Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Itsemääräämisteoriaan pohjautuvan taloyhtiötoiminnan käynnistäminen Rovaniemelle 

  Riikonen, Emilia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen ikärakenne on muuttunut ja muuttuu entisestään lähivuosina. Ikääntyneiden määrän kasvu johtaa monenlaisiin muutoksiin yhteiskunnan toiminnassa ja palveluiden tarpeessa. Ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen, kohottamiseen ...
 • MUISTAKSÄÄ-apukorttiviuhka PERUSHOIDONHARJOITTELUN OMAN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ 

  Tornikoski, Henna; Mäkelä, Susanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Projektityön tarkoituksena oli laatia Lapin ammattikorkeakoulun Kemin Terveydenalan yksikköön hoitotyön opiskelijoille oman oppimisen tueksi apukorttiviuhka. Projektin tarkoitus oli kehittää "MUISTAKSÄÄ"- apukorttiviuhka ...
 • Digitaalisia öljyvärejä : Modernin taiteen tyylien sovellus digitaaliseen taiteeseen 

  Moisanen, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tarkastelin modernin taiteen aikana tehdyn taiteen eri suuntauksien työtapoja ja sovelsin niitä digitaaliseen maalaukseen. Toiminnallinen osuus sisälsi kaksi maalausta joihin on sovellettu kahden eri modernin ...
 • Paikkatietoaineistojen analysointi QGIS-ohjelmistolla 

  Forsberg, Nina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli esitellä paikkatiedon käsittelyn ja analysoinnin teoriaa, avoimien paikkatietoaineistojen saatavuutta sekä paikkatietoaineistojen hyödyntämistä ja analysointia avoimen lähdekoodin QGIS-paikka ...
 • Inspire-direktiivi ja sen noudattaminen Kontiolahden kunnassa 

  Rummukainen, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Inspire-direktiiviin ja sen noudat-tamiseen Kontiolahden kunnassa. Direktiiviin tutustumisen ohessa tavoitteena oli tehdä Kontiolahden kunnalle suunnitelma, jonka mukaan direktiivin ...
 • Tietämyskanta ja sen hyödyntäminen hiljaisen tiedon keräämisessä 

  Pohjanen, Valtteri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia hiljaista tietoa ja sen esiintymistä kohdeorganisaation sisällä sekä tietämyskantaa ja sen hyödyntämistä kohdeorganisaation sisäisen tiedon keräämisessä. Halusin selvittää, mitä hiljainen ...
 • Työhyvinvointityöpajat Rovaniemen Validia-talon hoitohenkilökunnalle 

  Hotti, Kristiina; Kähkönen, Minna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää Rovaniemen Validia-talon hoitohenkilökunnan työhyvinvointia. Tarkoituksena oli työstää työhyvinvointiin liittyviä teemoja järjestämällä learning café -tilaisuuksia Rovaniemen ...
 • Arjen turvaa Lapissa : Osallisuus, palvelut ja elinkeinot 

  Bosse, Julia; Evwaraye, Ari; Harju-Myllyaho, Anu; Häikiö, Sisko; Inkeröinen, Leena; Kangasniemi, Ulla; Karlsson, Kenneth; Kilpiäinen, Seppo; Kohllechner-Autto, Marlene; Lahti, Elisa; Linna, Eila; Marttala, Timo; Niemisalo, Niko; Niska, Petri; Nisula, Sari; Palmgren, Marko; Pohja, Petteri; Pyhäjärvi, Jenni; Satokangas, Pasi; Syväjärvi, Tuija; Tammia, Tarja; Tolppi, Reijo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käsillä oleva kirja Arjen turvaa Lapissa: Osallisuus, palvelut ja elinkeinot (2018) on Lapin ammattikorkeakoulun strategiatyön tulos. Teksteissä tuodaan esille ajankohtaisia näkökulmia ja kehittämisteemoja, joita arjen ...
 • RASKAUDEN AJAN PÄIHDEHUOLLON NYKYTILA JA TULEVAISUUS : Ammattilaisten mielipiteitä 

  Kekkonen, Katja; Huttunen, Minna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää raskaana olevien päihteitä käyttävien äitien kuntoutuksen nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä ammattilaisten silmin. Pyysimme haastateltavilta näkemyksiä tämän hetkisestä raskauden ...
 • Metsäpalveluyritysten verkostoituminen : Toimintaedellytysten parantaminen yhteistyöllä 

  Ylipiessa, Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin mikrokokoisten ja pk-metsäpalveluyritysten verkostoitumisen edellytyksiä ja tarvetta. Ydinajatuksena oli selvittää, voidaanko verkottumalla oman alan yritysten kanssa parantaa toimintamahdollis ...
 • Kiinteistön tekniikkatunnelin valaistuksen parantaminen 

  Lampainen, Lari-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä oli aiheena valaistuksen parantaminen tekniikkatunnelista. Rakennus sijaitsee Oulun Linnanmaan alueella ja sitä on rakennettu eri vuosikymmenten aikana alkaen vuodesta 1969. Maanpäällisiä tiloja on peruskorjattu ...
 • Pilot: Using 2D Laser Scanner in Automated Road Monitoring : ALASCA project report 

  Kumpula, Hanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  ALASCA (Automated Road Monitoring Pilot Using 2D Laser Scanning) is a regional innovation pilot project. The objective was to develop and test a laser scanning unit that would enable crowd-sourced data collection from ...
 • Travel Destination Choice, Destination Experience and Fulfillment of Travel Expectations in Lapland 

  Ylimartimo, Suvi; Manninen, Sara (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of thesis was to provide new information on the factors affecting destination choice, travel expectations of Lapland as a destination and the quality of destination experience as well as separate travel experiences ...
 • Maastohiihtäjien kokemukset kehon kuuntelutaidoista 

  Ukkonen, Saana (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laadullisen opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia kehon kuuntelun merkitystä urheilussa ja urheilijana kehittymisessä. Suomalaisessa yhteiskunnassa on arvostettu jo pitkään kovaa työntekoa, mikä näkyy myös urheilumaailmassa. ...
 • Tasa-arvon toteutuminen työvuorosuunnittelussa ja sen vaikutus henkilöstön motivaatioon : Case Yritys X 

  Perkiömäki, Jenni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen kahden myymälän työvuorosuunnittelun tasa-arvoisuus ja sen vaikutus henkilöstön motivaatioon kyselytutkimuksen avulla. Aihetta käsitellään työntekijöiden näkökulmasta, ...

Näytä lisää