- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • 0 €:n työkalu : Silta-hanke, yksi vastuunotonmalli 

   Ortju, Jouko (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Artikkeli on opinnäytetyön kuvaus ja kannanotto. Kirjoittaja on suorittanut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman mukaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (yAMK) keväällä 2009. Koulutusohjelman ...
  • 02-segmentin huolto-ohje jatkuvavalukoneille 4 ja 5 

   Pekkala, Heikki (2022)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli SSAB Europe Oy, Raahen terästeh-taan keskuskorjaamo. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa huolto-ohje 02-segmenteille, joita käytetään tehtaan terässulaton jatkuvavalukoneissa 4 ...
  • 02-segmentin huolto-ohje jatkuvavalukoneille 4 ja 5 

   Pekkala, Heikki (2022)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli SSAB Europe Oy, Raahen terästehtaan keskuskorjaamo. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa huolto-ohje 02-segmenteille, joita käytetään tehtaan terässulaton jatkuvavalukoneissa 4 ja ...
  • 0–6-vuotiaan lapsen motorisen kehityksen tukeminen palloa välineenä käyttäen : Pallotellen –koulutusmateriaali varhaiskasvatuksen ammattilaisille 

   Salokorpi, Kamilla; Sankala, Essi; Yli-Suvanto, Enni (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Pallotellen –koulutusmateriaali lapsen motorisen kehityksen tukemisesta palloa hyödyntäen. Koulutus oli kohdennettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Tavoitteena oli tuottaa ...
  • 1-16 -vuotiaiden lasten lihasvoimaa mittaavat tesit 

   Koivusipilä, Jenni; Kervinen, Veera (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö oli projekti, jonka toimeksianto saatiin Oys:n lasten Fysiatrian poliklinikan fysioterapeuteilta. Heillä oli tarve saada lisää lihasvoimaa mittaavia testejä, jotka ovat koottuna yhteen testikansioon. ...
  • 1-3-vuotiaiden lasten leikki arjessa : Mitä ja miten sitä oikein leikitään? 

   Oijusluoma, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön kuvaus: Opinnäytetyöni aiheena on 1-3-vuotiaiden lasten leikki arjessa ja sen ilmeneminen päiväkodissa sekä kotona. Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti 1-3-vuotiaiden lasten kehitystä ja leikkiä. Päätavoitteena ...
  • 10 219 sanaa Arctic Powerin palvelutoiminnasta 

   Mattson, Jesse (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten Rovaniemen ammattikorkeakoulun alaisen Arctic Power–osaamiskeskittymän asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat kokeneet palvelutoiminnan ja millä keinoilla sitä voitaisiin kehittää. ...
  • 10 yleisintä jääkiekkovammaa ja niiden ensiapu. Ensiapuopas Rovaniemen kiekon C- ja B-junioreiden ja A-nuorten toimihenkilöille 

   Suopanki, Hanna; Vikström, Hanna-Reeta (2020)
   Opinnäytetyömme tarkoitus on tuottaa ensiapuopas, jossa käsitellään kymmentä erilaista jääkiekkovammaa ja niiden ensiapua. Ensiapuoppaan ohjeiden avul-la voidaan ehkäistä lisävammoja ja nopeuttaa paranemista Tavoitteenamme ...
  • 110 KV DEMOKENTTÄ JA MUUNTAJAVIKOJEN SIMULOINTI 

   Antinaho, Tero (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn aiheena oli sähkövoimatekniikan laboratorion oppimisympäristön 110 kV demolaitteisto ja muuntajan vikojen simulointi. Työn tavoitteena oli ottaa käyt-töön muuntajavikojen ja maasulkuvikojen simulointi ja luoda ...
  • 12-vuotiaiden liikuntatottumukset 

   Annunen, Taru (2020)
   Fyysisellä aktiivisuudella on monia terveyttä edistäviä ja kokonaisvaltaista hyvin- vointia tukevia vaikutuksia kaikissa ikäryhmissä. Liikunta-aktiivisuus ehkäisee valtimosairauksien syntyä, vahvistaa tuki- ja liikuntaelimistöä ...
  • 13–16-vuotiaiden cheerleadingia harrastavien nuorten uni- ja ravitsemustottumukset 

   Heikkilä, Janika; Sääskilahti, Pauliina; Luttinen, Iida (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata 13–16-vuotiaiden cheerleadingia harrastavien nuorten uni- ja ravitsemustottumuksia ja miten ne eroavat harrastus- ja edustusjoukkueiden välillä. Toimeksianto saatiin Northern Lights ...
  • 16-20-vuotiaiden lentopallotyttöjen nopeusharjoittelu : Nopeusharjoittelun opas lentopallovalmentajalle 

   Karjalainen, Anna; Kivilompolo, Malla (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on lisätä nopeusharjoittelua nuorten lentopalloilijoiden oheisharjoitteluun ja lajiharjoitteluun, sekä lisätä spesifinen nopeusharjoittelu osaksi valmennuksen ohjelmointia ...
  • 1960-luvulla rakennetun rintamamiestalon kellarin kuivatus 

   Vikeväinen, Tuija (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia pientalon maanvastaisten seinien kuivatussuunnitelma. Materiaalin valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat materiaalin rakennusfysikaaliset ominaisuudet, kustannukset sekä asennusmenetelmä. ...
  • 1960-luvun pientalon sokkelin korjaussuunnitelma 

   Ylijääskö, Ilpo (2021)
   Opinnäytetyön aiheena on laatia pientalon sokkelin korjaussuunnitelma. Työssä vertailtiin sokkelipalkin eri korjausmenetelmiä. Korjaussuunnitelman valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat työn turvallisuus, kustannukset ja ...
  • 2-tyypin diabeteksen hoito : Matalan ja korkean verensokerin oireiden erottaminen ja tunnistaminen ikääntyneillä potilailla 

   Kannisto, Anna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä sairauksista maailmassa. Suurin osa iäkkäistä diabeetikoista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Ikääntyneiden diabeteksen hoidossa korostuvat oireettomuus, elämänlaadun kohentaminen ja ...
  • 20 kV ja 0,4 kV jakeluverkon kuntotarkastukset 

   Lampela, Jarmo (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli 20 kV ja 0,4 kV jakeluverkon kuntotarkastukset. Ai-he saatiin aikaisempien työkokemuksien perusteella Rovakaira Oy:ltä. Opin-näytetyön lähtökohtana oli tuottaa yleispätevä tietopaketti tuleville ...
  • 20 kV Johtolähdön käyttö ja relekoestus opetusympäristössä 

   Joensuu, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli Lapin ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan laboratorion keskijännitekojeistossa olevan johtolähdön käyttö. Työssä perehdyttiin sähkövoimatekniikan laboratorion 20 kV:n johtolähtöön, sen suojaukseen ...
  • 20 kV kojeiston suunnittelu sähkövoimalaboratorioon 

   Niemelä, Jarmo (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn lähtökohtana toimi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sähkölaboratorioiden kehittämishanke, jonka tarkoituksena on täydentää opetuskalustoa mm. sähkölaitostekniikan saralla. Tehtävänä oli opetuskäyttöön hankittavan ...
  • 20kV kojeiston uusinta 

   Poikela, Jaakko (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli 20kV:n kojeiston uusiminen suojatilaan, sekä perehtyminen SCADA -järjestelmään. Suojatila toimii kytkinasemana, joka on liitettynä rengasverkkoon, joten sähkönjakelu tuli säilyttää suojatilassa ...
  • 2D-grafiikan toteutus Trashcat Jump-peliin 

   Lungren, Alex (2021)
   Opinnäytetyössäni lähdin hahmottamaan, mitä elementtejä tarvitsen omaa vi-deopelin toteuttamista varten. Tutkin, millaisia erilaisia askelia on käytävä läpi, mitkä ovat tarpeellisia ja mitkä eivät. Tekstissä analysoin, ...