- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Lapsen arkea vuorohoidossa: Punahilkan päiväkodin lapsille merkityksellisiä asioita photovoice-menetelmän avulla 

   Rantanen, Johanna; Turunen, Eeva (2020)
   Päätutkimustehtävänä oli selvittää lapsen arkea vuorohoidossa. Alatutkimustehtävänä oli selvittää, millaiset asiat ovat lapsille merkityksellisiä, ja ovatko päivä- ja iltavuorossa olevien lasten kertomat tärkeät asiat ...
  • Perehdytyskansion laadinta 

   Rajamäki, Panu (2020)
   This thesis purpose was to create an orientation folder for company called Dymont Installation Oy. The company didn’t have an orientation folder before, so that’s how I got idea for my thesis subject. Target for the thesis ...
  • Ikääntyvät vapaaehtoisesti lapsettomat 

   Marsch, Lotta (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisena ikääntyvät vapaaehtoisesti lapsettomat kokevat elämänsä. Tämän lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ...
  • Product change management : CASE Mid-sized forest machine manufacturer 

   Rönkkö, Ville (2020)
   The purpose of this thesis was to study change management and research prob-lems with it in the target company. The target company manufactures forest ma-chines and is situated in the middle section of the industry based ...
  • Mittareilla laatutietoisuuteen 

   Karjanmaa, Pekka (2020)
   Balanced Scorecard on 90-luvulla kehitetty mittaristo, jonka tarkoituksena on kehittää organisaation suorituskykyä ja auttaa organisaatiota löytämään tapoja yhdistää taloudellisia ja laadullisia mittareita. Tutkimuksen ...
  • Uuden työntekijän perehdytys. Case: K-Market Härmä 

   Ansio, Milja (2020)
   Opinnäytetyön aiheena on uuden työntekijän perehdytys yritykseen. Kohdeyrityksenä on K-Market Härmä, joka on osa paikallista Powerco-konsernia. Työn tarkoituksena on saada selville, millainen on hyvä perehdytysprosessi ...
  • Eplan Pro Panel-sähköasema suunnittelussa 

   Mielty, Anniina (2020)
   Tämän opinnäytetyön on tarkoitus ensisijaisesti helpottaa ja nopeuttaa VEO Oy:n sähköasemaosaston insinöörien suunnittelua ja työtä. Tämä oli tarkoitus saada aikaan 3D-mallinnuksella. Työssä keskitytään vain VEO ...
  • Omaishoitajien kokemuksia intervallihoidosta Vaasassa 

   Suhonen, Jonna; Tähtilä, Lotta (2020)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla omaishoitajien kokemuksia hoidettavan intervallihoidosta sekä kartoittaa omaishoitajien ajatuksia siitä, kuinka intervallihoitoa voitaisiin kehittää. Tutkimuksen tavoitteena oli ...
  • Automaatiolinjan tuottava kunnossapito 

   Rajala, Ville (2020)
   Opinnäytetyön aihe kumpuaa tuotannon automaatioasteen kasvusta ja sen luomasta tarpeesta kunnossapidon kehittämiselle. Yritysyksikkö Oy:n toimeksiantona opinnäytteelle oli laatia automatisoidulle, tuotteiden valmistuksessa ...
  • Ikäihmisten tukeminen pankin digitalisaatiossa : Case Nordea 

   Rytkönen, Mari (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia haasteita ikäihmiset kokevat digitalisaation tuoneen pankkiasiointiin, miten Nordean digitaalisia palveluita voitaisiin kehittää ikäihmisille sopivammiksi, sekä ...
  • Rahoitusmenetelmien ja maksutapojen vaikutukset ulkomaankaupan riskeihin: Case Vm-Carpet Oy 

   Viita-aho, Roni (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan rahoitusmenetelmien ja maksutapojen vaikutuksia ulkomaankaupan riskeihin. Toimeksiantajayrityksenä on mattovalmistaja VM-Carpet Oy, jonka näkökulmasta opinnäytetyö on tehty. Opinnäytetyön ...
  • Varastointijärjestelmän laajentaminen 

   Mörsky, Miika (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä suunnitelma ABB:n muuntajayksikön varastointijärjestelmän laajentamiseksi. Muuntajayksikössä vajavainen logistiikkaprosessi on todettu isoksi ongelmaksi, joka työllistää ...
  • Kohti aidompaa vaikuttajamarkkinointia 

   Marttala, Linnea (2020)
   Sosiaalisen median myötä on noussut uusi markkinointiviestinnän ala, jossa pääroolissa on tavallinen sosiaalisen median käyttäjä. Yritykset hyödyntävät näitä tarinankertojina omassa markkinointiviestinnässään kohti parempaa ...
  • Alkuperävaatimukset kumulaatioperiaatteessa 

   Harri, Aleksi (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa hyödyllistä tietoa kumulaation tuomista mahdollisuuksista ketjukauppatilanteissa ja selvittää minkälaisia dokumenttivaatimuksia kumulaation soveltaminen vaatii. Opinnäytetyön aihe ...
  • Asiakas/potilaspalauteprosessin kehittäminen terveyspalveluiden laatutyössä 

   Peltomäki, Heli (2020)
   Asiakaslähtöisyys on yksi Vaasan kaupungin Terveyspalveluiden arvoista. Tämä opinnäytetyönä tehty kehittämistyö liittyi osana Vaasan kaupungin Terveyspalveluiden SHQS-laatutunnustuksen tavoitteluun asiakas/potilaspalaute ...
  • Kotouttamisohjelman laatiminen Vaasan kaupungille vuosille 2019-2022 

   Kakko, Hanna-Maija (2020)
   Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli laatia Vaasan kaupungille kotouttamisohjelma vuosille 2019-2022. Tavoitteena oli löytää ne elementit, joita Vaasassa tulee ohjelmakauden aikana kehittää sekä ohjelman juurruttaminen ...
  • Marketing Plan For Kesko To Enter The Chinese Market 

   Zhu, Xiaoqing (2020)
   The cooperation between the West and the East has become increasingly intense. Owing to the special location of Finland, it has always been acting as a “connecter” of the West and the East. Numerous major Finnish companies ...
  • Kuluttajatason PC-komponentit 

   Arttu, Viitala (2020)
   Tutkimus on katsaus kuluttajatason tietokonekokoonpanoihin ja komponentteihin. Sen tavoitteena on saada lukijalle kattava kuva, mistä komponenteista tietokonekokoonpanot muodostuvat, ja mitä ominaisuuksia ne pitävät ...
  • Sähköisen taloushallinnon hyödyt kuljetusyritykselle 

   Rinta-Opas, Mari (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sähköisen taloushallinnon käyttöä ja havaita sen etuja ja haittoja toimeksiantajan yrityksessä. Tutkimuksen tavoite oli selvittää, voidaanko manuaalisia työvaiheita automatisoida. ...
  • The Impact of Influencer Marketing in Vietnamese Customers' Perceptions 

   Nguyen, My (2020)
   Because of the development of the digital era, influencer marketing is known as a phenomenon in business. Possessing different features, this new method is shifting the economy. Consumers today tend to review their options ...