Huom! Theseus-tuen yhteydenotto on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. Attention! Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library. OBS! Theseus Support e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek.
  • Käyttäjähallinto LDAP-hakemistolla 

   Haapoja, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttäjähallintoa LDAP-hakemiston avulla. Työ koostuu seitsemästä eri osa-alueesta: Olemassaolevan järjestelmän dokumentointi, Moodle-järjestelmän ...
  • Partioleiri Västin muonitus 

   Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...
  • Perehdyttäminen perioperatiivisessa hoitotyössä 

   Suoraniemi, Anu; Piirainen, Reetta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa perehdytyskansio. Perehdytyskansio on suunnattu Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston uusille työntekijöille. Kansiota voidaan käyttää myös ...
  • Sisarussuhteiden tukeminen vaasalaisessa suomenkielisessä päivähoidossa 

   Kangas, Hanna; Uusitalo, Riikka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ajankohtainen asia vaasalaisessa päivähoidossa on päivähoitopaikkojen puute sekä yhä nuorempien lasten siirtyminen päivähoidon piiriin. Puheenaiheeksi on myös noussut perheet, joissa nuorin lapsista on kotona vanhempansa ...
  • Palvelujen tarve asukkaiden näkökulmasta keskustan alueen palveluasumisessa 

   Järvinen, Sari; Palokangas, Sari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksessa tarkastellaan keskustan alueen palveluasumisen, Kirkkopuistikon palvelutalon ja Vuorikodin asukkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin sekä palvelujen tarvetta. Tarkoituksena on selvittää saavatko asukkaat ...
  • Pankki- ja vahinkovakuutuspalvelujen yhdistäminen. Case OP-Pohjola. 

   Mäntykoski, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen lähtökohtana oli OP-Pohjola-ryhmän synnyttänyt yrityskauppa, joka oli yksi Suomen historian suurimmista kaupoista. Yhdistymisen myötä myös Osuuspankin ja Pohjolan konttoreita yhdistettiin, jolloin syntyivät ...
  • Itä-Euroopan tuonnin aloittaminen : Case Vacon Oyj 

   Ketola, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimustyön tarkoituksena on selvittää Itä-Euroopan tuontia ja kuljetuskustannuksia. Tutkimuksen kohdemaiksi on valittu Unkari, Tšekki, Slovenia, Slovakia, Romania ja Bulgaria. Tavoitteena on selvittää kannattaako ...
  • Mobile banking in developing countries (a case study on Kenya). 

   Wambari, Andrew (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The Bachelor’s degree research report will try and show whether mobile applications in such areas of mobile banking and business to business trading is mostly for local business people e.g. small-scale farmers in developing ...
  • Korkean saatavuuden verkkopalvelut 

   Vainio, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Riippuvuutemme tietoteknisiin järjestelmiin kasvaa jatkuvasti. Tämän myötä järjestelmien toimintavaatimuksille asetetaan enemmän vaatimuksia. Järjestelmien suunnittelu korkean saatavuuden näkökulmasta mahdollistaa järjestelmien ...
  • Mäkelä Alu Oy:n teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta 

   Mäki, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Mäkelä Alu Oy:n puristinhallin teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta. Työ koski erityisesti puristinhallin ...
  • Itsearviointi ja Learning Card WFI-S ostotiimeissä 

   Jalkanen, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy:n Servicen osto-osastolle. Työn ta-voitteena oli itsearviointisysteemin kehittäminen ostotiimeille sekä tiimien mittareiden, seurantalomakkeen että tiedonjakotyökalujen ...
  • The Experiences of Finnish companies about the Quality of Chinese Labor : Comparison between Chinese and Finnish work cultures 

   Orjala, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The research can be divided into three; an introduction, a theoretical and an empirical study. The theory deals with culture, quality of services, formation of service quality and the measurement of customer satisfaction. ...
  • Ungdomsbrottslighet : En studie av orsaker och åtgärder 

   Huynh, Ly (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lärdomsprovets huvudsyfte är att redogöra för processen som inträffar efter att en ung människa i åldern 15-21 år har begått ett brott, och att redogöra för det efterföljande straffet och påföljderna. Bisyftet är att även ...
  • Sisäisen tietoverkon kehittäminen ja tietoturvan parantaminen 

   Mäkynen, Jouni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vaasalaisen Winpos Oy:n sisäverkon tila. Työssä selvitetään, miten tärkeitä ovat tarkat verkkodokumentaatiot sekä tietoturvan tärkeys. Lisäksi kartoitetaan Vaasan toimipisteen ...
  • Vaihtoehtoiset testauskonseptit 

   Saaristo, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Vacon Oyj:n liiketoiminnan kasvaminen globaaliksi asettaa uusia vaatimuksia testausjärjestelmille niin toiminnallisuuden kuin käytettävyyden ja käyttöönoton helppouden suhteen. Tässä työssä tutkitaan sellaisia ...
  • Omaishoitajan jaksaminen 

   Pesonen, Hellevi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata omaishoitajan työn arkea ja jaksamista. Lisäksi pohditaan saavatko he tarvitsemaansa apua ja tukea tarpeeksi. Tutkimuksessa selvitettiin myös missä tilanteessa omaishoitajuus on ...
  • The Impact of Organisational Purchasing Practises on the Marketing of a Small Enterprise 

   Uusikylä, Eveliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This study is order-based and it concentrates on the organizational purchasing practises which affect in great deal to how marketing in the business-to-business world is and how it can be done. The aim of this study was ...
  • Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro. Nuorten ja vanhempien mielipiteitä palvelun laadusta. 

   Vuorela, Kirsi; Lakso, Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää Nuorisopsykiatrisen asumiskoti Puron entisten nuorten ja heidän vanhempiensa mielipiteitä palvelun laadusta. Työ pohjustettiin teoriaosuudella, jossa käsiteltiin lastensuojelua, ...
  • 3-5-vuotiaiden ohjattu liikunta päiväkodeissa - vertailua Vaasan ja Joensuun välillä 

   Kiviniemi, Niina; Mäenpää, Päivi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka usein Vaasan ja Joensuun suomenkielisissä 3-5-vuotiaiden päiväkotiryhmissä järjestettiin ohjattua liikuntaa sekä mitkä olivat yleisimmät liikuntamuodot. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • Rullainsovelluksen suunnittelu ja käyttöönotto 

   Ahola, Samu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa rullaimen ohjaus käyttäen Siemensin S7-300 logiikkaa sekä Vaconin taajuusmuuttajia. Ohjaus on pyritty toteuttamaan mahdollisimman pitkälle logiikalla. Työhön ...