• OVET 

   Haapalainen, Pia; Jauhola, Esa; Kilpimaa, Piia; Mäkimurto-Koivumaa, Soili; Rautio, Krista; Saranki-Rantakokko, Sirkka; Tikkanen, Hannu; Törmänen, Outi
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä kirja kuvaa OVET-hankkeen toimintaa ja tuloksia. Hankkeen tavoite oli mikro- ja pk-yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen ja niitä käsi¬telleiden hyvien käytäntöjen jäsentäminen toimintamalliksi. ...
  • Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaaminen työelämässä 

   Torvinen, Sirpa
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Raito − Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille -hankkeessa (ESR, 1.1.2016 – 30.6.2019) on toteutettu uudenlaisia ja saavutettavia uraohjaus- ja neuvontapalveluita lappilaisille korkeakoulutetuille. Raito-hanke on ...
  • Opinnäytetyöopas 

   Koikkalainen, Merja; Mäkimurto-Koivumaa, Soili
   Sarja C. Oppimateriaalit (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  • Laatutyöstä viestiminen opiskelijoille 

   Forest, Merja; Kangastie, Helena
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditoinnin keväällä 2017. Auditoinnin mukaan Lapin AMKin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset ...
  • Ideoita ja ohjeita ympäri vuoden järjestettäviin luontotyöpajoihin 

   Santala, Kalle; Jokela, Laura; Välimaa, Leena; Huhta, Esa; Uusitalo, Marja; Tuulentie, Seija; Kelloniemi, Katariina; Matero, Seija
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   PoLut - Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa (2017-2019) on Euroopan Sosiaalirahaston tukema hanke, joka edistää Lappiin tulleiden maahanmuuttajien kaksisuuntaista kotoutumista ja osallisuutta luonnon ...
  • Yhteinen luonto kotouttaa 

   Santala, Kalle; Jokela, Laura; Välimaa, Leena; Huhta, Esa; Uusitalo, Marja; Tuulentie, Seija; Nivala, Vesa; Hallikainen, Ville; Kelloniemi, Katariina; Matero, Seija
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   PoLut - Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa (2017-2019) on Euroopan Sosiaalirahaston tukema hanke, joka edistää Lappiin tulleiden maahanmuuttajien kaksisuuntaista kotoutumista ja osallisuutta luonnon ...
  • Kiinteistökannan energiatehokkuus – avain ympäristövaikutusten hillitsemiseen 

   Asiala, Johanna; Häyrynen, Tanja; Jokinen, Janne; Keisu, Tuomas; Kuisma, Olli; Kuisma, Petri; Pernu, Juho; Pesonen, Otto; Pirttinen, Valtteri; Rintala, Mikko
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kiinteistökannan energiatehokkuus – avain ympäristövaikutusten hillitsemiseen –artikkelikokoelma on laadittu EnergiEffektivisering av Byggnader i Arktiska Kommuner (EEBAK)-hankkeen puitteissa. Pohjoismaiden laajuisen ...
  • Our Stories 

   Birkelund, Inger; Puukko, Saila; Söderström, Elina; Fredriksson, Erling; Puukko, Timo; Kronqvist, Annika; Arkko-Saukkonen, Anitra; Pettersen, Katja; Stenman, Lasse; Stoor, Elina; Askonen, Iina; Hokajärvi, Laura; Jutrakul, Rada; Kemi, Jenni
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   There is something wonderful about a good story. Even better if the story tells us something about ourselves or others. In this way, stories open our eyes to the big world we belong to or illustrate the extraordinary in ...
  • Maanpäällisten kaivosalueiden 3D-mallintaminen 

   Leinonen, Jukka; Heimonen, Teuvo
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Pohjois-Suomen kaivoksien tarveselvityksessä esille nousi mm. tarve kaivosten laajojen tuotantoalueiden 3D-mittaukselle ja –mallinnukselle kustannustehokkaasti. Tähän julkaisuun on kerätty tietoa menetelmistä ja laitteista, ...
  • Ennakoimalla etumatkaa 

   Kemi, Jenni; Vähäkuopus, Mari; Valtanen, Tuomas; Harju-Myllyaho, Anu
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Ennakointikokeiluissa tuotettiin ennakointietoa ja kehitettiin avointa dataa hyödyntäviä ennakointimenetelmiä yhdessä Lapin alueen yritysten kanssa kotihoidon, rekrytoinnin ja sitouttamisen sekä kesämatkailun teemoissa. ...
  • Good practice guide 

   Paula, Arribas Martín; Lucia, Bárdošová; Florian, Birk; Ana, Goméz Garcés; Marlene, Kohllechner-Autto; Sari, Nisula; Krista, Skantz
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   This publication, which was produced in the frame of the Interreg Europe-funded “Social Enterprises in Sparsely Populated Areas – SOCENT SPAs” project, provides the reader with good examples social enterprise and social ...
  • Uusia tuulia työelämän kehittämisessä 

   Fisk, Anu; Gullsten, Merja; Jaako, Hanna-Maija; Jaako, Linda; Heikka, Laura; Heiskanen, Aino; Kaakinen, Ville; Kangas, Helena; Kumpula, Anne; Kuusiniva, Henna; Lievonen, Katri; Lohela, Jarmo; Lääkkölä, Tiia; Paakki, Tiina; Paloste, Airi; Pääkkölä, Ira; Riihiaho, Susanna; Ruokanen, Marika; Saarnio, Reetta; Salo, Satu; Tolonen, Marjaana; Valtanen, Katja; Vilmi, Fanni; Vähäkangas, Mervi; Väisänen, Katariina
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä Lapin ammattikorkeakoulun julkaisu on koostettu vuoden 2018 Terveyden edistämisen koulutusohjelman opiskelijoiden laatimista opinnäytetöiden tiedotteista. Julkaisu on tarkoitettu lisäämään tietoisuutta työelämän ja ...
  • Detecting Passive Radar Reflectors for Automotive Applications 

   Händel, Chris; Autioniemi, Matti; Konttaniemi, Heikki
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   This report demonstrates and discusses results of passive roadside radar reflector practical tests carried out in Rovaniemi during winter period 2017-2018. The selection of the passive radar reflectors for actual automotive ...
  • Kiertotalous Lapin ammattikorkeakoulussa 

   Ailinpieti, Piia; Hendriksson, Katri; Juntti, Mirva; Kantanen, Mari-Selina; Kauppi, Timo; Kotkansalo, Arja; Kämäräinen, Pekka; Muje, Petri; Parkkila, Leena; Puotinen, Tiina; Rintala, Mikko; Rissanen, Riitta; Ryynänen, Kai; Saari, Seppo; Sipola, Jani; Sirkka, Antti; Snäkin, Juha-Pekka; Toppila, Rauno; Tyni, Sanna; Vinblad, Sanna; Väisänen, Anne-Mari
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kiertotalous otettiin vuonna 2016 osaksi Lapin ammattikorkeakoulun strategiaa. Seuraavana vuonna Lapin liitto myönsi rahoituksen Lapin Ammattikorkeakoululle ja Kemin Digipolis Oy:lle hankkeeseen ”Lapin ammattikorkeakoulun ...
  • Meri-Lapin logistiikka ja kiertotalous 

   Säynäjäkangas, Hanna; Morottaja, Jonna; Kaaretkoski, Joonas; Ketola, Kirsti; Ryymin, Maija; Pohjanen, Mira; Inkilä, Rami; Virtanen, Rasmus; Jaakkola, Reetta; Moilanen, Salla; Horneman, Sami; Klemettinen, Susanna; Rantavuoti, Tia-Maria
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (2019)
   Tämä julkaisu on toimitusketjun johtamiseen suuntautuneiden liiketalouden opiskelijoiden syyslukukauden projektityö. Projektin tavoitteena oli kehittää yrityksen materiaalivirtoja huomioiden olemassa olevien resurssien ...
  • Yrittäjät Green Care - palveluiden tuottajina 

   Lahti, Eeva-Kaisa; Valtonen, Hanne-Mari; Erkkonen, Joel; Asiala, Johanna; Hakola, Jukka; Kinnunen, Kaija; Välimaa, Leena; Nikander, Mervi; Puustjärvi, Mirva; Vinblad, Sanna; Orasmaa, Sanni; Petäjä, Sari; Häyrynen, Tanja
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Millaisia Green Care -palveluihin liittyviä kehittämistarpeita on lappilaisilla yrittäjillä? Miten Lapin elinkeinorakenteiden muutokset vaikuttavat Green Care -yritystoiminnan suuntaamiseen? Artikkelikokoelma tarjoilee ...
  • 35 vinkkiä inspiroivaan korkeakouluopetukseen 

   Kaihua, Heidi; Koivunen, Kati; Angeria, Mervi; Sipponen, Minna; Kähkönen, Outi; Paloniemi, Petra; Häikiö, Sisko; Tekoniemi-Selkälä, Teija; Kangasniemi, Ulla
   Sarja C. Oppimateriaalit (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Olemme koonneet tähän teokseen 35 vinkkiä monipuoliseen ja inspiroivaan opetukseen. Erilaiset opetusmenetelmät ja -välineet sekä usein luoviltakin tuntuvat ratkaisut inspiroivat opiskelijoita oppimaan, asiantuntijaopettajia ...
  • Monikulttuurisuus voimavarana käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen ympäristöissä 

   Paloste, Airi; Saarnio, Reetta
   Sarja D. Muut julkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä Lapin AMKin julkaisu on koostettu VII Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivien asiantuntijaluennoista ja tiivistelmistä. Julkaisu on tarkoitettu aktivoimaan keskustelua monikulttuurisen hoitotyön kehittämisestä, johtamisesta, ...
  • DigiGO! 

   Kari, Sofia; Korva, Saana; Körkkö, Minna; Ervast, Heikki; Hyvärinen, Sanna; Kangas, Marjaana; Kesti, Aku; Kokko, Tommi; Mielikäinen, Maisa; Onnela, Anne; Rahkala, Anna-Kristiina; Rasi, Päivi; Tepsa, Tauno; Turunen, Tuija; Väätäjä, Janne
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä julkaisu on läpileikkaus DigiGO!—Digitalisaatio koulutuksessa, oppimisessa & osaamisessa –hankkeen (2017–2019) toimintaan. DigiGO! on Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin yliopiston harjoittelukoulun ...
  • Digitalisaatio toiminnallisen muutoksen mahdollistajana 

   Harju, Ilkka; Invenius, Virpi; Krook, Mari; Kärjä-Lahdensuu, Tiina; Niskanen, Anu; Tapio, Piia; Taskila, Johanna; Vuokila, Katja
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digipalveluiden ja digitalisaation kattoteema kokoaa yhteen YAMK-opinnäytetyöt, joista ovat vastanneet monialaisesti Digiajan palvelujohtamisen YAMK-tutkinnon opiskelijat. Tässä julkaisussa olevien opinnäytetöiden ...