Uusimmat viitteet

 • Varhaiskasvattajien käsityksiä lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen kohtaamisesta päiväkodissa 

  Jokela, Jenna; Ekola, Eeva (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasvattajilla on lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen kohtaamisesta päiväkodissa sekä miten he kohtaavat tällaiset lapset. Lisäksi tutkittiin, ...
 • Yhdeksäsluokkalaisten ensiaputaitojen kartoitus 

  Korhonen, Veera; Mahlamäki, Tiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kuuluu osana ammattikorkeakoulun suoritusvaatimuksia. Tämä opinnäytetyö tehtiin osana sairaanhoitajaopintoja Vaasan ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö on määrällinen. Opinnäytetyön osana tehtiin Suomen Punaisen ...
 • Törkeä huumausainerikollisuus Etelä-Pohjanmaan alueella vuosina 2010-2015 

  Kellokoski, Miia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on tutkia huumausainerikosten kehittymistä Etelä-Pohjanmaan alueella vuosina 2010-2015. Tavoitteenani on selvittää, millaisia rikoksia Etelä-Pohjanmaan alueella on tehty, mitä oheisrikoksia niihin ...
 • Keskosvauvan imetys : Opas perheelle ja kysely henkilökunnalle 

  Tienhaara, Ida; Pitkänen, Jutta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opaslehtinen keskosvauvaa imettäville äideille sekä kuvailla kyselyaineiston avulla vastasyntyneiden tehovalvontaosaston hoitohenkilökunnan käytänteitä keskosvauvoja ...
 • Vaasan Meripelastusyhdistyksen ensivastekoulutuksen itsearviointi 

  Jaakkonen, Essi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Vaasan Meripelastusyhdistyksen miehistön omaa kokemusta ensivasteosaamisestaan ja ensivastekoulutuksen palvelevuutta Vaasan meripelastusyhdistyksen miehistön näkökulmasta. Tutkimuksen ...
 • Maakaapelien osittaispurkausmittaus 

  Silvonen, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Voimatel Oy:lle Pohjanmaan toimipisteeseen. Työn tavoitteena oli tutkia keskijännitemaakaapeleissa tapahtuvia osittaispurkauksia käytännössä sekä teoreettisesti. Lisäksi työssä tehtiin ohjeistus ...
 • Sorvin investointisuunnitelma : Lapua-Ketjut Oy 

  Jaatinen, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli laatia Lapua-Ketjut Oy:lle sorvauskeskuksen investoin-tisuunnitelma. Suunnitelmaan kuuluu ominaisuuksien määrittely, tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten vertailu ja lopputuloksen esittely ...
 • Pienten pohjavesiesiintymien tilapäinen hyödyntäminen 

  Pirttiperä, Sasu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön oli tarkoitus vastata kolmen eri pohjavedenottamon tilapäistä käyttöönottoa koskeviin kysymyksiin. Opinnäytetyön tehtävä oli hahmottaa kyseisten vedenottamoiden rooli ja niiden käyttöönoton kannattavuus. ...
 • Syöpäpotilaan hoitoväsymys sairastuneen näkökulmasta 

  Hyyppä, Jutta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hoitoväsymys on vähän tutkittu, mutta puhuttu aihe niin valtakunnallisella kuin hoitotyön tasolla. Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista tuoda esiin enemmän syöpäpotilaiden kokemaa hoitoväsymystä ja näin saada heille ...
 • Sosiaalisten kontaktien merkitys maahanmuuttajien työllisyyteen 

  Sandell, Lotta; Vaajala, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maahanmuuttajan työttömyys kantaväestöön verrattuna on suurempaa. Syyt työttömyydelle löydetään usein maahanmuuttajan huonosta suomen kielen taidosta ja kouluttamattomuudesta, mutta syitä on myös muita. ...
 • Which Factors Influence on Expatriates´ Permanency (Case Study: Company X) 

  Golubeva, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Due to the global economy changes many companies have decided to move their offices and service centers to lower cost countries, in this situation to Poland. Therefore, expatriation is becoming an alternative choice for ...
 • Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä : Hoitosuosituksen käyttöönotto Päiväkirurgisessa yksikössä 

  Pirkola, Salla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja käynnistää hoitosuosituksen ”Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä” implementointi Vaasan keskussairaalan päiväkirurgisessa ...
 • Perhevalmennusta kehittämässä : Asiakastyytyväisyyskysely 

  Viinikainen, Erika; Mansikkaviita, Annukka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Vaasan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä ja toiveista liittyen Vaasassa järjestettävään perhevalmennukseen. ...
 • Diabeteksen tyyppiä 1 sairastavien nuorten sitoutuminen omahoitoon glukoosisensorin käyttöönoton jälkeen 

  Tiittanen, Henna; Uusihaka, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla nuorten diabeetikoiden sitoutumista omahoitoon glukoosisensorin käyttöönoton jälkeen. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Vaasan keskussairaalan diabeteshoitajien ...
 • How do CFOs make capital structure decisions and determinants of capital structure? Listed companies in Finland 

  Tran, Phuong (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Capital structure and CFOs’ financing behaviors have been one of the most interesting topics attracting many researches and studies in various industrial sectors, types of companies, different countries with different ...

Näytä lisää