- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Mobiilisovellus lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn 

   Murto, Tiina; Berglund, Mari (Suomen Kätilöliitto, 2022)
   Lähisuhdeväkivallasta ei kysytä eikä sitä tunnisteta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen puutteen vuoksi. DOMINO mobiilisovellus auttaa puheeksi otossa.
  • Tunteet kätilötyössä 

   Leino, Eveliina; Wiklund, Sini; Murto, Tiina (Suomen Kätilöliitto, 2022)
   Tunteet ovat osa kaikkien jokapäiväistä elämää, eikä niiltä voi välttyä työelämässäkään. Terveydenhuoltoalalla, erityisesti kätilön työssä tunteiden kirjo on enemmän läsnä kuin millään muulla alalla.
  • Odotuksena hyvä synnytys 

   Svartsjö, Annina; Murto, Tiina (Suomen Kätilöliitto, 2022)
   Yhtenä terveydenhuollon laatukriteerinä painotetaan entistä enemmän potilaan toiveiden huomioimista, mikä pätee myös synnytysten hoitoon. Synnyttäjien odotukset kätilöiden työskentelylle ja itsenäiselle päätöksenteolle ...
  • Työmaavesien laadunhallinta haltuun – Opas kaupungeille ja kunnille 

   Vilminko, Heidi; Leskinen, Piia; Honkala, Niina; Simi-Virahsawmy, Johanna; Yliruusi, Hannamaria; Nenonen, Anne; Rantakari, Miitta; Korhonen, Anni; Rautakorpi, Saija; Auranen, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Rakennustyömaat ovat yksi suurimmista hulevesien haitta-ainekuormituksen lähteistä kaupungeissa ja tyypillisesti rakennustyömaalta tuleva kuormitus on moninkertaista verrattuna valmiiseen kaupunkialueeseen. Vaikka yksittäinen ...
  • ARVO ihmiselle – verkostomainen työskentely järjestö- ja diakoniatoiminnassa 

   Roininen, Milla; Bacic, Aida; Helenius, Olavi; Laaksonen-Heikkilä, Ritva; Niemonen, Pia; Pietilä, Satu; Salonen, Kari; Samkanai, Sharif; Suominen, Päivi; Tian, Qun (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Sosiaalinen osallisuus on yksilötasolla tunneperäinen ja kokemuksellinen asia. Erilaisiin toimintoihin osallistuminen on osa osallisuuden kokemista ja yhteisöön kiinnittymistä. Sosiaalista osallisuutta voidaan edistää ...
  • Matka samassa veneessä kohti yhteistä päämäärää 

   Valta, Maija (Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, 2022)
   Julkinen terveydenhuoltomme on suurissa vaikeuksissa. Vuosikausia on ollut tiedossa, että alalla tapahtuu suuria muutoksia. Niihin ei ole ehkä ymmärretty suhtautua riittävällä vakavuudella. Kun joukkoon on sekoitettu ennalta ...
  • Vahva brändi ei synny vahingossa 

   Varsta, Atte; Rännäli, Marjatta (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   “Image is one thing, human being is another”. Näin totesi rokin kuningas Elvis Presley vuonna 1972, kun häneltä kysyttiin mielipidettä julkisesta imagostaan. Vahvan brändin pitää olla ainutlaatuinen, relevantti ja erilainen, ...
  • BisnesAkatemian ensimmäiset viikot sisälsivät haasteita ja innovointia 

   Välivirta Havia, Maria; Killström, Päivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Pöhinä Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemiassa on ollut viime viikkoina melkoinen. Uudet osuuskuntamuotoiset BA-tiimit aloittivat toimintansa maanantaina 29.8. tutustumalla toisiinsa ja BisnesAkatemiaan. Uusille tiimeille ...
  • Kliininen näytteenoton osaaja 

   Saarelainen, Liisi; Laaksonen-Heikkilä, Ritva; Salo-Tuominen, Krista (Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, 2022)
   Ammattitaitoisista, koulutuksen saaneista kliinisen laboratorion näytteenottajista on terveydenhuollossa valtakunnallisesti jatkuva pula ja covid19-pandemia on heikentänyt tilannetta entisestään. Bioanalyytikkoja ei valmistu ...
  • Laboratoriohoitajan rooli lapsettomuushoitojen laboratorioprosessissa 

   Atrafi, Homeira; Tuominen, Raini (Suomen laboratoriohoitajaliitto, 2022)
   Lapsettomuus ja lapsettomien lukumäärä näyttää olevan lisääntymässä. Viime vuosikymmeninä saavutettujen lääketieteen ja teknologian edistysaskeleiden ansiosta lapsettomuutta pystytään hoitamaan yhä useimmissa tapauksissa. ...
  • Nätutbildningar 

   Joshi, Marjo; Könni, Pirjo; Mäenpää, Kati; Mäkinen, Leena; Pilli-Sihvola, Mirva; Rautiainen, Tanja; Timonen, Päivi; Valkki, Outi (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Nätutbildningar möjliggör skapandet av nya studievägar och ger flexibla möjligheter att avlägga en högskoleexamen i olika livssituationer. eAMK-projektets Nätutbildningsgrupp har funderat på möjligheterna med dessa ...
  • Guide for developing product as a service business 

   Heinonen, Eerika; Kalliomäki, Helena; Petänen, Päivi; Hokkanen, Mitja; Heikkilä, Jouko; Mäkiö, Inka; Antikainen, Maria; Nurmi, Piia; Virta, Marketta (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   The Product as a Service model can offer many sustainability benefits as well as several business opportunities to companies. This guide will provide information, examples and practical tools for companies to develop and ...
  • Mobiilisovellus ammattilaisten avuksi lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn 

   Murto, Tiina; Kangas, Maarit (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Lähisuhdeväkivalta on tilastojen mukaan kasvanut huolestuttavasti viime vuosina niin Suomessa kuin maailmallakin. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneilla henkilöillä on usein vakavia ja pitkäkestoisia fyysisiä, psyykkisiä ja ...
  • Tarvitaan entistä tietoisempaa ammattietiikkaa ja arvojohtamista 

   Uusitalo, Ilkka; Virjonen, Kaija (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Etiikka määritellään systemaattiseksi yritykseksi pyrkiä ymmärtämään moraalikäsitteitä; sitä, mikä on oikein ja väärin tai hyvää ja pahaa. Etiikan ja samalla myös reilun ja oikeamielisen kohtelun korostuminen kaikessa ...
  • Suomessa tarvitaan myynti-insinöörejä 

   Kopra, Senni; Salmenranta, Samuel; Holopainen, Jenna; Grundström, Christian; Aho, Wille; Holopainen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Turun ammattikorkeakoulu on Suomen ainoa myynti-insinöörejä kouluttava korkeakoulu ja ensimmäiset myynti-insinööriopiskelijat aloittivat koulutaipaleensa syksyllä 2020. Osana yliopettaja Timo Holopaisen Sales Workshop ...
  • Imetysohjausta voi saada kätilöltä kotisohvalle videon välityksellä 

   Jalonen, Riikka; Karppi, Johanna; Hienonen, Sohvi; Luomala, Annika; Vuolas, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Kätilön videovälitteinen imetysohjaus tarjoaa perheille henkilökohtaista ohjausta ja tukea kotiin. Palvelu helpottaa perheitä arjen kiireiden keskellä ja poistaa pitkien etäisyyksien tuomia haasteita. Imetyksellä on monia ...
  • Perhetyö edistää vankien ja heidän lastensa mielenterveyttä 

   Santala, Elina; Närvi, Laura; Korhonen, Joonas; Lahti, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Kymmenentuhannen lapsen vanhemmat suorittavat vuosittain vankeusrangaistusta. Lapsilla on lain suojaama oikeus vanhempaansa, mutta tämä oikeus ei aina toteudu vankeusaikana. Lapsen yhteys vanhempaan tukee molempien ...
  • Kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvaa 

   Taatila, Vesa (2022)
   Korkeakoulutuksesta on kehittynyt tällä vuosituhannella globaali kilpa-areena. Miljoonat hakijat etsivät itselleen joka vuosi paikkaa lähteä rakentamaan unelmaansa. Kouluttautuminen nähdään tärkeänä investointina tulevaisuuteen; ...
  • Ratkaisuja kotihoidon haasteisiin etsitään etäkotihoidosta – johtajilla on vastuu digitaalisessa muutoksessa 

   Teeri, Sari; Mikkola, Tuula; Komulainen, Marjatta; Hoffrén-Mikkola, Merja; Eloranta, Sini (2022)
   Kotihoidon haasteena on asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu sekä samanaikainen työvoimapula. Työntekijä joutuu tasapainoilemaan säästöjen, normien ja asiakkaan tarpeiden välillä. Asiakkaiden saama apu ei kata heidän ...
  • Metsään mentiin ja stressitasot alenivat 

   Varhelahti, Mervi; Rännäli, Marjatta (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Asiakaskokemuksen luominen ja johtaminen ovat elintärkeä osa liiketoimintaa. Viimeistään koronapandemian aikana tämä on korostunut matkailualalla, jossa palvelut sekä jakelukanava- ja markkinointiratkaisut ovat digitalisoituneet ...