- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Railway Operations, Maintenance and Repair Practices in Northern Finland 

   Parkkila, Leena; Ailinpieti, Piia; Lehtosaari, Marko; Lapin ammattikorkeakoulu
   Series B. Research reports and compilations (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
   This publication relates to the Lapland University of Applied Sciences Operation and Maintenance research group project “KO 2011 Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic II - ARINKA”. Project will be carried out during ...
  • Näkemyksiä digitalisaation vaikutuksista toimitusketjuihin 

   Ketola, Kirsti; Vaattovaara, Anni; Hymylä, Juho; Hyrkäs, Matias; Inkilä, Assi; Kekonen, Emma-Lotta; Ketola, Kirsti; Kuha, Heidi; Oja, Miia; Pietilä, Milla; Rantamölö, Annamaria; Rapo, Väinö; Seppänen, Maiju; Sievola, Saija; Sääskilahti, Antti; Vaattovaara, Anni; Lapin ammattikorkeakoulu
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä julkaisu on Lapin ammattikorkeakoulussa Tornion toimipisteessä keväällä 2019 aloittaneiden liiketoiminnan toimitusketjun johtamiseen suuntautuneiden opiskelijoiden kevätlukukauden 2020 projektityö. Materiaalivirtojen ...
  • Erilaisia polkuja pitkin ammattiin - Yhteistyöllä uudenlaista ohjausosaamista erilaisissa 

   Vartiainen, Ritva; Löf, Jonna; Upola, Solja; Holopainen, Päivi; Koivumaa, Jari; Löf, Jonna; Aho, Helena; Holopainen, Päivi; Iivari, Maarit; Jumisko, Oula; Juotasniemi, Sanna; Järvi, Taina; Kaaretkoski, Riitta; Kangastie, Helena; Karisaari, Tiina; Karusaari, Riitta; Koivumaa, Jari; Koivuranta, Jaana; Konttaniemi, Juhamatti; Korteniemi, Nelly; Koski, Antti; Kuusela, Katri; Kylämäki, Inkeri; Kylmänen, Anu; Kähkönen, Sari; Liedes, Anne; Lähteinen, Sanna; Mielikäinen, Maisa; Molkoselkä, Ismo; Niskanen, Jyrki; Oinas, Tuomas; Putaansuu, Mari; Rautiainen, Tanja; Riskilä, Johanna; Romakkaniemi, Ari; Suomalainen, Juha; Syväjärvi, Tuija; Tolppi, Janette; Torvinen, Sirpa; Upola, Solja; Vartiainen, Ritva; Lapin ammattikorkeakoulu
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Miten ohjata ammatillista opiskelijaa kohti työelämää tai jatko-opintoja? Tämä artikkelijulkaisu kokoaa yhteen Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hankkeen aikana toteutettuja kehittämistyön tuloksia, joita on ...
  • Teurastaja syynää suolipaketit 

   Majuri, Karoliina; Muuttoranta, Kirsi; Särkelä, Matti (Suomen poronjalostusyhdistys, 2020)
  • Peltoporokoiran käytön tehostaminen 

   Mattila, Niina; Muuttoranta, Kirsi; Vinblad, Sanna (Suomen poronjalostusyhdistys, 2020)
  • Koira porotöissä - monikäyttöinen työkoira 

   Muuttoranta, Kirsi; Mattila, Niina; Vinblad, Sanna (Suomen poronjalostusyhdistys, 2020)
  • Peltoporo-ongelman hallinta on kokonaisuuden hallintaa 

   Majuri, Karoliina (Suomen poronjalostusyhdistys, 2020)
  • Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimiala- ja työpaikkarakenne 

   Sarja, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä julkaisussa kerrotaan mistä Pohjois-Suomen työpaikat tällä hetkellä koostuvat. Kyseistä tietoa ei ole saatavilla suoraan tilastoista, vaan se on etsittävä yhdistelemällä ja tulkitsemalla erilaisia tilastolähteitä. ...
  • Työelämälähtöistä tutkivaa kehittämistä terveyden edistämisen koulutuksessa 

   Vesterinen, Soili; Elo, Satu; Afflekt, Miia; Gröötilä, Karoliina; Hänninen, Sanna; Kamunen, Satu; Kangas, Johanna; Karihtala, Kimmo; Keinänen, Mirja; Kynkäänniemi, Anne; Mankinen, Hilla; Marjanen-Korkala, Tanja; Nikupeteri, Jaana; Pietikäinen, Elisa; Posti, Hanna-Kaisa; Saarela, Joni; Sillanpää, Taija; Syväjärvi, Anne; Turpeinen, Hillevi; Vanha-Viitakoski, Kristiina; Vähä, Sari; Väinämö, Mari; Lapin ammattikorkeakoulu
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä Lapin ammattikorkeakoulun julkaisu on koostettu vuonna 2018 Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa aloittaneiden ja vuonna 2019 valmistuneiden opiskelijoiden laatimista opinnäytetöiden tiedotteista ja postereista. ...
  • Kiertotalous kaupungeissa – esimerkkejä Suomesta 

   Hendriksson, Katri; Tyni, Sanna
   D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kiertotalousyhteistyö kaupungeissa eli CEinCities-hanke toteutettiin yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Lappian sekä Tornion kaupungin kanssa. Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen kiertotalouden ...
  • DAS Kelon syntytarina 

   Vatanen, Mikko; Lapin ammattikorkeakoulu
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Rovaniemi on saanut syksyllä 2019 ensimmäisen 8-kerroksisen puukerrostalonsa, DAS Kelon. DAS Kelo on CLT-tilaelementtirakenteinen kerrostalo, joka on toteutettu Rantavitikan alueelle, Riihipellonpuiston tontille. Tähän ...
  • Älykkäät ympäristöt ja tyhmät ihmiset 

   Pesonen, Otto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Villien jäljillä – puhelinpaikannus on digiajan tiedonkeräysmenetelmä 

   Markkanen, Wille; Satokangas, Pasi; Sievers, Kristian; Vähäkuopus, Mari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Verkostot luomassa luontolähtöisiä toimintamalleja Sallaan 

   Rintala, Johanna; Huczkowski, Panu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Verkkotyöpajassa vara parempi 

   Santala, Kalle; Sipola, Reeta (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Tietomallit tuovat digitaalisuutta rakentamiseen 

   Pirttinen, Valtteri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Terveydenhuollon digitaalisten innovaatioiden maailmassa 

   Kari, Helena; Orajärvi, Sirpa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Satelliittipaikannus kuluttajalaitteilla 

   Matilainen, Janne W. (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Ruuan alkutuotannon digitalisaatio elinkeinossa ja opetuksessa 

   Majuri, Karoliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Restonomiopiskelijat kehittämässä Ranuan matkailualueen digitaalista markkinointia 

   Hanni-Vaara, Päivi; Kähkönen, Outi; Paloniemi, Petra (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)