Vaasan ammattikorkeakoulu - Selaus syöttöajan mukaan

  • The potential for small enterprise to consider guerrilla marketing from brand equity perspective 

   Nguyen, Vu Tu Phuong (2020)
   The innovation of society entails consumers’ demand. It is not only product quality but also brand image. In particular, it requires the organization to be active in their marketing updates in order to enhance the brand ...
  • A Cultural Comparison Based on Entrepreneurial Personality: Case Comparison Between Finland and Vietnam 

   Nguyen, Thanh Thao (2020)
   In order to gain more insights into the relationship between entrepreneurial personality and culture, it is crucial to research the impact of cultural differences on entrepreneurial personality and activity that change ...
  • Suojareleen taajuussuojan toiminta KJ-verkon vikatilanteissa : Simulointi oiko- ja maasulkutilanteissa 

   Korpilähde, Miina (2020)
   Työssä tutkitaan suojareleen taajuussuojan toimintaa keskijänniteverkon yleisimmissä vikatilanteissa, eli oiko- ja maasuluissa. Tavoitteena on havainnoida, vaikuttaako vikatilanne suojareleen taajuussuojan toimintaan. ...
  • Sosiaalisen median kehittäminen Instagramissa ja Facebookissa : Kehittämistutkimus Vepsäläinen Vaasa 

   Annala, Karoliina (2020)
   Tutkimuksen kohdeyritykseksi on valittu huonekalu- ja sisustussuunnitteluliike Vepsäläinen ja yrityksestä tehtävät sosiaalisen median haastattelut on rajattu Vaasan Vepsäläiseen. Tarkoituksena on pohtia tapoja kehittää ja ...
  • Pankkien digitaalisen markkinointiviestinnän kartoitus ja kehittäminen nuorten aikuisten näkökulmasta 

   Elo, Kristina (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan nuorten aikuisten kokemuksia pankin digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten nuoret vastaanottavat pankkien digitaalista markkinointiviestintää, ...
  • Android Sovelluskehitys 

   Leppiaho, Mika (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua natiivin Android-sovelluksen kehittämiseen. Työssä toteutetaan sovellus, jolla käyttäjä voi ilmoittautua joukkueensa tuleviin tapahtumiin. Tarkastellaan työkaluja, kirjastoja ...
  • ABB-free@home-järjestelmän toteuttaminen opetusympäristöön 

   Kultti, Jesse (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa ABB-free@home-järjestelmästä laajempi opetuskäyttöön tarkoitettu kodinautomaatiojärjestelmä Vaasaan Technobothnian tiloihin. Projekti pitää sisällään järjestelmän suunnittelun, ...
  • How to build an effective Employer Brand 

   Nguyen, Vy Nhat (2020)
   In today’s world, the talent market has never been so competitive as a result of the Talent War and Talent Shortage (Mosley, 2014). This makes it harder for employers to find and retain the right talent than ever before. ...
  • Liikutettava Robottisolu UR5-Robotille 

   Rantala, Mikael (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa liikutettava robottisolu UR5-robotille. Työn toimeksiantajana toimi Tarkmet Oy, joka toimii myös työnantajanani. Lähtökohtana työlle oli, että UR5-robotti ...
  • Aktiv kontra passiv fondförvaltning 

   Bondén, Richard; Bondén, Richard (2020)
   Denna studie undersöker total avkastnings- samt riskjusterade avkastningsskillnader mellan aktivt och passivt förvaltade aktiefonder i Norden under åren 2015-2019. I undersökningen har 14 olika fonder använts varav 9 st ...
  • Testauslaboratorion oikosulkulaskenta ja direktiivien vaatimukset 

   Tanninen, Martti (2020)
   Danfoss Drives Vaasalla oli tarve selvittää testausajotyöpisteiden syöttöverkon oikosulkuvirrankyvykkyys. Näitä tuloksia jaetaan sertifiointilaitoksille eri maanosiin, jotta vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvä ...
  • MicroSCADA PRO Historian – Redundancy Features and Performance, Implementation in MicroSCADA System 

   Rantonen, Viliveikko (2020)
   Opinnäytetyö suoritettiin ABB Power Grids Finland Oy:n Vaasan yksikköön. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää redundanttisen MicroSCADA PRO Historian järjestelmän asennusta ja implementointia. Redundanttisen Historian ...
  • Automaatio-osakokoonpanon 3D-ohjeistus ja kehitys 

   Ristimäki, Joona (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n New Product Introduction-osaston kanssa. Työn tarkoituksena oli tehdä selkeä nykyaikainen työohje automaatio-osakokoonpanoon. Automaatio-osakokoonpano on uusi käytäntö eikä siihen ...
  • The Role of Artificial Intelligence in Supply Chain Management 

   Pervaiz, Shamas (2020)
   The point of thesis was to exhibit how man-made reasoning is functioning in the cutting edge world and particularly in the field of supply chain management. The hypothetical system of the postulation indicated how man-made ...
  • The Environmental Awareness and Attitude Toward Meat Consumption in Finland. 

   Le, Tuyen (2020)
   The aim of this study is to identify the environmental awareness based on consumer behavior, the meat consumption level in Finland, and the attitude toward meat consumption based on current consumption and willingness to ...
  • IO-lista-koodigeneraattori 

   Höykinpuro, Joonas (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajayritys VEO Oy:lle ohjelma, jonka avulla voidaan tehokkaasti generoida logiikan toimilohkoja kuvaavat tiedostot Microsoft Excel -pohjaisesta IO-listasta. Sovelluksen ...
  • Äänen visualisointi Unity-pelimoottorilla 

   Leskinen, Anna (2020)
   Tämän opinnäytetyön avulla selvitetään, kuinka ääntä voidaan visualisoida partikkelisysteemien avulla Unity-pelimoottorilla. Tavoitteena on luoda toimiva ääntä visualisoiva ohjelma. Tavoitteena on myös ladata video valmiista ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Vaasan Senioripalvelu Oy:n hoivapalveluiden asiakkaille 

   Rintala, Lauri; Sariola, Niko (2020)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään Vaasan Senioripalvelu Oy:n hoivapalveluasiakkaiden tyytyväisyyttä. Toimeksianto suoritettiin paperisilla kyselylomakkeilla. Tavoitteena tutkimuksella on saada tietoa, jota yritys voi hyödyntää ...
  • Waste to Energy Technology Implementation in Pakistan: Case Lahore 

   Sajal, Maqsood (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Pakistanin jäteongelmia ja luoda puitteet jäteratkaisujen käytännölliselle toteuttamiselle Lahoressa ja valita sopiva jäte-energiateknologia. Tapaustutkimusmenetelmää käytettiin ...
  • Tehomuuntajan suojaus 

   Korkealaakso, Lassi (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on yksinkertaistaa muuntajan suojausjärjestelmää yhdistämällä useiden suojareleiden toiminnot yhteen RET670-suojareleeseen. Tässä työssä keskitytään kolmikäämisen muuntajan suojaukseen. ...