• 700 MHz Band LTE Uplink Interference to DTT Reception System Cabling 

   Kalliovaara, Juha; Ekman, Reijo; Jokela, Tero; Arajärvi, Antti; Gylen, Henry; Paavola, Jarkko (Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2018)
   This paper studies the shielded screening attenuation of consumer-grade digital terrestrial television (DTT)antenna coaxial cables and presents a measurement campaign to determine their vulnerability to interference ...
  • A study programme for highly educated immigrants at Business Academy 

   Mahmoodi, Kosar; Kallio-Gerlander, Jaana; Ahonen, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Global mobility is constantly increasing and, at the same time, acquires new forms. Finland has also become internationalized as the number of immigrants has nearly doubled in the 21st century Finland. Simultaneously, the ...
  • Aito leikki on leikin iloa 

   Tigerstedt, Helena; Säteri, Johanna (Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry., 2018)
   Jos lapsen leikkitaidot ovat ikäodotuksenmukaiset, leikki on helppoa, aika kuluu nopeasti ja leikissä on vähän tai ei ollenkaan toistoa. Kun lapsella on heikot leikkitaidot, leikki on kovaa työtä, aika tulee pitkäksi ja ...
  • Alumnityön merkitys tänä päivänä ja tulevaisuudessa 

   Killström, Päivi; Rautiainen, Miika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lain mukaan edistää aluekehitystä ja alueen työelämää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis-ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. ...
  • AMK-informaatikko Informaatiotutkimuksen päivillä 2018: kurkistuksia informaatiotutkimuksen monipuoliseen kenttään 

   Mikkola, Hannele (AMKIT-konsortio, 2019)
   Informaatiotutkimuksen päivät eli I-päivät järjestettiin 1.–2.11.2018 Turussa Åbo Akademin tiloissa. Entisöity rakennuskokonaisuus Arken Aurajokirannassa tekee aina vaikutuksen. Tapahtuman järjestivät Informaatiotutkimuksen ...
  • Ammatillinen elämäkertaprosessi osana kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja 

   Juppi, Pirita; Tanskanen, Ilona (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ammatillinen elämäkertaprosessi on työskentelytapa, jossa nivotaan yhteen ja työstetään omaa osaamista, oppimista, kehittymistä ja ammatti-identiteettiä ...
  • Ammatillinen elämänkerta ja digitaalinen tarinankerronta pedagogisina välineinä 

   Juppi, Pirita; Tanskanen, Ilona (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa Turun ammattikorkeakoulussa on hyödynnetty omaelämäkerrallista työskentelyä ja digitaalista tarinankerrontaa usean vuoden ajan. Tämä ammatillinen ...
  • Ammatti-instituutista kurkistus korkeakouluun 

   Gustafsson, Marja-Liisa; Kummel, Maika; Laaksonen, Camilla (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammatti-instituutin terveysalan opiskelijoille avautuu uudenlainen mahdollisuus suorittaa terveys- ja hyvinvointialan korkeakouluopintoja jo lähihoitajakoulutuksen aikana. Syyskuussa 2019 Turun AMK:ssa käynnistyy 15 ...
  • Ammattikorkeakoulut ehdottavat ratkaisuja ammattimaisen taiteilijuuden tukemiseksi 

   Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Taidealat ja niiden toimintaympäristöt ovat olleet voimakkaassa liikkeessä. Taiteen ja sen tekijöiden asema sekä tukirakenteet kaipaavat niin ikään muutoksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime syksynä Taide- ...
  • AMMUS - ammattikorkeakoulujen musiikkikirjastolaisten YYA-ryhmä 

   Pukkinen, Leeni; Isomäki, Pauliina; Tolonen, Tiina (AMKIT-konsortio, 2018)
   Haparoivia ensiaskelia ammattikorkeakoulujen musiikkikirjastolaisten yhteistyölle otettiin jo 1990-luvun loppupuolella. Löyhiä verkostoja syntyi, ja erilaisiin yhteistyöprojekteihin osallistuttiin, mutta varsinainen ...
  • Applying Kaizen in a project-based learning environment 

   Tiura, Katariina; Säisä, Marika
   Proceedings of the International CDIO Conference (CDIO Initiative, 2018)
   “Kaizen” is a lean manufacturing tool that is used to improve quality, productivity and culture in different environments. The idea of Kaizen is to apply small, daily changes that result in major improvement over time. ...
  • Asiakastyötä, erikoistumiskoulutuksia, liiketoimintadataa : työelämäpalveluilla uusien alkujen vuosi 

   Virtanen, Kirsti; Virtanen, Mirva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Mitä tapahtui vuoden 2018 aika Turun AMK:n työelämäpalveluissa? Kehitimme organisaatiomme sisäistä asiakastyötä, otimme käyttöön uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän ja järjestimme ajankohtaisiin teemoihin paneutuvia ...
  • Autobiographical Digital Stories as Means of Documentation and Reflection for Biomedical Students 

   Tanskanen, Ilona; Hidalgo-Bastida, Araida (IATED, International Association of Technology, Education and Development, 2018)
   This work reflects the collaboration between Biomedical Scientists at Manchester Metropolitan University (UK) and Artists at Turku University of Applied Sciences (Finland) to use autobiographical digital stories as means ...
  • Benefits of quiet workspaces in open-plan offices – Evidence from two office relocations 

   Haapakangas, Annu; Hongisto, Valtteri; Varjo, Johanna; Lahtinen, Marjaana (Academic Press, 2018)
   The problems of open-plan offices are widely known. However, the factors explaining these effects have received less attention. The aim of this study was to investigate the role of office distractions in the emergence of ...
  • Challenges of manufacturability and product data management in bending 

   Peltokoski, Merja; Eskelinen, Harri (Springer London, 2018)
   Effective production in networking environment of sheet metal products needs accurate and relevant PDM (Product Data Management) data, appropriate modelling of components supported by local and global network solutions and ...
  • The changing world has implications on the higher education and the teaching profession 

   Konst, Taru; Scheinin, Minna (Emerald Publishing Limited, 2018)
   According to OECD (2016), learning to learn and flexibility are the key competences in the future work. Education should train students to manage in a world, where they continuously need to adapt to new working methods, ...
  • Correlations between holistic awareness of time and innovativeness 

   Reunanen, Tero; Vanharanta, Hannu
   Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer, Cham, 2018)
   Time and innovativeness are crucial for organizations and human beings and are very hard to master. Without time management, this imperative resource is wasted or at least utilized poorly. Without innovativeness, there ...
  • Developing Learning in Organizations with Innovation Pedagogy Methods 

   Konst, Taru (World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017)
   Most jobs include training and communication tasks, but often the people in these jobs lack pedagogical competences to plan, implement and assess learning. This paper aims to discuss how a learning approach called innovation ...
  • Different grain grinding methods affect detection of Fusarium graminearum DNA and mycotoxins 

   Yli-Mattila, Tapani; Rämö, Sari; Hussien, Taha; Rauvola, Marion; Hietaniemi, Veli; Kaitaranta, Jukka (Firenze University Press, 2017)
   Fusarium graminearum is the most important deoxynivalenol (DON) producing species in northern Europe and Asia. The highest DON levels in Finland have been found in oat grain, and DNA levels of F. graminearum are in agreement ...
  • Digipedagogiikka työelämän tarpeita vastaamaan 

   Varhelahti, Mervi; Mikkilä-Erdmann, Mirjamaija (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2018)
   Digitalisaatio on muuttanut viestintää merkittävästi. Asiantuntijat käyvät vuoropuhelua yhä enenevissä määrin virtuaalisissa sekä monikulttuurisissa toimintaympäristöissä (Waldeck ym. 2012; Lönnblad & Vartiainen 2012). ...