- Selaus nimekkeen mukaan Vaasan ammattikorkeakoulu

  • 1-vaiheinen pikajälleenkytkentä Siemens 7VK87-jälleenkytkentäreleellä 400 kV Duplex-kiskojärjestelmässä 

   Kytölehto, Roope (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa 1-vaiheinen pikajälleenkytkentä Siemens 7VK87-jälleenkytkentäreleellä 400 kV Duplex-kiskojärjestelmässä. Tarkoituksena oli myös toteuttaa vakioratkaisut käytettäville I/O-signaaleille, ...
  • 110 kV:n kytkinlaitoksen suunnitteluprosessi 

   Esala, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tilasi VEOn AE-osasto. Työssä on tarkasteltu 110 kV:n kytkinlaitoksen eri suunnitteluvaiheita, sisältäen ulkokentän suunnittelun sekä ohjaustaulujen piirikaaviosuunnittelun. Piirikaaviosuunnittelu tehtiin ...
  • 110/20kV Muuntajan ohjaus- ja suojareleiden standardisointi 

   Myllykangas, Jani (2020)
   ABB on luonut suunnittelua varten muuntajakentän ohjaukseen ja suojaukseen liittyvät pohjapiirikaaviot tyypillisen 110/20kV muuntajakentän ohjauspaneelille, jossa muuntajakentän pääsuojareleenä on käytetty ABB:n ...
  • 18-25-vuotiaiden ostopäätökseen vaikuttavat tekijät pankkipalveluita valittaessa 

   Kallio, Joel (2019)
   Tutkimus toteutettiin toimeksiantona Kyrönmaan Osuuspankille, joka on yksi POP Pankkiliittoon kuuluva ja itsenäisesti toimiva POP Pankki. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 18–25-vuotiaiden kuluttajien ...
  • 18V46-dieselvoimalaitosten keskijännitejärjestelmän kustannusselvitys 

   Kotola, Tapio (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 18V46-dieselvoimalaitosten keskijännitejärjestelmän mitoittamista ja tehtyjen valintojen vaikutusta keskijännitejärjestelmän kustannuksiin. Työ tehtiin Citec Engineering Oy:lle, ja sen tavoitteena ...
  • 19-25-vuotiaiden nuorten aikuisten itsetunto Vaasan ammattikorkeakoulussa 

   Gertig, Annika (2021)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tasolla 19–25-vuotiaiden nuorten aikuisten itsetunto on Rosenbergin itsetuntomittarin mukaan. Rosenbergin itsetuntomittari on yksi yleisimmistä ja luotettavimmista mittareista, ...
  • 1920-luvun puutalon kuntotutkimus ja korjaustapaehdotus 

   Itälaakso, Oskari (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa kuntotutkimus ja korjaustapaehdotus Kristiinankaupungissa sijaitsevalle, vuonna 1925 valmistuneelle hirsirunkoiselle rakennukselle. Kohteelle ei ole tehty peruskorjausta koko ...
  • 1958 valmistuneen asuinrakennuksen kuntotutkimus 

   Karjala, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 1958 valmistuneen kolmeen kerrokseen rakennetun 160m2 jälleenrakennuskauden puurakenteisen asuinrakennuksen nykyinen kunto. Asuinrakennukseen on tehty vuosien mittaan useita korjauksia ...
  • 2.4GHz sensor network: CHIPCON CC2510 self-organized network application development 

   Tan, Xinyu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This project is mainly to solve a real problem, which is big area temperature measurement. Short range telecom technology is used to build a self-organized sensor network to support system connections. Chipcon CC2510 RF ...
  • 20 kV jakeluverkon laajentaminen uudella sähköasemalla : Verkkotopologian muutokset ja korvattavuustarkastelu 

   Halkosaari, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli selvittää SeiVerkot Oy:n keskijänniteverkkoon tehtäviä muutoksia ja syntyviä vaikutuksia, kun uusi Kärmeskydön sähköasema otetaan käyttöön syksyllä 2016. Lisäksi työssä selvitettiin, onko suurimmassa ...
  • 21st Century Recession and Youth Unemployment in 2008-2009 : 2000-luvun lama sekä nuorisotyöttömyys vuosina 2008-2009 

   Viertokangas, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of my Bachelor’s thesis is to study the 21st century recession, student and youth unemployment between the ages of 18-25 in 2008-2009. Reason why the topic is important is because youth unemployment puts more ...
  • 23h-Toiminta : "..23h oli ehkä vähän aikaa sellanen yhteinen vihollinen.." 

   Kohvakka, Michael; Helminen, Iina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhden keskisuuren keskussairaalan leikkausosaston sairaanhoitajien kokemuksia 23h-toiminnasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka he kokivat toiminnan ja kuinka he olisivat ...
  • 24VDC Ohjauskaapin sisäisen sijoittelun standardointi 

   Kauppinen, Oskari (2023)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin ABB:lle ohjauskaapin vakioinnin mahdollisuuk-sia 24VDC:n kenttäjännitteellä. Työssä tutkittiin kaapin sisäistä sijoittelua, teholähteiden valintaa, vakiokytkentöjä, kenttäpuolen suojausta, ...
  • 2D-pelinkehitys Unity-pelimoottorilla 

   Jaakkola, Aleksi (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella pelinkehityksen eri vaiheita käyttäen Unity-pelimoottoria ja luoda yksinkertainen 2D-peli. Opinnäytetyössä käsitellään peliteollisuuden historiaa, alkaen sen varhaisista juurista ...
  • 3-5-vuotiaiden ohjattu liikunta päiväkodeissa - vertailua Vaasan ja Joensuun välillä 

   Kiviniemi, Niina; Mäenpää, Päivi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka usein Vaasan ja Joensuun suomenkielisissä 3-5-vuotiaiden päiväkotiryhmissä järjestettiin ohjattua liikuntaa sekä mitkä olivat yleisimmät liikuntamuodot. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • 3-6-vuotiaan lapsen masennuspiirteiden tunnistaminen neuvolassa terveydenhoitajan näkökulmasta 

   Hietanen, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3–6-vuotiaan lapsen masennuspiirteiden yleisyyttä sekä jatkotoimia ja lisäavun tarvetta terveydenhoitajan epäillessä lapsella masennusta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
  • 3-AKSELISEN JYRSIMEN CNC-OHJAUKSEN TOTEUTUS 

   Finnilä, Aaron (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa erikoisvalmisteisen kolmiakselisen jyrsinkoneen CNC-ohjaus hammaspyörävalmistuksessa syntyvän jäysteen poistoa, sekä hampaan kulman viisteytystä varten. ...
  • 360-degree video : Case Technobothnia 

   Gustafsson, Richard (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis was to study different types of 360-video cameras, virtual-reality glasses, 360-video platforms and the production of 360-videos. The study examined 360-video cameras and 360-video production from a ...
  • 360-videon toteutus 

   Kristo, Mira (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda valmista 360 asteista videomateriaalia Vaasan kaupunginkirjastolle heidän tiloistaan, jotka julkaistaan asiakkaiden nähtäville Youtube-sivustolle. Materiaalin tarkoitus on olla tukena ...
  • 360°-arviointi kehittämisen tukena : Case Yritys X 

   Toivonen, Kaija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykyisessä länsimaalaisessa yhteiskunnassa jatkuva kehittyminen, uuden oppiminen ja sen soveltaminen ovat elinehtoja menestymiselle. Työpaikoilla osaamista kehitetään useasti monenlaisin keinoin ja välinein. Yksi osaamisen ...