• LeanGame, a Digital Training Tool to Implement Lean Philosophy 

   Mattsson, Jasperiina; Nurminen, Raija; Reunanen, Tero (Springer, 2018)
   One of the most important resource of successfully leaded and man-aged health care organization is a competent staff. As staff education requires resource investments such personnel’s´ and educators´ time, facilities and ...
  • Organizational Development-Lean Thinking Through the LeanGame Learning Game 

   Klimoff, Saija; Nurminen, Raija; Reunanen, Tero (Springer, 2018)
   This article presents research where organizational change was carried out in the health care organization in Satakunta’s Health Care District. In the district´s new strategy, Lean thinking was chosen to support a strategic ...
  • Keys to open data hackathon : guidelines for higher education institutions and developers 

   Malve-Ahlroth, Sara (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Would you be interested in new types of co-creation with enterprises? Do you want to find new ways of inspiring students to learn about open data? If you are interested in organizing an open data hackathon for students ...
  • Positiivisesti poikkeava vuorovaikutus : yhteistyöllä kohti parempaa asiakaskokemusta 

   Hiitelä, Hanna; Aali, Paula (Turun ammattikorkeakoulu , 2018)
   Hanna Hiitelä halusi tutkia ja kehittää opinnäytetyössään Vakka-Suomen alueen osuuspankkien yhteistyötä. Kehittämistä lähestyttiin työyhteisökokemuksen sekä asiakaskokemuksen näkökulmista. Opinnäytetyön avulla haluttiin ...
  • Paikka jossa on lupa olla oma itsensä : kirjastojen vaikuttavuus asiakkaiden kertomana 

   Ojankangas, Tanja; Mäkinen, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tanja Ojakangas tutki opinnäytetyössään kirjastojen vaikuttavuutta asiakkaiden kirjoittamien tarinoiden pohjalta. Aineisto kerättiin kesällä 2016 järjestetyllä kirjoituskilpailulla, jossa Lahden kaupunginkirjaston asiakkaita ...
  • Yrityksen sisäinen viestintä : tiedonkulkua ja vuorovaikutusta 

   Lindroos, Heli; Aali, Paula (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Heli Lindroos tutki opinnäytetyönään luovalla alalla toimivan asiantuntijayrityksen sisäistä viestintää. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä on sisäisen viestinnän nykytila yrityksessä ja miten sitä voitaisiin ...
  • Tietoinen itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta aikuisopiskelijan hyvinvoinnin tukena 

   Yli-Arvela, Laura; Varhelahti, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Laura Yli-Arvela tutki opinnäytetyössään Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevien aikuisopiskelijoiden itsensä johtamisen taitoa sekä käsitystä omasta ajankäytön hallinnasta. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää ja esitellä ...
  • The emotional intelligence skills managers valued by recruiters and how to develop them 

   Majaniemi, Niina; Varis, Keijo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this paper is to explore and evaluate which emotional intelligence skills recruiters value the most when they recruit new managers in Finland and in the Western world, and to make suggestions on how these ...
  • Benchmarkingilla eväitä kehittämiseen 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Pienen yrityksen arki kuluu päivittäisissä askareissa, ja vaarana on omalle toiminnalle sokeutuminen. Benchmarkkaus on oiva tapa seurata alan kehitystä, oppia toisten ratkaisuista sekä tarkastella etäältä omaa yritystoimintaa ...
  • Matkapalveluyhdistelmiä tarjolla : tunnetko uudet lait? 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valmismatkalainsäädäntö muuttui, ja aiempaa useampi matkailuyritys tulee lakien soveltamisen piiriin. 1.7.2018 alkaen sovelletaan lakia matkapalveluyhdistelmistä, lakia matkapalveluyhdistelmien tarjoajista sekä lakia ...
  • Suomalainen elämäntapa matkailutuotteena 

   Tunkkari-Eskelinen, Minna; Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Purhonen (2014) määrittää elämäntavan laajemmaksi, pysyvämmäksi kokonaisuudeksi, joka kumpuaa sosiaalisista rakenteista ja materiaalisista elinoloista. Roosin (1988) mukaan suomalaista elämäntapaa ovat eristyvyys ja käsitys ...
  • Videolla koukutat matkasta haaveilivia 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vajaan minuutin mainosvideosta potentiaalinen asiakas voi saada paljon laajemman käsityksen tarjonnasta kuin lukemalla saman ajan mainostekstiä. Video synnyttää tekstiä nopeammin tunteita ja vapaa-ajan matkoja ostetaankin ...
  • Matkanjärjestäjäyhteistyö voi poikia asiakkaita vuosiksi eteenpäin 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Matkailijoiden online-varaaminen kasvaa vauhdilla, mutta joissakin maissa on edelleen tapana ostaa etenkin ulkomaanmatkoja matkatoimistosta tai matkanjärjestäjältä. Visit Finlandin tutkimuksessa vuonna 2017 verrattiin ...
  • Online-varaukset ja -maksut ovat tätä päivää 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Viimeistään nyt on seuraava digiloikka ajankohtainen ainakin yksittäismatkailijoista eläville yrityksille: useimmat asiakkaat haluavat varata ja maksaa matkapalvelunsa verkossa, monet mobiilisti. Visit Finlandin 2017 ...
  • Miten valmistautua ITB-matkamessuille 

   Saari, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Messuille osallistuminen on kallis investointi ja osa yrityksen markkinointia. Se liittyy markkinointisuunnitelmassa markkinointiviestintään eli osallistuminen voi olla osa mainontaa, myyntiä, menekinedistämistä ja ...
  • Teknologialla kilpailuetua 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kasvu matkailussa on kulkenut käsi kädessä teknologian kehityksen kanssa. Juna-, auto- ja lentoliikenteen kehitys on mahdollistanut matkailijavolyymin nousun. Globaalit matkailupalveluiden jakelujärjestelmät (esim. ...
  • Avaimia elämyksen synnyttämiseen 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Asiakkaalla voi olla aihetta juhlaan tai hän haluaa kokea jotain ainutkertaista. Tällöin ei riitä peruspalvelu, esimerkiksi baarin arkilounas, vaan hän on valmis panostamaan rahallisestikin enemmän kokeakseen jotain ...
  • Laadulla asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän päivän matkailijoiden laatuodotukset ovat keskimäärin korkeammalla kuin pari vuosikymmentä sitten. Matkailijoilla on monipuolisempaa kokemusta matkailupalveluista ja palveluiden laadusta löytyy aiempaa paljon enemmän ...
  • Turun AMK ja oppiminen kehityshankkeissa 

   Putkonen, Ari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Luvussa tarkastellaan oppimista Turun ammattikorkeakoulun kehityshankkeissa sekä työelämätaitojen oppimisen että teoreettisen tiedon soveltamisen näkökulmista. Ammatillisen kehittymisen kannalta pidämme arvokkaina ...
  • Suun terveyden edistäminen kotoutuville maahanmuuttajille 

   Tamminen, Heini; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi -tutkimuksessa (Maamu 2012) tutkittiin, venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisten terveyskäyttäytymisestä ja kokemuksista palvelujen käytöstä. Tutkimuksen perusteella huomattiin ...