Viimeksi lisätyt Opinnäytetyöt

Viitteet 1-15 / 5073

  • Vakuudettomien kulutusluottojen muutos korkokaton lakimuutoksen seurauksena 

   Juho, Pesiö (2020)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia ja eritellä, miten vakuudettomia kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muutokseen. Opinnäytetyö on malliltaan selvitystyö. Työn tarkoituksena ...
  • Unelma omasta hostellista 

   Silpola, Sara; Vanhala, Lyydia (2020)
   Opinnäytetyössä on luotu pohjaa tulevan hostellimme palvelukonseptille, jossa toimme ilmi tämän hetken olennaisimmat aiheet sekä menetelmät majoituspalvelun perustamiselle. Tärkeimmät aiheet opinnäytetyössä ovat ekologisuus, ...
  • Ylläksen kesämatkailijan profiili 

   Arponen, Anniliina (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ylläksen Matkailuyhdistys Ry. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Ylläksen kesämatkailijan profiili. Työ on osa isompaa tutkimusta, jonka Ylläksen Matkailuyhdistys Ry:n alla toimiva ...
  • Koronaviruksen vaikutus Hailuodon matkailuun 

   Ruuskanen, Olga (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on joulukuussa 2019 löydetty uusi koronavirus, covid-19. jota puhekielessä kutsutaan koronavirukseksi tai lyhyemmin pelkästään koronaksi. Korona aiheutti maailman pysähtymisen lähes maailmanlaajuisesti ...
  • Yksinyrittäjän korona-avustuksen hakuprosessi Case: Tornion Kaupunki 

   Keltti, Laura (2020)
   Yksinyrittäjän korona-avustus oli kuntien kautta haettava 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjälle yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin korona pandemian aikana. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten ...
  • Layoutin suunnittelu ja käyttöönotto konekorjaamon uusissa toimitiloissa 

   Moilanen, Juhana (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Telatek Service Oy:n Kittilän toimipisteen uusiin toimitiloihin kunnossapitopalvelua tuottavan yrityksen kannalta järkevä layout. Toimipisteen toiminnan kasvaessa vuonna 2013 ...
  • Huppari-toiminnan kehittämissuunnitelma 

   Malmberg, Liisa; Tuomola, Nelli (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa toimeksiantajalle. Tiedon pohjalta tavoitteena oli luoda kehittämisideoita Huppari-toiminnan organisointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. ...
  • Lapin lukiolaisten kokemukset fyysisen aktiivisuuden ja keskittymiskyvyn yhteydestä 

   Haapalainen, Enni; Nevala, Ida (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa tietoa Rovaniemen kaupungille ja Lapin alueen lukioille opiskelijoiden koulupäivän aikaisesta fyysisestä aktiivisuudesta sekä koetusta keskittymiskyvystä liikunnan jälkeen. Opinnäytetyön ...
  • Lapin Urheiluakatemian yläkouluikäisten urheiluvammat 

   Silla, Neea (2020)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuoda esiin vammojen määrä ja vammojen vaikutus yläkouluikäisen nuoren harjoitteluun sekä se, minkälaista apua nuori on kuntoutukseen saanut. Tämän lisäksi tavoitteena oli myös tuoda ideoita ...
  • Rovaniemeläisten yhdeksäsluokkalaisten liikuntatottumukset 

   Kiiskinen, Iina (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle Rovaniemen kaupungin liikuntapalveluille ajankohtaista tietoa rovaniemeläisten nuorten fyysisestä aktiivisuudesta ja liikuntamotivaatiosta. Opinnäytetyön tarkoitus on ...
  • Asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen kotihoitoon 

   Hyrkäs, Eerika (2020)
   Asiakastyytyväisyys tarkoittaa sitä, että asiakkaan tarpeet, sekä odotukset kohtaavat saadun palvelun laadun. On tärkeää kerätä tietoa asiakastyytyväisyydestä, jotta palveluita pystytään kehittämään asiakkaille mahdollisimman ...
  • Tuloksekkaan etätyön vaatimat kyvykkyydet 

   Vänttinen, Ninni (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä kyvykkyyksiä tuloksekas etä-työ vaatii. Tarkoitus oli tutkia asiaa sekä esimies-, että työntekijä näkökulmasta. Tavoitteena oli saada tietoa, mitkä kyvykkyydet antavat ...
  • Ciscon WLAN-kontrollerin käyttöönotto ja konfigurointi 

   Hedemäki, Tuukka (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli Cisco-merkkisen WLAN-kontrollerin käyttöönotto sekä sen ominaisuuksien konfigurointi. Käyttöönottovaiheessa esitellään verkon komponentit sekä niiden konfiguraatio, jotta WLAN-kontrollerin käyttö ...
  • Inarijärven rantavyörymien 5-vuotismittaukset 

   Laukkanen, Tatu (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa velvoitteenmukaiset Inarijärven rantavyörymien 5-vuotismittaukset. Mittaukset ovat Pohjois-Suomen vesioikeudessa määrättyjä ja ne on suoritettava, jotta voidaan seurata säännöstelyn ...
  • Vaellusreitti läpi Suomen 

   Repo-Kajokulma, Tiia (2020)
   Opinnäytetyössäni selvitin kolmen kysymyksen kautta Suomen päästä päähän ulottuvan vaellusreitin suunnittelua ja toteuttamista. Tutkin, onko Suomeen mahdollista perustaa kyseinen reitti olemassa olevien reittien kautta, ...