• 110 kV:n kytkinlaitoksen suunnitteluprosessi 

   Esala, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tilasi VEOn AE-osasto. Työssä on tarkasteltu 110 kV:n kytkinlaitoksen eri suunnitteluvaiheita, sisältäen ulkokentän suunnittelun sekä ohjaustaulujen piirikaaviosuunnittelun. Piirikaaviosuunnittelu tehtiin ...
  • 18V46-dieselvoimalaitosten keskijännitejärjestelmän kustannusselvitys 

   Kotola, Tapio (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 18V46-dieselvoimalaitosten keskijännitejärjestelmän mitoittamista ja tehtyjen valintojen vaikutusta keskijännitejärjestelmän kustannuksiin. Työ tehtiin Citec Engineering Oy:lle, ja sen tavoitteena ...
  • 1958 valmistuneen asuinrakennuksen kuntotutkimus 

   Karjala, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 1958 valmistuneen kolmeen kerrokseen rakennetun 160m2 jälleenrakennuskauden puurakenteisen asuinrakennuksen nykyinen kunto. Asuinrakennukseen on tehty vuosien mittaan useita korjauksia ...
  • 2.4GHz sensor network: CHIPCON CC2510 self-organized network application development 

   Tan, Xinyu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This project is mainly to solve a real problem, which is big area temperature measurement. Short range telecom technology is used to build a self-organized sensor network to support system connections. Chipcon CC2510 RF ...
  • 20 kV jakeluverkon laajentaminen uudella sähköasemalla : Verkkotopologian muutokset ja korvattavuustarkastelu 

   Halkosaari, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli selvittää SeiVerkot Oy:n keskijänniteverkkoon tehtäviä muutoksia ja syntyviä vaikutuksia, kun uusi Kärmeskydön sähköasema otetaan käyttöön syksyllä 2016. Lisäksi työssä selvitettiin, onko suurimmassa ...
  • 21st Century Recession and Youth Unemployment in 2008-2009 : 2000-luvun lama sekä nuorisotyöttömyys vuosina 2008-2009 

   Viertokangas, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of my Bachelor’s thesis is to study the 21st century recession, student and youth unemployment between the ages of 18-25 in 2008-2009. Reason why the topic is important is because youth unemployment puts more ...
  • 23h-Toiminta : "..23h oli ehkä vähän aikaa sellanen yhteinen vihollinen.." 

   Kohvakka, Michael; Helminen, Iina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhden keskisuuren keskussairaalan leikkausosaston sairaanhoitajien kokemuksia 23h-toiminnasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka he kokivat toiminnan ja kuinka he olisivat ...
  • 3-5-vuotiaiden ohjattu liikunta päiväkodeissa - vertailua Vaasan ja Joensuun välillä 

   Kiviniemi, Niina; Mäenpää, Päivi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka usein Vaasan ja Joensuun suomenkielisissä 3-5-vuotiaiden päiväkotiryhmissä järjestettiin ohjattua liikuntaa sekä mitkä olivat yleisimmät liikuntamuodot. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • 3-6-vuotiaan lapsen masennuspiirteiden tunnistaminen neuvolassa terveydenhoitajan näkökulmasta 

   Hietanen, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3–6-vuotiaan lapsen masennuspiirteiden yleisyyttä sekä jatkotoimia ja lisäavun tarvetta terveydenhoitajan epäillessä lapsella masennusta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
  • 3-AKSELISEN JYRSIMEN CNC-OHJAUKSEN TOTEUTUS 

   Finnilä, Aaron (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa erikoisvalmisteisen kolmiakselisen jyrsinkoneen CNC-ohjaus hammaspyörävalmistuksessa syntyvän jäysteen poistoa, sekä hampaan kulman viisteytystä varten. ...
  • 360-degree video : Case Technobothnia 

   Gustafsson, Richard (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis was to study different types of 360-video cameras, virtual-reality glasses, 360-video platforms and the production of 360-videos. The study examined 360-video cameras and 360-video production from a ...
  • 360°-arviointi kehittämisen tukena : Case Yritys X 

   Toivonen, Kaija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykyisessä länsimaalaisessa yhteiskunnassa jatkuva kehittyminen, uuden oppiminen ja sen soveltaminen ovat elinehtoja menestymiselle. Työpaikoilla osaamista kehitetään useasti monenlaisin keinoin ja välinein. Yksi osaamisen ...
  • 3D Visualization : 3D Model Visualization inSamsung 3D TV Using 3D Glasses 

   Nguyen, Binh (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   A native 3D visualization application to visualize Prima’s 3D models on 3D TV using 3D glasses with a basic mouse controlling system and menu controlling system is developed using HTML5, Javascript and PHP. The application’s ...
  • 3D- JA FEM-MALLINNUS 

   Mäkinen, Katri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oyj:n tuotekehitysosastolle. Aiheena oli pakoputken kiinnityspään muotoilun parantaminen. Muotoilulla pyrittiin parantamaan pakoputken ja sylinterinkannen tiivistymistä. Työn ...
  • 3D-animaation tuotantoprosessi 

   Rantakoski, Arto (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö koostuu kolmesta osiosta; animaatiosta, teoriaosuudesta ja tutoriaalista. Käytännön toteutuksessa luotiin viiden minuutin mittainen Belly-Flop and Glimmer of Hope animaatio, käyttäen pääasiassa 3D Studio Max, ...
  • 3D-grafiikka ja pelimoottorit 

   Sillanpää, Otto (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan miten 3D-mallit saadaan sellaiseen muotoon, että ne olisivat käytettävissä eri pelimoottoreissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luodaan 3D-malleja pelimoottoreihin, sekä miten ...
  • 3D-koordinaattimittakoneen ZEISS MC850 käytön optimointi ja kehittäminen vastaanottotarkastuksessa 

   Hilden, Jukka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy Servicen Quality control department-osastolle. Työn tarkoituksena oli parantaa ja ohjeistaa toimintaa tarkastamon modernisoidulla 3D-mittakoneella sen ympäristössä. Tavoitteena oli ...
  • 3D-KOORDINAATTIMITTAKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO AUTOMATISOIDUSSA TUOTANTOLINJASSA 

   Soininen, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n laatuosastolle. Työn tarkoituksena oli selvittää 3d-mittauskoneen asennukseen, koneen vaatimuksiin ja käyttöönottoon liittyviä seikkoja. Opinnäytetyö aloitettiin mittauskoneen ...
  • 3D-Layoutin luominen 

   Ylihärsilä, Topi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Prima Powerin layout-suunnitteluun Kauhavalle. Työn tuloksena syntyi ohje 3D-layoutien luomiseen suunnittelijoille. Yrityksellä on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on päivittää kaksiulotteisten ...
  • 3D-mallien muokkaus 3D-tulostamista varten CAD-ohjelmilla 

   Lehtimäki, Jarmo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössäni käsitellään 3D-mallien tulostamista ja erityisesti 3D-mallien mallintamista niin, että kappaleiden valmistaminen 3D-tulostimella onnistuisi mahdollisimman hyvin. Työ tehtiin Prohoc Oy:lle, joka sijaitsee ...