Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Tietopaketti päihderiippuvuudesta 

  Seppänen, Mitro; Hakala, Kirsi (2019)
  Tämä tutkimus lähti liikkeelle tekijöiden ryhdyttyä yhteistyöhön Vaasan kaupungin Päihdekeskuksen kanssa. Päihdekeskuksessa haluttiin kehittää informaation välittämistä riippuvuudesta katkaisuhoidon asiakkaille ja sitä ...
 • Satunnaisgeneraation käyttö peleissä 

  Lahtinen, Ville (2019)
  Tämän työn tarkoitus on tutkia, mitä satunnaisgeneraatiolla on luotu, ja mihin sitä kannattaa käyttää. Tästä työstä on tarkoitus myös käydä selväksi, mitä on satunnaisgeneraatio. Tavoitteena on myös selventää joitakin ...
 • Senno Smart Ring Application : Android Application Development for Wearable Devices Utilizing BLE Technology 

  Maslovskii, Ilia (2019)
  In recent years, with increasing sophistication of smartphones and the advent of wearable electronics, it has become easier to have a healthier lifestyle by being conscious of constant changes in your body. However, despite ...
 • Current market situation in Russian forest industry 

  Kivinen, Krister (2019)
  The Case company is a technology development based company, which provides consulting – and laboratory services in biorefining and in regenerated cellulo-sics. The company were formed in 1983. The background of this thesis ...
 • Declining Performance of the Tea Estates; Factor Analysis and Accomplishment. 

  Chowdhury, Debotosh (2019)
  The survey examines the factors behind the decreasing performance of the tea industry of Bangladesh in the Sylhet district. The analysis has been concluded through a productivity analysis of the companies. The actual ...
 • BACnet Integrointi 

  Hyvönen, Tuure (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä syventävästi BACnet- protokollaan ja perustaa pilvivalvomoon DEMO valvomoliitos käyttäen DEOS OPEN-web- ohjauspaneelia. Tosiboxia käytettiin verkon salaamiseen, prosessoria ...
 • Suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksessa: Kartoitus S2-opetuksesta Vaasan kaupungin päiväkodeissa 

  Chernysh, Katrin (2019)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää ja kartoittaa, kuinka maahanmuuttajalasten suomen kielen tukeminen näkyy Vaasan kaupungin päiväkotien arjessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia menetelmiä ...
 • Export Process to Sweden : Case Alavus Ikkunat Oy 

  Leinonen, Ella (2019)
  Tutkin opinnäytetyössäni tuotteiden vientiprosessia Suomesta Ruotsiin ja haasteita, joita prosessin aikana yleisesti kohdataan. Tutkimuksen toimeksiantajana toimii Alavus Ikkunat Oy, suomalainen ikkuna- ja ovivalmistaja. ...
 • 3D-MALLINNUKSEN OPPIMISTEHTÄVIEN KEHITTÄMNEN 

  Laakso, Milo; Kaistinen, Ville (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Vaasan ammattikorkeakoulun 3D-mallinnuskurssilla käytettävät oppimistehtävät videomuotoiseksi. Työn toi-meksiantajana toimi Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn ...
 • Tutkimus sijaishuollon ja perusopetuksen yhteistyön toimivuudesta 

  Vesiluoma, Sari; Ossi, Heidi (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten perusopetuksessa ja sijaishuollossa työskentelevät kokivat yhteistyön, ja miten sitä voitaisiin mahdollisesti kehittää. Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä toimivat ...
 • Bränditutkimus. Case Pohjanmaan Osuuspankki. 

  Hautala, Mirella (2019)
  Tämän tutkimuksen toimeksiantaja on Pohjanmaan Osuuspankki, joka on osa suomalaista POP Pankki -ryhmää. Tutkimuksen aiheena on selvittää nuorten mielikuvia Pohjanmaan Osuuspankista ja sen brändistä. Lisäksi tutkimus etsii ...
 • Suljetun kaatopaikan tulevaisuuden käyttö. Case: Vaasan Suvilahti 

  Lippo, Fanni (2019)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan kaupungin kuntatekniikan toimeksiantona syksyllä 2019. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä Vaasan kaupungissa sijaitsevalle Suvilahden kaatopaikalle voidaan tehdä, kun se on ...
 • The Application of Social Media in Enterprise Marketing 

  Wang, Shichun; Wang, Shichun (2019)
  The innovation of Internet technology and the popularity of mobile terminals have spawned social media in China. Social media is represented by Weibo, WeChat, Fo-rum for example. Together they have created a new era of ...
 • Markkinointisuunnitelma Lapin matkailuun 

  Erkkilä, Essi (2019)
  Tutkimus toteutetaan yritykselle Pohjanmaan Lomakolmio Oy. Yrityksen toimialana on mökkivuokraus Levillä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erilaisten Lapin matkailun harrasteryhmien ostokäyttäytymistä, sekä ...
 • Advertoriaali yritysasiakkaille 

  Ilomäki, Eetu (2019)
  Tutkimus on tehty toimeksiantona sanomalehti Pohjalaiselle. Tutkimuksella pyritään kartoittamaan lehden yritysasiakkaiden mielikuvia, ajatuksia, valmiuksia ja halukkuutta advertoriaalimainontaan liittyen. Näiden lisäksi ...

Näytä lisää