- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Kaupungin valaistusverkoston ohjausjärjestelmien vertailu 

   Pääkkönen, Teemu (2024)
   Kaupungit kehittyvät nykypäivänä nopeasti ja onkin alettua puhua älykkäistä kaupungeista. Tämä näkyy erityisesti katu- ja puistovalaistuksen kehityksessä. Kehityksen myötä katuvalaisimia pystytään ohjaamaan tarkasti ja ...
  • International Entrepreneurship in Bangladesh : Impact of Russia and Ukraine War 

   Shuvo, Alif Al Muiz (2024)
   The study conducted a systematic literature review to provide valuable insights regarding International Entrepreneurship in Bangladesh affected by Russia Ukraine War. Different articles were collected and relied on the use ...
  • Customer satisfaction level in supermarket chain in Bangladesh : an exploratory study 

   AHMED, ELIASH (2024)
   The level of customer satisfaction is crucial since it shows whether your consumers appreciate what you are doing. According to previous studies, it is noticed that elevated levels of customer satisfaction contribute to ...
  • The Impact of Artificial Intelligence on Global Supply Chains 

   Mamun, Abdullah Al; Islam, Md Shahidul (2024)
   The research on integrating artificial intelligence into global supply chains reveals significant benefits in optimizing operations, enhancing efficiency, and managing risks through technologies like automation, natural ...
  • Blockchain : Catalyst for Sustainable Business Practices and Economic Development 

   Adhikari, Biplob (2024)
   Blockchain technology has evolved significantly from its inception as the foundation of cryptocurrencies to becoming a disruptive force across multiple industries. This thesis delves into the role of blockchain as a catalyst ...
  • Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan yhteistyö 

   Poola, Merja (2024)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kirjanpidon ja palkanlaskennan välisen kommunikaation haasteita. Tavoitteena oli tunnistaa mitkä asiat ovat edellytyksiä hyvälle kommunikoinnille, mitkä asiat haastavat sitä ja miten ...
  • Miten sairaanhoitajakoulutus valmistaa tehohoitotyöhön 

   Chkiperova, Tarja (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaiset valmiudet sairaanhoitajakoulutus antaa tehohoitotyöhön hoitotyön opettajien ja hiljattain valmistuneiden sairaanhoitajien näkökulmista. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • The Role of Social Enterprises in Fostering Sustainable Economic Development of Bangladesh 

   Yasmin, Farzana; Asadujaman, Md (2024)
   "The Role of Social Enterprises in Fostering Sustainable Economic Development of Bangladesh" focuses on the vital role of social enterprises in driving sustainable economic progress in Bangladesh. It examines the challenges, ...
  • Electrolyser-Konttiratkaisu 

   Pulkkinen, Joni (2024)
   Opinnäytetyössäni perehdytään VEO Oy:n Electrolyser-konttiprojektien toimitus prosessiin ja tutkitaan, miten prosessia voisi mahdollisesti tehostaa prosessin standardoinnin ja vakioinnin avulla. Tavoitteena on kaivaa esiin ...
  • TikTokin vaikutus suomalaisiin korkeakouluopiskelijoihin kohdistuvassa rekrytointimarkkinoinnissa 

   Mela, Tuure (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millainen vaikutus suuren suosion etenkin nuorten keskuudessa saavuttaneella TikTokilla on suomalaisiin korkeakouluopiskelijoihin kohdistuvassa rekrytointimainonnassa. Samalla ...
  • Automaation ja robotiikan hyödyntäminen ostoreskontrassa : case Veo Oy 

   Torkko, Janica (2024)
   Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on kehittää toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmään integroidun ostoreskontran automatisointia. Koska toiminnanohjausjärjestelmä on vaihtumassa modernimpaan, tulee mahdolliset ...
  • Keskusliiketoimitusten keräysprosessin kehittäminen 

   Sarkkinen, Katri (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä toimeksiantajalle keskusliiketoimitusten keräysprosessin kehittämissuunnitelma. Työn tarkoituksena on selkeyttää yrityksen toimintaa niin, että toiminnasta tulisi virtaviivaista ja ...
  • Ompelimoyrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Rantala, Marika (2024)
   Ompelimoyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa asiakkailleen vaatteiden ompelua mittatilaustyönä tai standardikokojen mukaan. Ompelimoyrityksen omistaja toimii yleensä yksityisyrittäjänä tai ompelimon laajentuessa ...
  • Reasons for Employees to Leave an Organization. 

   Coelho, Remejoe (2024)
   Employee retention is a critical concern for organizations seeking to maintain productivity, morale, and overall performance. Understanding the factors that influence employees' intentions to leave is essential for developing ...
  • Potential Development of Indian Seaports & Container Transshipment Hub 

   Kothiya, Vijaykumar; Thakur, Sunil (2024)
   India's economy is among the fastest-growing globally, currently holding the 13th position in container throughput. Despite this, a significant portion of its container traffic is transshipped through international hubs ...
  • Film Marketing & Promotions in Pakistan 

   Ahmed, Syed Zaki (2024)
   Films hold a significant place in global entertainment and considered as a big business, serving as both cultural artifacts and lucrative commercial ventures. This thesis aimed to delve into the intricacies of film marketing, ...
  • Sisälogistiikan kehittäminen 

   Fränti, Jaakko (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Piristeel Oy:n sisälogistiikkaa siten, että materiaalien sekä lavojen noutopaikat olisivat mahdollisimman lähellä työpisteitä, mikä pienentäisi työkoneiden käyttämättömänä olevaa ...
  • Balancing Ethics and Profitability : Strategies for Nestle to Overcome Ethical Scandals and Enhance Reputation 

   Rahman, Kazi Shaifur; Hasan, MD Rakib (2024)
   The thesis "Balancing Ethics and Profitability: Strategies for Nestle to Overcome Ethical Scandals and Enhance Reputation" explores the importance of ethical practices in business, with a focus on Nestle's sustainability ...
  • Tehokas viestintä teknologiayrityksen myyntiverkostossa 

   Alajoki, Topias (2024)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona kansainvälisillä putkentyöstökonemarkkinoilla toimivalle T-Drill Oy:lle. Työssä keskityttiin selvittämään kehityskohteita toimeksiantajayrityksen sisäisessä sekä ulkoisessa ...
  • Employee Engagement and Its Impacts on Employee Retention : a case study of enugu electricity distribution plc 

   Kolade, Olawale Monsuru (2024)
   The study findings focused on the relationship between employee engagement and employee retention rates at Enugu Electricity Distribution Plc. Employee opinions of organisational culture were measured across multiple ...