Uusimmat viitteet

 • Kultasepänliikkeen asiakassegmentointi & liiketoiminnan fokusoiminen 

  Möttönen, Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona vaasalaiselle kultasepänliikkeelle x. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajan potentiaalisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymistä liiketoiminnan fokusoimiseksi. ...
 • Environmental Sustainability and Customer Perception : Case Study: Posti Oy 

  Lassus, Mattias; Jääskä, Ossi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Environmental concerns such as climate change has become an important topic around the whole world and it affects everyday life of people as well as businesses. Companies are trying to reduce emissions and it is costing ...
 • Sähköisen palvelun seurannan kehittäminen 

  Emaus, Sarah (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aiheena opinnäytetyössä oli OmaVero-palvelun seurannan kehittäminen Verohallinnolle. Työ oli toimeksianto Verohallinnolta ja se oli toteutettu projektityöskentelynä. OmaVero-palvelulla ei ollut aikaisemmin systemaattista ...
 • Pyörityspöytäkoneen suunnittelu ja rakentaminen 

  Mashkoev, Alexander (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pyöreiden putkien hitsaamista helpottavan koneen suunnitteleminen ja rakentaminen. Suunnittelu- ja mallinnustyökaluna käy-tettiin Siemens NX 10-ohjelmistoa. Työn toiminnallisessa osassa ...
 • Päivätoiminnan mielekkyys ja merkitys toimintakykyyn vaikeavammaisen kokemana 

  Kaaja, Saila (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää vaikeavammaisten kokemuksia päivätoiminnasta. Asiakkaat, jotka osallistuivat haastatteluihin ja tutkimukseen ovat olleet mukana päivätoiminnassa vapaaehtoisesti. Kyseinen ...
 • THE INFLUENCE OF BEAUTY VLOGS ON CONSUMER’S PURCHASE INTENTION 

  Vo, Thu Minh (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Today, consumers rely more on an information given by other users and make a decision based on what they perceive especially with cosmetic products. As YouTube channel and beauty vloggers have achieved popularity among the ...
 • Mukautettavan käyttöliittymän kehitys sulautetuille järjestelmille 

  Antintupa, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tavukoodi ja siihen perustuva C-kielellä ohjelmoitu virtuaalikone. Projektin lopullinen tarkoitus on sijoittaa Windowsilla ajettavan suunnitteluohjelman generoima tavukoodi ...
 • Entrepreneurial Behavior in Managers 

  Martikainen, Sini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Business cultures worldwide are more dynamic than ever due to the rapid development of digital transformation and globalization. Therefore, companies focus increasingly on internal strategies to keep their competitive edge. ...
 • Työhyvinvointi ja muutosjohtaminen valmisohjelmisto-muutoksen aikana : Case yritys X 

  Viinamäki, Kati (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka muutosjohtaminen huomioi työntekijöiden työhyvinvoinnin ja palautteen muutoksen keskellä, kun uusi valmisohjelmisto otetaan käyttöön ja työympäristö muuttuu. Tutkimusongelma ...
 • Viheralueiden saavutettavuus Vaasan kaupunginosakeskuksista 

  Torvinen, Henri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tein opinnäytetyöni Vaasan kaupungille koskien Vaasan viheralueiden saavutetta-vuutta kaupunginosakeskuksista. Työni tarkoituksena oli tutkia Vaasan kaupungin viheralueita ja niiden saavutettavuutta kaupunginosakeskuksista. ...
 • Herkän lapsen huomioiminen päiväkodissa : Lastentarhanopettajien kokemuksia herkistä lapsista 

  Harju, Milja; Töyrylä, Emma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten herkät lapset huomioidaan päiväkodissa. Tarkoituksena oli tarkastella myös sitä, kuinka tietoisia lastentarhanopettajat ovat herkkyydestä sekä millaisia vahvuuksia ja haasteita ...
 • Prima Power Analytics Application : Using React.js 

  Rice, Neil (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Over the last decade companies in the manufacturing industry have become very efficient at gathering large amounts of data from machines. The problem many companies face is how best to use this data for analysis in order ...
 • JULKISEN HANKINTATOIMEN KEHITTÄMINEN : Rakennushankintojen strateginen suunnittelu ja johtaminen 

  Pietilä, Matias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hankinnat ovat merkittävässä asemassa yrityksien ja organisaatioiden tuotavuuden tavoittelussa. Julkisin varoin toteutettavat hankinnat ovat pitkälti säännöstelty hankintalain toimesta varmistamaan kilpailutilanne sekä ...
 • Minimizing Early Failures of Microfinance Companies: A Case of Ghana 

  Adjei, Isaac (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Since the birth of microfinance in 1970s in Bangladesh, the sector has experienced tremendous growth proving that it can eliminate poverty. However, there is growing concern as the sudden growth of the industry which has ...
 • ”Käyks Pori Koneel?” Tekoäly ja murteen ymmärtämiskyky : Case Porin kaupunki 

  Vuoti, Topi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli testata OlliBot tekoälyä ja sen kykyä ymmärtää Porin murretta ja yleiskieltä. Testaus suoritettiin mainostoimisto Nitron luomalla testaussivulla ennen OlliBotin virallista julkaisua. Opinnäytetyön ...

Näytä lisää