevaa toimintaa ikäihmisille. Ensimmäinen ...
 • Maahanmuuttajat polulla korkeakouluosallisuuteen 

  Laakso, Tiina; Merta, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Maahanmuuttajien polut koulutukseen ja työelämään ovat harvemmin sileää uutta asfalttia. Tavallisesti koulutuspolut ovat mutkaista soratietä sisältäen tyhjäkäyntiä, päällekkäisyyksiä ja epätarkoituksenmukaisia opintoja. ...
 • Matkalla työelämään : vammaisten henkilöiden työelämäosallisuuden edistäminen 

  Kinos, Sirppa; Merta, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Julkisessa keskustelussa nousee usein esiin tarve nostaa Suomen työllisyysastetta. Sen nostaminen osaltaan korjaa huoltosuhdetta ja mahdollistaa hyvinvointivaltion ylläpitämisen jatkossakin. Tärkeä keino työllisyysasteen ...
 • Miten tukea maahan muuttaneiden korkeasti koulutettujen työllistymistä 

  Itähaarla, Anni; Kinos, Sirppa; Kirjavainen, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisessä verkostot ovat erityisen tärkeitä. Parhaimmillaan oman alan mentori voi avata tien niihin. Ammattikieli kehittyy parhaiten tiiviissä yhteydessä oman alan työhön. ...
 • Mobiilinuorisokortilla edistämään nuorten osallisuutta 

  Isotalo, Henna; Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Kansalaisten osallisuuden lisääminen digitaalisilla ratkaisuilla ja välineitä on tullut muutaman viime vuoden aikana merkittäväksi osaksi suomalaisia hyvinvointipalveluja. On jopa hieman hämmentävää todeta, miten keväällä ...
 • Arjesta unelmiin DUUNIssa – vanhemmuuden taidot nuoren äidin ja isän vahvuutena 

  Berglund, Mari; Blomroos, Anna; Franz-Koivisto, Larissa; Hyppönen, Tuula; Jokinen, Laura; Keskinarkaus, Pauliina; Luoto, Janina; Rogel, Aki; Tolonen, Tarja; Vähämaa, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  DUUNI – vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistaminen hyödyntämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden ...
 • Drivers and barriers to the electrification of inner-city logistics : case Arkea Ltd. in Turku, Finland 

  Satovuori, Anna; Kunnasvirta, Annika; Huerta, Hugo; Mieskonen, Timo; Heinonen, Aleksi (Turku University of Applied Sciences, 2020)
  City organizations play an important part in the transition to carbon-free transport, as they are responsible for a significant amount of GHG emissions in urban areas, particularly due to their various logistical functions. ...
 • Virtuaalitodellisuuden käsikirjoittamisen perusteet 

  Halonen, Pentti (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tämä julkaisu on oppimateriaalia 360 asteen videon käsikirjoittamisen opiskeluun. Oppimateriaali edellyttää lukijansa olevan perehtynyt käsikirjoittamisen perusteisiin ja käsikirjoituksen sivunasetteluformaatin käyttöön. ...

Näytä lisää