- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • 20 vuotta uusia luovia suunnittelijoita Suomelle ja Turulle - Mainonnan suunnittelun koulutus 1999-2018 

   Mikkola, Erkki; Vaaherkumpu, Johanna; Kankaanpää, Vesa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä historiikki kertoo Suomen ainoan alan korkeakoulutuksen, Turun ammattikorkeakoulun mainonnan suunnittelun, tähänastisen tarinan.
  • 49th R3Nordic Symposium : Cleanroom Technology, Contamination Control and Cleaning : Proceedings : Naantali Spa, Naantali, Finland, May 22–23, 2018 

   Wirtanen, Gun; Pärssinen, Raimo (Turku University of Applied Sciences, 2018)
   R3Nordic, the Nordic Society of Cleanroom Technology, is a non-profit, independent association for the promotion of new technologies in cleanroom technology and contamination control in the Nordic countries. The aim of the ...
  • 700 MHz Band LTE Uplink Interference to DTT Reception System Cabling 

   Kalliovaara, Juha; Ekman, Reijo; Jokela, Tero; Arajärvi, Antti; Gylen, Henry; Paavola, Jarkko (Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2018)
   This paper studies the shielded screening attenuation of consumer-grade digital terrestrial television (DTT)antenna coaxial cables and presents a measurement campaign to determine their vulnerability to interference ...
  • A leap to the Horizon – How did we manage? 

   Koskinen, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2021)
   In November 2017, Anita Narbro took a great leap towards something new and exciting. For the very first time, Turku University of Applied Sciences was about to coordinate a Horizon 2020 project, one that was also described ...
  • A new agenda for co-creating public services 

   Fox, Chris; Baines, Sue; Wilson, Rob; Jalonen, Harri; Narbutaite Aflaki, Inga; Prandini, Riccardo; Bassi, Andrea; Ganugi, Giulia; Aramo-Immonen, Heli (Turun ammattikorkeakoulu, 2021)
   This paper draws together key findings from Co-creation of Public Service Innovation in Europe project (CoSIE) with a particular focus on what these imply for new policy and practice in public services in the form of a ...
  • A study programme for highly educated immigrants at Business Academy 

   Mahmoodi, Kosar; Kallio-Gerlander, Jaana; Ahonen, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Global mobility is constantly increasing and, at the same time, acquires new forms. Finland has also become internationalized as the number of immigrants has nearly doubled in the 21st century Finland. Simultaneously, the ...
  • A taste for aliens : contribution of a novel prey item to native fishes’ diet 

   Puntila-Dodd, Riikka; Loisa, Olli; Riipinen, Katariina; Fowler, Amy E. (Springer International Publishing, 2019)
   Non-indigenous species (NIS) can alter food web structure and function in many ways. While the predatory and competitive roles of NIS in aquatic environments are commonly studied, their role as a prey item for native ...
  • Acoustic performance of eleven commercial phone booths according to ISO 23351-1 

   Hongisto, Valtteri; Keränen, Jukka (Turku University of Applied Sciences, 2020)
   Purpose. An international standard ISO 23351-1 was published in July 2020. The standard describes a method to determine the speech level reduction, DS,A, of acoustically designed furniture ensembles and enclosures. Examples ...
  • Adaptive Weight Aggregation in Federated Learning for Brain Tumor Segmentation 

   Khan, Muhammad Irfan; Jafaritadi, Mojtaba; Alhoniemi, Esa; Kontio, Elina; Khan, Suleiman A. (Springer, 2022)
   We introduce similarity weighted aggregation, a principled and efficient method for regularized weight aggregation in federated learning. Our method is adapted to non-IID collaborators and is simultaneously cost-efficient. ...
  • Agile Project Management in University-Industry Collaboration Projects 

   Säisä, Marika Eve Katariina; Tiura, Katariina; Matikainen, Rita (IGI Publishing, 2019)
   Both disciplinary and interdisciplinary knowledge is needed in order for a student to succeed as a professional after graduation. Interdisciplinary knowledge, such as project management skills are important in working life ...
  • Aihemotivaation pääsäikeet. Osa 2 artikkelisarjassa Motiiviverkko – Käsikirjoituksen punonnan säikeitä 

   Halonen, Pentti (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä artikkeli jatkaa sarjaa Motiiviverkko – Käsikirjoituksen punonnan säikeitä. Artikkeleista muodostuvan käsikirjoituskoulun lisäksi on saatavilla Pentti Halosen kirjoittama opas virtuaalitodellisuuden käsikirjoittamiseen: ...
  • Aineeton kulttuuriperintö nuorten taiteilijoiden ansaintamallien ja verkostojen kasvualustana 

   Järvipetäjä, Milla; Juva, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Taiteilijan ansiotulojen ajatellaan usein koostuvan apurahoista ja avustuksista. Niitä ei kuitenkaan riitä kaikille, eikä niiden avulla pysty turvaamaan elantoaan. Erityisesti uran alkuvaiheessa taiteilijoilta puuttuu uraa ...
  • Aito leikki on leikin iloa 

   Tigerstedt, Helena; Säteri, Johanna (Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry., 2018)
   Jos lapsen leikkitaidot ovat ikäodotuksenmukaiset, leikki on helppoa, aika kuluu nopeasti ja leikissä on vähän tai ei ollenkaan toistoa. Kun lapsella on heikot leikkitaidot, leikki on kovaa työtä, aika tulee pitkäksi ja ...
  • Aknen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin 

   Nevalainen, Annika; Karjalainen, Satu; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ihosairauksia on monenlaisia ja niistä kärsivät kaiken ikäiset ihmiset. Nykyaikana täydellistä ihoa ihannoidaan ja tavoitellaan enenevässä määrin. Etenkin nuorilla ulkonäköpaineet ovat lisääntyneet. Suomessa on paljon ...
  • Aknen, rosacean ja pigmenttihäiriöiden hoito 

   Perhe, Emilia; Reponen, Taina; Kummel, Maika; Mört, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ihon sairastuminen eli erilaiset ihotaudit aiheuttavat ihotautia sairastavalle henkilölle esteettistä haittaa ja useimmiten myös kipua ja epämiellyttävää kutinaa. Pelko ihotaudin tarttumisesta ja jopa syövän pelko on ...
  • Alakoululaisten elintapoja ja päihteiden käyttöä kartoitetaan uudella mittarilla 

   Ramsay, Jeanette; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelija Jeanette Ramsayn opinnäytetyössä luodun kyselyn avulla on mahdollista selvittää viides- ja kuudesluokkalaisten varhaisnuorten elintapoja laajasti. Kysely tuotettiin ...
  • Alendronate-induced disruption of actin cytoskeleton and inhibition of migration/invasion are associated with cofilin downregulation in PC-3 prostate cancer cells 

   Virtanen, Sanna S.; Ishizu, Tamiko; Sandholm, Jouko A.; Löyttyniemi, Eliisa; Väänänen, H. Kalervo; Tuomela, Johanna M.; Härkönen, Pirkko L. (Impact Journals, 2018)
   Bisphosphonates are used for prevention of osteoporosis and metastatic bone diseases. Anti-invasive effects on various cancer cells have also been reported, but the mechanisms involved are not well-understood. We investigated ...
  • Allied ICT Finland strategiasarja 1 : langaton tietoliikenne Suomessa 2019-2029 

   Jokela, Tero; Kalliovaara, Juha; Katz, Marco; Mäkelä, Jukka; Paavola, Jarkko; Pirinen, Pekka; Posti, Harri; Pouttu, Ari; Raatikainen, Pertti; Rantakokko, Mika; Rautiola, Kyösti; Riekki, Jukka; Sauvola, Jaakko; Tirkkonen, Olavi (Allied ICT Finland, 2019)
   Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata langattoman tietoliikenteen tutkimuksen ja kehityksen merkitystä sekä niiden luomia mahdollisuuksia Suomen yhteiskunnalle ja teollisuudelle. Lisäksi tarkoitus on visioida Suomen ...
  • Alumnit mentoroivat opiskelijoita kohti tulevaisuutta 

   Peltola, Janna (Turun ammattikorkeakoulu, 2022)
   Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä nousee toistuvasti esille tarve syvemmälle urasuunnittelun tuelle. Alumneissa ja heidän osaamisessaan ja työelämätietoudessaan on valtava potentiaali, ...
  • Alumnityön merkitys tänä päivänä ja tulevaisuudessa 

   Killström, Päivi; Rautiainen, Miika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lain mukaan edistää aluekehitystä ja alueen työelämää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis-ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. ...