Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Data työkykyhankkeiden investointipäätösten takana 

  Rantanen, Heli (2024)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mihin tietoon perustuen yritykset tekevät toimeksiantajan taloudellisesti tukemien työkykyriskeihin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Metsän luontainen uudistuminen korkeilla alueilla : tapaustutkimus Posion Pihlajavaaran koealoilla 

  Mella-Aho, Panu (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Posion Pihlajavaarassa sijaitsevien jo tutkimuskäytöstä hylättyjen koealojen luontaisen uudistumisen onnistumista. Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä esitettiin, oliko koealueille ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Peltovalvonnan toimintatapojen kehittäminen ELY-keskuksissa 

  Angerman, Joona (2024)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena Lapin ELY-keskukselle sen halusta kehittää toimintaansa. Lisäksi tutkimukseen osallistui viisi muuta Itä- ja Pohjois-Suomen alueen ELY-keskusta. Tutkimuksen tarkoituksena ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Lypsylehmien kuolleisuus ja poistot 

  Kettunen, Veera (2024)
  Työ käsittelee lypsylehmien kuolleisuutta (suunniteltuja ja suunnittelemattomia poistoja) eri lypsykauden vaiheissa. Sen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, missä vaiheessa lypsykautta lehmiä kuolee ja mitkä ovat ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Rakennusvaiheet toimistokohteessa 

  Paksuniemi, Valtteri (2024)
  Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli parantaa talonrakennustyömaan tuotannon laatua. Laatu paranee siten, että vastaavanlaisissa projekteissa työtä voidaan käyttää ohjeena lukemalla vaiheet ennen niiden toteutusta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Liiketoimintasuunnitelma asuntosijoitusyhtiö X Oy:lle 

  Vaarala, Susanna (2024)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma asuntoihin sijoittavalle yritykselle, joka on perustettu syksyllä 2022. Opinnäytetyöllä ei ollut ulkopuolista toimeksiantajaa, vaan opinnäytetyön ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Painehaavojen ennaltaehkäisy ikääntyneiden hoidossa 

  Maronen, Anniina; Ylitulkkila, Sandra (2024)
  Opinnäytetyömme aiheena oli painehaavojen ennaltaehkäisy ikäihmisten hoidossa. Tarkoituksena oli luoda Jokkakallion asumispalvelukeskuksen hoitohenkilökunnalle helppolukuinen posteri painehaavojen ennaltaehkäisystä. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Metsäasiantuntijoiden suhtautuminen luonnon monimuotoisuuteen 

  Jokiniemi, Elina (2024)
  Tutkimuksen aiheena oli Metsä Groupin Seinäjoen piirin metsäasiantuntijoiden suhtautuminen luonnon monimuotoisuuteen. Tarkoituksena oli selvittää, miten metsäasiantuntijat suhtautuvat luonnon monimuotoisuudesta huolehtimiseen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Asiakaspalvelutyöntekijöiden kokemus työn prosessimuutosten vaikutuksesta työhyvinvointiin yksityisellä terveydenhuoltoalalla 

  Hakola, Taina-Riikka (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työn prosessimuutosten vaikutusta monipaikkatyötä tekevien asiakaspalvelutyöntekijöiden työhyvinvoinnin kokemukseen yksityisellä terveydenhuoltoalalla. Opinnäytetyön tulosten avulla ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Verkkokaupan konversioprosentin parantaminen käyttökokemuksen kehittämisen keinoin 

  Lehto, Joonas; Vuori, Joel (2024)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin keinoja verkkokaupan konversioprosentin parantamiseksi käyttökokemuksen kehittämisen avulla. Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka verkkokaupan konversioprosenttia voidaan parantaa käyttökokemuksen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työnjohtaminen maanalaisella kaivoksella 

  Kangas, Janne (2024)
  Opinnäytetyössä käsitellään maanalaisen kaivoksen työnjohdon tehtäviä ja vastuualueita. Sisältää myös päiväkirjan aiheeseen liittyen.
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • From Policy to Practice: A Review of Equality and Diversity Development Opportunities 

  Vučajnk, Žiga (2024)
  This thesis examines the implementation of equality and diversity management within a medium-sized tourism company in Rovaniemi, Finland. The primary objectives were to assess the current state of workplace equality and ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ecocompass as a sustainable development tool : case Hiekka booking 

  Vuollet, Julia (2024)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on ympäristöjärjestelmän rakentaminen pienelle yritykselle. Hiekka Booking on tämän opinnäytetyön toimeksiantaja. Hiekka Booking on pieni yritys, joka toimii Kalajoella. Yritys tarjoaa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Purmarili: Georgian Restaurant; Business plan 

  Shunkin, Pavel (2024)
  In this thesis, a business plan was developed for the opening of a new Georgian restaurant Purmarili in Rovaniemi. The purpose of this thesis was to develop a business plan to open a successful Georgian restaurant in the ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Rakennusalan yrittäjän päiväkirja 

  Määttä, Janne (2024)
  Tämän päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, arvioida ja reflektoida päivittäisiä työtehtäviäni yrittäjänä ja samalla analysoida omaa tekemistä ja löytää mahdollisia kehityskohteita. Opinnäytetyötä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää