- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Käyttäjähallinto LDAP-hakemistolla 

   Haapoja, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttäjähallintoa LDAP-hakemiston avulla. Työ koostuu seitsemästä eri osa-alueesta: Olemassaolevan järjestelmän dokumentointi, Moodle-järjestelmän ...
  • Partioleiri Västin muonitus 

   Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...
  • Asenteet työturvallisuudessa 

   Tervo, Teppo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Peab Oy:n Vaasan ja Seinäjoen osastojen työntekijöiden työturvallisuuteen liittyviä asenteita. Työssä tutkittiin työturvallisuutta ja asenteita sekä niiden merkitystä ja niihin ...
  • Suomen alkoholijärjestelmän kehitys 1920 -luvulta nykypäivään 

   Jaskari, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää miten Suomen alkoholijärjestelmä on ra-kentunut 1920 -luvulta lähtien. Työssäni seuraan valtion alkoholiliikkeen matkaa kieltolain kumoamisesta 1.4.1932 nykypäivään. Tutkimusmenetelminä ...
  • Itsearviointi ja Learning Card WFI-S ostotiimeissä 

   Jalkanen, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy:n Servicen osto-osastolle. Työn ta-voitteena oli itsearviointisysteemin kehittäminen ostotiimeille sekä tiimien mittareiden, seurantalomakkeen että tiedonjakotyökalujen ...
  • Kiinteistöalan pk-yrityksen kannattavuus 

   Leskinen, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työssäni käsittelin kiinteistöalan pk-yrityksen rahoituksellista tilannetta tunnuslukuanalyysin menetelmin ja yrityksen kolmen eri toimialan kannattavuutta katetuottolaskentaa hyväksi käyttäen. Tavoitteenani oli antaa ...
  • Vaasan päiväkotien työntekijät lasten liikuntakasvatuksen suunnittelijoina ja toteuttajina 

   Kumpula, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimus käsittelee lasten liikuntakasvatusta päiväkodin työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, miten päiväkotien työntekijät kokevat liikuntakasvatuksen, sen suunnittelun ja toteutuksen sekä ...
  • Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia asumisesta asumispalveluyksikössä 

   Mäkiranta, Mikko; Roos, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mielenterveyskuntoutujien kokemuksia asumispalveluyksikössä asumisesta. Tutkimusta varten haastateltiin 16:sta Kauhajoen palvelukodin, Jansson- kodin ja Hoikanrannan palvelukodin ...
  • Reklamaatiotiedon kerääminen ja käsittely 

   Maskulin, Jaana (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Reklamaatioiden hoito on yksi haasteellisimmista osa-alueista ja tutkimuksia tästä aiheesta on tehty vähän. Huonosti hoidettu asiakaspalaute tuo yritykselle negatiivista mainetta. Reklamaatio voi tapahtua missä tahansa ...
  • THE DIFFERENCE BETWEEN LOCAL AND FOREIGN BANKS USING INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD AND STATEMENT OF ACCOUNTING STANDARD: Case of Nigeria Banks 

   Makinde, Olaniyi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The research focuses on three bank’s financial reporting and why they had adopted the different accounting standards. The banks are Union Bank of Nigeria Plc, First Bank of Nigeria Plc and Standards chartered of Nigeria ...
  • Restaurangernas val av livsmedel 

   Korpihalkola, Janica (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på vilka livsmedel restaurangerna i Vasa har valt att använda samt varifrån de skaffar sina råvaror och livsmedel. Avsikten var även att undersöka om valet av livsmedel skiljer ...
  • Konedirektiivin muutoksen aiheuttamat vaikutukset asiakasdokumentaatioon 

   Leinonen, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Citec Information Oy Ab:lle. Työn tavoitteena oli tutkia konedirektiivin muutosten aiheuttamia vaikutuksia asiakasdokumentaatioon. Erityisesti tarkasteltiin käyttöohjeiden vaatimuksia. Lisäksi ...
  • PID control of brushless DC motor and robot trajectory planning simulation with MATLAB®/SIMULINK® 

   Oguntoyinbo, Oludayo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This report presents a PID model of a brushless dc (BLDC) motor and a robot trajectory planning and simulation. A short description of the brushless dc motor is given. For this work, mathematical models were developed and ...
  • The Experiences of Finnish companies about the Quality of Chinese Labor : Comparison between Chinese and Finnish work cultures 

   Orjala, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The research can be divided into three; an introduction, a theoretical and an empirical study. The theory deals with culture, quality of services, formation of service quality and the measurement of customer satisfaction. ...
  • "Kuka ottaa kokonaisvastuun lapsesta?" : Avohuollon tukitoimenpitein päiväkotiin sijoitetut lapset Vaasassa 

   Mantila, Leena-Maija; Lukander, Anni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa päiväkoteihin avohuollon tukitoimenpitein sijoitettujen lasten tilannetta Vaasassa. Päämääränä oli saavuttaa yleinen kuva lastensuojelusta ja päiväkodista sekä siitä, miten näiden ...
  • Potilasturvallisuus intraoperatiivisessa hoitotyössä 

   Sillanpää, Piia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä intraoperatiivisessa hoitotyössä. Tavoitteena oli tutkimuksen tuottaman tiedon avulla lisätä tietoisuutta potilasturvallisuutta vaarantavista ...
  • MITÄ KUULUU PERHEPÄIVÄHOITAJAT? : Millaista tukea tämän päivän perhepäivähoitaja kaipaa työssään 

   Annala, Anne; Kurunsaari, Terese (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Perhepäivähoito tulisi säilyttää yhtenä tärkeänä osana päivähoitoa. Seuraavan kymmenen vuoden sisällä siirtyy suuri osa perhepäivähoitajista eläkkeelle. Valtakunnallisesti olisi hyvä miettiä keinoja perhepäivähoitajan ...
  • Mobile banking in developing countries (a case study on Kenya). 

   Wambari, Andrew (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The Bachelor’s degree research report will try and show whether mobile applications in such areas of mobile banking and business to business trading is mostly for local business people e.g. small-scale farmers in developing ...
  • Puu- ja tiilitalon energiatehokkuuden vertailu 

   Hakamaa, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä vertaillaan puu- ja tiilitalon energiatehokkuutta. Tarkoituksena oli selvittää paljonko puu- ja tiilitalon energiankulutus eroavat toisistaan ja sen myötä vaikutus energiatehokkuuteen. Työstä ilmenee ...
  • 2.4GHz sensor network: CHIPCON CC2510 self-organized network application development 

   Tan, Xinyu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This project is mainly to solve a real problem, which is big area temperature measurement. Short range telecom technology is used to build a self-organized sensor network to support system connections. Chipcon CC2510 RF ...