- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Kaasukäyttöisen ajoneuvokaluston hankinta- ja muunnosmahdollisuudet : CircVol-hankkeen selvitys 

   Imppola, Ritva; Annunen, Ville; Aho, Panu; Karjalainen, Aimo; Jäkäläniemi, Jere; Käyhkö, Virpi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä selvitys on toteutettu osana CircVol 6Aika-hanketta (www.circvol.f). Hankkeen tarkoitus on edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen hyödyntämistä. Yritykset kehittävät ...
  • Syöpäsairaanhoitajien työ : katsaus nykytilaan ja kehittämistarpeisiin 

   Sulosaari, Virpi; Viitala, A. (Suomen syöpäsairaanhoitajat, 2020)
   Vaikka syöpään sairastuneiden määrä lisääntyy, on myös syövästä selviytyneiden määrä lisääntynyt ja samalla syöpä on kroonistunut (1). Syöpä ymmärretään yhä paremmin monimutkaisena sairautena. Erilaiset täsmä-ja räätälöidyt ...
  • Osallisuuden edistäminen ammatillisena toimintana 

   Timonen-Kallio, Eeva (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella osallisuuden edistämistä ammatillisena toimintana ja erityisenä työorientaationa sekä pohtia orientaation kanssa linjassa olevien menetelmien ja työvälineiden tarkoituksenmukaista ...
  • Osallisuuden johtaminen työyhteisössä 

   Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tarkastelen artikkelissa osallisuuden johtamista työyhteisöissä. Vaikka johtamisesta, työyhteisöistä, työn kehittämisestä ja esimerkiksi tiimityöstä on kirjoitettu paljon tutkimuksissa ja oppikirjoissa, on osallisuuden ...
  • Yhteisön kokemuspeli lastensuojelulaitoksen osallisuuden vahvistamisen menetelmänä 

   Rouvinen, Mirella; Sainio, Elina; Timonen-Kallio, Eeva (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä artikkeli pohjautuu opinnäytetyöhön (Rouvinen & Sainio 2019), jossa käytettiin Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan kehittämää yhteisön kokemuspeliä lastensuojelulaitoksen osallisuuden vahvistamisen ...
  • Kielitaitoa oppimalla osallisuuteen 

   Myllymäki, Päivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Suomi toisena kielenä -opetuksen tarve on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana ja entistä useammin puhutaan toisen kielen, ei vieraan kielen oppimisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa ympäröivän kieliympäristön ...
  • Superseniorit : hyvinvointia ja osallisuutta ikäihmisille 

   Luoto, Janina; Lindholm, Marju; Felixson, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Superseniorit-viikko on Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoiden toteuttama kokonaisuus. Tapahtuman aikana tarjotaan eri tavoin toteutettua, hyvinvointia tukevaa toimintaa ikäihmisille. Ensimmäinen ...
  • Maahanmuuttajat polulla korkeakouluosallisuuteen 

   Laakso, Tiina; Merta, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Maahanmuuttajien polut koulutukseen ja työelämään ovat harvemmin sileää uutta asfalttia. Tavallisesti koulutuspolut ovat mutkaista soratietä sisältäen tyhjäkäyntiä, päällekkäisyyksiä ja epätarkoituksenmukaisia opintoja. ...
  • Matkalla työelämään : vammaisten henkilöiden työelämäosallisuuden edistäminen 

   Kinos, Sirppa; Merta, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Julkisessa keskustelussa nousee usein esiin tarve nostaa Suomen työllisyysastetta. Sen nostaminen osaltaan korjaa huoltosuhdetta ja mahdollistaa hyvinvointivaltion ylläpitämisen jatkossakin. Tärkeä keino työllisyysasteen ...
  • Miten tukea maahan muuttaneiden korkeasti koulutettujen työllistymistä 

   Itähaarla, Anni; Kinos, Sirppa; Kirjavainen, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisessä verkostot ovat erityisen tärkeitä. Parhaimmillaan oman alan mentori voi avata tien niihin. Ammattikieli kehittyy parhaiten tiiviissä yhteydessä oman alan työhön. ...
  • Mobiilinuorisokortilla edistämään nuorten osallisuutta 

   Isotalo, Henna; Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kansalaisten osallisuuden lisääminen digitaalisilla ratkaisuilla ja välineitä on tullut muutaman viime vuoden aikana merkittäväksi osaksi suomalaisia hyvinvointipalveluja. On jopa hieman hämmentävää todeta, miten keväällä ...
  • Arjesta unelmiin DUUNIssa – vanhemmuuden taidot nuoren äidin ja isän vahvuutena 

   Berglund, Mari; Blomroos, Anna; Franz-Koivisto, Larissa; Hyppönen, Tuula; Jokinen, Laura; Keskinarkaus, Pauliina; Luoto, Janina; Rogel, Aki; Tolonen, Tarja; Vähämaa, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   DUUNI – vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistaminen hyödyntämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden ...
  • Drivers and barriers to the electrification of inner-city logistics : case Arkea Ltd. in Turku, Finland 

   Satovuori, Anna; Kunnasvirta, Annika; Huerta, Hugo; Mieskonen, Timo; Heinonen, Aleksi (Turku University of Applied Sciences, 2020)
   City organizations play an important part in the transition to carbon-free transport, as they are responsible for a significant amount of GHG emissions in urban areas, particularly due to their various logistical functions. ...
  • Virtuaalitodellisuuden käsikirjoittamisen perusteet 

   Halonen, Pentti (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä julkaisu on oppimateriaalia 360 asteen videon käsikirjoittamisen opiskeluun. Oppimateriaali edellyttää lukijansa olevan perehtynyt käsikirjoittamisen perusteisiin ja käsikirjoituksen sivunasetteluformaatin käyttöön. ...
  • Acoustic performance of eleven commercial phone booths according to ISO 23351-1 

   Hongisto, Valtteri; Keränen, Jukka (Turku University of Applied Sciences, 2020)
   Purpose. An international standard ISO 23351-1 was published in July 2020. The standard describes a method to determine the speech level reduction, DS,A, of acoustically designed furniture ensembles and enclosures. Examples ...
  • COVID-19 has reminded us of the crucial role of health promotion and disease prevention 

   Laaksonen, Camilla; Zurc, Joca (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Educational organizations such as universities and secondary and primary schools are irreplaceable environments for providing education but also for promoting health and preventing disease. During the global COVID-19 ...
  • Verkkotutkinnot 

   Joshi, Marjo; Könni, Pirjo; Mäenpää, Kati; Mäkinen, Leena; Pilli-Sihvola, Mirva; Rautiainen, Tanja; Timonen, Päivi; Valkki, Outi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Verkkotutkinnot antavat mahdollisuuden luoda uudenlaisia opintopolkuja ja joustavia mahdollisuuksia saavuttaa korkeakoulututkinto erilaisissa elämäntilanteissa. eAMK-hankkeen Verkkotutkinnot-ryhmä on pohtinut näiden ...
  • Miten korona vaikuttaa ikäihmisten arkeen? 

   Eloranta, Sini; Järvenpää, Virpi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   COVID-19-epidemia sekoitti maailmanlaajuisesti ihmisten arjen ja aiheutti paljon epävarmuutta. Korona on ajanut erityisesti monet ikäihmiset vaikeaan tilanteeseen, sillä he ovat ikänsä puolesta riskiryhmässä. Selvitimme ...
  • Kone- ja energia-alan insinöörien täydennyskoulutustarpeet : PoraKONE-hankkeen väliraportti 

   Junell, Timo; Stenfors, Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   PoraKONE-hankkeessa kehitetään uudenlainen tapa vastata nopeasti insinöörien muuttuviin osaamistarpeisiin. Hankkeessa kehitettyä toimintamallia sovelletaan pilottikoulutuksissa kone-, energia-, ja meritekniikan ...
  • Verkossa tarvitaan samanlaisia vuorovaikutustaitoja kuin kasvokkaisviestinnässä 

   Vaaherkumpu, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tuttu tunne monelle opettajalle: yksinpuhelua Zoomissa tai Teamsissa pelkille nimille, passiivisille osallistujille. Ani harvalla on kamera päällä. Opettamisesta, opiskelemisesta ja kokoustamisesta tulee äärettömän raskasta, ...