Vaasan ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Varoventtiilien kartoitus ja ennakkohuoltokäytännöt 

  Rintala, Eino (2023)
  Jervois Finland Oy:n Kokkolan toimipisteen prosessin varoventtiilien kartoituksen ja ennakkohuoltokäytäntöjen kehittämisen tarkoituksena on saada varoventtiilien tarkka seuranta ja toimintavarmuus ajankohtaiselle ...
 • Scale Dependency of Levelized Cost of Hydrogen Storage 

  Sillander, Pyry (2023)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Wärtsilä Finland Oy:n toimeksiannosta. Molekyylisen vedyn paikallinen varastointi on harvinaista. Saatavilla on kuitenkin useita teknisiä ratkaisuja, joiden kustannukset vaihtelevat suuresti ...
 • Otna1-200E-kokoonpanoautomaatin 3. solun saannon parantaminen 

  Hagelberg, Nico (2023)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli parantaa Otna1-200E-kokoonpanoautomaatin tuottavuutta. Työn taustalla oli ABB Smart Power tehtaan LTE yksikön tekemä syöttölaitemuutos kolmannessa solussa, jossa oli käytön jälkeen ilmennyt ...
 • Aurinkovoimaloiden tuotantovertailu Pohjanmaalla 

  Illarionov, Egor (2023)
  Opinnäytetyön aiheena on aurinkovoimaloiden vertailu Pohjanmaan rannikolla. Opinnäytetyö toteutettiin vertailevana tutkimuksena, jossa analysoitiin aurinkovoimaloita eri sijaintipaikoilla Pohjanmaan alueella. Tutkimuksen ...
 • Arvokilven tulostusmenetelmät 

  Krook, Robin (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ABB:n sähkömoottorien arvokilpeä ja tämän valmistustapaa. Opinnäytetyö on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa arvokilven valmistus halutaan automatisoida kokoonpanolinjalle. ...
 • Arvokilven tulostusprosessin automatisointi 

  Markkula, Jimi (2023)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella automatisoitu arvokilven tulostuksen prosessi kokoonpanolinjalle. Nykyisin arvokilvet tilataan alihankkijalta etukäteen. Arvokilpeen saattaa tulla tuotannon viime hetkillä muutoksia, ...
 • Aliurakoitsijan tiedonkulun kehittäminen työmaalla 

  Kemppainen, Jyrki (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvityksen tekeminen toimeksiantajalle tarpeellisten urakkamuotojen eduista ja haitoista sekä keskeisten ongelmakohtien selvittäminen liittyen työmaan tiedonkulkuun ja raportointiin sekä ...
 • E-Commercial Full Stack Web Application Development: with React, Redux, NodeJS, and MongoDB 

  Le, Duc Anh (2023)
  E-commerce is a fast-expanding industry, and businesses rely increasingly on their online presence to attract global customers. Businesses want full-stack web applications that can support their operations throughout the ...
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen vesistökunnostustoimenpiteiden toteuma vuosina 2016–2023 

  Kuusisto, Viivi (2023)
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella sijaitsee yhdeksän vesistöaluetta, jotka ovat osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on koonnut kyseiselle vesienhoitoalueelle ...
 • Eplan Pro Panel -ohjelman käyttö keskussuunnittelussa 

  Maartonen, Ville (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja rakentaa toimiva tapa keskuksen valmistuksessa tarvittavien raporttien luomiseen sekä tehdä ohjeistus VEOlla työskenteleville suunnittelijoille, miten saadaan komponentit ...
 • Moottori ketju- vai hihnajärjestelmällä autoa valittaessa 

  Mäki-Fränti, Antti (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityiskohtaisesti jakohihnallisten ja ketjullisten moottoreiden hyötyjä ja haittoja. Lopputuloksena oli tarkoitus saada kuluttajalle mahdollisimman tarkka vertailu kummastakin ...
 • VJV2018 -Mallinnusvaatimukset ja laskelmat -PowerFactory ohjelmistolla 

  Björklund, Elmeri (2023)
  Sähköntuotannon vaatimukset ovat kiristyneet viimeisten vuosikymmenien aikana paljon. Suurten voimalaitosten kohdalla asiakkaan ja verkonhaltijan on varmistuttava verkkoon liitetyn laitoksen kattavuudesta ja kestävyydes ...
 • Lapsen diabetes vanhempien silmin 

  Peltoniemi, Mia (2023)
  Pitkäaikaissairaudessa sekä lapsi että vanhemmat tarvitsevat riittävästi voimavaroja, turvallisen arjen jatkumiseen. Diabetes on yksi tällainen koko perheeseen vaikuttava sairaus, sillä muuntautuvia tekijöitä hoidon ...
 • Service Desk Specialistin arkea 

  Finne, Oskari (2023)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu portfoliomaisena oppimispäiväkirjana, jossa kuvaillaan Service Desk Specialistin arkea 10 viikon ajalta. Opinnäytetyö koostuu työviikkojen läpikäynnistä, analyyseistä sekä viikolla kohdatuista ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Benefits and usage of manual and automated testing in software development 

  Doykova, Lora (2023)
  Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään tänä päivänä yhtä enemmän huomiota laatuun, jonka myötä ohjelmistotestauksesta on tullut yksi tärkeimmistä vaiheista ohjelmistokehityksessä. Opinnäytetyön tarkoitus on lisätä tietoisuutta ...

Näytä lisää