- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kotiinkuljetuspalveluiden vaikutukset myyntiin 

   Manninen, Heidi (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kotiinkuljetuspalveluiden käyttöönoton vaikutuksia myyntiin R-kioski Kauppapuistikolla Vaasassa. Tavoitteena oli selvittää, miten Wolt on vaikuttanut myyntilukuihin ja voidaanko sen ...
  • Keinokuorma paikallisella käyttöliittymällä 

   Mäkelä, Jesse (2021)
   Laitteiden tuotekehitysvaiheessa testataan laitteita, miten ne suoriutuvat tehtävistään ja kuinka hyvin. Osana testausta voi olla laitteen virtalähteen kuormittaminen erilaisilla arvoilla, joista voi huomata kestääkö laite ...
  • Social Media Marketing and its Effects on TikTok Users 

   Azpeitia, Janell (2021)
   The aim of this thesis was to discover whether social media marketers were indeed reaching their target audience successfully by generating sales through the social media app, TikTok. This topic was chosen because the ...
  • Valokaarisuojaus keskijännitekojeistossa ja pienjännitekeskuksessa 

   Saarnikoski, Marko (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä hankintasuunnitelma valokaarisuojauksesta kahteen 6.3 kilovoltin keskijännitekojeistoon sekä kahteen 400 voltin pienjännitekeskukseen Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitokselle. ...
  • Ohje kuntouttavasta hoitotyöstä kotihoidolle 

   Mikkola, Markus; Soini, Jasmine (2021)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ohje kuntouttavasta hoitotyöstä Vaasan kaupungin kotihoidolle. Ohjeen tavoitteena on palvella työyhteisöä apuvälineenä perehdytyksessä sekä tukea kotihoidon asiakkaiden ...
  • Kaukolämpöverkon paluuveden lämpöenergian hyödyntäminen 

   Mettiäinen, Lauri (2021)
   Kaukolämmityksen energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään toimia kaukolämpöyhtiöissä, jotta energiasektori pääsee ilmastotavoitteisiinsa, ja kaukolämmitys vahvistaa asemaansa kilpailussa lämpöpumppuja vastaan kuluttajien ...
  • Miksi opiskelijat eivät sijoita? 

   Bui, Kimi (2021)
   Opinnäytetyön aihe pohjautuu omaan mielenkiintoon sijoittamisen aloittamiseen. Työssä myös käydään läpi tekijöitä, jotka ovat opiskelijoiden esteenä sijoittamisen aloittamisessa. Opinnäytetyössä teoriaosuus on jaettu ...
  • Digitalisaation vaikutukset PK-yrityksen markkinointiin 

   Ylinen-Luopa, Lauri (2021)
   Tutkimus on tehty toimeksiantona Seinäjokiselle PK-Myynti nimiselle yritykselle. Päätavoitteena oli tutkia asiakkaiden ajatuksia yrityksen nykyisestä tavasta markkinoida ja löytää kehittämiskohteita ja uudistusmahdollisuuksia ...
  • Hoitajien kokemuksia saattohoidosta Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa 

   Ala-Rantala, Hanna (2021)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitajien kokemuksia saattohoidosta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työyksiköissä, jotka toteuttavat saattohoitoa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kokemuksia hoitajilla on ...
  • Hoitajien työssä jaksaminen saattohoito-osastolla 

   Ekholm, Ida-Sofia (2021)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia hoitajien työssäjaksamista Vaasan kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla. Tutkimuksessa selvitettiin, millaiset asiat vaikuttavat hoitajien työssäjaksamiseen, millaisia vaikutuksia ...
  • Hoitajien osaaminen eristyspotilaan hoitotyöstä vuodeosastoilla 

   Laitila, Anna-Reetta (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Vaasan kaupunginsairaalan vuodeosastoilla työskentelevien hoitajien teoreettista osaamista eristyspotilaan hoitotyöstä. Tutkimustulokset antavat tietoa hoitohenkilökunnan ...
  • Ulkoisen viestinnän kehittäminen digitaalisissa kanavissa: Case FysioX 

   Kinnunen, Anna (2021)
   Tämä opinnäytetyö tutki, mitä odotuksia asiakkailla on yrityksen ulkoisesta viestinnästä ja kuinka se toteutui kohdeyrityksessä. Tavoitteena oli löytää ne asiat ja keinot, joilla voidaan vastata asiakkaiden odotuksiin. ...
  • Remote learning experience and personality types : During COVID-19 

   Senchikhina, Anna (2021)
   A large number of educational institutions have been affected by the coronavirus pandemic started in December 2019 in China spreading throughout the world. The virus outbreak constrained universities to close the premises ...
  • Unity-tasoloikkapelin demon toteutus 

   Tossavainen, Heikki (2021)
   Opinnäytetyöni käsittelee 2D-tasoloikkapelejä. Tavoitteena oli tehdä oma taso-loikkapelin demo Unity-pelimoottorilla ja kuvata kehitystä päiväkirjamaisesti. Lisäksi tarkoituksena oli myös valottaa tämän genren pelien ...
  • Opas murrosikäisten päänsärystä 

   Mehtälä, Mirka; Mäntylä, Diana (2021)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opas murrosikäisten päänsärystä Vaasan keskussairaalan lastenneurologian yksikköön. Lastenosaston ja lastenneurologian poliklinikan asiakkaat saavat oppaasta tietoa ...
  • Vaasalaisten päihdekuntoutujien kokemuksia raittiuden keinoista 

   Vakkuri, Riia; Selviranta, Nora (2021)
   Tämä laadullinen opinnäytetyö on tehty Vaasan Päihdekeskukselle. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää vaasalaisten päihdekuntoutujien keinoja pysyä raittiina. Tarkoituksena on kuvata päihdekuntoutujien omia kokemuksia ...
  • Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen terveystapaamiset: Asiakkaiden kokemuksia ja hyvinvoinnintilan muutokset 

   Rintamäki, Emilia (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vuonna -42 syntyneiden Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen terveystapaamisiin osallistuneiden kokemuksia ja tarkastella, miten hyvinvoinnintila on muuttunut. Tutkimuksen avulla ...
  • Henkilöstön perehdytysoppaan laatiminen Vaasan kaupungin Ruukinkartanoon 

   Punnar, Gerli (2021)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia selkeä ja kattava perehdytyskansio Vaasan kaupungin asumispalveluyksikölle Ruukinkartanolle. Perehdytysopas sisältää yksikön yleisiä asioita sekä käytännön ...
  • Hoitohenkilöstön työssäjaksaminen akuutilla palvelualueella 

   Blindheim, Erika (2021)
   Tämä tutkimus suoritettiin akuuttihoidon palvelualueen hoitajille. Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää hoitohenkilöstön työssäjaksamista, hoitajien näkökulmasta. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään kokevatko hoitajat ...
  • Enhancing StepOut Mobile Application with React Native 

   Nguyen Chanh, Lam (2021)
   The thesis was carried out with the purpose of maintaining an existing StepOut mobile application codebase, which was originally developed using React Native technology. The Stepout mobile application is a well-being ...