Viimeksi lisätyt Lapin ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 7159

  • Äidin raskaudenaikaisen päihteiden käytön vaikutukset lapseen 

   Silvasti, Anna; Kerälä, Jonna (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla äidin raskaudenaikaisen päihteiden käytön fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia lapseen. Tavoitteenamme on lisätä tietoa, millaisia vaikutuksia ...
  • Positiivinen mielenterveys yläkouluikäisen nuoren voimavarana 

   Nivakoski, Mimmi (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mielenterveydellinen ohjaustuokio yläkouluikäisille nuorille, Oulun Myllyojalla sijaitsevalla nuorisotalolla. Ohjaustuokio oli nimeltään Positiivisen mielenterveyden ...
  • Covid-19:n vaikutukset mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin 

   Rantamaa, Iida; Ryabova, Anastasia; Väre, Johanna; Tikkanen, Riikka-Tuulia (2022)
   Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja siinä käsiteltiin koronavirus-tauti covid-19:n vaikutuksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kartoittaa koronaviruksen ...
  • Perehdytysopas Monetran lähipalveluiden talousassistentin työhön 

   Arolaakso, Jonna (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli helpottaa perehdytystä Monetra Oy:n lähipalveluissa ja helpottaa työskentelyä myös perehdytyksen jälkeen. Perehdytysoppaan tavoitteena oli myös toimia hyvänä pohjana kollegoille. Oppaan ...
  • Isien kokemuksia neuvolatoiminnasta 

   Jannert, Stina; Immonen, Silja (2022)
   Opinnäytetyö isien kokemuksista neuvolatoimminnasta on laadullinen tutkimus, jossa tutkitaan netissä olevan haastattelulomakkeen kautta millaisia kokemuksia isillä on ollut neuvolatoiminnasta pohjoissuomalaisessa neuvolassa. ...
  • Liiketoimintatiedon hallinta tiedolla johtamisessa: case LähiTapiola Lappi 

   Kallio, Heli (2022)
   Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa organisaation suorituskyvyn parantamiseksi. Liiketoiminnan kontekstissa relevantti ja oikea-aikainen analysoitu tieto johtamisessa tekee liiketoiminnasta ...
  • Polttoaineen hinnan vaikutus maanteiden kunnossapidon kustannuksiin 

   Fofonoff, Juuso (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää polttoaineiden hinnan vaikutus kunnossapitotöihin maanteiden hoitourakassa. Opinnäytetyössä selvitettiin, paljonko kuorma-auton talvihoitokulut ovat nousseet polttoaineen hinnan ...
  • Hiljaisen tiedon hyödyntäminen julkishallinnon organisaatiossa 

   Salonen, Päivi (2022)
   Tieto on asiantuntijaorganisaation tärkein pääoma. Hiljaisella tiedolla on merkittävä rooli organisaation menestymisessä, ja eläköitymisten myötä myös julkiselta sektorilta on vaarassa kadota hiljaista tietoa. Tämän ...
  • Syntymämerkit 

   Rasimus, Marika; Maliniemi, Laura (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa yleisimmistä syntymähetkellä nähtävistä syntymämerkeistä opas Suensaaren ja Hannulan neuvoloiden työntekijöille työkaluksi. Oppaassa selvennettiin miten syntymämerkin voi tunnistaa ...
  • Talouden toiminnanohjaus ja ennakointi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehityshankkeissa 

   Jounila, Satu (2022)
   Opinnäytetyön aihe liittyy ammattikorkeakouluissa toteuttavien tutkimus- ja kehityshankkeiden talouden toiminnanohjaukseen ja ennakointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin hankkeiden talouden toiminnanohjausta ja ennakointia ...
  • Resurssitehokkuus jatkohankinnoissa suorahankinnan kautta, Case: materiaalinpudotusjärjestelmä 

   Heinäaho, Heli (2022)
   Opinnäytetyön tavoite oli selvittää jatkohankintojen suorahankinnoilla saavutettavaa resurssitehokkuutta ja tarkastella sitä hankintoihin osallistuvien osapuolten näkökulmista. Tutkimuskohteena ja tutkimuksen toimeksiantajana ...
  • Pyhä Booking mökkivuokrauksen digitalisointi 

   Susanna, Kulppi (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli mökkivuokrausvälittäjän majoitustoiminnan asiakaspolun digitalisoiminen. Toimeksiantaja oli Keskusvuokraamo Pyhä Booking Oy, joka toimii Pyhätunturin hiihtokeskuksen majoituspalveluiden ...
  • Asiakastyytyväisyys Tornion Sairaskotisäätiö Saarenvireen tehostetussa asumispalvelussa 

   Flygare, Minna (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Saarenvireen tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia asiakastyytyväisyyden selvittämisen työkaluksi yksikön ...
  • Työhyvinvointi rakentuu yhdessä: työhyvinvoinnin tila vammaispalveluyksikössä ohjaajien kokemana 

   Lalli, Essi; Leinonen, Heidi (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää pohjoissuomalaisessa vammaispalveluita tuottavassa asumispalveluyksikössä työskentelevien ohjaajien kokemaa työhyvinvointia. Pyrimme muodostamaan kokonaiskuvan siitä, millaiseksi ...
  • Ikääntyneen fyysistä toimintakykyä ylläpitäviä harjoitteita 

   Matikainen, Jami; Räisänen, Henna (2022)
   Ihmisen ikääntyessä fyysinen toimintakyky heikkenee ja tapaturmat lisääntyvät. Ikääntyneillä yleisimpiä tapaturmia ovat kotioloissa tapahtuvat kaatumiset. Kaatumistapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma ja ne ...