Opinnäytetyöt

 

Uusimmat viitteet

 • Laatukäsikirja osana Vaasan Setlementtiyhdistys Ry:n laatujärjestelmää 

  Pauliina, Mäkinen (2020)
  Vaasan Setlementtiyhdistykselle aloitettiin Setlementin sisäisessä laatutyöryhmässä tekemään laatukäsikirjaa vuonna 2018. Tämän opinnäytetyön tekijä sai olla mukana laatutyöryhmässä työskentelyssä alusta alkaen. Laatukäsikirjan ...
 • W3X-Dieselkoeajon sellityöskentelyn työturvallisuus Wärtsilässä 

  Nyholm, Jarkko (2021)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilän W3X-Dieselkoeajoon Vaasaan. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja pohtia työturvallisuutta koeajossa, ja parantaa työturvallisuutta. Opinnäytetyössä tutustutaan koeajoon ja ...
 • Neuvotteluhuoneiden esitysjärjestelmien kehittäminen 

  Luomalahti, Samuli (2021)
  Tämän työn taustana on selvittää keinoja parantaa ABB:n Vaasan kampuksen toimistorakennus Ohmin neuvotteluhuoneiden energiatehokkuutta ja käytettävyyttä. Tarkoituksena oli pienentää neuvotteluhuoneiden energian kulutusta, ...
 • Bränditutkimus : Case NAJS Lifestyle 

  Turja, Veera (2021)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on vaasalainen vaateyritys NAJS Lifestyle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakkaiden mielikuvia NAJS Lifestylen brändistä ja sen tuotteista. Tavoitteena on selvittää myös, miten ...
 • Investointiprosessin kehittäminen 

  Koski, Alex (2021)
  Investoinnit ovat tärkeä osa Boliden Kokkolan strategiaa ja niillä varmistetaan sinkin ja muiden tuotteiden ympärivuotinen vakaa tuotanto. Investointiprojektien kanssa työskentely vaatii projekti-insinööreiltä tarkkuutta ...
 • Lääkehoidon HaiPro-ilmoitusten käsittely Vanhan Vaasan sairaalassa 

  Nabb, Niklas (2021)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkehoidon HaiPro-ilmoitusten käsittelyä Vanhan Vaasan sairaalan osastoilla. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla neljää (4) hoitajaa. Haastattelut tapahtuivat kasvotusten ...
 • Vuorotyötä tekevän hoitajan työkykyä tukeva ravitsemus 

  Kivelä, Sanna (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen on vuorotyötä tekevän hoitajan ravitsemus ja millainen ravitsemus tukee vuorotyötä tekevän hoitajan työkykyä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa työkykyä tukevasta ...
 • Työajanseurantajärjestelmän hankinta : Case Winpos Oy 

  Latvala, Hanna (2021)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja vertailla markkinoilla olevia työajanseurantajärjestelmiä toimeksiantajayritykselle Winpos Oy:lle. Tavoitteena oli löytää toimeksiantajayrityksen toiveisiin parhaiten sopiva ...
 • Vihreän linjan potilaat päivystyksestä leikkaussaliin 

  Laakso, Henna; Rajala, Niina (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen vihreän linjan potilaat päivystyksestä leikkaussaliin- ohjeistuksen toimivuutta sekä yhteistyötä preoperatiivisen poliklinikan kanssa. ...
 • Changes in leadership style due to the crisis of covid-19 in the tech SMEs in Sweden 

  Liang, Hui (2021)
  The objective of this study was to find out how COVID-19 crisis has impacted the tech SMEs in Sweden, caused them to change their leadership style, and which leadership attributes were adopted by the leadership of the ...
 • Viriketoiminnan kehittäminen kuntayhtymä Kaksineuvoisen tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilöstön näkökulmasta 

  Korpi, Outi (2020)
  Viriketoiminnan kehittäminen tehostetussa palveluasumisessa on yksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kehitysalue toiminnassaan. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tehostetun asumispalvel ...
 • Vaasan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osaston perustaminen hoitohenkilökunnan kokemana 

  Sandelin, Päivi (2020)
  Terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on viime vuosina tapahtunut paljon erilaisia muutoksia. Yksi tällainen muutos on Vaasan sairaanhoitopiirin uuden Vaativan kuntoutuksen osaston perustaminen tammikuussa 2018. ...
 • How motion graphics affect marketing campaigns 

  Bui, Nhat (2021)
  In the 21st century, video marketing is the most engaging content across multiple social media platforms. A large part of videos created include some form of motion graphics as a tool of communication with the viewers. ...
 • Perehdyttämismallin rakentaminen konserniyrityksessä 

  Mäki-Kamppi, Anna (2021)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on kohdeyrityksen perehdyttämisen nykytila, ja mitä puutteita ja kehityskohtia perehdyttämisessä tällä hetkellä on. Tutkimuksen tavoitteena on myös saada selville, mitä ...
 • Suomen ja Iso-Britannian kaupankäynti Brexitin jälkeen 

  Mikael, Ruohonen (2021)
  Opinnäytetyössäni halusin selvittää, miten ero Euroopan unionista vaikuttaa jatkossa kaupankäyntiin suomalaisten yritysten näkökulmasta brittiläisten yritysten kanssa ja heidän markkina-alueellaan. Tarkoitus oli ymmärtää ...

Näytä lisää