Viitteet 1-15 / 4077

  • Sähköinen dokumentointi ja sähköinen asiointi Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa 

   Kauppinen, Roosa (2019)
   Sähköinen dokumentointi ja sähköinen asiointi ovat yhä yleistyneimpiä työmenetelmiä myös varhaiskasvatuksessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä sähköinen dokumentointi ja sähköinen asiointi varhaiskasvatuksessa ...
  • Dynaamisten hinnoittelutekijöiden soveltuvuus ja hyödyt varaosien listahinnoittelussa 

   Kentta, Mika (2019)
   Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu on yrityksen toiminto, jolla on suora vaikutus yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen. Tämän vuoksi hintamuutokset ovat yleinen keino kannattavuuden parantamisessa ja hallinnassa. Tämän ...
  • Markkinointisuunnitelma : Case Avoin yhtiö Paloniemi/Tornikioski 

   Paloniemi, Julia (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Avoin yhtiö Paloniemi/Tornikioskille, joka sijaitsee Alavudella. Tutkimuksessa laadittiin markkinointisuunnitelma, jonka tarkoituksena on luoda lisänäkyvyyttä toimeksiantajayritykselle. ...
  • Vanhempien osallistuminen vastasyntyneen hoitoon tehovalvonnassa-kirjauspohjan hyödyntäminen hoidossa 

   Henna, Lehto (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien näkemyksiä lapsen vointiin ja hoitoon liittyvissä asioissa sekä vanhempien omia näkemyksiä jaksamisestaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko vanhempien ...
  • Nielurisa- ja kitarisaleikkaukseen valmistava opas lapsille ja vanhemmille 

   Sipiläinen, Katarina; Josefiina, Tuikka (2019)
   Tämä opinnäytetyö oli tilaajalle tehtävä toiminnallinen opinnäytetyö lasten korva- nenä- kurkkutautien kirurgiasta, josta voidaan käyttää lyhennettä KNK. Toiminnallisena osana opinnäytetyössä oli opas, jonka tilaaja haluaa ...
  • Muutostöiden ja investointien selvitys ZETA ZVPI-sähkökattilan soveltamiselle kaukolämpöverkkoon 

   Peltonen, Niklas (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi kaukolämmön tuotantoa yleisesti sekä selvitetään ZETA ZVPI 2840-elektrodikattilan käyttöönottomahdollisuuksia mahdollisimman kustannustehokkaasti Vaasan Sähkö Oy:n toimitiloissa. Verrataan ...
  • Soittoringin uudistus : Case Anvia Oyj 

   Ristimäki, Jonas (2019)
   Tarve tälle opinnäytetyölle tuli Anvia Oyj:n valvomosta. Ennen soittorinkijärjestelmän käyttöönottoa, käytössä oli dokumenttipohjainen lista asiantuntijoista. Listaa käytettiin asiantuntijoiden yhteystietojen ylläpitämiseen. ...
  • Opas tulevalle isälle 

   Saari, Essi; Toivonen, Hanna (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas tulevalle isälle. Opas käsittelee konkreettisesti isäksi tulemisen muutoksia, ja auttaa isää sopeutumaan tulevaan arkeen vauvan kanssa. Oppaan tavoitteena oli kartuttaa isän ...
  • Opas seksuaalikasvatukseen varhaiskasvatuksessa. 3-5-vuotiaat. 

   Latva, Maisa; Himanen, Anni (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, kuinka lapsen seksuaalisuutta käsitellään varhaiskasvatuksessa, ja millaisia yhteisiä toimintatapoja Vaasan kaupungin päiväkodeilla on koskien lasten seksuaalikasvatusta. ...
  • Miten nuoret kokevat yrityksen brändin 

   Nokkonen, Ville (2019)
   Tämä tutkimus suoritetaan toimeksiantona LähiTapiolalle. Tutkimuksen kohteena ovat nuoret kuluttajat ja miten he kokevat LähiTapiolan brändin. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, kuinka Vaasan alueen nuoret kokevat ...
  • Kuntosalin käyttötottumukset ja motivaatio kuntosalilla käymiseen 

   Havula, Kasper; Jaanus, Johanna (2019)
   Kuntosaliharrastaminen on nostanut suosiotaan paljon viime vuosina, ja se näyttelee suurta roolia sosiaalisessa mediassa samalla luoden mahdollisia ulkonäkö-paineita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla yhden ...
  • Katuvalaistuksen suunnitteluohje 

   Lehto, Tommi (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda ohje katuvalaistuksen suunnittelulle. Katuvalaistuksen suunnitteluohjeen on tarkoitus toimia tukena Vaasan kaupungin katuvalaistuksen suunnittelussa. Suunnitteluohje tulee osaksi ...
  • Yläkoululaiset ja seksuaalisuus: oppitunti 8.-luokkalaisille 

   Utunen, Päivi; Sihto, Anniina (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa nuorille luotettavaa ja ajankohtaista tietoa seksuaaliterveydestä, raskauden ehkäisystä sekä sukupuolitaudeista. Tarkoituk-sena oli vahvistaa nuorten seksuaalikasvatuksen tietoa ...
  • Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia työhyvinvoinnista 

   Koskinen, Emilia (2019)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia. Tavoitteena oli saada selville varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoinnin tila sekä työhyvinvointia edistävät ja kuormittavat tekijät. ...
  • Polttoaine- ja öljypiirien suojaus pääkokoonpanolinjalla 

   Olmari, Petri (2019)
   Opinnäytetyö luotiin Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan pääkokoonpanolinjalle. Työn aiheena oli selvittää polttoaine- ja öljypiireissä olevien epäpuhtauksien aiheuttamia laatuvaikutuksia, sekä valmistaa työohjeet ehkäisemään ...