Lapin ammattikorkeakoulu - Selaus syöttöajan mukaan

  • Alikasvospuusto laserkeilausaineistossa : Hirvaan opetusmetsä 

   Lohi, Juho (2020)
   Opinnäytetyössä tehtiin tutkimus, jonka tavoitteena oli löytää luotettava tapa tulkita alikasvospuustoa laserkeilausaineistosta. Tavoitteena oli luoda malli, jonka avulla voidaan kehittää digitaalisia työkaluja metsätalouden ...
  • Yksityistiejärjestelyt maantietoimituksissa 

   Sarvi, Jari (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota perusteista lähtevä yleiskuvaus tiehankkeiden yhteydessä tehtävistä yksityistiejärjestelyistä alkaen tiesuunnitelmavaiheesta ja päätyen maantietoimitukseen. Tutkimuskysymysten ...
  • Perehdytyskansio Hannuksenkartanoon lähihoitajille, hoitoapulaisille ja hoiva-avustajille 

   Pikkuhookana, Piia-Maria; Kurkela, Marika (2020)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli toteuttaa uusi perehdytyskansio Hannuksenkar-tanoon lähihoitajille, hoitoapulaisille ja hoiva-avustajille tehostetun palveluasumi-sen yksikköön Sodankylässä. Tavoitteena oli luoda Hannuksenkartanosta ...
  • Suunnistuskartan kääntö TM35FIN-koordinaattijärjestelmään 

   Kunttu, Lotta (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kääntää suunnistusseura RastiPiikkiön suunnistuskartat nollakoordinaatistosta TM35FIN-koordinaattijärjestelmään. Oikeassa koordinaattijärjestelmässä olevaa karttaa on helppo päivittää ...
  • Maadoitusvastusarvon määrittäminen ja mittausmenetelmien käyttö 

   Voloshyn, Andriy (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli maadoitusvastusarvon määrittäminen ja maadoitusvastusarvon mittaus erilaisia mittausmenetelmiä käyttäen. Teoreettisen pohjan avulla selvitettiin maadoitusvastuksen roolia maadoitusjärjestelmissä, ...
  • Kirjausohje kansainvälisen kaupan tilanteisiin kirjanpidossa 

   Vesa, Jutta; Kilpimaa, Emma (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kirjausohje kirjanpitäjille kansainväliseen kauppaan liittyvien tositteiden kirjaamiseen. Työn toimeksianto tuli suoraan toimeksiantajana toimineelta tilitoimistolta, joka haluaa ...
  • Rovaniemen kotiseutumuseo : Kartoitus- ja suunnitteluhanke 

   Korpela, Pekka; Viinikka, Teppo (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Rovaniemen kotiseutumuseon kiinteistö ja luoda kartoituksesta maastomalli, pihakartta sekä selvittää rakennusten mitoitus. Kartoitetun maanpinnan tuloksista tutkittiin ...
  • Microsoft Teams projektin tukena ja työvälineenä 

   Pehkonen, Matti (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Microsoft Teamsia projektin tukena ja työvälineenä. Opinnäytetyön toimeksianto on saatu LapIT Oy:ltä, joka on IT-palveluja ja -konsultointia tarjoava lappilainen yritys ja toimii ...
  • Säilörehun tuotannon ulkoistamismuotojen kartoitus Lapissa 

   Oja, Ilkka (2020)
   Tänä päivänä on maatiloilla yleistymässä urakoitsijan käyttö tilan peltotöissä. Urakoitsijan käytön yleistyminen näkyy selkeämmin esimerkiksi Pohjanmaan maakunnissa. Urakoinnilla ja yleisesti ulkoistamisella pyritään ...
  • Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäytön toteutuminen purkukohteessa 

   Anttila, Kati (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on edistää rakennusalalla ja erityisesti purkukohteissa muodostuvan betonin ja muiden rakennusmateriaalien kierrätyksen ja hyötykäytön toteutumista Lapin läänin ja erityisesti Rovaniemen ...
  • Mittausharjoittelijana Oulun Infralla 

   Hietala, Vesa (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä teknisen harjoittelijan arkea kaupunkimittauksissa sekä analysoida omaa kehittymistä. Työkohteet sijaitsivat Oulun kaupungin alueella. Harjoittelujakso sijoittui kesälle 2019. ...
  • Palveluiden järjestämisvastuun siirtäminen ICT-tuotannon näkökulmasta - Case Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja LapIT Oy 

   Ollila, Laura; Körkkö, Anne (2020)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee palveluiden järjestämisvastuun siirtämistä osana sote-, tai ICT-palveluiden ulkoistamista toiselle toimijalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä organisaation tietohallinnon ja ...
  • Hyvinvointia työikäisille 

   Petäjäjärvi, Heidi (2020)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia työikäisten hyvinvointia, terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja auttamismenetelmiä terveyden edistämiseen. Tavoitteena oli saada työikäiset huolehtimaan enemmän omasta terveydestään ...
  • 20 kV ja 0,4 kV jakeluverkon kuntotarkastukset 

   Lampela, Jarmo (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli 20 kV ja 0,4 kV jakeluverkon kuntotarkastukset. Ai-he saatiin aikaisempien työkokemuksien perusteella Rovakaira Oy:ltä. Opin-näytetyön lähtökohtana oli tuottaa yleispätevä tietopaketti tuleville ...
  • Sosiaalisen median suunnitelma Tornion Yrittäjät ry:lle 

   Åström, Katri (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Tornion Yrittäjät ry:lle sosiaalisen median suunnitelma. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä sosiaaliseen mediaan ja sosiaalisen median kanaviin ja niiden käyttötarkoituksiin. Toisena ...
  • ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN VALKON KORTTELEISSA 1164 ja 1173 

   Vihavainen, Tanja (2020)
   Työn tavoitteena oli tehdä asemakaavan muutos Loviisan Valkossa sijaitsevalle korttelin osalle. Korttelissa voimassa oleva kaava ei ollut ajantasainen ja vaati uudistamista. Kaavamuutos oli tullut vireille 2018, mutta ...
  • Palokkaanlammen magnetometrinen kartoitus 

   Ohtamaa, Matti (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Radai Oy:n miehittämättömällä kiinteäsiipisellä len-nokilla tekemiä magnetometrisiä kartoituksia Ylitorniolla sekä kiinteäsiipisen len-nokin soveltuvuutta malminetsintätyöhön. Lennot olivat osana ...
  • Työstä palautuminen 

   Valjus, Nina (2020)
   Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Hyvinvoivan työyhteisön perusta on yk- silön oma hyvinvointi. Työntekijän tulee olla työkykyinen, jotta työstään voi naut- tia. Hyvä työkyky edellyttää itsestään huolehtimista ja ...
  • Kohdekokemus 

   Hanni-Vaara, Päivi; Harjula, Marjo; Kaihua, Heidi; Kähkönen, Outi; Lempiäinen, Marja; Liimatta, Matti; Paloniemi, Petra; Rasmus, Sebastian; Saloheimo, Mika; Salonen, Milla; Sipponen, Minna; Tapaninen, Mirva; Tekoniemi-Selkälä, Teija; Vartiainen, Malla; Vuontisvaara, Noora
   Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä julkaisu on laadittu Matkailualueen kohdekokemuksen kehittämismalli (MAKKE) -hankkeessa antamaan matkailualan toimijoille virikkeitä kohteiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Artikkelikokoelma on kirjoitettu ...
  • Digitaalinen maalaus itseilmaisun välineenä 

   Saarinen, Janne (2020)
   Opinnäytetyöni käsittelee kevään 2019 aikana tehtyä digitaalista maalaussarjaa, joka rakentuu kuudesta eri teoksesta. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käsittelin tuon sarjan valmistumista suunnitelmista valmiiksi ...