Uusimmat viitteet

 • Asiakkaan tiedontarve sädehoitoon tullessa 

  Saarela, Sanna (2019)
  Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sädehoitoasiakkaan tiedontarvetta hänen tullessa sädehoitoon, asiakkaiden ja asiakasraadin kuvailemana. Aihe saatiin Vaasan keskussairaalan sädehoitoyksiköltä. ...
 • Asiantuntijatyön työnohjausjärjestelmä 

  Varsala, Heikki (2019)
  Tämä työ on tehty taajuusmuuttajia Vaasassa valmistavalle Danfoss Drives yritykselle. Työn tarkoituksena oli luoda uusi tehokkaampi työnohjausjärjestelmä asiantuntijatiimin työtilausten hallinnoimiseen ja ohjaamiseen. ...
 • "Tää on ihan huippujuttu": Sosiaalinen kuntoutuminen musiikkipajassa 

  Palomäki, Virpi (2019)
  Opinnäytetyö sai alkunsa, kun Työpaja Upseerin silloiselta vastaavalta ohjaajalta kysyttiin keväällä 2018, olisiko heillä tarvetta jollekin tutkimukselle. Musiikkipajan tutkiminen tuli esille ja tutkimus päätettiin tehdä ...
 • Expanding the National Hockey League into European Markets 

  Kalmari, Viljami (2019)
  Jääkiekkoliiga NHL:n pysyvästä laajentamisesta Euroopan markkinoille on käyty alustavaa keskustelua jo vuosien ajan. Kansainvälisen liiketoiminnan yleistyessä maailmalla jatkuvasti voidaankin pitää jopa hivenen yllättävänä, ...
 • Implementation of Engineering Planning and Resource Management Tool : Case: Wärtsilä Marine Business, FGSS 

  Markkula, Rami (2019)
  The objective of this thesis is to implement an engineering planning and resource management tool SPEAR for engineering planning and project management in Wärtsilä Finland Oy, Fuel Gas Supply Systems department. The thesis ...
 • Moottorihuoltoliikkeen varaosavarastoinnin kehittäminen 

  Javanainen, Mikko (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erään moottorihuoltoliikkeen varaosa varastointia sekä tehdä kartoitus varaston nykytilasta. Pyrkimyksenä oli selvittää mitä toimintoja ja tekijöitä kohdeyrityksen varastointiin ...
 • Työterapia toiminnallisena kuntoutuksena oikeuspsykiatrisessa sairaalassa 

  Salo, Emilia (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Vanhan Vaasan sairaalan työterapiatoiminnassa käyvien potilaiden kokemuksia siitä, miten he kokevat työterapian osaksi heidän hoitoaan ja tulevaisuuttaan, mitä asioita he pitävät ...
 • 18-25-vuotiaiden ostopäätökseen vaikuttavat tekijät pankkipalveluita valittaessa 

  Kallio, Joel (2019)
  Tutkimus toteutettiin toimeksiantona Kyrönmaan Osuuspankille, joka on yksi POP Pankkiliittoon kuuluva ja itsenäisesti toimiva POP Pankki. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 18–25-vuotiaiden kuluttajien ...
 • CSR (Ecological Responsiveness) and Consumer Behavior. A case study of Scandic Hotel, Vaasa 

  Gautam, Dinesh; Sangoula, Subash (2019)
  The aim of thesis is to discover the consumer behavior and their impact on choosing eco-label certified hotels. At the same time, it also examines if the eco-label certified hotels fulfill the satisfaction criteria of their ...
 • Ex d -välilaipan kehitysprojekti 

  Tuppi, Eero (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja tutkia räjähdysvaarallisiin tiloihin suunnatun sähkömoottorin staattorirungon ja liitäntäkotelon välistä kaapeliläpivientiä. Samasta aiheesta on tehty aiemminkin projekteja ja ...
 • Satuhieronta toimintamenetelmänä varhaiskasvatuksessa 

  Tuikka, Janette; Sihvonen, Jonna (2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia satuhierontaa toimintamenetelmänä varhaiskasvatuksessa ja saada selville onko se toimiva toimintamenetelmä esikoulumaailmassa. Tavoitteena oli myös saada satuhieronta osaksi ...
 • Hoitajien jaksaminen syöpäpotilaan hoitotyössä 

  Viitala, Elisa; Perälä, Jasmin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää hoitajan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä syöpäpotilaan hoitotyössä. Opinnäytetyössä tutkittiin tekijöitä, jotka tukevat ja jotka kuormittavat hoitajan jaksamista. Tarkastelun kohteena ...
 • Yleisanestesiapotilaan lämpötalous perioperatiivisessa hoitotyössä : Hoitajien kokemukset uusimpien suositusten toteutumisesta 

  Silván, Siiri; Niemi, Roosa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yleisanestesiapotilaan lämpötalouden uusimpien suositusten toteutumista leikkaus- ja ...
 • A feeder robot arm for aiding the elder people with meals 

  Nguyen, Ha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Japan’s aging rate is considered extremely high, outweighing all other nations in the world. On the other hand, the robotics and automation industry have received great support and encouragement for growth in every field ...
 • Myynninedistäminen visuaalisella markkinoinnilla : Case: Zara Iso-Omena 

  Nsuku, Jonathan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä opinnäytetyössä keskitytään vaateliikkeen myynnin edistämiseen visuaalisen markkinoinnin avuin. Työn tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään mitä myynninedistämisellä ja visuaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan, ...

Näytä lisää