Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Kehitystyö 3D CAD -suunnittelun ja toistuvien töiden tehostamiseksi Inventor iLogicin avulla 

  Koivula, Mikael (2024)
  Opinnäytetyön aiheena ja tarkoituksena on käydä läpi keväältä 2023 lähtien tehtyä jatkuvaa kehitystyötä tehostamaan 3D CAD -suunnittelua ja vähentämään toistuvia suunnittelun tehtäviä yrityksessä VEO. Autodesk Inventorin ...
 • Perehdytysprosessien kehittäminen tuotannon yksiköissä 

  Sillanpää, Heidi (2024)
  Työntekijöiden osaaminen koostuu aiemmista kokemuksista työelämässä, koulutuksesta, sekä työpaikalla tarjotusta ohjaamisesta. Perehdytys on tärkeä osa niin työntekijän, kuin myös työnantajan edun ajamisessa varmistaen ...
 • Sähkölaitetilan automaattivalvonta 

  Marko, Ahola (2024)
  Työn aiheena on kehittää Nordic Electro Power Oy:lle automaattinen valvontajärjestelmä, jota yritys voi myydä lisäpalveluna jo tarjoamansa tuotteen mukana tai yksittäisenä palveluna. Valvontajärjestelmä toteutetaan ...
 • Guideline for Wärtsilä 50DF UNIC Upgrade 

  Junila, Juuso (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa lukijalle, kuinka moottorinohjausjärjestelmän päivitysprojektin asennus valmistellaan, toteutetaan ja viimeistellään. Kyseessä on Wärtsilä 50DF -moottori, johon on päivitetty ...
 • Tekoäly osana kiinteistöjen energiatehokkuuden optimointia 

  Peltola, Henri (2024)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Schneider Electric Finland Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Schneider Electricin tekoälyoptimointisovelluksen toimintaa pilottikiinteistöissä ja sen vaikutuksia ...
 • Etelä-Pohjanmaan SoTe-tilannekeskuksen toimintamallin arviointi 

  Kultti, Emilia (2024)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ja selvittää kehittämistarpeita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskuksen (Sote-tike) toiminnalle ja sen tarpeellisuudelle. Nykyisen ...
 • Asiakasprosessi aikuissosiaalityössä 

  Piirainen, Krista; Toikkanen, Annukka (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa aikuissosiaalityön asiakasprosessin eri vaiheista Pohjanmaan hyvinvointialueella. Asiakasprosessin käytännöt ovat vaihdelleet kunnittain käytössä olevien toimintaa ohjaavien ...
 • Analysis of Motivational Factors Impacting the Employee job satisfaction at ABC Garment Factory 

  Polwatthage, Madusanka (2024)
  This research aims to explore the intricate relationship between job satisfaction and various contributing factors, encompassing working conditions, pay and rewards, coworker’s relationships, the work itself, and responsibility. ...
 • Nuoruudessa koetun mielenterveysomaiskokemuksen vaikutus aikuisiällä 

  Martikainen, Roosa (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka nuoruudessa koettu mielenterveysomaisrooli vaikuttaa myöhemmin elämässä. Tarkoitus oli selvittää, mitä negatiivista ja positiivista omaiskokemus on tuonut elämään, ...
 • Reading Field Device Diagnostics with an Automation Application 

  Lindfors, Tim (2024)
  The aim of the thesis was to create a function block diagram for UPM Biofuels plant that would read HART diagnostic data. The current number of HART diagnostic data was limited to five and the aim was to increase the amount ...
 • Full stack -kehitys Reactilla ja Nodella 

  Nuutinen, Sami (2024)
  Reactin ja Noden tuntemuksesta on paljon hyötyä ohjelmistokehityksessä. JavaScript-ohjelmistokehyksiä ja -kirjastoja on useita moneen eri tarkoitukseen. React soveltuu erinomaisesti frontend-kehitykseen ja se on laaja-alaisesti ...
 • Ikäihmisten kohtaamiseen perehdyttäminen - Perehdytysvideo palveluasumisen yksikölle 

  Halkola, Sirkka; Kleimola, Mariella (2024)
  Ikäihmisten palveluasumisen ympäristössä työskenteleminen vaatii hoitohenkilöstöltä hyviä kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä ikäihmisten kohtaamiseen palveluasumisen ympäristössä ja ...
 • Reporting Website for a Localtapiola’s Digital Service 

  Belila, Anouar (2024)
  This project focused on the development of a reporting service for LocalTapiola, an insurance company in Finland, by Fellowmind. The aim of the project was to create a web page using React as a main platform for the whole ...
 • Rajoitustoimenpiteiden lapsikohtaisten arviointien kehittäminen Humanan lastensuojeluyksiköissä 

  Mantila, Katja (2024)
  Sijaishuollossa lapsen osallisuuden tukeminen on keskeinen tehtävä, ja lastensuojelulain 2020 muutokset vahvistivat kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksia. Uudessa sääntelyssä edellytetään lapsikohtaista arviointia ...
 • Leading the AI Transformation in Education 

  Otto, Korpela (2024)
  The thesis will demonstrate the use of AI in Education to provide better tools for educators, researchers, students and anyone who works in educational institutions. The thesis will also explore the potential uses for AI ...

Näytä lisää