• Myynninedistäminen visuaalisella markkinoinnilla : Case: Zara Iso-Omena 

   Nsuku, Jonathan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä opinnäytetyössä keskitytään vaateliikkeen myynnin edistämiseen visuaalisen markkinoinnin avuin. Työn tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään mitä myynninedistämisellä ja visuaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan, ...
  • Henkinen hyvinvointi ja yksilöllisyys TYP-palvelussa : Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia 

   Tihinen, Henna; Hietamäki, Hanna-Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Vaasan alueen monialaisessa työllistymistä edistävässä yhteispalvelussa (TYP) kohdataan asiakas yksilöllisesti ja miten asiakkaan henkistä hyvinvointia huomioidaan. Tarkoituksena ...
  • Naisjohtajuus ja naisjohtajien kokema tasa-arvo 

   Lampila, Eerika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä tutkimus käsittelee naisjohtajuutta ja naisjohtajien kokemaa tasa-arvoa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä tarkoitetaan naisjohtajuudella ja millaisia uraesteitä naisjohtajat ovat kohdanneet. Lisäksi tavoitteena ...
  • Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden taloudellinen lukutaito 

   Rönkkö, Marjanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Suomalaisten taloudellinen lukutaito oli OECD:n (The Organisation for Econimic Co-operation and Development) vertailussa toiseksi korkein Ranskan jälkeen. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että taloudellinen ...
  • KANNUSTAVAT KOKEMUKSET -PROJEKTIIN OSALLISTUMISEN KOKEMUKSIA 

   Mustonen, Mira; Kangas, Marjo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kannustavat Kokemukset -projektiin osallistuneiden maahanmuuttajanuorten kokemuksia projektin vaikutuksista sekä työnhakuun saadusta avusta. Kannustavat Kokemukset -projekti ...
  • Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kinestetiikasta voimavaralähtöisenä toimintamallina 

   Koivuluoma, Juha; Kuoppala, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kinestetiikan hyödyistä opiskeluvaiheessa järjestämällä työpaja. Työpajassa käytiin läpi kinestetiikan peruskäsitteet ja tehtiin ...
  • Matkailualan markkinointiviestinnän toimivuus kuluttajan näkökulmasta 

   Sillanpää, Petteri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tutkimuksen kautta haluttiin saada selvyys siitä, millaista on hyvä matkailualan markkinointiviestintä 18-25-vuotiaiden mielestä. Tarkoituksena oli selvittää, millaista on hyvä markkinointiviestintä ja mitkä markkinointiviestinnän ...
  • Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustunnelin täyttömenetelmät 

   Meriniemi, Risto-Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus pitäisi alkaa 2020-luvulla ja yksi sen menetelmistä on loppusijoitustunnelin täyttö. Aihe valikoitui kun nykyisen lohkotäyttömenetelmän rinnalle kehitetään edullisempaa ja nopeampaa ...
  • Lentoliikenteen digitalisaation hyödyt ja haasteet pienen lentoaseman näkökulmasta 

   Hautamäki, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digitalisaation muutos etenee kovaa vauhtia lentoliikenteessä ja lentoasemat ovat tärkeässä roolissa tässä muutoksessa. Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja ja tuo uusia mahdollisuuksia, jotka muuttavat lentoaseman ...
  • Oikosulkurenkaan valumuotin 3D-tulostus : ABB Oy 

   Koski, Miika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Materiaalia lisäävä valmistus on kehittyvä ja suureneva valmistusmuoto ympäri maailmaa, jota käyttämällä saadaan suuria hyötyjä vaikeissa suunnittelutehtävissä sekä valmistuksessa. Lisäävällä valmistuksella on mahdollista ...
  • Talotekniikan suunnittelu ja toteutus 

   Kultti, Juuso (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää, miten rakennushankkeen taloteknisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa esiintyviä haasteita tulisi ottaa huomioon ennen hankkeen aloittamista ja sen aikana. Lisäksi ...
  • Projektin ennakkosuunnitteluprosessi 

   Pöntinen, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää omaperusteisten asuntoprojektien ennakkosuunnitteluprosessin nykytila kirjaamalla, millaisia toimintatapoja toimeksi antavassa yrityksessä on ja miten toimintaa voitaisiin kehittää ...
  • PALKKAMODUULIN KÄYTTÖÖNOTTO 

   Vornanen, Maiju (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tilitoimisto Accountor Oy:n uuden palkkamoduulin käyttöönottoa asiakkaille kahden pilottitoimiston avulla. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena.
  • TIETOSUOJA-ASETUKSEN NOUDATTAMINEN LOGISTIIKAN ALALLA JA KOKKOLAN SATAMA OY:SSÄ 

   Tuomaala, Piia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n voimaantulo aiheutti rekisterinpitäjille uusia vaatimuksia toukokuussa 2018. Opinnäytetyön toteuttamisen avulla on haluttu selvittää, millaisia käytäntöjä logistiikan ...
  • Perhekodin rahoitus : Perustehtävän ja terapiamuodon rahoitus sosiaalipalveluyksikössä 

   Koskinen, Sanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, mitkä seikat vaikuttavat sosiaalipalveluyrityksen rahoituksen saantiin. Alun perin lähdin selvittämään, kuka tai mikä taho maksaa perhekodin kulut ja onko perhekodin toiminnassa ...
  • TUONNIN INTRASTAT-RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN 

   Lakka, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Suomessa toimivalle suurelle kansain- väliselle sähkö- ja automaatioteknologiayhtymälle. Tutkimus käsittelee tuonnin Intrastat-raportointiin liittyviä ongelmia. Aihe on ajankohtainen, ...
  • Ohjelmistorobotiikan suorituskykymittariston kehittäminen 

   Kuhalampi, Jesse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Ohjelmistorobotiikan merkitys taloushallinnolle on kasvussa, samoin tarve ohjelmistorobotiikan suorituskykymittareille. Tutkimusongelmana oli löytää sopivimmat mittarit kohdeyrityksen ohjelmistorobotiikan suorituskykymittariston ...
  • Visual branding: A guide to designing visual identity : Case: Plannr.eu 

   Dang, Ly (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   This thesis focused on discussing the definition of visual branding and how to design a visual identity. The main objectives of this thesis are to emphasise the importance of visual branding, and as a final result, a ...
  • Aurinkoenergia sairaalaympäristössä 

   Ahonen, Arttu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tuottaa Vaasan keskussairaalan Bothnia High 5-hankkeen projektiallianssisuunnitteluryhmälle tutkimus aurinkosähköjärjestelmän ja akuston hyödyntämisestä sairaalaympäristössä. Bothnia High ...
  • Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet rakennustyömaalla 

   Saranpää, Amanda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan rakennustyömaan energian kulutusta ja mahdollisuuksia uusiutuvan energian hyödyntämiseen rakennusvaiheessa. Tietoa kerättiin eri uusiutuvan energian muodoista, jonka jälkeen niistä valittiin ...