Uusimmat viitteet

 • Vanhempien osallistuminen vastasyntyneen hoitoon tehovalvonnassa-kirjauspohjan hyödyntäminen hoidossa 

  Henna, Lehto (2019)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien näkemyksiä lapsen vointiin ja hoitoon liittyvissä asioissa sekä vanhempien omia näkemyksiä jaksamisestaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko vanhempien ...
 • Nielurisa- ja kitarisaleikkaukseen valmistava opas lapsille ja vanhemmille 

  Sipiläinen, Katarina; Josefiina, Tuikka (2019)
  Tämä opinnäytetyö oli tilaajalle tehtävä toiminnallinen opinnäytetyö lasten korva- nenä- kurkkutautien kirurgiasta, josta voidaan käyttää lyhennettä KNK. Toiminnallisena osana opinnäytetyössä oli opas, jonka tilaaja haluaa ...
 • Muutostöiden ja investointien selvitys ZETA ZVPI-sähkökattilan soveltamiselle kaukolämpöverkkoon 

  Peltonen, Niklas (2019)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi kaukolämmön tuotantoa yleisesti sekä selvitetään ZETA ZVPI 2840-elektrodikattilan käyttöönottomahdollisuuksia mahdollisimman kustannustehokkaasti Vaasan Sähkö Oy:n toimitiloissa. Verrataan ...
 • Soittoringin uudistus : Case Anvia Oyj 

  Ristimäki, Jonas (2019)
  Tarve tälle opinnäytetyölle tuli Anvia Oyj:n valvomosta. Ennen soittorinkijärjestelmän käyttöönottoa, käytössä oli dokumenttipohjainen lista asiantuntijoista. Listaa käytettiin asiantuntijoiden yhteystietojen ylläpitämiseen. ...
 • Opas tulevalle isälle 

  Saari, Essi; Toivonen, Hanna (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas tulevalle isälle. Opas käsittelee konkreettisesti isäksi tulemisen muutoksia, ja auttaa isää sopeutumaan tulevaan arkeen vauvan kanssa. Oppaan tavoitteena oli kartuttaa isän ...
 • Opas seksuaalikasvatukseen varhaiskasvatuksessa. 3-5-vuotiaat. 

  Latva, Maisa; Himanen, Anni (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, kuinka lapsen seksuaalisuutta käsitellään varhaiskasvatuksessa, ja millaisia yhteisiä toimintatapoja Vaasan kaupungin päiväkodeilla on koskien lasten seksuaalikasvatusta. ...
 • Miten nuoret kokevat yrityksen brändin 

  Nokkonen, Ville (2019)
  Tämä tutkimus suoritetaan toimeksiantona LähiTapiolalle. Tutkimuksen kohteena ovat nuoret kuluttajat ja miten he kokevat LähiTapiolan brändin. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, kuinka Vaasan alueen nuoret kokevat ...
 • Kuntosalin käyttötottumukset ja motivaatio kuntosalilla käymiseen 

  Havula, Kasper; Jaanus, Johanna (2019)
  Kuntosaliharrastaminen on nostanut suosiotaan paljon viime vuosina, ja se näyttelee suurta roolia sosiaalisessa mediassa samalla luoden mahdollisia ulkonäkö-paineita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla yhden ...
 • Katuvalaistuksen suunnitteluohje 

  Lehto, Tommi (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda ohje katuvalaistuksen suunnittelulle. Katuvalaistuksen suunnitteluohjeen on tarkoitus toimia tukena Vaasan kaupungin katuvalaistuksen suunnittelussa. Suunnitteluohje tulee osaksi ...
 • Yläkoululaiset ja seksuaalisuus: oppitunti 8.-luokkalaisille 

  Utunen, Päivi; Sihto, Anniina (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa nuorille luotettavaa ja ajankohtaista tietoa seksuaaliterveydestä, raskauden ehkäisystä sekä sukupuolitaudeista. Tarkoituk-sena oli vahvistaa nuorten seksuaalikasvatuksen tietoa ...
 • Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia työhyvinvoinnista 

  Koskinen, Emilia (2019)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia. Tavoitteena oli saada selville varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoinnin tila sekä työhyvinvointia edistävät ja kuormittavat tekijät. ...
 • Polttoaine- ja öljypiirien suojaus pääkokoonpanolinjalla 

  Olmari, Petri (2019)
  Opinnäytetyö luotiin Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan pääkokoonpanolinjalle. Työn aiheena oli selvittää polttoaine- ja öljypiireissä olevien epäpuhtauksien aiheuttamia laatuvaikutuksia, sekä valmistaa työohjeet ehkäisemään ...
 • Startups' Risk Management in BOP Markets 

  Leppälä, Maria (2019)
  Tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella ilmiötä BOP startupien riskienhallinnan näkökulmasta. Tutkimus hakee vastausta kysymykseen ”kuinka startupit pienentävät riskejä BOP markkinoilla?” Pienentäminen on riskienhallintakeinoista ...
 • Sisäisen viestinnän kehittäminen : Case Suupohjan Osuuspankki 

  Palomäki, Essi (2019)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää kehittämisen kohteita ja keinoja, joiden avulla sisäinen viestintä saadaan toimivammaksi kohdeorganisaatiossa Suupoh-jan Osuuspankissa. Tutkimuksen avulla selvitetään nykyisen sisäisen ...
 • Perehdytyskansio Fenix- Klinikoille 

  Kattelus, Josefine (2019)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen materiaali tukisi parhaiten perehdyttämisen prosessia Fenix- Klinikoilla. Työssä selvitettiin, mitä työyhteisö haluaa uuden työntekijän oppivan perehdyttämisen ...

Näytä lisää