Uusimmat viitteet

 • Epiduraalisen kivunhoidon potilasohje 

  Räihä, Miiro (2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa epiduraalisen kivunhoidon potilasohje kaikille potilasryhmille, joilla on käytössä epiduraalinen kivunhoitomenetelmä Lapin keskussairaalan kirurgian ja naistentautien vuodeosastoilla. ...
 • Vaihtoehtoisen energiajärjestelmän mitoitus mökille 

  Rauhala, Teemu (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja mitoittaa kesämökille vaihtoehtoinen energiajärjestelmä, joka asennetaan kesällä 2019. Valtakunnallinen sähköverkko on liian kaukana ja siihen liittyminen on liian kallista. ...
 • 3D-kaupunkimalliaineiston käsittely ja esittäminen LOD-tasoina 

  Enbuska, Markus; Satta, Santeri (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi 3D-kaupunkimallinnusta ja sen käsittelyä ja tarkkuusluokittelua. Opinnäytetyössä perehdyttiin LOD-tasojen nykyisyyteen, tulevaisuuteen sekä tasojen laadullisiin eroihin. ...
 • Liiketoimintasuunnitelma kiinteistönvälitysyritykselle 

  Tyni, Elina (2019)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin kiinteistönvälitysyrityksen perustamisen vaatimukset ja vaiheet. Opinnäytetyö on tehty omaa työllistymistä silmällä pitäen. Opinnäytetyö on tehty hyödyntäen laadullisia tutkimusmenetelmiä. ...
 • Tapaustutkimus traumaperäisestä eturistisidevammasta : Jalkapalloilijoiden kokemuksia psyykkisestä kuntoutumisprosessista 

  Härkönen, Arttu; Sieppi, Artturi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tutkimukseen osallistuneiden ammattijalkapalloilijoiden kokemuksia psyykkisestä kuntoutumisprosessista. Tar- koituksena oli myös selvittää psyykkistä hyvinvointia edesauttavat ...
 • Saattohoito-opas Ryhmäkoti Koivikon hoitohenkilökunnalle 

  Pehkonen, Tiina; Karikoski, Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia Saattohoito-opas Ivalossa toimivan Ryhmäkoti Koivikon hoitohenkilökunnan työn tueksi sekä edistää EduPal- hanketta kehittämään palliatiivista hoitotyötä. Opinnäytetyömme tavoitteena ...
 • Kuivaketju10 korjausrakentamisessa 

  Heikkilä, Olli-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia tietoa Kuivaketju10 toimintamallista ja pohtia sen soveltuvuutta korjausrakentamiseen. Tarkoituksena oli myös tarkastella tilaajan toimintatapoja ja verrata niitä Kuivaketju10:n mukaisiin ...
 • Siltojen ja alikulkutunnelien kartoittaminen ja 3D-mallintaminen kaupunkimallinnusta varten 

  Aspegren, Ville-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tutkimus kahden eri mittausmenetelmän: valokuvamittauksen ja käsilaserkeilauksen hyödyntämisestä siltojen ja alikulkutunnelien kartoituksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, ...
 • Hädän hetkellä ja sen yli : Opas kriisin kokeneelle asiakkaalle 

  Laitila, Pirjo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Kriisillä tarkoitetaan yleensä tilannetta, jolloin ihmisen elämässä tapahtuu suuri muutos. Tämä muutos käynnistää mielessä sopeutumistehtävän. Sopeutuminen edellyttää psyykkisten voimavarojen runsaan käyttöönoton, jotta ...
 • Suojelualuekiinteistöjen muodostamiset 

  Hiitola, Olli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa toimituksista, jotka olivat osana Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen yhteistyöhanketta 2016–2018 välisenä aikana. Tavoitteena oli toimituksien tietojen avulla tutkia, mitä ...
 • Inframittaus koneohjausmaailmassa 

  Lehtonen, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia, miten työkoneautomaatio on vaikuttanut perinteiseen mittaustoimintaan infrarakentamisen saralla, ja millä tavalla toimin-tatavat ja itse työn suorittaminen on muuttunut. Käsittelin ...
 • Kehopositiivisuus pin-upissa : Pin-upin historia ja kehopositiivinen näkökulma 

  Pasanen, Paula (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni teen alkuun katsauksen pin-upin historiaan ja kehitykseen. Kerron myös muutamista aiheeseen linkittyvistä feminismin ilmiöistä, joiden pohjalta sen nykyisyyttä voidaan paremmin tarkastella. Pin-upista ja ...
 • Toimitusinsinööri lainhuudon myöntäjänä 

  Rissanen, Lari-Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Maanmittauslaitoksessa määräalan lainhuudon käsittely ja lohkominen yhdistyivät yhdeksi prosessiksi vuoden 2018 alussa. Muutoksen myötä toimitusinsinöörit ovat myöntäneet määräalojen lainhuudot osana lohkomisen valmistelua. ...
 • Yrityksen laatujärjestelmän kehittäminen 

  Kaarre, Joni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on tehty raahelaiselle Maint-Time Oy:lle. Tavoitteena oli sekä suunnitella että toteuttaa yritykselle laatukäsikirja ISO 9001:2015 laadun-hallintajärjestelmän mukaan. Maint-Time Oy on vuonna 2015 perustettu ...
 • Eteisvärinäpotilaan ohjaus 

  Holma, Jani; Ketopaikka, Nina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Eteisvärinä on yleisin sairaalahoitoa vaativa rytmihäiriö. Suomessa on arviolta yli 100 000 eteisvärinäpotilasta, ja odotettavissa olevan eliniän pitenemisen myötä määrä todennäköisesti lisääntyy. Eteisvärinään liittyy ...

Näytä lisää