Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Lapin korkeakoulukonsernin esteettömyyssuunnitelma ja saavutettava viestiminen 

  Hepola, Essi (2023)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, miten huomioidaan liikunta -ja näkövammaisten tarpeet rakennuksissa, koska siten luodaan yhteiskunnasta aidosti yhdenvertainen ja esteetön myös toimintarajoitteisille. Se on lainsäädännöllinen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Materiaalinkäsittelyjärjestelmien käyttöönoton kehittäminen 

  Hast, Christer (2023)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää, miten voidaan kehittää ja yhtenäistää projektien käyttöönotto- ja koekäyttötoimintatapoja. Opinnäytetyönä laadittiin käyttöönotto- ja koekäyttösuunnitelma, jonka avulla pyritään ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Eteläsuomalaisen poliisilaitoksen passiruuhka lupakansliassa: lupakanslian henkilöstön jaksaminen ja vastaavaan ruuhkaan varautuminen 

  Itälunni, Jarno (2023)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee eteläsuomalaisen poliisilaitoksen passiruuhkaa lupakansliassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää henkilöstön jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä mahdollisuuksia ennakoida vastaavia ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Musiikkikasvatusta varhaiskasvatuksessa, "Musiikin ihmeellinen maailma" -opas 

  Hannunen, Mirka (2023)
  Opinnäytetyöni käsittelee varhaisiän musiikkikasvatusta, joka suuntautuu varhaiskasvatukseen sekä varhaislapsuuteen. Opinnäytetyön kehykset ovat laadullisessa, kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja työ on toiminnallinen. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työkalu tiedolla johtamisen tueksi : Organisaatio x:n hallintarekisterin rakentaminen SharePointilla 

  Erkkilä, Laura (2023)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa SharePoint-sivusto, joka toimisi organisaatio x:n työntekijöiden työkaluna heidän työssään sekä tukisi tiedolla johtamista organisaatiossa. Tavoitteena oli ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun organisaatiomallit Lapin hyvinvointialueella 

  Turpeenniemi, Petri; Turpeenniemi, Päivi (2023)
  Suomen hallitus on tehnyt päätöksen toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden toimintana. Lapissa tämä tarkoittaa yhtä isoa aluetta eli Lapin hyvinvointialuetta, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Verkkosivujen käytettävyystestaus – Case Yhdistys Santa’s United Ry 

  Lehtoniemi, Aale (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyhdistyksen, eli Santa’s United Ry:n, verkkosivujen käytettävyys. Käytettävyystestaus toteutettiin kaksivaiheisesti; ensin käytettävyystestillä, jossa koehenkilöt etsivät ennalta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työvoimakoulutuksen keskeyttäminen – Mitä syitä löytyy keskeyttämisille ja voidaanko niitä vähentää? 

  Luttunen, Marjut (2023)
  Lapin TE-toimistossa on tilaston mukaan vuosina 2019–2021 tutkintotavoitteisen koulutuksen aloittanut 961 työnhakijaa, joista koulutuksen on keskeyttänyt muun kuin työn tai toisen koulutuksen vuoksi 91 hakijaa. Tämä tekee ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Varastoarvon pienentämisen automatisointi Case: Agnico Eagle Finland Oy Kittilän kaivos 

  Tyybäkinoja, Heli (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voitaisiinko varastoarvoa pienentää hyödyntämällä käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää. Käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä sisältää paljon dataa liittyen varastoon, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ohjelmistorobotti käyttövaltuushallinnan yksikön tukena 

  Tuokko, Sami (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä toimeksiantajan asiakaspalvelun käyttövaltuushallinnan tiimin päivittäisiä työtehtäviä järjestelmittäin ja löytää niistä sellaiset työtehtävät, joissa voitaisiin hyödyntää ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Turvapiirin diagnostiikan parantaminen 

  Vaarala, Juha (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suunnitelmat kappaletavaralinjan turvadiagnostiikan parantamista varten. Linja oli valmistunut 1990-luvulla ja turvapiiri oli sen aikaisten vaatimusten mukainen. Haamu- ja vahinkopysäytyksissä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • A framework for B2B customer experience management in Telia Norway 

  Naseri, Maryam (2022)
  This study examined B2B customer experience management at Telia Norway and identified development challenges. This required an examination of the CX management processes throughout the organization. It examined employee ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Neuromuskulaarinen alkulämmittelyopas FC Santa Clausin tyttöjalkapalloilijoille 

  Spets, Pinja (2022)
  Jalkapallo on kontaktilaji, jossa urheiluvammat ovat yleisiä. Tyypillisesti vammat kohdistuvat alaraajoihin, etenkin nilkkaan, polveen ja reiteen. Näiden vammojen ennaltaehkäisyyn on tärkeää kiinnittää huomiota jo lasten ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kartonkikone 7:n jätevesilaitoksen lietteenkäsittelyn kehittäminen 

  Paloniemi, Tapio (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa lietteenkäsittelyä Stora Enso Oulu Oy:n kartonkikone 7:n jätevesilaitoksella. Lietteenkäsittelyn putkitus- ja instrumentointikaavioissa sekä kenttälaitteiden merkinnöissä oli havaittu ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Säteilijöiden käsittely ja varastointi 

  Lääkkö, Eetu (2022)
  Opinnäytetyön aiheena oli sauvasäteilijöiden käsittely ja varastointi. Työn pro-jekti sai alkunsa Kemin Metsä Fibren tehtaalla Botnia Mill Service Oy Ab:n toi-mesta. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää