Uusimmat viitteet

 • Ultralujien kuumavalssattujen rakenneterästen hitsattavuus - kirjallisuustutkimus 

  Latypova, Renata; Kauppi, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Myötölujuudeltaan yli 700 MPa olevat teräkset luokitellaan erikoislujiksi tai ultralujiksi teräksiksi lähteestä riippuen. Niiden tärkein ominaisuus on teräksen korkea lujuus, mutta niillä on myös suuri kovuus, hyvä ...
 • Tulenkestävät teräkset : Kirjallisuustutkimus 

  Kauppi, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tulenkestäviä teräksiä käytetään useissa käyttökohteissa prosessi-, kaivos- ja energiateollisuudessa. Tähän kirjallisuusselvitykseen on koottu tietoa standardissa SFS-EN 10095 esitetyistä tulenkestävistä teräksistä, niihin ...
 • E-hyvinvointipalveluiden nykytila ja tulevaisuus Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa : ”…ne antaa kuitenkin enemmän mahdollisuuksia…” 

  Lappi, Hanne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana on tarkastella Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien e-hyvinvointipalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta vuonna 2020 saamelaisulottuvuus huomioiden. E-hyvinvointipalvelut eli internetin ja/tai ...
 • My first reindeer used for tourism : information and guidelines for the purchase decision 

  Maijala, Veikko; Majuri, Karoliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  This guide has been produced to ensure the well-being of reindeer and their handlers. The guide provides basic information about reindeer as a species, their care and where to find more information. The guide helps identify ...
 • Ensimmäinen matkailuporoni : tietoa ja ohjeistusta ostopäätökseen 

  Maijala, Veikko; Majuri, Karoliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opas on tuotettu porojen ja niiden hoitajien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Oppaassa on perustietoa porosta eläimenä ja sen hoitamisesta, sekä ohjeistusta lisätiedon hankkimiseksi. Opas auttaa hahmottamaan huomionarvoisia ...
 • Pohjoinen teollisen kiertotalouden eturintamaksi 

  Snäkin, Juha-Pekka; Tyni, Sanna (Kaleva, 2018)
 • Soten haasteet hyvinvointialan korkeakoulutukselle : 22 artikkelia teemasta 

  Arolaakso, Sari; Heikkinen, Merja; Helavirta, Susanna; Hjulberg, Merja; Huczkowski, Panu; Järvi, Seija; Kantola, Susanna; Kilpiäinen, Seppo; Kuosmanen, Voitto; Kynkäänniemi, Teija; Jääskeläinen, Arja; Muranen, Päivi; Oinas, Sirpa; Paloste, Airi; Pekkala, Tiina; Pyyny, Heidi; Raappana, Mikko; Rissanen, Riitta; Räty, Rauni; Saari, Erkki; Saarnio, Reetta; Seppälä, Leena; Seppänen, Raija; Tohmola, Anniina; Viinamäki, Leena; Välimaa, Leena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä Lapin AMKin julkaisu on tarkoitettu aktivoimaan keskustelua ja palvelujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Toivomme että juuri tämä julkaisu löytää lukijansa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ...
 • Animal Welfare in Tourism Services : Examples and Practical Tips for the Well-being of Animals Used for Tourism in Lapland 

  García-Rosell, José-Carlos; , Sanna; , Koljonen; Kähkönen, Outi; Maijala, Veikko; Majuri, Karoliina; Ojuva, Jaana; Raasakka, Eija; Äijälä, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Today, promoting the well-being of animals is a significant and visible part of providing responsible tourism services. International tourists and travel agents arriving in Lapland require that the animal-based companies ...
 • Kineettisen vesivoiman soveltuvuus Lapin maakunnan alueella 

  Kotkansalo, Arja; Siimes, Aslak; Ailinpieti, Piia; Rintala, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kineettinen vesivoima mahdollistaa sille soveltuvissa kohteissa ympäristöystävällisen tavan hyödyntää veden virtausta energiantuotannossa. Sen käytettävyyden ja hyödynnettävyyden selvittäminen tukee uusiutuvan energian ...
 • Lähiruuan ja luonnontuotteiden tila ja potentiaali Tunturi-Lapissa 

  Harju-Myllyaho, Anu; Linna, Eila; Muje, Petri; Niemi, Seija; Satokangas, Pasi; Sipola, Reeta; Tapaninen, Mirva (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapin matkailu kasvaa ja sitä myötä kasvaa myös luonnontuotteiden Lapin puhtaassa luonnossa kasvavan superfoodin ja lähiruuan sekä hyvinvointituotteiden kysyntä. Kansainväliset asiakkaat vievät osaltaan lappilaisen puhtaan ...
 • Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten alueellisen vaikuttavuuden määrittäminen SME Match menetelmällä 

  Karinen, Jouko; Toppila, Rauno; Joutsenvaara, Jukka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapin ja Pohjois-Karjalan alueilla on yhteisiä piirteitä ja alueellisia haasteita yritystoiminnan laajentamiseen liittyen. Yhteisiä haasteita kummallekin alueelle ovat mm. pitkät välimatkat, sekä maakuntien vetovoiman ja ...
 • Algorithms for compression and real-time internet services of intelligent road data 

  Kumpula, Hanna; Peisa, Kari; Teeriaho, Jouko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The road weather station (RWS) network in the Northern parts of Finland is too sparse for the purposes of delivering detailed information of the road weather. Therefore, the Interreg Nord funded Winter Road Maintenance ...
 • Green Care Pro : Koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi 

  Enlund, Lena; Hökkä, Minna; Iijolainen, Maarika; Jaakonaho, Anne; Kantanen, Mari; Kihlström-Lehtonen, Heidi; Leskinen, Merja; Matikainen, Laila; Mynttinen, Ritva; Mäkitalo, Tarja; Mäntymaa, Soila; Piirainen, Anu; Ruoho, Jaana; Santala, Kalle; Sipola, Reeta; Suomi, Asta; Vinblad, Sanna; Vänskä, Kirsti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiinnostus Green Care -palveluihin on kasvussa, kun luonnon hyvinvointivaikutukset tiedostetaan aikaisempaa laajemmin. Alalle tarvitaan osaavia tekijöitä, mikä luo kysyntää koulutukselle. Valtakunnallisesti yhtenäinen Green ...
 • Yrityksistä aluekehittäjiä osallistamalla 

  Mäkimurto-Koivumaa, Soili; Törmänen, Outi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)

Näytä lisää